Lukuvuosiopas

Comments

Transcription

Lukuvuosiopas
MÄKELÄNRINTEEN LUKIO
Lukuvuosiopas 2015-2016
MÄKELÄNRINTEEN LUKIO
lukuvuosiopas ja -kalenter i
lukuvuodeksi 2015-2016
NIMI: ...................................................................................................
PUHELINNUMERO: ..........................................................................
RO-RYHMÄ: ......................................................................................
SISÄLLYSLUETTELO
Koulun yhteystiedot ....................................................................................... 3
Lukuvuoden aikataulut ................................................................................... 4
Ylioppilaskokeiden päivät ............................................................................. 5
Mäkelänrinteen lukion toiminta-ajatus .............................................................6
Märskyläisten tavoitteet ................................................................................. 6
Näin hoidan asiani Märskyssä ...................................................................... 7
Tiedottaminen Märskyssä .............................................................................. 8
Opintojen suunnittelu .................................................................................... 9
Luokattoman päivälukion reunaehdot ...........................................................12
Poissaolot .................................................................................................. 15
Jakson viimeinen viikko ja kahden aineen kokeet ..........................................16
Uusintakuulustelut lukuvuonna 2015–2016 ................................................... 16
Kampusyhteistyö .......................................................................................16
Tietokoneluokkien ja tietokoneiden käytön säännöt .......................................17
Koulun keräämät maksut ............................................................................17
Lukion toimisto ja opintososiaaliset asiat .......................................................17
Ruokapalvelut ............................................................................................19
Tukipalvelut ...............................................................................................19
Opinto-ohjaus lukiossa ............................................................................... 22
Autokoulun suorittaminen Märskyssä .......................................................... 22
Ryhmänohjaus ........................................................................................... 23
Ylioppilastutkinto ........................................................................................ 23
Urheilulukio ja valmennus ........................................................................... 27
Vuoden urheilukapteenit ............................................................................. 31
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, Urhea ................................................ 32
Mäkelänrinne, a Non-graded Finnish Senior High School and Sports School ..... 33
Mäkelänrinteen lukio Hall of Fame 2012- .................................................... 35
Mäkelänrinteen lukion järjestyssäännöt ........................................................ 37
Johtokunta, opettajat ja valmentajat ............................................................140
Kirjaluettelo lv 2015–2016 ........................................................................ 143
Poissaolosivut ............................................................................................ 146
Sovitut asiat ............................................................................................150
YO-suunnittelulomake ................................................................................152
Seurantalomake ........................................................................................ 154
Kurssitarjotin ............................................................................................. 156
Lukujärjestyspohjat .................................................................................... 158
Luokkakartta ............................................................................................. 176
Muistiinpanosivut ..................................................................................... 162
Turvallisuusohjeet ......................................................................................174
Tuntikierto ................................................................................. takasisäkansi
KOULUN YHTEYSTIEDOT
Mäkelänrinteen lukio
Postiosoite: PL 3808, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Mäkelänkatu 47, 00550 Helsinki 55
www.mrl.edu.hel.fi
www.marsky.fi
Fax 310 82354
E-mail: [email protected]
Rehtori
Vesa Vihervä
310 82342, 040-334 1098, [email protected]
Virka-apulaisrehtori
Anne-Eeni Avell
310 82345, 050-469 5696, [email protected]
Urheilun vastaava apulaisrehtori
Simo Tarvonen
050-583 6513, [email protected]
Koulusihteeri
Johanna Rauhala
310 82343, 050-469 5686, [email protected]
Opinto-ohjaajat
Marjo Alanko
Tarja Luhtalampi
Kati Rauhansalo
310 86012, 040-336 0346, [email protected]
310 82383, 040-334 9091, [email protected]
310 83236, 040-336 2312, [email protected]
Terveydenhoitaja
Milla Kelo
050-310 5571
Koulupsykologi
Jonna Rekiranta
050-402 5562, [email protected]
Erityisopettaja
Killy Salo
050-401 3337, [email protected]
Koulukuraattori
Anni Mäntykivi
040-160 7694, [email protected]
ATK-tukihenkilö
Jouni Ojala
050-436 0686
Kouluisäntä
Karo Kinnunen
310 72624 tai 050-401 3797, [email protected]
Opettajien työtilat
Ensimmäisen kerroksen opettajahuone
Reaaliaineiden työhuone (129)
Äidinkielen työhuone (236)
Valmennus
Liikunnan työhuone
310 82349, 310 82364
310 87436
310 87435
040 334 5073
040 334 5072
LUKUVUODEN AIKATAULUT
Työajat ja lomat
Syyslukukausi 11.8.2015 - 18.12.2015
Syysloma 12.10.2015 -16.10.2015
Joululoma 21.12.2015 -6.1.2016
Kevätlukukausi 7.1.2016 - 3.6.2016
Talviloma 22.2.2016 - 26.2.2016
Jaksotus, jakson viimeinen viikko ja uusintakuulustelut
1. jakso ti 11.8.2015 ke 30.9.2015
22.9. 7-tunnin päivä (kampuskoe)
23.9. 6-tunnin päivä (kampuskoe)
24.9. 1-tunnin päivä
25.9. 2-tunnin päivä
28.9. 3-tunnin päivä
29.9. 4-tunnin päivä
30.9. 5-tunnin päivä ja
8-tunnin koe kello 14.00
2. jakso to 1.10.2015 ma 30.11.2015
20.11. 7-tunnin päivä (kampus)
23.11. 6-tunnin päivä (kampus)
24.11. 1-tunnin päivä
25.11. 2-tunnin päivä
26.11. 3-tunnin päivä
27.11. 4-tunnin päivä
30.11. 5-tunti päivä ja
8-tunnin koe kello 14.00
3. jakso ti 1.12.2015 ti 9.2.2016
1.2. 7-tunnin päivä (kampus)
2.2. 6-tunnin päivä (kampus)
3.2. 1-tunnin päivä
4.2. 2-tunnin päivä
5.2. 3-tunnin päivä
8.2. 4-tunnin päivä
9.2. 5-tunnin päivä ja
8-tunnin koe kello 14.00
4. jakso ke 10.2.2016 ti 12.4.2016
5.4. 1-tunnin ja
7-tunnin päivä (kampus)
6.4. 6-tunnin päivä (kampus)
7.4. 2-tunnin päivä
8.4. 3-tunnin päivä
11.4. 4-tunnin päivä
12.4. 5-tunnin päivä ja
8-tunnin koe kello 14.00
5. jakso ke 13.4.2016 la 4.6.2016
26.5. 1-tunnin ja
7-tunnin päivä (kampus)
27.5. 6-tunnin päivä (kampus)
30.5. 2-tunnin päivä
31.5. 3-tunnin päivä
1.6. 4-tunnin päivä
2.6. 5-tunnin päivä ja
8.tunti kello 14.00
3.6. Palautuspäivä
Uusintakuulustelut
1. jakso 18.8.–19.8.2015
2. jakso 20.10.–21.10.2015
3. jakso 15.12.–16.12.2015
4. jakso 3.3.2016 ja 5.3.2016
5. jakso 25.4.–26.4.2016
YLIOPPILASKOKEIDEN PÄIVÄT
Syksyn 2015 koepäivät
Kuullunymmärtämiskokeet
7.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
8.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
9.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Kirjalliset kokeet
11.9. äidinkieli, tekstitaidon koe
14.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
16.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
18.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
21.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe; suomi toisena kielenä
23.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt
25.9. reaalikoe: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
28.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Kevään 2016 koepäivät
Kirjallinen koe
12.2. äidinkieli, tekstitaidon koe
Kuulunymmärtämiskokeet
15.2. vieras kieli, pitkä oppimäärä
16.2. toinen kotimainen
17.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Kirjalliset kokeet
14.3. äidinkieli, suomi toisena kielenä -koe
16.3. reaali: uskonto, et, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto
18.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
21.3. toinen kotimainen
23.3. matematiikka
30.3. reaali: psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia
1.4. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
MÄKELÄNRINTEEN LUKION TOIMINTA-AJATUS
Mäkelänrinteen lukiossa on joustava mahdollisuus suorittaa sekä lukio- että urheilulukioopinnot ja samalla kehittää itseään erityisosaamisessaan kohti asettamiaan haasteellisia
tavoitteita. Lukion käytyään opiskelijalla on hyvä yleissivistys ja hyvät jatko-opintovalmiudet. Työyhteisön toiminta kannustaa ja ohjaa oppimiskeskeiseen, vastuulliseen ja
itsenäiseen tiedonhankintaan hyvässä sosiaalisessa ilmapiirissä ja kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti. Lähtökohtana on myös terveellinen ja liikuntamyönteinen elämäntapa.
Monipuolista yleissivistystä
Älyä vastuuseen kasvamisessa
Rakentavia yhteistyömahdollisuuksia
Sosiaalisesti kannustava kasvuympäristö
Kansainvälisyyttä
Yksilöllisiä vaihtoehtoja
MÄRSKYLÄISTEN TAVOITTEET
Lukuvuonna 2015–2016 märskyläisten tavoitteina ja koulun painopistealueina ovat seuraavat asiat:
•
Sitoutuminen opiskeluun: Hoidetaan sovitut asiat ja tehdään sovitut työt loppuun
o opiskelijat: Vähennetään O-merkintöjä ja hoidetaan mahdolliset
O-merkinnät nopeasti kuntoon. Viedään ne kurssit loppuun, jotka on valittu ja jotka aloitetaan.
o opettajat ja ryhmänohjaajat: Seurataan O-merkintöjen, vaaditaan töiden
palauttamista ajoissa ja vaaditaan puuttuvat suoritukset jo jakson aikana.
o ryhmänohjaajat: poissaolojen seuranta ja hälyttävien tapausten huomioiminen
o opettajat: jokainen tietää vastuunsa opiskelijahuollosta ja osaa viedä
asioita eteenpäin.
•
Opetus- ja TVT-taitojen kehittäminen
o opiskelijat tuovat omat koneet tunneille ja käyttävät niitä.
o jokainen opettaja käyttää Abittia vähintään kerran opiskelijoiden kanssa
lukuvuoden aikana ja jokainen opiskelija osallistuu vähintään yhteen
sähköiseen kokeeseen.
o jokainen opettaja osallistuu koulun sisäisiin koulutuksiin
o eportfolion käyttö ja arvioinnin kehittäminen
•
Käytöstavat ja toisten huomioiminen
o Kohtele muita kuten toivot muiden kohtelevan sinua!
NÄIN HOIDAN ASIANI MÄRSKYSSÄ
Ole aktiivinen
• Käy päivittäin Wilmassa lukemassa sinulle saapuneet viestit.
• Seuraa infotelevisiota!
• Osallistu ro-tuokioihin!
Ajoissa oppitunnille
• Myöhästely häiritsee opiskelua ja opetusta.
• Valmennus ei ole syy myöhästyä.
Hoida huolella:
• poissaolojen anominen ja ilmoittaminen
• kurssin tehtävistä etukäteen sopiminen poissaolon ajaksi
• kursseille, kokeisiin, uusintakuulusteluun ym. ilmoittautuminen
• ilmoittautumisen peruuntuminen
Opiskele kunnolla!
• Läsnäolo tunneilla ja opiskelu koko jakson ajan luovat perustan hyville
tuloksille.
• Ota opiskeluvälineet mukaan tunneille!
• Ilmoittautuminen kurssille vahvistetaan saapumalla ensimmäiselle
oppitunnille. Jos et pääse ensimmäiselle tunnille, ilmoita siitä kurssin pitäjälle
ennen ensimmäistä oppituntia. Ilman ilmoitusta menetät paikkasi kurssilla.
• Itsenäisestä opiskelusta on sovittava kurssin opettajan kanssa viimeistään
kurssin ensimmäisellä tunnilla.
• Jos olet paljon poissa, joudut korvaamaan poissaolot lisätöillä.
• Hoida O-merkintäsi pois välittömästi!
Opintosuunnitelma ja kurssivalinnat
• Hahmottele opintosi koko suunnittelemallesi lukioajalle.
• Sinulla on oikeus tehdä itsenäisesti valintoja, mutta sinun pitää myös sitoutua valintoihisi.
• Tee muutokset ajoissa opinto-ohjaajan kanssa.
• Väärinkäytöksistä, kuten tuplavalinnoista (sama kurssi valittu Wilmasta
kaksi kertaa), menetät oikeutesi tehdä valintoja ja sinut poistetaan kursseilta.
• Jos olet jo kerran valinnut kurssin ja keskeyttänyt kurssin ilman perusteltua
syytä, muut opiskelijat ovat etusijalla uudella kurssilla, jos joudutaan
tekemään esimerkiksi tasauksia.
Muista hyvät tavat koulussa ja koulun ulkopuolella!
Hyvä käytös ja asiallinen kielenkäyttö kannattavat aina.
Siisti työympäristö vaatii sinunkin panoksesi, joten pidä koulu siistinä!
Yhdessä olemme enemmän! Yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan toimimalla
löydämme myös enemmän sinulle sopivia mahdollisuuksia ja ratkaisuja.
TIEDOTTAMINEN MÄRSKYSSÄ
Wilma
Käy Wilmassa joka päivä! Löydät sieltä paljon tärkeitä asioita:
• työjärjestykset, poissaolot, arvosanat ja valinnat
• opettajien viestit esimerkiksi tuntimuutoksista
• ilmoittautumiset esimerkiksi uusintoihin ja yo-kirjoituksiin
• tiedotteet ja ro-kirjeet.
Märskyssä Wilma on tärkein sähköinen tiedotusväline opettajien ja opiskelijoiden välillä.
Koulun info-TV
Katso info-TV:n diat läpi, kun tulet koululle. Sieltä löydät päivittäiset asiat, kuten poikkeavat aikataulut, tapahtumat ja luokkatilamuutokset.
Viikkotiedote
Viikkotiedotteeseen on kerättynä kaikki tulevan viikon tärkeimmät asiat. Se käydään
läpi keskiviikon 4. tunnin alussa tai ro-tunnin yhteydessä. Tiedote on luettavissa myös
Wilmassa ja koulun ilmoitustauluilla. Opettajat ja opiskelijat voivat tiedottaa esimerkiksi
juhliin tai oppilaskuntaan liittyvistä asioista tiedotteen kautta.
Kotisivut
Märskyllä on kahdet kotisivut. Koulun virallisen kotisivun osoite on: www.mrl.edu.hel.fi.
Sieltä löytyvät opiskeluun liittyvät asiat, kuten opetussuunnitelma. Urheiluun keskittyvät
kotisivut ovat osoitteessa www.marsky.fi. Sieltä ovat esimerkiksi harjoitusohjelmat.
