Maahanmuuttajien mielenterveystyön haasteet ja hyvät käytännöt

Comments

Transcription

Maahanmuuttajien mielenterveystyön haasteet ja hyvät käytännöt
Maahanmuuttajien
mielenterveystyön haasteet ja
hyvät käytännöt
Kristian Wahlbeck
Suomen Mielenterveysseura
Helsinki 9.6.2015
[email protected]
Maahanmuuttajien mielenterveystyö
haasteiden edessä
Maahanmuuttoon liittyy monia mielenterveyden
psykososiaalisia riskitekijöitä
Suurimmat hyvinvointi- ja terveyserot
maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä
ovat mielenterveydessä
Maahanmuuttajat käyttävät vähän
mielenterveyspalveluja, vaikka tarve
on suuri
Mielenterveystyö
Psykiatria
Peruspalvelut
Kunnat
Järjestöt
Ehkäisevä
mielenterveystyö
Kansalaiset
Mielenterveyden
edistäminen
9.6.2015
Maahanmuuttajien
mielenterveystyö
Mielenterveyden rakentuminen
Varhaiset kokemukset
• kaltoinkohtelu
• kiusatuksi tuleminen
Psykososiaaliset tekijät
• työttömyys
• osattomuus
Rakenteelliset tekijät
• köyhyys
• syrjintä
Traumat
Mielenterveyttä voi
edistää läpi elämän
Kodeissa
Varhaiskasvatuksessa
ja kouluissa
Työelämässä
Ikä-ihmisten
keskuudessa
Mielenterveystyö on yhteiskunnan
sektoreita läpäisevää
• Terveydenhuolto
• Sosiaalisektori
• Koulusektori
Kulttuurisektori
Ympäristösektori
Työelämä
• Sipilän hallituksen ohjelmassa on kansallisen
mielenterveyttä edistävän ja yksinäisyyden ehkäisyn
ohjelman käynnistäminen
9.6.2015
Maahanmuuttajien mielenterveystyö
Maahanmuuttajien mielenterveystyö
Mielenterveysosaaminen
kotouttamistyössä
Maahanmuuttajaosaaminen
sosiaali- ja terveydenhuollossa
Mielenterveyspalveluissa tulisi
kehittää maahanmuuttajaosaamista
Työntekijät toivovat lisää osaamista diagnostiikkaan,
luottamuksellisen hoitosuhteen rakentamiseen ja
syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseen.
Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen
kävijämäärät 2012-2014
1000
800
600
400
200
0
2012
Maahanmuuttajat
9.6.2015
2013
2014
Kantasuomalaiset
Maahanmuuttajien
mielenterveystyö
Yleisimmät syyt hakeutua
kriisivastaanotolle
9.6.2015
Maahanmuuttajien
mielenterveystyö
Mistä asiakkaat ohjautuvat
kriisikeskukseen? (%)
Työterveyshuolto; 2
Koulu-/
Sosiaali - / kriisipäivystys; 2 Internet; 2 opiskeluterveydenhuolto; 2
RIKU; 4
SMS; 5
Läheiset; 6
Asiakas hakeutui itse;
35
Maahanmuuttoviranomaiset; 8
Sosiaali ja terveydenhoitopalvelut; 30
9.6.2015
11
mielenterveysseura.fi
Maahanmuuttajaosaamisen
kehittäminen sosiaali- ja
terveydenhuollossa
• Tunnistaminen ja hoito
• traumaperäiset häiriöt
• masennustilat
• päihdeongelmat
• Hoitosuhteen vahvistaminen
• yhteisötyö
• mentorituki
• Kulttuurisensitiivisyys
• Syrjäytymisen ehkäisy viranomaisja järjestöyhteistyöllä
• Tulkin käyttö
• Hoitopolut
Hyvät maahanmuuttajakäytännöt
terveydenhuollossa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Joustavat vastaanottokäytännöt, mahdollisuus tupla-aikaan
Hyvät tulkkauspalvelut
Yhteistyö perheen ja sosiaalipalveluiden kanssa
Kulttuuritietoisuus
Maahanmuuttajille suunnattua terveystietoa ja informaatiomateriaaleja
Myönteinen ja kunnioittava hoitosuhde jossa jatkuvuutta
Selkeät ohjeet eri maahanmuuttajaryhmien oikeudesta hoitoon
Mielenterveysosaamisen kehittäminen
kotouttamistyössä
• Mielenterveyden edistäminen osaksi
toimintaa
• Kriisissä olevan kohtaaminen
• Mielenterveysongelmien
tunnistaminen
• Kotouttamiskoulutuksen opettajat
• Vastaanottokeskukset
9.6.2015
Jirotrom /Flickr CC
Maahanmuuttajien
mielenterveys
tulee tehdä
näkyväksi
-maahanmuuttajayhteisön osallistaminen
mielenterveystyöhön
-maahanmuuttajien rekrytointi
mielenterveyspalveluihin
-mielenterveysosaaminen osaksi
kotouttamiskoulutusta
-erityisasiantuntijoiden konsultaatiotuen
saatavuuden varmistaminen
9.6.2015
tofbiz/Flickr CC
Hyvä mielenterveys on onnistuneen
kotouttamisen edellytys
Kiitos!

Similar documents