Sosiaalinen media
Märsky löytyy sosiaalisesta mediasta.
• Blogi marskylainen.fi: koulun opiskelijoiden ja opettajien tekemiä töitä ja juttuja koulusta.
• Facebook-profiili Mäkelänrinteen lukio: tietoa koulun toiminnasta ja opiskelijoiden saavutuksista.
• Twitter ja Instagram: Makelanrinne; ajankohtaisia asioita koulun arjesta
Ilmoitustaulut
Koulurakennuksessa on useita ilmoitustauluja ja ne ovat eri aineryhmien käytössä. Aineenopettajat tiedottavat, missä on kyseisen aineen ilmoitustaulu. Ylioppilaskirjoituksiin
liittyvät asiat ovat sisääntuloaulan ilmoitustaululla.
Fronter
Fronter on verkko-oppimisalusta, jota eri aineissa käytetään apuna esimerkiksi kurssimateriaalien jakamiseen tai etätehtävien tekemiseen. Yleensä eri oppiaineilla on Fronterhuone, jossa on ohjeita ja neuvoja aineen opiskeluun liittyen. Fronterin osoite on www.
fronter.com/helsinki.
OPINTOJEN SUUNNITTELU
Lukio-opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä
koulukohtaisista soveltavista kursseista. Lukiossa on opiskeltava 75 kurssia. Lyhyen matematiikan opiskelijalla on pakollisia kursseja 47 ja pitkän matematiikan lukijalla 51
kurssia. Syventävä kurssit täydentävät pakollisia kursseja. Syventäviä kursseja pitää olla
kymmenen (10) kappaletta. Ylioppilaskirjoituksien kysymykset laaditaan pakollisten ja
syventävien kurssien pohjalta.
Soveltavat kurssit ovat koulun itsensä päättämiä kursseja, jotka tukevat lukio-opintoja tai
koulun erityistehtävää. Soveltavia kursseja ovat esimerkiksi kaikki valmennuksen kurssit.
Kaikkia opetussuunnitelmaan merkittyjä kursseja ei toteuteta vuosittain ja osa kursseista
toteutetaan yhteistyössä muiden lukioiden kanssa.
Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Lukion voi suorittaa 2-4 vuodessa.
Erityisestä syystä rehtori voi myöntää opiskelijalle luvan viidennen vuoden opintoihin.
Opinto- ja koulumatkatuen edellyttämä täysipäiväinen opiskelu tarkoittaa pääsääntöisesti vähintään neljälle kurssille osallistumista jakson aikana.
Opiskelijan vastuu opintojen suunnittelussa ja ainevalinnat
Opiskelija on vastuussa omasta opintojen suunnittelustaan. Opiskelijan apuna ovat ryhmänohjaaja, opinto-ohjaajat, kuraattori, psykologi, erityisopettaja, apulaisrehtori ja eri
aineiden opettajat. Tärkeää on, että opiskelija ei jättäydy pulmineen yksin, vaan hakee
tarvittaessa apua koulun henkilökunnalta.
Opiskelun suunnittelu alkaa ainevalinnoilla ja opiskelijan on selvitettävä itselleen:
• Mitkä kurssit on suoritettava lukion päättötodistuksen saamiseksi?
• Mitä syventäviä ja soveltavia kursseja haluat suorittaa?
• Missä ajassa aiot lukion suorittaa?
Käytäntö on osoittanut, että vasta syventävien kurssien suorittaminen kirjoitusaineissa
mahdollistaa menestyksellisen osallistumisen ylioppilastutkintoon. Valintoihin vaikuttaa
myös suunniteltu opiskeluaika, sillä luonnollisesti pidempi aika mahdollistaa useampien
kurssien valinnan. Ainevalintojensa perusteella opiskelija laatii yksityiskohtaisen opinto-ohjelman, josta näkyy mitä aineita (kursseja) opiskelija lukee a) kussakin jaksossa,
b) kunkin lukuvuoden aikana, c) koko lukioaikanaan. Opiskelutilat ja opettajaresurssit
edellyttävät, että opiskelija valitsee kursseja myös ns. reunatunneilta (1, 5 ja 7).
Kurssien suunnittelu ja valinnat Wilmassa
Uudet opiskelijat suunnittelevat ensimmäisessä jaksossa ensimmäisen opintovuoden
opiskeltavat kurssit opinto-ohjaajan ohjaamana ja valitsevat kurssit Wilmasta. Opintovuosina 2-4 opiskelijat tekevät seuraavan lukuvuoden valinnat keväällä ja vievät valinnat koko lukuvuoden osalta Wilmaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Tavoite on,
että opiskelija tekee sellaisen opintosuunnitelman, jota hän voi noudattaa. Valintoja voi
muuttaa lukuvuoden aikana yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.
Verkkokurssit, kampuskurssit, kaupunkitarjotin ja itsenäinen kurssien suorittaminen
Verkkokursseja on tarjolla jokaisessa jaksossa. Verkkokurssit näkyvät kurssitarjottimessa
omalla verkkokurssipalkilla koodilla 20 (esim. UE1.20). Verkkokurssi opiskellaan yhdessä virtuaaliryhmän kanssa verkossa sen jakson aikana, missä kurssi tarjotaan. Jos
verkkokurssin suoritusaika on pidempi, verkkokurssin opettaja ilmoittaa siitä erikseen
verkkokurssin suorittajalle. Verkkokurssille ilmoittaudutaan Wilmassa tavallisten kurssien
tapaan. Verkkokurssin opettaja ilmoittaa kurssille ilmoittautuneille Wilmassa miten kurssi
aloitetaan.
Verkkokurssi voi sisältää esim. kirjallisia tuotoksia verkkomateriaalien ja linkkien pohjalta, virtuaaliryhmän tuotosten arviointia, verkkokeskusteluja yms. Kurssin arviointi voi
perustua verkkokurssin aikana tuotettuihin töihin tai/ja kurssikokeeseen. Kurssikoe voi
olla tavallisen kurssikokeen muotoinen tai verkkokoe. Jos ilmoittaudut verkkokursseille
ja jätät niitä tekemättä tai et peruuta osallistumistasi, menetät oikeutesi osallistua verkkokursseille.
Opiskelija voi valita kursseja myös kampuksen muista kouluista eli Luonnontiedelukiosta
(HE) ja Medialukiosta (ME). Nämä kurssit on merkitty kurssitarjottimeen koodeilla HE ja
ME. Lisäksi kursseja voi valita myös kaupunkitarjottimelta. Koodi tai nimilyhenne kertoo
järjestävän koulun. Nämä kurssit on sijoitettu pääasiassa tuntikoodille 6-8. Oppituntien
aikataulu on poikkeava. Oppaan takakannessa on aikataulu ja tuntikierto. Tunnit ovat
ma 8.00–11.00, ti ja to 12.00–16.15.
Märskyssä voit suorittaa kursseja myös itsenäisesti eli tenttimällä. Sinun täytyy ilmoittautua normaalisti kurssille ja sopia kurssin tenttimisestä opettajan kanssa
Opiskelijan aktiivipolun opinnot
Aktiivipolun opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoita aktiivisiksi, vastuuta kantaviksi
ja kriittisiksi nuoriksi. Aktiivipolku tarjoaa mahdollisuuden työelämävalmiuksien hankkimiseen lukioaikana ja tukee opiskelijoiden osallistumista ja vaikuttamista eri tasoilla: oppilaitoksen toiminnassa, lähiympäristössä ja Helsingissä. Tästä osallisuudesta ja omasta
toiminnastaan opiskelija voi saada maksimissaan 10 kurssia lukion aikana. Tällaisia
asioita voivat olla esimerkiksi toimiminen valmentajana, tuomarina, koulun työryhmissä
tai yhdistyksen hallituksessa. Autokoulu, hygieniapassit ja vastaavat luetaan myös mukaan aktiivipolkuun. Lisäksi esimerkiksi osallistuminen kansainväliseen turnaukseen tai
kisamatka voidaan laskea aktiivipolun opintoihin. Kurssien saaminen edellyttää itsearvioinnin tekemistä toiminnasta.
10
Tuntijako
Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijako on seuraava:
OPPIAINE TAI AINERYHMÄ:
pakolliset syventävät
soveltavat
kurssit
kurssit
kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus
6
3
8
A-kieli: EN, RU, SA, RA, VE
6
2
1- 6
B1-kieli: RU
5
2
6
Muut kielet B2 ja B3
1-6
1- 6
Matematiikka:
a) lyhyt
6
2
1
b) pitkä
10
3
5
Ympäristö ja luonnontieteet:
Biologia
2
3
2
Maantiede
2
2
2
Fysiikka
1
7
6
Kemia
1
4
2
Uskonto tai elämänkatsomustieto
3
2
1
Filosofia
1
3
3
Psykologia
1
4
3
Historia
4
2
5
Yhteiskuntaoppi
2
2
5
Taito- ja taideaineet
5
Liikunta
2
3
4-10
Urheiluvalmennus 12-18
Musiikki
1-2
3
5
Kuvataide
1-2
3
4
Terveystieto
1
2
2
Valmennusoppi
1
Opinto-ohjaus
1
1
6
Muut
7
Pakolliset kurssit
47-51
Syventävät kurssit ja soveltavat kurssit
10
14/18
Kurssit vähintään:
75 kurssia
Kurssien sisällöt ja koko opetussuunnitelma löytyvät koulun kotisivuilta.
Tuntijaon poikkeukset urheilulukiossa
Opetusministeriön erityislukiopäätöksen mukaan opiskelijat, jotka suorittavat vähintään
12 kurssia erityistehtävän mukaista ainetta (valmennus), ovat oikeutettuja vähentämään
säädetystä pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin
suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista.
Poisvalintaoikeus mahdollistaa keskittymisen opinnoissa. Poisvalintaa on syytä miettiä
vasta, kun opiskelijalle on selvinnyt oma lopullinen opiskelu- ja ylioppilaskirjoitussuunnitelmansa. Poisvalintaoikeus koskee vain opiskelijoita, jotka ovat kokovalmennuksessa.
Poisvalinta ohjeistetaan ja opastetaan toteutuvaksi niin, että ylioppilaskokeissa menestyminen ei vaarannu. Opiskelijan on hyvä keskustella opinto-ohjaajan kanssa poisvalintojen tekemisestä.
11
LUOKATTOMAN PÄIVÄLUKION REUNAEHDOT
1. Opiskeluaika ja työmäärä
1.1 Opiskeluajan pituus
Opiskelijan tulee suorittaa lukion koko oppimäärä ja osallistua ylioppilastutkintoon
vähintään kahdessa ja enintään neljässä vuodessa. Rehtori voi kuitenkin perustellusta syystä myöntää suoritusaikaan pidennyksen. Perusteltu pidennysanomus tulee tehdä
kirjallisesti neljännen opintovuoden keväällä. Opinnot voi keskeyttää rehtorin luvalla
enintään yhdeksi lukuvuodeksi lukiopaikkaa menettämättä.
Opintosuunnitelma suositetaan laadittavaksi kolmeatoista (13) jaksoa varten, eli kolmeksi vuodeksi.
1.2 Opiskelijan työmäärä
Opiskelijan vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia. Opiskelijan on valittava opinto-ohjelmansa siten, että hän suorittaa ensimmäisen lukuvuoden aikana vähintään 30 kurssia. Jos opiskelijaa haluaa poiketa tästä suunnitelmasta, hänen on tehtävä kirjallinen
suunnitelma ja esitettävä se opinto-ohjaajille. Seuraavina lukuvuosina opiskelijan pitää
suorittaa vähintään 21 kurssia/lukuvuosi. Neljän (4) vuoden opiskeluun lukiossa tarvitaan perusteltu kirjallinen suunnitelma. Opiskelijan pitää suorittaa jokaisessa jaksossa
riittävästi opintoja.
2. Kurssien suorittaminen
2.1 Kurssien suoritusjärjestys
Kurssit on suunniteltu suoritettaviksi aineittain numerojärjestyksessä. Eri oppiaineiden
opetussuunnitelmissa on kuitenkin maininnat sallituista poikkeuksista ja esimerkiksi
useissa reaaliaineissa suoritusjärjestys on vapaa.
2.2 Kurssin aloitus
Opiskelijan pitää saapua valitsemalleen kurssille tai ilmoittaa opettajalle syy poissaoloonsa kurssin ensimmäiseen oppituntiin mennessä. Jos opiskelija ei saavu kurssille
eikä ilmoita syytä poissaoloon, opettajalla on oikeus poistaa kyseinen opiskelija kurssilta. Tämän jälkeen kurssille pääsee vain rehtorin, apulaisrehtorin tai opinto-ohjaajan
luvalla. Tämä ilmoittautumissääntö koskee myös itsenäisiä kurssisuorituksia.
2.3. Kahden kurssin samanaikainen opiskelu
Mahdollisuus kahden kurssin samanaikaiseen opiskeluun voidaan antaa perustellusta
syystä. Asiasta sovitaan aineenopettajan kanssa. Sopimus merkitään lukuvuosioppaan
“Sovitut asiat” -sivuille. Verkkokursseja (koodi 20) voi ottaa toisen kurssin kanssa samanaikaisesti.
2.4 Poikkeusluvat
Poikkeaviin järjestelyihin on aina anottava lupa rehtorilta.
2.5 Koejärjestelyt
Jakson lopussa jokaiselle tuntikierron palkille on varattu oma päivänsä. Silloin voi kurssilla olla esimerkiksi normaalia opetusta, arviointikeskusteluja tai kurssin loppukoe. Opiskelijalla on oikeus osallistua loppukokeeseen, ellei hänellä ole runsaiden poissaolojen
aiheuttamaa estettä (ks. kohta “Poissaolot”). Kokeet järjestetään erillisen koejärjestyksen
mukaisesti ja opiskelijan on osallistuttava pääsääntöisesti oman kurssiryhmänsä loppukokeeseen. Pakottavista syistä opiskelijalla on lupa osallistua toisen ryhmän vastaavaan
loppukokeeseen sovittuaan asiasta opettajan kanssa ja hoidettuaan ilmoittautumisen
Wilman kautta. Kahta ainetta suorittavien kokeet järjestetään koejärjestyksessä erikseen
merkityssä luokassa. Koeaika on klo 9.00 - 13.30.
12
3. Oppimäärän tai kurssin hyväksytty suorittaminen
3.1 Oppimäärän suorittaminen
Opiskelijan oppimäärä kussakin oppiaineessa muodostuu hänen valitsemistaan ko. oppiaineen kursseista. Opiskelija on suorittanut oppiaineen koko oppimäärän, kun hän on
arvosteluohjeiden mukaan suorittanut kaikki oppiaineen pakolliset sekä valitsemansa
syventävät ja soveltavat kurssit. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on
suorittanut kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät.
3.2 Hylätyn kurssin suorittaminen
Hylätyn kurssin saa suorittaa osallistumalla uudelleen kurssille tai osallistumalla kerran
uusintakuulusteluun. Mikäli uusintakuulusteluun ilmoittautunut opiskelija jää pois kuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä, tulkitaan tämä suorituskerraksi. Erityisestä syystä voidaan opiskelijalle myöntää oikeus osallistua toisen kerran uusintakuulusteluun. Asiasta
päättää aineenopettaja yhdessä rehtorin tai apulaisrehtorin kanssa.
3.3 Hyväksytyn kurssin uusiminen
Hyväksytyn kurssin voi uusia käymällä kurssin uudestaan tai korvaamalla läsnäolon
opettajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Tällöinkin opiskelijan on osallistuttava
kurssin loppukokeeseen.
4. Arvostelu
4.1 Kurssin arvostelu
Numeroarvosanoin arvostellaan kaikki yhteiset oppiaineet. Numeroin arvostellaan myös
vieraat kielet, mikäli niiden oppimäärä käsittää vähintään kolme kurssia. Opinto-ohjaus
arvostellaan suoritusmerkinnällä. Liikunta sekä yhden kurssin käsittävät yhteiset oppiaineet arvostellaan numeroin. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija voi pyytää näistä
aineista todistukseen suoritusmerkinnän.
Kurssiarvosana annetaan kokeiden, muiden suoritusten ja opiskelussa annetun jatkuvan
näytön perusteella. Merkintä O annetaan silloin, kun opiskelijalta puuttuu joku kurssin
osasuorituksista esimerkiksi poissaoloja korvaavat tehtävät, kurssitehtävä tai loppukoe.
Jos oppilas saa kurssista merkinnän O, hänen pitää tehdä puuttuvat suoritukset seuraavan jakson aikana. O-merkintä muutetaan arvosanaksi heti kun loppukoe on suoritettu
tai tehtävät palautettu. Merkinnästä O opettaja tekee lisämerkinnän Wilman kurssipäiväkirjaan ja toimistoon jätettävään arvostelulistaan. Tästä merkinnästä ilmenee onko kyse
puuttuvasta loppukokeesta vai palauttamattomasta/tekemättömästä työstä sekä päivämäärä, johon mennessä tehtävät tai loppukoe on suoritettava. Merkintä K tarkoittaa hylättyä ja kesken jäänyttä kurssia. Tällainen kurssi pitää siis käydä kokonaan uusiksi.
4.2 Oppimäärän arvostelu
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja
syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvona. Mainituissa opinnoissa opiskelijalla
voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja eli arvosanaa neljä (4) enintään seuraavasti:
Opetussuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja
1 – 2 kurssia, joista voi olla hylättyjä enintään: 0 kurssia
3 – 5 kurssia, joista voi olla hylättyjä enintään: 1 kurssia
6 – 8 kurssia, joista voi olla hylättyjä enintään: 2 kurssia
9 kurssia tai enemmän, joista voi olla hylättyjä enintään: 3 kurssia
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja syventävien kurssien perusteella. Oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä opetussuunnitelmassa näkyvällä tavalla. Oppiaineen
oppimäärän arvioinnin suorittajilla on mahdollisuus myös korottaa arvosanaa, mikäli
opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.
13
4.3 Todistusten arvosanat
Todistusten arvosanat lasketaan kurssiarvosanojen keskiarvon mukaisesti. Suoritettujen
kurssien arvosanoja ei voi poistaa todistuksesta.
4.4 Loppuarvosanan korottaminen tentissä
Opiskelijalla on mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista osallistua oppiaineen
suulliseen kuulusteluun eli tenttiin, johon voi kuulua myös kirjallisia tehtäviä. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Mikäli opiskelija
osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa, kuin kurssien
arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee opettajan korottaa arvosanaa.
5. Poissaolot
Opiskelija on velvollinen olemaan läsnä oppitunneilla. Poissaoloistaan opiskelijan tulee
esittää hyväksyttävä selvitys ryhmänohjaajalle ja kurssin pitäjälle (vrt. lukuvuosioppaan
poissaolosivut ja kuittausmerkinnät). Mikäli opiskelijalla on runsaasti poissaoloja kurssilta, voi kurssinpitäjä edellyttää muita näyttöjä tai suorituksia ja vasta niiden perusteella
myöntää osallistumisoikeuden kurssin loppukokeeseen. Jakson viimeiseltä viikolta merkitään poissaolot Wilmaan, jos opiskelija on poissa kurssikokeesta.
6. Kurssin itsenäinen suorittaminen
Kurssin voi suorittaa opetukseen osallistuen tai itsenäisesti. Itsenäisestä suorittamisesta
opiskelijan pitää sopia opettajan kanssa. Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti (LA 810/1998, 4 § 1 mom). Opiskelijalle voidaan myös hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta (LA 810/1998, 4 §
2 mom).
Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa. Itsenäisestä kurssista ei voi saada arvosanaa neljä (4). Opiskelijan on sovittava itsenäisestä suorittamisesta heti jakson alussa. Asiasta sovitaan opettajan ja opiskelijan kesken. Mikäli aineessa on opettaja, jonka vastaa tenttimisestä, ilmoittautuminen tapahtuu hänelle. Opettaja
merkitsee luvan opiskelijan lukuvuosioppaan “Sovitut asiat” -sivuille.
7. Koulun ulkopuolella suoritetut opinnot
Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot,
jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia
(LL 23§ 1 mom.). Päätös muualla suoritettavien opintojen hyväksiluvusta tehdään sitä
erikseen pyydettäessä ennen mainittujen opintojen aloittamista (LL 23§ 2 mom.). Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin
arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle opetushallituksen
vastaavuusasteikon mukaisesti (Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opiskelijan arvioinnin perusteet, Opetushallitus 1999). Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi
lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan
hyväksi pakollisina tai syventävinä kursseina niistä annetaan numeroarvosana.
8. Lukiosta eronneeksi toteaminen
Rehtori voi todeta eronneeksi opiskelijan, joka ei lukuvuoden koulutyön alkaessa ole
kohtuullisessa ajassa aloittanut opintojaan, eikä ole ilmoittanut pätevää syytä poissaoloonsa, tai opiskelijan, joka lyö jatkuvasti laimin opintojaan eikä ole huomautuksista
huolimatta opiskellut päätoimisuuden vaatimalla tavalla.
9. Poikkeukset reunaehdoista
Reunaehdoista poikkeavista luvista tulee olla rehtorin, apulaisrehtorin tai aineen opettajan kuittaus lukuvuosioppaassa.
14
POISSAOLOT
Lukiolain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty
siitä vapautusta. Alaikäisen lukiolaisen osalta huoltaja ja täysi-ikäinen opiskelija osalta
opiskelija itse selvittävää poissaolot Wilmassa viimeistään viikon kuluessa poissaolosta.
Opiskelijan pitää merkitä poissaolonsa myös lukuvuosioppaaseen, jotta hän näkee ja
pystyy seuraamaan poissaolojensa kokonaismäärää. Opiskelijan pitää kertoa opettajille etukäteen tiedossa olevista tulevista poissaoloista ja sopia korvaavista tehtävistä.
Etukäteen tiedossa olevat lomat, harjoitusleirit tai muut poissaolot:
- Kaikki vähintään päivän kestävät poissaolot ja kaikki urheilupoissaolot anotaan ensisijaisesti rehtorilta tai virka-apulaisrehtorilta.
- Yksittäiseltä tunnilta poissaolosta voi sopia kurssin opettajan kanssa.
- Etukäteen anotut poissaolot näkyvät Wilmassa selvitettyinä poissaoloina.
- Toimita poissaololomake rehtorille ja hae rehtorilta kuittaus lukuvuosioppaan
poissaolosivulle.
- Selvitä poissaolosi kurssin pitäjälle ja sovi mahdollisista lisätehtävistä.
Sairaudesta johtuvat poissaolot:
- Sairaspoissaolot selvitetään Wilman kautta. Alle 18-vuotiaan opiskelijan selvitykset tekee huoltaja.
- Jos sairaus jatkuu yli 3 päivää, tulee asiasta ilmoittaa ryhmänohjaalle ja kurssien opettajille Wilman kautta.
- Kun opiskelija palaa kouluun, hänen pitää selvittää opettajalta kursseilla opiskellut asiat ja tehdä mahdolliset lisätyöt.
- Tarttuvista taudeista tai muista sairauksista ilmoitetaan myös kouluterveydenhoitajalle.
Poissaolojen vaikutus kurssin suorittamiseen:
Jos opiskelijalla on runsaasti poissaoloja kurssilta, voi kurssinpitäjä edellyttää muita
näyttöjä tai suorituksia ja vasta niiden perusteella myöntää osallistumisoikeuden kurssin loppukokeeseen. Kurssin opettaja määrittelee mm. kurssin tai ohjelman perusteella,
montako poissaolokertaa on runsas poissaolomäärä. Opiskelijan on myös tästä syystä
huolehdittava hyvin poissaolojensa anomisesta ja niistä tiedottamisesta.
Poissaolo kokeesta:
Opiskelijan on aina selvitettävä syy kokeesta poissaololle kurssin opettajalle, mikäli hän
toivoo saavansa suorittaa kokeen kurssia uudelleen käymättä. Selvittäminen pitää tapahtua ennen kyseisen jakson palautuspäivää.
Jos opiskelija on alle 18-vuotias, huoltajan pitää ilmoittaa opettajalle opiskelijan poissaolosta kokeesta.
HUOM! Opiskelijan koulutapaturmavakuutus ei ole voimassa poissaolopäivinä ellei opiskelija ole suorittamassa opiskeluun liittyvää ja koulun kanssa sovittua opintotehtävää.
15
JAKSON VIIMEINEN VIIKKO JA KAHDEN AINEEN KOKEET
Jokaisen jakson lopussa on ”jakson viimeinen viikko”. Kullekin tuntikoodille on varattu
oma päivä. (Jaksoissa 4 ja 5 tuntikoodit 1 ja 7 ovat samana päivänä.) Kyseisenä päivänä voi olla esimerkiksi normaalia opetusta, esitelmiä, arviointitilaisuus tai koe. Kokeet
alkavat klo 9.00, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokeessa on käytettävissä 2–6 tuntia. Tunnit voivat sisältää valmistustunnin, koeajan, palautetunnin, kuunteluosan tai muita osia
opettajan harkinnan mukaan. Ruokailu on joustavasti opetuksen tai kokeen päättymisen
jälkeen tai erikseen ilmoitetusti.
Jaksojen palautuspäivät on merkitty kalenteriosaan. Palautuspäivänä opettajat palauttavat kokeet ja käyvät lävitse kokeiden arviointiperusteet. Opiskelijan on oltava paikalla
palautuksessa oman oikeusturvansa vuoksi. Palautus voi olla yksi- tai kaksipäiväinen.
Palautuspäivien osalta annetaan jakson aikana erillinen aikataulu, joka näkyy Wilman
tiedotteissa.
Kahta koetta samanaikaisesti suorittavat ilmoittautuvat Wilman kautta kohdasta kyselyt
viimeistään viikkoa ennen jakson viimeisen viikon alkua niille opettajille, joille koe suoritetaan. Opiskelija suorittaa ensisijaisesti kokeen kurssin yhteydessä, mutta jos sairauden,
kisamatkan tai muun vaativan esteen takia opiskelija on estynyt osallistumaan oman
kurssin kokeeseen, voi hän osallistua kahden aineen kokeeseen. Opiskelijan on ensin
sovittava henkilökohtaisesti kokeen siirrosta kurssin opettajan kanssa ja tämän jälkeen
aina ilmoittautua vielä Wilman kautta kahden aineen kokeisiin. Vasta Wilmaan ilmoittautuminen tekee ilmoittautumisesta virallisen. Kahta ainetta suorittavien kokeet järjestetään koejärjestyksessä erikseen merkityssä luokassa. Koeaika on klo 9.00 - 13.30.
UUSINTAKUULUSTELUT LUKUVUONNA 2015–2016
Osallistumisoikeus uusintakuulusteluun on niillä opiskelijoilla, jotka ovat saaneet kurssiarvosanan neljä (4) tai O-merkinnän. Uusintakuulustelussa ei voi tehdä sellaisen kurssin
koetta, joka menee samassa jaksossa. Tällöin osallistutaan koeviikon kokeeseen (kahden aineen koe). Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilman kautta kohdassa kyselyt
yleensä viimeistään viikkoa ennen jakson viimeisen viikon alkua (kalenteriin on merkitty
mahdolliset poikkeukset). Opiskelija ilmoittautuu aina sille opettajalle, jonka kurssilla
hän on opiskellut. Uusinnoissa tehdyt kokeet palauttaa pääsääntöisesti sama opettaja,
jolle kokeeseen on ilmoittauduttu, viikon kuluttua koepäivästä. Muussa tapauksessa opiskelija saa tiedon Wilman kautta keneltä opettajalta hän voi noutaa uusintakuulustelukokeen tai tämä tieto on kirjattu kurssikokeeseen.
Uusintakuulustelut
1. jakso 18.8.–19.8.2015
2. jakso 20.10.–21.10.2015
3. jakso 15.12.–16.12.2015
4. jakso 3.3.2016 ja 5.3.2016
5. jakso 25.4.–26.4.2016
KAMPUSYHTEISTYÖ
Mäkelänrinteen lukio kuuluu kakkoskampukseen, jossa ovat mukana Helsingin luonnontiedelukio ja Helsingin medialukio. Kampus järjestää yhdessä opetusta esimerkiksi
eri kielissä. Opiskelija voi valita toisesta lukiosta kursseja ja ne lasketaan normaalisti
mukaan kurssisuorituksiin. Jos valitset kursseja toisesta lukiosta, sinua koskevat kyseisen
lukion säännöt. Huomioi tämä asia! Kun menet kurssin alussa toiseen lukioon, käy ilmoittautumassa toimistossa joko koulusihteerille, opolle tai apulaisrehtorille. He osaavat
neuvoa, jos sinulla on esimerkiksi vaikeuksia löytää luokkaa.
16
Tulevana lukuvuonna kurssit on sijoitettu 6., 7. tai 8. palkkiin. Kurssit valitaan normaalisti
tarjottimen kautta. Nämä kurssit on merkitty kurssitarjottimeen koodeilla HE (Helsingin
luonnontiedelukio) ja ME (Medialukio). Koodi kertoo järjestävän koulun. Oppituntien
aikataulu on seuraava: ma 8.00–11.0, ti ja to 12.00–16.15. Opettajat ilmoittavat tarkemman aikataulun kurssin alkaessa.
Jos osallistut kampuskurssille, kurssin opettaja ottaa sinuun yhteyttä ennen kurssin alkua
Wilman kautta. Märskyn kampusvastaava on Anne-Eeni Avell, jolta voit kysyä lisätietoja.
TIETOKONELUOKKIEN JA TIETOKONEIDEN KÄYTÖN SÄÄNNÖT
Opiskelija voi käyttää koulussa oppitunneilla omia tietokoneita tai vastaavia. Syksyllä
2015 aloittaneilla opiskelijoilla pitää olla oma kone käytössä 1. jaksosta alkaen. Opettajat ohjeistavat tarkemmin koneiden käytöstä oppituntikohtaisesti. Koulussa on kaksi
avointa verkkoa eli stadinet ja eKampusnet, joihin opiskelijat voivat kirjautua.
ATK-luokkien laitteistot ja käytäväkoneet ovat opiskelijoiden käytettävissä myös oppituntien ulkopuolella. Huomaa silloin seuraavaa:
1. Koulun koneet on tarkoitettu työskentelyä varten, ei pelaamiseen.
2. Kaikki tallennukset tehdään Omat-kansioon ja niiden tulee olla koulutyöhön liittyvää.
3. Huolehditaan yhdessä myös koneiden kunnosta. Jos huomaat ongelmia koneiden tai tulostimien toimivuudessa, laita viesti luokassa olevaan postilaatikkoon, sähköpostilla
[email protected] tai ota yhteys Panu Latvaan ([email protected]).
Kun käytät koulun kannettavia tietokoneita tai tabletteja, älä tee koneiden asetuksiin
mitään muutoksia. Tablettikoneille ei saa asentaa ohjelmia ilman opettajan lupaa, eikä
niitä saa sieltä myöskään poistaa tai ryhmitellä uudelleen. Koneet ovat opiskelijoiden
käytössä, joten pidetään niistä yhdessä huolta.
KOULUN KERÄÄMÄT MAKSUT
Oppikirjat ja muut koulussa tarvittavat välineet ja materiaalit on ostettava itse. Koulu
kerää lukuvuonna 2015–2016 viiden (5) euron materiaali- ja opasmaksun. Maksu kattaa kokeissa ja oppitunneilla käytettävät konseptipaperit ja lukuvuosioppaan. Joihinkin
kursseihin saattaa liittyä pääsymaksuja museoihin tai urheilutiloihin.
Abiturientit maksavat myös ylioppilastutkintolautakunnalle menevät ylioppilaskirjoitusten osallistumismaksut. YO-laskut tulevat postitse kotiin. Opintomatkat ovat suurelta osin
opiskelijoiden itse kustantamia. Opiskelija kustantaa itse päivittäiset koulumatkansa.
Jokainen opiskelija saa käyttöönsä lokerikon. Koululta saa lokerikkoon numerolukon
viiden euron panttia vastaan.
LUKION TOIMISTO JA OPINTOSOSIAALISET ASIAT
Toimisto
Koulusihteeri Johanna Rauhala (09-310 82343 tai 050-469 5686) palvelee opiskelijoita toimistossa maanantaista perjantaihin klo 10.00–14.00. Ole ystävällinen ja noudata
toimiston aukioloaikoja, jotta muillekin toimistotöille jää riittävästi aikaa. Tarkista aukioloajat toimiston ovesta.
Toimistossa asiointi hoidetaan palveluluukun kautta. Kun asioit toimistossa, täytä tarvittavat lomakkeet etukäteen kuulakärkikynällä. Lomakkeita löytyy toimiston edestä olevasta
kaapista.
17
Opiskelijan matkakortti
Henkilökohtaisen opiskelijan matkakortin voivat hankkia kaikki pääkaupunkiseudulla
(Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo) vakituisesti asuvat opiskelijat, joiden opiskelu on päätoimista ja kestää vähintään yhden lukuvuoden.
Opiskelija on oikeutettu saamaan alennuksen oman asuinkuntansa sisäisistä sekä seudullisista kausi- ja arvolipuista. Matkakorttia haettaessa tarvitaan virallinen henkilötodistus ja opiskelijoiden alennuslippuhakemus (löytyy toimiston edessä olevasta kaapista)
oppilaitoksen leimalla ja allekirjoituksella varustettuna.
Matkakorttiin tallennettava opiskelija-asiakasryhmä on voimassa oppilaitoksen syyslukukauden alusta seuraavan vuoden elokuun loppuun, syksyllä opintonsa päättävillä joulukuun loppuun. Asiakasryhmätieto tarkistetaan vuosittain, opiskelun jatkuessa opiskelijan matkakortti päivitetään palvelupisteessä. Päivityksen yhteydessä on esitettävä myös
todistus opiskelun jatkumisesta.
Helsinkiläiset ja vantaalaiset opiskelijat kuuluvat alennusryhmään 1. Espoolaiset ja kauniaislaiset opiskelijat kuuluvat alennusryhmään 2.
Koulumatkatuki ulkokuntalaisille opiskelijoille
Yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava opiskelijan asunnolta oppilaitokseen vähintään
10 km. Koulumatkan kustannuksien on ylitettävä 54 euroa/kk. 100 kilometriä ylittävältä yhdensuuntaiselta koulumatkan osalta matkakustannuksia ei korvata. Opiskelija voi
ostotodistuksella ostaa linja-auto- tai junalipun koulumatkatuella alennettuun hintaan.
Lipputuote on ostettava kuukautta vastaavalle ajalle ja halvin mahdollinen. Linja-autossa
se on 44 matkan opiskelijavuosilippu tai opiskelijaseutulippu ja junissa 32 päivän koulumatkalippu. Omavastuuosuus on 43 euroa/kk.
Koulumatkatuki haetaan KELAlta. Koulumatkatukihakemuksia ja ostotodistuksia saa toimistosta. Huomioitavaa on, että lukuvuoden viimeinen koulumatkatukilippu on ostettava
14 vuorokautta ennen koulun päättymistä.
Opintotuki
Opintotukihakemuksia saa Kelan paikallistoimistoista, pankeista ja netistä www.kela.
fi. Opintojaan jatkavista osa saa opintotukipäätöksen ilman uutta hakemusta (ns. automaattipäätös). Kela lähettää esitäytetyn hakemuslomakkeen, kun opiskelija on täyttänyt 17 vuotta (siihen saakka maksetaan lapsilisää). Opintotukipäätös voidaan tehdä
kolmen vuoden opiskeluajaksi. Neljännelle opintovuodelle on opintotuki aina haettava
erikseen. Lisätietoja saat toimistosta.
Opiskelijatodistukset, vieraskieliset todistukset, suositukset jatko-opinto-, vaihto-oppilasja muihin hakemuksiin.
Hae tarvitsemasi todistukset ajoissa, sillä niiden tekemiseen kuluu aikaa ja et saa niitä
aina heti mukaasi. Suomenkielisten suosituksen ja vieraskielisten todistusten hakemiseen
tulee varata vähintään kolme (3) koulupäivää, vieraskielisen suosituksen hakemiseen
vähintään viisi (5) koulupäivää.
Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden pitää hakea kolmen ensimmäisen jakson aikana tarvitsemansa suositukset ensisijaisesti edellisestä koulustaan, jotta suositus perustuisi
pitempiaikaiseen hakijan tuntemiseen. Vieraskielisistä suosituspyynnöistä saa lisätietoja
apulaisrehtori Anne-Eeni Avellilta.
18
RUOKAPALVELUT
Koulun oppilaitosravintola on avoinna maanantai-torstai kello 7.30–19.00 ja perjantaisin 7.30–15.00 koulun aukioloaikoina. Sieltä voi ostaa esimerkiksi aamupuuroa, välipaloja ja iltapäivisin lämmintä ruokaa kello 14.30 alkaen.
Opiskelijalounas on tarjolla maanantaisin 11.00–13.15 ja muina päivinä 10.30–
12.45. Jakson viimeisellä viikolla lounas on kello 10.00–13.00. Ruokailutilana on käytössä myös koulun luentoaula. Opiskelijalounas on maksuton normaalina lukioaikana.
Iltapäiväruoka on maksullinen, mutta ylioppilaskirjoituspäivinä kirjoituksiin osallistuneet
opiskelijat voivat ruokailla maksutta iltaruokailussa. Muista ilmoittaa nimesi kassalla.
Kesälukion ruokailu on maksullinen.
Omalla käytökselläsi ja toiminnallasi vaikutat kouluruokailun viihtyisyyteen! Ota ruokaa
sen verran, kuin jaksat syödä. Hae lisää tarvittaessa. Muista hyvät tavat! Palauta käyttämäsi ruokailuvälineet palautuspisteisiin ja laita ne siististi paikoilleen. Nosta tuolisi ylös,
kun lopetat ruokailun.
TUKIPALVELUT
Terveydenhoitaja
Terveydenhoitaja Milla Kelo 050-310 5571on tavattavissa jokaisena arkipäivänä. Terveydenhoitajan huoneeseen kuljetaan ruokalan takaosan kautta.
Lukion terveydenhoitajan työ on osa opiskeluterveydenhuoltoa, jonka keskeisin tehtävä
on ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Opiskelijoille järjestetään henkilökohtainen terveystapaaminen lukion 1.ja 2.vuotena. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia ajanvarausvastaanottoina, mutta aikaa on varattu myös vapaalle hakeutumiselle erilaisissa
terveydenhoidollisissa asioissa.
Terveydenhoitaja tiedottaa ja kutsuu opiskelijoita info-TV:n ja ryhmänohjaajien välityksellä sekä tekstiviesteillä. WILMA EI OLE TERVEYDENHOITAJAN KÄYTTÄMÄ TIEDOTUSKANAVA. Koulussa toimii myös koululääkäri. Hän tekee pääasiassa toisen
lukiovuoden terveystarkastuksia ja kutsuntoihin liittyviä ennakkoterveystarkastuksia. Peruuttamasta jääneestä lääkärinajasta menee sakkomaksu yli 15-vuotiaalta.
Äkillisissä sairaustapauksissa on hyvä olla yhteydessä omaan terveysasemaan. Voit
kysyä neuvoa myös kouluterveydenhoitajalta tai soittaa sairaanhoitopalvelujen neuvontaan, puh 09-10023.Siellä vastataan 24 h/vrk.
Ota heti yhteyttä terveydenhoitajaan, jos vaihdat Märskyyn kesken lukuvuoden.
Tapaturmat
Helsingin kaupunki on vakuuttanut kaikki koululaiset omalla vakuutuksellaan Fenniassa
(opiskelijoiden vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus). Tämä vakuutus kattaa kuitenkin vain pääsääntöisesti julkisella sektorilla annetut hoidot, eikä siis yksityisellä lääkäriasemalla käyntejä. Koulussa sattuneista tapaturmista tulee tehdä tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön mahdollisimman pian. Sen tekee opiskelijan kanssa tapahtumatilanteessa
ollut opettaja tai valmentaja.
Vahinkoilmoituksen allekirjoittaa aina opiskelija sekä koulun edustajana rehtori tai
apulaisrehtori. Vahinkoilmoituksesta toimitetaan kopio koulun terveydenhoitajalle. Vahinkoilmoituslomakkeen saa koulun toimistosta. Urheilija voi itse täydentää vakuutusturvaansa ottamalla täysajan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen, joka kattaa myös
koulussa sattuneet tapaturmat.
Lisenssivakuutus ei korvaa koulussa sattuneita tapaturmia. Tarkista siis vapaa-ajan
vakuutuksesi. Tarvitset sitä varmasti!
19
Oppilaiden ulkomaan matkavakuutus on vakuutusosakeyhtiö Tapiolassa. Vakuutusasioista kerrotaan myös koulun vanhempainilloissa.
Urheilijan vakuutuksen huomioiminen pähkinänkuoressa:
1. Ennen vahinkoa
- tarkista voimassa olevat vakuutuksesi
- arvioi vakuutusturvasi riittävyys
- selvitä omat, seuran ja liiton kautta tulevat vakuutukset (ettei ole päällekkäisiä
vakuutuksia)
2. Vahingon sattumisen jälkeen
- anna heti ensihoito
- informoi valmentajaa ja seuraa sekä koulutapaturmissa lisäksi koulun
terveydenhoitajaa vahingosta
- hakeudu tarvittaessa lääkäriin
- tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle
Urhean urheilulääkäripalvelu
Märsky tekee yhteistyötä urheilulääkäriasema Bulevardin klinikan kanssa. Palvelu koskee erityisesti tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuneita urheiluvammoja, kuten urheilussa
sattuneita revähdyksiä, iskuja, rasitusvammoja ja muita loukkaantumisia. Ensimmäinen
käyntikerta kunkin vamman kohdalla on maksuton. Bulevardin klinikka tarjoaa Märskyn
opiskelijoille myös maksuttoman urheilulääkärin puhelinneuvonnan ma– pe klo 9 – 19
välisenä aikana. Ajanvaraukset ja neuvonta keskuksen numerosta 09–681 1390. Aina
asioidessasi Bulevardin klinikalla muista mainita, että olet Mäkelänrinteen opiskelija.
Sairausepäilyissä, astmaattisissa oireissa sekä muissa hengitys- ja verenkiertoelinten
ongelmissa suosittelemme kääntymään Helsingin urheilulääkäriaseman puoleen www.
hula.fi. Palvelut ovat maksullisia.
Muusta urheilulääkäri- ja vammojen hoitopalvelusta sekä urheilijan vakuutusturvasta
saat tietoa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kotisivuilta www.urhea.fi.
Hammashoito
Helsinkiläiset opiskelijat hakeutuvat oman asuinalueensa hammashoitolaan. Ulkokuntalaiset hakeutuvat kotikuntaan tai yksityiselle hammaslääkärille. Kunnallinen hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaalle. Kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä veloitetaan 27 euroa
peruuttamattomasta poisjäännistä.
Fysioterapia
Fysioterapiakeskus DBC-klinikka Oy:n toimipiste Mäkelänrinteen uintikeskuksessa tarjoaa
laadukasta ja ammattitaitoista fysioterapiaa Märskyn oppilaille. Opiskelijoille ilmainen
päivystys toimii maanantaisin 9.00–11.00 ja keskiviikkoisin 9.30–10.30 välisenä aikana.
Varsinaiset hoidot ovat maksullisia. Päivystyksen tarkoituksena on auttaa urheilijaa saamaan ongelmaansa oikeanlainen apu mahdollisimman nopeasti, jottei harjoittelu kärsisi.
Kuntoutusryhmä loukkaantuneille urheilijoille
Keskiviikkoisin klo 8.00–9.30 koulun kuntosalissa ja auditoriosalissa on loukkaantuneille
urheilijoille tarkoitettu kuntoutusryhmä, jossa fysioterapeutin johdolla tehdään kuntouttavia harjoitteita ja tukiharjoittelua. Kuntoutusryhmä tarjoaa urheilijalle myös vertaistukea
muiden samassa tilanteessa olevien urheilijoiden kautta.
DBC-klinikalta saa apua niin akuutteihin vammoihin kuin pidempi aikaisiin ongelmiinkin. Mäkelänrinteen toimipiste on täysivaltainen fysioterapialaitos, jossa hoidetaan niin
urheilijoita kuin tavallisia liikkujiakin, lääkärin lähetteellä tai ilman. Meiltä löytyy myös
erilaisia tukia vamman jälkeisen kuntoutumisen tukemiseen. DBC-klinikan urheilufysioterapeutit toimivat aktiivisesti ja ammattimaisesti urheilijoiden ja liikkuvien ihmisten parissa.
Urheilufysioterapeuttimme ovat huolehtineet useiden urheilun lajiliittojen ja seurojen leirija kilpailutapahtumien fysioterapiapalveluista. Teemme tiivistä yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian URHEA:n kanssa.
20
Lukion psykologi
Psykologin kanssa voit mennä keskustelemaan erilaisista mieltäsi askarruttavista asioista.
Asiat voivat liittyä esimerkiksi opiskeluun, ihmissuhteisiin, tunne-elämään tai elämän
muutoksiin. Keskustelun tarkoituksena on jäsentää asiaasi, löytää siihen ymmärrystä ja
uusia näkökulmia. Ota yhteyttä jo silloin, kun huolenaiheet ovat vielä pieniä. Psykologin
palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.
Mäkelänrinteen lukion psykologi on Jonna Rekiranta. Jonnan työhuone on toisessa kerroksessa ja huoneen numero 209. Huoneen ilmoitustaululla näkyvät psykologin työajat
Mäkelänrinteen lukiossa. Jonnan tavoitat puhelimitse numerosta 050-402 5562. Voit
myös lähettää tekstiviestin tai sähköpostia ([email protected]) ja työhuoneen
oveen voi myös koputella.
Psyykkisen valmennuksen ohjelma
Märskyn psyykkisen valmennuksen ohjelma tähtää urheilijoiden henkisten ominaisuuksien kehittämiseen sekä urheilussa ja urheilijan elämässä esiin tulevien erityiskysymyksen
ratkaisemiseen. Koulun psyykkisinä valmentajana toimii lukukaudella 2015–16 Tatja
Holm. Tatja on koululla aina keskiviikkoisin. Psyykkisen valmennuksen syksyn ryhmiin
ilmoittautuminen tapahtuu heti koulun alettua elokuussa ja kevään ryhmiin marras-joulukuussa. Lisäksi voit varata yksityisaikoja keskiviikkoiltapäiviin.
Psyykkinen valmentaja Tatja Holm [email protected] puh. 050-412 6432
Erityisopetus
Koulussamme toimii erityisopettajana Killy Salo. Hän on myös Luonnontiedelukion erityisopettaja. Erityisopettajan tehtävänä on tukea opiskelijoita erilaisissa oppimiseen
liittyvissä pulmissa. Erityisopettaja on koululla 2-3 päivänä viikossa. Hän pitää opiskelutaitoja vahvistavia LUE1-kursseja sekä antaa yksilö- ja pienryhmäopetusta. Lisätietoja
saat myös opinto-ohjaajilta, ryhmänohjaajilta ja toimistosta.
Voit varata aikaa erityisopettajalta myös yksilö- tai pienryhmäharjoituksiin koulutuntiesi
aikana. Sovi siitä henkilökohtaisesti erityisopettajan kanssa ja ilmoita asiasta aina etukäteen aineenopettajalle, jonka tunnilta olet pois. Erityisopettajan työhuone on toisessa
kerroksessa huone 209.
Killyn tavoitat parhainten Wilmalla. Puhelimella tavoitat numerosta 050-401 3337 tai
sähköpostilla [email protected]
Erityisopettaja laati koulussa lukilausunnot. Varaa riittävästi aikaa lausunnon hankkimiseen. Ensimmäistä kertaa kirjoituksiin osallistuvan on toimitettava lukilausunto syksyn
kirjoituksien osalta maaliskuun loppuun mennessä ja kevään kirjoituksiin osallistuvan
lokakuun loppuun mennessä.
Kuraattori
Kuraattori auttaa opiskelijaa opintososiaalisissa asioissa. Häneltä voit kysyä neuvoa
esimerkiksi asumiseen ja erilaisiin tukiin liittyen. Märskyn kuraattorina toimii Anni Mäntykivi. Annin työhuone on alakerrassa aikuislukion toimistoa vastapäätä ja hän on tavattavissa päivittäin. Annin tavoittaa numerosta 040-160 7694 tai sähköpostilla: anni.
[email protected]
Opetukset tukitoimet
Märskyssä on käytössäsi koko lukioajan opiskelupajoja, jossa voit käydä opettajan johdolla hakemassa lisätukea opiskeluun saavuttaaksesi tavoitteesi. Pajoihin voi osallistua
kerran tai tasaisesti läpi lukuvuoden. Pajoissa voi kerrata tai vahvistaa kyseisen pajaaineen eri kurssien oppisisältöjä.
21
Englannin paja ENPA
• maanantaisin ja torstaisin klo 15.15–16.00 koko lukuvuoden ajan
• ilmoittautuminen Wilman kurssitarjottimessa palkissa 8 kurssi ENPA
• saat käydä silloin, kun koet tarvetta
• jakson viimeisellä viikolla ei ole englannin pajaa
• voit hakeutua myös englannin kielen tutoriksi, auttaa opiskelutovereitasi englannin
kielen haasteissa ja ansaita näin aktiivikursseja
Laskupaja LAPA
Tukea matematiikan opiskeluun:
• joka jaksossa joko koodilla 5 tai 7
• saat apua, jos kurssilla on vaikeuksia
• voit korottaa kurssiarvosanaa, tehdä läksyjä tai suorittaa hylättyä kurssia.
Ruotsin kielen paja RUPA
• pidetään koko lukuvuoden kaksi kertaa viikossa: torstaisin kello 8.20-10.00 ja
kello 15.15-16.00.
• pajaan ilmoittaudutaan Wilman kautta, jonka jälkeen opiskelija osallistuu tunneille
sovitusti opettajan ohjeiden mukaan
• pajassa voi suorittaa keskeytyneitä tai hylättyjä ruotsin kursseja (1-5) ja saada
tukea ruotsin kielen opiskeluun omien ruotsin kielen tavoitteiden saavuttamiseen
Läksypiiri
• maanantaisin 5-palkilla klo 11.10-12.55
• opettajan ohjauksessa läksyjen tekoa ja harjoittelua eri oppiaineissa
• rauhallinen oppimisympäristö tukemaan opiskeluasi
• ei tarvitse ilmoittautua etukäteen
• voit tulla silloin, kun sinulle sopii.
OPINTO-OHJAUS LUKIOSSA
Ohjauksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijoita luokattoman erikoislukion erityispiirteisiin. Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijoiden lukio-opintojen suunnittelua, perehdyttää
yo-tutkintoon ja edistää lukio-opiskelun edellyttämiä opiskelutaitoja. Opinto-ohjaaja
antaa myös tietoa uravalinnan perusteista, lukion jälkeisistä sekä kotimaisista että kansainvälisistä opiskeluvaihtoehdoista.
Opiskelijoille nimetään oma opinto-ohjaaja ja opoina toimivat Marjo Alanko, Tarja
Luhtalampi ja Kati Rauhansalo. Pyri hoitamaan asiasi ajoissa! Jaksojen taitteet ovat kiireisiä ja ne varataan lähinnä kurssivalintojen ohjaamiseen seuraavalle jaksolle. Opintoohjaajalle voit varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen työhuoneen ovessa olevalta
ajanvarauslistalta. Yhteyttä voit ottaa myös Wilman välityksellä. Kurssivalinnoissa ja
opintosuunnitelmissa auttaa myös apulaisrehtori Anne-Eeni Avell.
Koulun ammatinvalintapsykologi on tavattavissa Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston
Haapaniemenkadun toimipisteessä. Tarkemmat ohjeet saat opinto-ohjaajilta.
AUTOKOULUN SUORITTAMINEN MÄRSKYSSÄ
Koululla on yhteistyösopimus Oulunkylän Autokoulun kanssa. Teoriatunnit voi käydä
Märskyssä ja opiskelijat saavat alennuksen ajokortin hinnasta. Uuden lain mukaan autokoulu voidaan aloittaa vain ensimmäisellä B1 teoriatunnilla.Mikäli et pääse ensimmäiselle teoriatunnille, olet tervetullut seuraavassa jaksossa alkavalle autokoulukurssille tai
voit tulla aloittamaan autokoulun myös Oulunkylän Autokoululle.Tarkista autokoululla
alkavien kurssien aikataulut netistä, tai ota yhteyttä soittamalla tai sähköpostitse.
Toimisto on avoinna ma-to klo 10-16 ja osoite on Oulunkylän Autokoulu, Siltavoudintie 2, 00640 Helsinki. Lisätietoja: toimisto 044 013 1900 tai Eero Kuosmanen
044 013 1600, [email protected], www.oulunkylanautokoulu.fi.
22
RYHMÄNOHJAUS
Opiskelijat on jaettu vuosikursseittain ohjausryhmiin. Jokaisella ryhmällä on opettaja
ryhmänohjaajana (RO). Ryhmänohjaajasi on sinua varten, älä epäröi kääntyä hänen
puoleensa sinua askarruttavissa asioissa. Ryhmänohjaaja hoitaa ryhmänsä asioita luottamuksella. Velvollisuutesi on olla paikalla ryhmänohjaustuokioissa. Ota selvää, tiedä,
älä luule!
Ryhmänohjaajan tehtävinä on esimerkiksi:
• ohjata opiskelijoita lukion käytänteisiin.
• vahvistaa ryhmänsä yhteisöllisyyttä
• käydä henkilökohtainen keskustelu opiskelijan kanssa ensimmäisen vuoden
syyslukukaudella
• seurata ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä, O-merkintöjä ja
valintojen toteutumista sekä puuttua ongelmiin ja ohjata tarvittaessa
• seurata ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja ja olla tarvittaessa yhteydessä
opiskelijan huoltajiin
• pitää ro-tuokiot ryhmälleen ja kirjata niihin osallistuminen
• tehdä yhteistyötä mm. opinto-ohjaajan, apulaisrehtorin, rehtorin sekä
opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa ryhmäänsä koskevissa asioissa.
• osallistua ryhmänsä kanssa koulun yhteisten tilaisuuksien järjestelyihin.
Ryhmänohjaajan avuksi valitaan lukuvuoden alussa ryhmän opiskelijoiden joukosta
ryhmänvanhin ja varavanhin. He toimivat ryhmänsä opiskelijoiden ja ryhmänohjaajan
apuna, tukena ja hoitavat osaltaan tiedotuksen. Molempien toimikausi on lukuvuosi,
elleivät erityiset syyt toisin vaadi.
Ryhmänohjaajat ja ryhmäluokat sekä vastuuopot lukuvuonna 2015 – 2016
15A 308
Ihalainen Elina
Alanko Marjo
15B 306
Suomela Kati
Rauhansalo Kati
15C 214
Sorjonen Tuula
Alanko Marjo
15D 234
Kallavuo Krista
Luhtalampi Tarja
15E 126
Nyyssönen Laura
Alanko Marjo
15F 233
Oksaharju-Vanhanen Sanna Luhtalampi Tarja
15G 211
Raaste Eero
Rauhansalo Kati
15Helmi 305 Avell Anne-Eeni ja Klén Katriina
14A
302
Vanhatalo Päivi
Alanko Marjo
14B
206
Kaitovaara Leena
Luhtalampi Tarja
14C
232
Virkkunen Susan Rauhansalo Kati
14D
202
Tikkanen Nita
Rauhansalo Kati
14E
301
Marsti Nina
Alanko Marjo
14F
127
Marola Jenni
Luhtalampi Tarja
14G
128
Kiiskinen Niina
Luhtalampi Tarja
14Helmi 305
Avell Anne-Eeni ja Klén Katriina
13A
208
Ahola Arttu
Luhtalampi Tarja
13B
303
Karasar Eija
Rauhansalo Kati
13C
212
Hemmo Katariina
Rauhansalo Kati
13D
036
Pirilä Veera
Alanko Marjo
13E
307 Maarit Keistinen
Rauhansalo Kati
13F
304
Haapala-Paulaharju Tiina
Luhtalampi Tarja
13G
203
Hannula Markus
Alanko Marjo
13Helmi 305
Avell Anne-Eeni ja Klén Katriina
12BCF
216
Alanko Marjo
12AG
235
Luhtalampi Tarja
12DE
310 Rauhansalo Kati
23
YLIOPPILASTUTKINTO
ks. myös www.ylioppilastutkinto.fi
Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee seuraavista neljästä vaihtoehdosta: 1) toisen kotimaisen kielen koe, 2) vieraan kielen koe,
3) matematiikan koe ja 4) jokin reaalikoe. Yhden kokeen pitää olla pitkän oppimäärän
mukainen.
Tutkinnossa järjestetään kunakin tutkintokertana kaksi reaalin koepäivää. Samana päivänä kirjoitetaan: psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia. Toinen ryhmä on
evankelis-luterilaisen uskonto, ortodoksisen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen ja päivien järjestys vaihtelee.
Ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeeseen kuuluu kaksi erillistä koetta: tekstitaidon koe
ja esseekoe. Kummankin kokeen koeaika on 6 tuntia. Kokelas osallistuu kumpaankin
kokeeseen ja kokeen arvosana määräytyy kokeiden yhteispistemäärän perusteella.
Äidinkielen koe järjestetään suomen, ruotsin ja saamen kielessä. Äidinkielen kokeet
suomen ja ruotsin kielessä järjestetään samoina koepäivinä. Kokelas, jonka äidinkieli
on jokin muu kieli kuin suomi, ruotsi tai saame, voi korvata tutkinnossa pakollisen äidinkielen kokeen lautakunnan erityisesti vieraskielisiä kokelaita varten laatimalla muulla
suomen tai ruotsin kielen kokeella. Kokelas saa myös toisen kotimaisen kielen kokeen
sijasta halutessaan suorittaa äidinkielen kokeen tässä kielessä. Tämä edellyttää tutkinnon hajautetusti suorittamista, koska äidinkielen kokeet suomen ja ruotsin kielessä järjestetään samoina koepäivinä.
Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen
kokeeseen.
Kypsyyskoe ja oma vastuu
Ylioppilastutkinto on kypsyyskoe. Kokeessa onnistumiseen vaikuttaa paitsi tiedon määrä
myös yleinen arvostelukyky ja paineen sietokyky. Koska koetuloksella on painava merkitys jatko-opintoihin pyrittäessä, ei kannata kiirehtiä kokeita tuloksen kustannuksella.
Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytys on, että kokelas saa lukion päättötodistuksen opetussuunnitelman määräämällä tavalla. Kokelas on itse vastuussa siitä, että
ilmoittautuu oikein kokeisiin, on selvillä ohjeista ja noudattaa niitä. Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana.
Kokeiden taso
Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta
valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu.
Kokelaan on kuitenkin suoritettava vaativampi koe vähintään yhdessä seuraavista pakollisista aineista: matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä tai vieraassa kielessä.
Samassa oppiaineessa ei voi suorittaa molemmantasoisia kokeita samalla kertaa.
Mihin koetehtävät perustuvat
Kokeiden tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti.
Osallistumisoikeus
Lukion opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon. Opiskelija saa osallistua jonkin tutkintoaineen kokeeseen suoritettuaan vähintään oppiaineen
pakolliset kurssit. Mäkelänrinteen lukiossa edellytetään, että opiskelijalla on vähintään 50
lukiokurssia suoritettuna ilmoittautuessaan ensimmäistä kertaa ylioppilaskirjoituksiin.
24
Rehtorin päätöksellä osallistua voi myös opiskelija, jolla muuten katsotaan olevan riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen.
Kokeen uusiminen
Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittanut saa uusia kokeen yhden kerran. Pakollisen
hylätyn kokeen saa uusia kahdesti tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen
tutkintokerran aikana.
Jos kokelas on hylätty pakollisessa vaativamman tason kokeessa, hän saa hylättyä koetta uusiessaan osallistua saman oppiaineen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen, mikäli
kokelaan pakollisiin kokeisiin sisältyy tämänkin jälkeen yksi vaativamman tason koe.
Hylätyksi katsotaan myös koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta jäänyt siihen ilman
erityistä syytä saapumatta tai jos kokelas ei ole jättänyt koetta arvosteltavaksi. Hylätyn
ylimääräisen kokeen saa uusia kahdesti ilman aikarajaa.
Tutkinnon täydentäjä
Ylioppilastutkinnon suorittaneella henkilöllä on oikeus täydentää tutkintoaan kokeilla,
joihin hän ei ole aikaisemmin osallistunut. Tutkintoa voi myös täydentää saman oppiaineen eritasoisella kokeella. Tutkinnon täydentäminen on mahdollista sen jälkeen, kun
tutkinto on suoritettu.
Vilppi
Jos kokelas syyllistyy vilpilliseen menettelyyn, vilpin yritykseen tai siinä avustamiseen
tai järjestyksen muuhun törkeään rikkomiseen, hänen kaikki kyseisen tutkintokerran kokeensa katsotaan hylätyksi ja hän menettää oikeutensa jatkaa tutkinnon suorittamista
kyseisenä tutkintokertana. Jos teko on ollut suunniteltu tai erityisen raskauttava, rehtori
voi määrätä kokelaan menettämään osallistumisoikeutensa myös seuraavana tutkintokertana.
Tutkintoon ilmoittautuminen
Tutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin tulee ilmoittautua lukion rehtorille kevään tutkinnon osalta yleensä marraskuun 20. päivään mennessä ja syksyn tutkinnon osalta toukokuun 25. päivään mennessä. Kokelaan on tällöin ilmoitettava, mitkä kokeet ja minkä
tasoisina hän ne kyseisenä tutkintokertana aikoo suorittaa. Samoin hän ilmoittaa, mitkä
kokeet hän suorittaa pakollisena. Kokeen korottajien osalta ilmoittautuminen päättyy
yleensä 25. marraskuuta ja 30. toukokuuta, jolloin edellisen kirjoituksen tulokset ovat
selvillä.
Jokaiseen kirjoituskertaan liittyen annetaan rehtorin pitämissä ylioppilastutkintoinfoissa
erikseen tarkat ohjeet ilmoittautumisista ja tarkennetaan ilmoittautumisen päättyminen.
Infot ovat kaikille kirjoituksiin aikoville pakollisia.
Maksut
Opetusministeriö päättää ylioppilastutkintomaksujen ja muiden kiinteiden maksujen
suuruudesta. Lukio huolehtii maksujen perimisestä ja tilittämisestä. Tutkintoa tai erillisiä
kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut. Perusmaksu on maksettava myös silloin, kun ennen kokeiden
alkamista on todettu, että tutkintoon ilmoittautunut kokelas ei täytäkään osallistumiselle
asetettuja vaatimuksia.
Arvostelu
Kokeet tarkastaa ja arvostelee alustavasti lukion asianomaisen aineen opettaja ja lopullisesti ylioppilastutkintolautakunnan sensorit. Koulun opettajien suorittama arvostelu on
suuntaa antava. Arvosanojen pisterajat lautakunta päättää, kun kunkin tutkintokerran
arvostelutyö on saatu päätökseen. Eri arvosanojen suhteelliset osuudet lautakunta pyrkii
pitämään perättäisinä vuosina jokseenkin samoina. Kokeista annettavat arvosanat ja
niitä vastaavat pistemäärät ovat:
25
–
–
–
–
–
–
–
laudatur (7)
eximia cum laude approbatur (6)
magna cum laude approbatur (5)
cum laude approbatur (4)
lubenter approbatur (3)
approbatur (2)
improbatur (0)
Lääkärintodistus, lukitodistus, puoltolause, selvitys vieraskielisyydestä, erityisjärjestelyt
Jos kokelaan suoritukseen on vaikuttanut haitallisesti suorituskykyä tilapäisesti alentaen
sairaus tai muu vastaava seikka, tulee lukion lähettää lautakunnalle kokelaan tai hänen
huoltajansa jättämä lääkärintodistus sairaudesta, lukitodistus tai muusta seikasta asiaa
selvittävä puoltolause. Lautakunta ottaa arvostelua lieventävänä seikkana huomioon vain
sellaiset sairaudet, joiden vaikutus tuloksiin on ollut selvästi todettava, mutta yleensä vain
tilapäinen. Lievennystä punnittaessa otetaan huomioon myös kokelaan kouluarvosana.
Jos kokelaan äidinkieli on muu kieli kuin suomi tai ruotsi, lautakunta voi ottaa tämän
arvostelussa huomioon. Tällöin voidaan ylioppilastutkintolautakuntaa lähettää selvitys
vieraskielisyydestä -lomake, missä on kahden opettajan arvio kokelaan vieraskielisyyden vaikutuksesta koulumenestykseen (äidinkielen opettajan tai suomi toisena kielenä
-opettajan sekä jonkin reaaliaineen opettajan kuvaus siitä, millä tavalla kokelaan vieraskielisyys on kouluvuosien aikana hankaloittanut hänen opiskeluaan ja vaikuttanut
suorituksiin).
Lukitodistukset tulee toimittaa kouluun viimeistään ilmoittautumispäivään mennessä.
Luku- ja kirjoitushäiriöisiä kokelaita koskeva määräys antaa kokelaalle mahdollisuuden
hakea koetilanteeseen erityisjärjestelyjä keskivaikean tai vaikean lukihäiriön perusteella. Tämän erityisjärjestelyn edellytys on, että kokelas on saanut lukilausunnot kahdelta
lausunnonantajalta. Lausuntojen hankkimiseen tulee ryhtyä riittävän ajoissa, jotta hakemus voidaan lähettää ylioppilastutkintolautakunnalle silloin, kun kokelas ilmoittautuu
tutkintoon. Lausunnon hakemisessa saat neuvoa lukiopettajalta, opinto-ohjaajalta tai
rehtorilta.
Ylioppilastutkintotodistus
Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut pakolliset kokeet ja jolle annetaan lukion
päättötodistus, annetaan ylioppilastutkintotodistus. Todistukseen merkitään arvosanat
hyväksytysti suoritetuista kokeista. Jos kokelas on uusinut kokeen ennen tutkintotodistuksen antamista, merkitään todistukseen arvosanoista parempi. Kokelaalle, joka suorittaa
tutkintoaan ajallisesti hajautettuna, annetaan pyynnöstä ote ylioppilastutkintorekisteristä, josta ilmenevät hänen siihenastiset suorituksensa. Tämä rekisteriote on maksuton.
Nimi- ja arvosanatietojen luovuttaminen
Sekä lautakunnalla että koululla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistavaksi. Jos
kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä koulua että
lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta.
Valitusoikeus
Lautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Kokeiden arvostelua koskevaan lautakunnan päätökseen saa lautakunnalta hakea tarkistusarvostelun toimittamista 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos
henkilökohtaisesti tietoonsa. Hakemus osoitetaan ylioppilastutkintolautakunnalle. Se jätetään rehtorille, joka kirjoittaa siihen oman saatekirjeen ja toimittaa sen tämän jälkeen
ylioppilastutkintolautakunnalle.
26
URHEILULUKIO JA VALMENNUS
Mäkelänrinne on yksi Suomen kolmestatoista urheilun erikoislukiosta. Urheilulukion urheilulinjan valmennus tarjoaa kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtääville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmentautumismahdollisuudet. Valmennus on
etuoikeus eri lajien parhaille urheilijoille, joilla on hyvät fyysiset ja henkiset valmiudet
määrätietoiseen opiskeluun ja valmennukseen. Urheilulinjalle valittu opiskelija ymmärtää niin opiskelun kuin nousujohteisen valmennuksen moitteettoman ja tuloksellisen hoitamisen merkityksen.
Kokonaisvaltainen valmennusjärjestelmä
Mäkelänrinteen lukio tukee nuoren urheilijan kehittymistä kokonaisvaltaisesti. Yhteistyö
opinto-ohjaajien, opettajien, vanhempien, seuravalmentajien, lajiliittojen sekä eri alojen
asiantuntijoiden kanssa luo kannustavan ilmapiirin ja tukiverkoston, jossa urheilijalla on
erinomaiset edellytykset pyrkiä kohti tavoitteitaan niin urheilussa kuin opinnoissakin.
Hyväksyminen valmennukseen
Lukion opiskelijoiden valinta urheilulinjalle tapahtuu urheilun apulaisrehtorin, kouluvalmentajan ja lajiliittojen erikoisvalmentajien yhteisellä päätöksellä liittojen antamien
lausuntojen perusteella koulun vuotuisen valmennuskiintiön mukaan. Valinta tapahtuu
ensimmäisen jakson alussa. Opiskelijan tulee edetä opinnoissaan koulun reunaehtojen
mukaisesti säilyttääkseen valmennusoikeuden. Urheilulinjalle voidaan, mikäli edellytykset ovat olemassa, valita myöhemminkin. Vastaavasti sieltä siirretään pois, mikäli opiskelija ei täytä asetettuja vaatimuksia.
Opiskelijan ensimmäinen lukiovuosi on koeaikaa. Valmennusoikeus tarkistetaan lukuvuosittain keväällä. Lukiota aloittaessaan opiskelijan tulee suunnitella opintosuunnitelmaansa valmennusta vain kolmelle ensimmäiselle lukiovuodelle. Poikkeustapauksista
sovitaan erikseen lajivalmentajan ja koulun opinto-ohjaajan kesken.
Valmennuksen järjestäminen
Valmennukselle on varattu aikaa kaksi tuntia vähintäänkin kolmesti viikossa. Aamupäivään sijoitetut valmennusajat mahdollistavat kaksi kertaa päivässä harjoittelun. Mikäli
urheilijan henkilökohtainen valmennussuunnitelma tai lajin harjoitusolosuhteet edellyttävät, voi opiskelija erillissopimuksella toteuttaa valmennustaan myös muina ajankohtina.
Lajista ja vuodenajasta riippuen harjoitukset tapahtuvat pääkaupunkiseudun eri harjoituskentillä ja -halleissa.
Valmennuslajit
Valmennuslajeja ovat kaikki lajit, joissa opiskelija täyttää valmennusurheilijalle asetetut
vaatimukset. Valmennuslajit ovat jaettu kolmeen ryhmään. Osa lajeista on ns. koulun
painopistelajeja, joissa valmennuksesta vastaa ko. erikoisliiton hyväksymä valmentaja,
joka toimii usein samalla koulun tuntiopettajana. Valmentaja vastaa ja antaa jaksokohtaisen selvityksen koululle valmennusohjelmasta ja sen toteutumisesta. Koulun painopistelajeja lukuvuonna 2015-16 ovat jalkapallo, lentopallo, beach volley, koripallo,
käsipallo, jääkiekko, sulkapallo, squash, yleisurheilu, suunnistus, golf, taitoluistelu, muodostelmaluistelu, pikaluistelu, uinti, uimahypyt, purjehdus, paini, judo, telinevoimistelu,
rytminen voimistelu, joukkuevoimistelu, kilpatanssi sekä salibandy.
Osa lajeista on ns. lajivalikoimalajeja, joissa koulu tarjoaa valmennusajan, yleisvalmennusta ja hyvät harjoitteluolosuhteet. Lajivalikoimalajit ovat usein olympialajeja, joita harrastetaan runsaasti pääkaupunkiseudulla. Näitä lajeja lukuvuonna 2015-16 ovat mm.
tennis, pöytätennis, karate, team gym, trampoliinivoimistelu, amerikkalainen jalkapallo,
ratsastus, pyöräily, moottoriurheilu ja tanssi.
Osa lajeista kuuluu ns. muut lajit -ryhmään. Nämä lajit ovat pääkaupunkiseudulla harvemmin harrastettuja lajeja, joilla ei välttämättä ole olympiastatusta.
27
LAJIEN NUMEROINTI
painopistelaji = PPL
PALLOILU
10 Jalkapallo (PPL)
11 Pesäpallo (ML)
12 Lentopallo (PPL)
12B Beach volley (PPL) 13 Koripallo (PPL)
14 Käsipallo (PPL)
15 Jääkiekko (PPL)
16 Jääpallo (ML)
17 Sulkapallo (PPL)
18 Squash (PPL)
19 Tennis (LVL)
20 Pöytätennis (LVL)
lajivalikoimalaji = LVL
muut lajit = ML
YKSILÖLAJIT
21 Yleisurheilu (PPL)
22 Suunnistus (PPL)
23 Pyöräily (LVL)
24 Ratsastus (LVL)
25 Miekkailu (LVL)
26 Jousiammunta (LVL)
27 Golf (PPL)
28 Keilailu (ML)
29 Ammunta (LVL)
30 Shakki (ML)
TALVILAJIT
31 Hiihto (LVL)
32 Ampumahiihto (LVL)
33 Alppilajit (LVL)
34 Freestyle (LVL)
35 Lumilautailu (LVL)
36 Mäkihyppy (ML)
37 Taitoluistelu (PPL)
38 Muodostelmaluistelu (PPL)
39 Pikaluistelu (PPL)
40 Curling (ML)
VESIURHEILU
KAMPPAILULAJIT JA MOOTTORIURHEILU
41 Uinti (PPL)
50 Moottoriurheilu(LVL)
42 Taitouinti (LVL)
52 Triathlon (LVL)
43 Sukellus (ML)
53 Nyrkkeily (LVL)
44 Uimahypyt (PPL)
54 Paini (PPL)
45 Vesipallo (ML)
55 Painonnosto (LVL)
46 Soutu (LVL)
56 Judo (PPL)
47 Melonta (LVL)
57 Karate (LVL)
48 Purjelautailu (PPL)
58 Taekwondo (LVL)
49 Purjehdus (PPL)
59 Aikido (LVL)
60 Muut budolajit (ML)
UUDEMMAT LAJIT
71 Salibandy (PPL)
72 Amerikkalainen jalkapallo (LVL)
73 Ringette (LVL)
74 Seinäkiipeily (ML)
75 Muut lajit (ML)
VOIMISTELU JA TANSSI
61 Telinevoimistelu (PPL)
62 Team Gym (LVL)
63 Trampoliinivoimistelu (LVL)
64 Rytminen voimistelu (PPL)
65 Joukkuevoimistelu (PPL)
66 Baletti (LVL)
67 Kilpa-aerobic (LVL)
68 Tanssiurheilu (PPL)
69 Modernitanssi (LVL)
70 Muu tanssi ja voimistelu (ML)
Tavoitteet
Lajikohtaisten tavoitteiden lisäksi kouluvalmennukselle on asetettu seuraavat tavoitteet:
• Opiskelija omaksuu urheilullisen elämäntavan ja ymmärtää
valmentautumisprosessin kokonaisvaltaisuuden.
• Opiskelija oppii ja sitoutuu säännölliseen sekä systemaattiseen harjoitteluun,
joka vastaa määrällisesti ja laadullisesti huippu-urheilun vaatimuksia.
• Opiskelija oppii entistä itsenäisemmin suunnittelemaan ja toteuttamaan
harjoitussuunnitelmaansa sekä oppii käyttämään hyväkseen valmentautumista
tukevia asiantuntijoita ja palveluja.
• Opiskelija kehittää itsetuntemustaan ja kykenee tekemään valintoja, jotka eivät
ole ristiriidassa hänen asettamiensa tavoitteiden kanssa.
Valmennuskurssit
Opiskelijalle hyvitetään valmennuksesta yhden kurssin (38 tuntia) jaksossa. Valmennuksen kokonaiskurssimäärä lukion aikana on kolmen vuoden opintosuunnitelman mukaan
opiskelevalla vähintään 12 kurssia ja neljän vuoden opintosuunnitelman mukaan opiskelevalla vähintään 17 kurssia. Koeviikon harjoitukset päätetään lajikohtaisesti. Valmennuskurssien sisällöt muodostavat nousujohteisen harjoituskokonaisuuden edettäessä
ensimmäisen lukiovuoden opiskelusta viimeisen vuoden opiskeluun.
28
Ylioppilaskirjoitusvuotena opiskelija voi pitää viimeisen jakson ennen kirjoituksia vapaana valmennuksesta, mikäli opiskelijan kurssimäärät antavat tähän mahdollisuuden.
Kaikkien valmennuksessa olevien opiskelijoiden tulee sisällyttää opinto-ohjelmaansa
myös valmennusoppi 1 -kurssi. Valmennusoppi suoritetaan yhtenä kokonaisena kurssina
(38 tuntia) ja se suositellaan suoritettavaksi toisena lukuvuotena. Koulun valmennuslajien
opetussuunnitelmat, jaksokohtaiset sisällöt ja painotukset ovat nähtävissä koulun kotisivuilla sekä liitteenä koulun opetussuunnitelmassa.
Yhteistyötahot ja kansainvälinen toiminta
Kouluvalmennus tukee opiskelijan henkilökohtaista valmennussuunnitelmaa. Tärkeinä
yhteistyötahoina ovat urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat, seurajoukkueiden ja
nuorten maajoukkueiden valmentajat sekä lajiliittojen valmennuksesta vastaavat henkilöt. Lisäksi merkittävinä valmennuksellisina yhteistyötahoina ovat Suomen Olympiakomitea, urheiluakatemiat sekä muut urheiluoppilaitokset.
Kansainvälinen toiminta toteutetaan pääsääntöisesti eri maissa sijaitsevien ystävyyskoulujen avulla leiritys- ja kilpailutoiminnan muodossa. Kilpailullisesti tärkeinä tavoitteina ovat Koululiikuntaliiton mestaruuskisat, urheiluakatemiaturnaukset, kansainväliset
koululaiskilpailut sekä päätavoitteena koululaisten EM- ja MM-kilpailut. Kansainvälisen
toiminnan avulla opiskelija totuttautuu vieraissa olosuhteissa tapahtuvaan harjoitteluun
ja kilpailuun sekä kansainvälisten kilpailuiden ilmapiiriin. Lisäksi opiskelija ymmärtää
matkustamisen aiheuttamat vaikutukset omaan suorituskykyynsä sekä tutustuu muiden
maiden urheilukulttuuriin.
Lajikapteenit
Jokaisen valmennusryhmän valmentaja valitsee yhdessä urheilijoiden kanssa ryhmälle
lajikapteenin. Lajikapteenin tehtävänä on luoda omalla esimerkillään valmennusryhmään positiivista ja urheilullista henkeä, auttaa uusia urheilijoita sopeutumaan ryhmään
ja harjoitteluun sekä toimia yhteydenpitäjänä koulun ja ryhmän välillä. Lajikapteeneilla
on oma koulutusohjelma, joka keskittyy henkisten taitojen ja itsensä johtamisen kehittämiseen. Lajikapteenit valitaan lukukauden alussa tavallisimmin lukukaudeksi kerrallaan.
Valmennussopimus
Mäkelänrinteen lukio tarjoaa valmennuslinjalle valituille urheilijoille monia etuisuuksia.
Huipulle tähtäävä urheilija joutuu kehittyäkseen asettamaan itselleen rajoja. Koulu haluaa myös asettaa vaatimuksia. Tästä syystä yhteistyössä urheilijoiden kanssa on laadittu
valmennussopimus. Siinä on tuotu esiin niitä asioita, joiden hyväksymisellä luodaan
edellytykset yhteistyöhön päämäärien saavuttamiseksi.
29
VALMENNUSSOPIMUS
Tämä sopimus tehdään kaikkien valmennusurheilijoiden kanssa
Mäkelänrinteen urheilulukion valmennuslinjan valmennus tarjoaa kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtääville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmentautumismahdollisuudet. Valmennus on etuoikeus lajien parhaille urheilijoille. Opiskelussa ja tuloksiin
pääsemiseksi tarvitaan määrätietoisuutta ja riittäviä fyysisiä ja henkisiä valmiuksia.
Valinta valmennuslinjalle vahvistetaan ensimmäisen jakson alussa. Lukion alussa opiskelija
tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää valmennuksen kolmelle ensimmäiselle lukuvuodelle (12 -13 kurssia). Opiskelijan ensimmäinen lukiovuosi on koeaikaa
ja neljännen vuoden valmentautumisoikeus anotaan kolmannen lukiovuoden lopussa. Neljännen vuoden valmennus edellyttää opintosuunnitelman mukaista etenemistä opinnoissa
sekä tavoitteellista harjoittelua. Valmennuslinjalle voidaan, mikäli edellytykset ovat olemassa, valita myöhemminkin. Vastaavasti sieltä voi jäädä pois, mikäli opiskelija ei täytä
asetettuja vaatimuksia tai harjoitusmotivaatio on riittämätön. Koulun lukuvuosiopas antaa
lisätietoja opiskelusta ja valmennuksesta.
Mäkelänrinteen valmennusurheilija sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan seuraavaa
sopimusta:
• Valmennusurheilija sitoutuu urheilulliseen elämäntapaan. Hän huomioi myös terveellisen
ruokavalion ja riittävän unen. Hän pyrkii suunnittelemaan ajankäyttönsä niin, että hänellä
on riittävästi aikaa urheiluun, opiskeluun ja lepoon.
• Kouluvalmennus on tärkeä osa urheilijan pitkäntähtäimen kehittymissuunnitelmaa. Tästä
syystä urheilija noudattaa koulun lajivalmennuksen valmennussuunnitelmaa ja osallistuu
kaikkiin koulun harjoituksiin. Mahdollisista poissaoloista urheilija sopii etukäteen lajivalmentajan kanssa. Poikkeustapauksista ja valmennuksen urheilijakohtaisesta soveltamisesta
urheilijalla on oikeus neuvotella koulun lajivalmentajan kanssa.
• Valmennusurheilija käyttäytyy hyvin ja edustavasti itsensä ja koulun parhaaksi. Hän
tuntee vastuuta koulun välineistä ja toimintatiloista noudattaen siisteyttä ja järjestystä.
• Koulun edustuskilpailut ovat merkityksellisiä erityisen tehtävän saaneille urheiluoppilaitoksille. Lisäksi ne ovat osa valmennussuunnitelmaa, joihin valmennusurheilija sitoutuu
osallistumaan.
• Valmennusurheilijan tulee edetä opintosuunnitelmassaan koulun reunaehtojen mukaisesti. Hän osallistuu koulun oppitunneille, mikäli hän ei ole anonut poissaoloa rehtorilta,
ryhmän ohjaajalta tai sopinut asiaa erikseen aineenopettajan kanssa. Mikäli urheilija
on aiheetta poissa oppitunneilta, esim. pelaa tietokone- tai muita pelejä kouluaikana, tai
hän on huomattavasti jäänyt jälkeen opintosuunnitelmastaan, opiskelijan kanssa keskustellaan. Tilanteen vaatiessa opiskelija voidaan siirtää pois valmennuksesta kunnes tilanne
on korjattu.
• Tupakka- ja alkoholituotteet, huumeet sekä doping eivät edistä nuoren urheilijan kehittymistä eivätkä kuulu tavoitteellisesti harjoittelevan urheilijan elämäntapoihin. Kouluaikana
sekä kouluun liittyvien matkojen ja tapahtumien yhteydessä alkoholin, tupakan, nuuskan
sekä huumeiden ja dopingin käyttöön koulu puuttuu välittömästi ja niiden käytöstä seuraa
valmennusurheilijalle erikseen määrättävä rangaistusmenettely. Rikkeestä riippuen seuraamus on valmennuskurssin/-kurssien hylkääminen tai valmennusoikeuden peruuttaminen.
Koulun matkoilla tapahtuvasta rikkeestä voidaan lisäksi evätä koulun opiskelijalle antama
taloudellinen tuki, jolloin matkan kustannukset jäävät urheilijan maksettaviksi.
Olen tutustunut Mäkelänrinteen lukion valmennussopimuksen sääntöihin, jotka hyväksyn
ja joita sitoudun noudattamaan. Sopimuksen rikkomisen seuraamuksista päättää opiskelijaa kuultuaan tilanteen mukaan lajivalmentaja, valmennuksen lehtori tai rehtori.
30
VUODEN URHEILUKAPTEENIT
Vuosittain syksyn lakkiaisten yhteydessä valitaan koulun paras urheilijapoika ja urheilijatyttö. Listassa on esitetty palkitsemishetken ansiot.
Pojat: Tytöt:
1987 Kalle Lehtinen yt-88 Pia Lautala
yt-88
jalkapallo, nuorten maajoukkue yleisurheilu, naisten maajoukkue
KLL:n mestari
1988 Eki Karlsson yt-89 Laura Pyyry
yt-89
nykyaikainen 5-ottelu, maajoukkue melonta, naisten SM
1989 Tommi Ahvala Mari Niskanen
yt-90
trial, MM 4. taitoluistelu, Pohjoismaiden mestari
1990 Antti Kasvio Miimu Matilainen
yt-91
uinti, junioreiden EM, SE-uimari purjehdus, olympiaehdokas
1991 Kai Peltonen
yt-92 Sari Lehmuskallio
yt-93
squash, MM-edustus telinevoimistelu, naisten SM
1992 Juha Raumolin yt-93 Kaisa Kella
yt-94
squash, MM-edustus taitoluistelu, EM-edustus
1993 Mika Loikkanen
yt-94 Katri Kalpala yt-95
yleisurheilu, junioreiden EM 3. Anneli Laine
yt-95
kiekonheitto rytminen voimistelu, MM-edustus
1994 Janne Niinimaa
yt-95 Michaela Moua
yt-96
jääkiekko, SM 1. koripallo, naisten maajoukkue
1995 Hanno Möttölä
yt-96 Mira Kasslin
koripallo, maajoukkue pyöräily, junioreiden MM 3
1996 Antti-Jussi Niemi
yt-97 Mira Kasslin
jääkiekko, junioreiden EM pyöräily, junioreiden MM 1
1997 Olli Tuominen
yt-99 Heini Lautala
yt-97
squash, junioreiden EM rytminen kilpavoimistelu MM 26.
1998 Olli Ahonen
yt-01 Emma Laaksonen
yt-00
jääkiekko, nuorten MM 1 jääkiekko, Olympia-pronssi
1999 Kimmo Muurinen yt-01 Salla Sukki
yt-00
koripallo, koululaisten suunnistus, junioreiden MM 2.
MM 3., ”all stars”
2000 Joona Puhakka
yt-02 Anne Laurila
yt-01
uimahypyt, EM 3. jousiammunta, 17 SE:tä
2001 Tuomo Ruutu yt-03 Hanna-Maria Seppälä yt-03
jääkiekko, junioreiden EM 3. uinti EM 5.
2002 Mikko Halvari Miina Kenttä
yt-04
10-ottelu, junioreiden MM 3. seiväshyppy, koululaisten MM 1.
2003 Matti Rajakylä
yt-04 Hanna-Maria Seppälä yt-03
uinti 4 x 50m EM 2. uinti 100m vapaauinnin MM 1.
2004 Ville Lång
yt-05 Satu Tuominen
yt-04
sulkapallo, junioreiden EM 3. jääkiekko, MM 3.
2005 Mikael Rajala
yt-07 Maija Saari
yt-06
korkeushyppy, maajoukkue-edustus jalkapallo, 19-v maajoukkuekapteeni
2006 Petteri Koponen
yt-07 Katariina Tuohimaa yt-06
koripallo, maajoukkueen runkopelaaja tennis, SM 2., WTA 760
2007 Harri Heliövaara
yt-09 Maria Ringinen
yt-08
tennis, Australian avointen rytminen voimistelu, 3 maailman
nelipelivoitto (junioriturnaus) GP-finaalipaikkaa, moninkertainen SM
2008 Teemu Rantanen
yt-09 Mikaela Wulff
yt-10
purjehdus, MM 1 purjehdus, junioreiden MM 3
hyvä rankingmenestys kaudella 08
31
2009
2010
2011
2012 2013
2014
Rasmus Schüller
yt-10 Emma Millard
yt-10
jalkapallo yleisurheilu,
U19-maajoukkueen runkopelaaja SM2., nuorten EM 4. maajoukkue-edustus
Mikael Granlund
yt-12 Marlene Niemi
yt-11
jääkiekko uinti
SM-liigajoukkueen runkopelaaja EM3 viestissä
Aaron Fagerholm yt-12 Marianna Tolvanen
yt-11
salibandy jalkapallo
U-19 maailmanmestari naisten maajoukkue
Joel Pohjanpalo
yt-14 Amanda Kotaja
jalkapallo pyörätuolikelaus
miesten maajoukkue Euroopan mestari
Kaarle Tapper Nora Heroum
yt-13
purjehdus jalkapallo
nuorten MM 4. naisten maajoukkue
Tuomas Pokkinen
yt-15 Jouki Tikkanen
yt-15
uinti rytminen voimistelu
aikuisten EM-kisat useita World Cup-finaalisijoituksia
PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA, URHEA
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on Suomen Olympiakomitean hyväksymä
huippu-urheiluakatemia. Urhea on yhteistyöverkosto, jonka päätavoitteina on tukea huipulle tähtäävien tai jo kansainvälisellä tasolla olevien urheilijoiden päivittäisharjoittelua
ja samalla mahdollistaa opinnot aikaa vievän urheilun ohessa. Urheilun ja opintojen yhdistämisen lisäksi Urhea on verkottanut ympärilleen erilaisia tuki- ja asiantuntijapalveluita, jotka auttavat urheilijaa kohti hänen tavoitteitaan. Eri tuki- ja asiantuntijapalveluiden
tarjoajia on mukana kahdeksalta eri alalta. Lisäksi Urheassa ovat mukana Helsingin,
Espoon ja Vantaan kaupungit. Märsky ja Urhea toimivat kiinteässä yhteistyössä. Urhean
toimitilat sijaitsevat Uintikeskuksessa Märskyn urheilun ja liikunnan toimitiloissa.
Märskyläiset Urheassa
Kaikki Märskyn valmennusurheilijat ovat automaattisesti myös Urhean jäseniä. Lukioaikana Märskyn urheilijan kannattaa hyödyntää urheiluakatemian tukipalveluita ja akatemian järjestämiä tilaisuuksia, jotka tukevat monipuolisesti opiskelevan urheilijan uraa.
Urhean kautta urheilija saa tärkeää tietoa niistä jatko-opiskelumahdollisuuksista, joissa
huipulle tähtäävä urheilu ja opiskelu on mahdollista yhdistää myös lukion jälkeen.
Lisätietoja Urhean kotisivuilta www.urhea.fi sekä toiminnanjohtaja Simo Tarvoselta ja
huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlströmiltä.
32
MÄKELÄNRINNE, A NON-GRADED FINNISH SENIOR HIGH SCHOOL
AND SPORTS SCHOOL
Special features
Mäkelänrinne is a non-graded senior high school and one of the 13 sports schools in
Finland. It was the first day school in Finland to start experimenting with the non-graded
system as early as 1972.
Finnish high school students are 16-19 years of age. The majority of Mäkelänrinne
students come from Helsinki and the vicinity, but the school also attracts students from
other parts of the country. The aim of the system is to offer the students greater freedom
in planning their individual study programs and schedules. The students can determine
the total length of their high school studies as well as their daily timetables within each
study period. This allows them to plan their studies to suit their individual academic and
athletic needs. Thus the students learn to take more responsibility for their own studies.
The school atmosphere is motivating and open, and the relationship between teachers
and students is warmer and less formal than usual.
The sports associations have welcomed this opportunity to raise new generation of promising young athletes. Each year the number of applicants exceeds the number of places
available. The correlation between the course grades and the Matriculation Exam results
is good, and academically Mäkelänrinne stands clearly above the national average. The
teachers face a dual challenge: how to cater for the needs of the academically-minded
top students, and how to help the young athletes combine their educational and athletic
goals.
General procedures and the curriculum
The school year is divided into five seven-week periods. The total number of courses
required in high school is 75. The students can complete their high school studies in
2-4 years. Depending on the length of their studies, they must choose 4-7 courses per
period, sometimes even more. To allow more time for sports, for instance, the student
can choose a lighter schedule and longer study program. It is even possible to take a
whole period off if needed.
The school day is usually from 8.20 to 15.10. The length of the school day depends
on the individual study program. The training sessions for the athletes are mainly held
from 7.30 a.m. to 10 a.m. on Tuesdays, Wednesdays and Fridays. At the beginning of
each school year the students receive the teaching program and time table for the whole
year. This enables them to take into account their own individual needs and interests in
planning their own schedules on a long-term basis. In this, they are assisted by Group
Advisors and special Guidance Counselors. In the non-graded system, students are not
confined to a certain year level, but can choose courses according to their own ability
and standard.
Each seven-week period ends with a test week. The students receive their course grades
on the last day of the period. After each period, they receive computer lists showing the
grades of all courses taken and their grade point average. Retests are arranged several
times a year for those who have failed courses. A student is entitled to one retest for one
failed course; should he fail again, the course must be repeated. If a student wishes to
improve his other grades, he must repeat the course.
The curriculum is based on the national system. In addition to the courses set forth in the
national curriculum, Mäkelänrinne offers optional, applied and integrated courses in
various subjects. One example of the wide choice of subjects in Mäkelänrinne is the extensive language program, which offers advanced courses in English, Swedish, German,
French and Russian. Instruction is given even in elementary and intermediate Latin, Spanish and Italian. The majority of the students choose advanced courses in Mathematics.
In Physical Education, students may express their wishes as to the events offered in each
period. Groups are then formed accordingly in a wide range of events.
33
The sports program
Approximately half of the first-year students (210 new students/year) are admitted on
the basis of academic achievement, and half on the basis of academic and athletic merits combined. The selection of students applying to special training programs is partly
based on recommendations by various sports associations. Those admitted represent the
top of their age group in their field even internationally.
Special top training is offered in a number of sports, such as football, volleyball, basketball, ice-hockey, squash, badminton, track & field, orienteering, golf, gymnastics,
rhythmic gymnastics, swimming, diving, sailing, judo, dance sport, floorball, figure skating and synchronized skating. The respective sports associations choose a good coach,
who is then employed by the school. Thus, the association is responsible for the training,
which aims at top performance on the international level. In other sports (58 different
events), a student can pursue an individual training program, which is monitored by
the school.
The number of students in active training is remarkably high in Mäkelänrinne: in 2015,
for instance, they numbered 580 out of a total of 820. Sports courses may constitute
one-third of the total number of high school courses. Yet, the athletes must meet the same
academic requirements in the Matriculation Examination as any other students. The
Matriculation Examination comprises extensive tests in four obligatory subjects and an
unlimited number of optional subjects. The tests are offered every spring and autumn.
The obligatory subjects are: Finnish for all students and three subjects as follows: Swedish, one foreign language, Mathematics and Humanities and Natural Sciences. These
four tests can be taken during one test period, or divided over three consecutive periods.
There is no time limit for the optional tests.
Mäkelänrinne – an international sports senior high
Mäkelänrinne is involved in many associated and partner school programmers. Our
extracurricular activity programme for the year 2015-2016 included more than 15 international school-visit exchanges, competitions and joint projects. Our partners come
mostly from the Baltic countries, Russia, Sweden, Austria, Italy, Spain, England, Germany, Netherlands and Denmark. Our school has frequently represented Finland in
international school tournaments, such as the World Football Tournaments, the World
Basketball Tournaments and the ISF World Gymnasiade.
Both the exchange students and the foreign athletes who choose our school are offered
excellent opportunities to attend classes and participate in the special top training programmer in for example ice-hockey, swimming, orienteering, sailing and dance sport.
34
MÄKELÄNRINTEEN LUKIO HALL OF FAME 2012-
HALL OF FAME on kokonaisuudessaan nähtävillä Märskyn kotisivuilla osoitteessa
www.marsky.fi urheiluosiossa.
OG = Olympic Games; JOG= Junior Olympic Days; PAR = Paralympics; WC = World
Championships; EC = European Championships; JWC = Junior World Championships;
JEC = Junior European Championships; SWC = School World Championships
SEC = School European Championships
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Lehtonen Kaisa
triathlon
gold
Mäkinen Miska, Nuutinen Eero,
Luoma Henri, Holopainen Riku
floorball
gold
Heljanko Christian, Palmu Petrus
ice-hockey
silver
Ståhlberg Emilia, Nummela Liinu, orienteering team competition
Mahlamäki Ella, Norrbacka Sanni,
silver
Haltia Riikka
Syrjäläinen Topi, Heikkilä Tuomas, orienteering team competition
Heikkilä Ollipekka, Palmen Alvar,
bronze
Lehtoranta Teemu
Heikkilä Tuomas
orienteering middle dist. bronze
Ståhlberg Emilia
orienteering middle dist. silver
Syrjäläinen Topi
orienteering middle dist. silver
Ståhlberg Emilia
orienteering long dist. silver
Heikkilä Ollipekka
orienteering long dist. gold
Tuominen Minnamari
ice-hockey
bronze
Rantamäki Karoliina
Ahti Sofie, Rauhala Ida,
synchronized skating
silver Vuoksinen Kaisa, Juhola Tiina, Laaninen Saara, Laukkanen Salla
Ekholm Ina, Sipilä Camilla, synchronized skating
gold
Alanko Jenna, Vuoksinen Tiina,
Saarinen Julia, Väkevä Sara,
Pusa Reetta, Muje Maria
Maaranen Mariia,Timonen Martina,
Kaski Salla, Auranen Laura-Maria, synchronized skating silver
Mäkelä Veera, Koivuniemi Henrika,
Knuuttila Sara, Ylppö Aurora,
Herva Julia, Holmberg Nora
Savikurki Taina dance sport silver
Koskinen Riina, Äijänen Jami, squash silver
Äijänen Miko
Tuominen Minttu, Rantamäki Karoliina ice hockey bronze
Kapanen Lauri floorball silver
Taina Savikurki dance sport bronze
Kotaja Amanda wheelchair racing 100mgold
Lehtonen Kaisa triathlon silver
Raitanen Topi orienteering, relay silver
Raitanen Topi orienteering bronze
Heikkilä Tuomas orienteering, relay gold
Heikkilä Tuomas orienteering silver
Heikkilä Tuomas orienteering, sprint bronze
Mikkola Monika sailing gold
Taina Savikurki dance spor gold
Kivistö Tommi ice hockey silver
Tiensuu Laura synchronized skating gold
35
EC
JWC
JWC
SWC
SWC
SWC
SWC
SWC
SWC
SWC
WC
WC
JWC
JWC
EC
JEC
WC
WC
WC
EC
WC
JEC
JEC
JEC
JEC
JEC
JWC
EC
WC
WC
2014 Auranen Laura-Maria, Kaski synchronized skatinggold JWC
Salla, Holmberg Nora, Herva
Julia, Timonen Martina,
Hellström Sara, Häikiö Aura,
Maaranen Mariia, Tapio Mikaela,
Samuelsson Henriikka, Vihma Nona
2014 Alanko Jenna, Ekholm Ina, Ahti synchronized skatingbronzeJWC
Sofie, Sipilä Camilla, Kampman
Elina, Vuoksinen Tiina
2014 Granlund Mikael, Ruutu Tuomo, ice hockeybronzeOG
Väänänen Ossi
2014 Teräväinen Teuvo ice hockeygold JWC
2014 Kantee Jessica ringettegold WC
2014 Mikkola Monika sailinggold JWC
2013 Balatkhanov Vadud judobronze U23EC
2013 Salmenkylä Anton, orienteering relaysilver JEC
Heikkilä Ollipekka
2013 Muhonen Oskari sailingbronzeJEC
2013 Blässar Niki sailingsilver JWC
2013 Blinnikka Daniel windsurfingsilver JWC
2013 Mikkola Monika sailing bronzeJWC
2013 Kotaja Amanda wheelchair racing 200msilver WC
2013 Kotaja Amanda wheelchair racing 100msilver WC
2013 Savikurki Taina dance sportbronzeEC
2013 Tuukka Vettenranta floorballbronzeJEC
2013 Borgström Amanda, Hakala Julia, synchronized skatinggold WC
Joutsi Anna, Ylöstalo Anna
2013 Ahti Sofie, Kampman Elina, synchronized skatinggold JWC
Turunen Anna, Rauhala Ida
2013 Hellström Sara, Kaski Sanna, synchronized skatingsilver JWC
Kero Emma-Riikka, Kytölä Kaisa,
Laukkanen Iina, Maaranen Mariia,
Peuralinna Jenna, Pulkkinen Oona,
Samuelsson Henriikka, Tapio Mikaela,
Tarhio Reetta, Timonen Martina,
Vaajoensuu Oona
2013 Blinnikka Daniel Winter Ice and Snow Surfing gold JWC
2013 Blinnikka Daniel Winter Ice and Snow Surfing silver WC
2013 Blinnikka Daniel Winter Ice and Snow Surfing /
short track slalom bronze JWC 2012 Savikurki Taina dance sport
bronze EC
2012 Seppälä Hanna-Maria, swimming, relay bronze EC
Kurki Laura, Tuomola Andrei
2012 Seppälä Hanna-Maria, Kurki Laura swimming, relay
silver EC
2012 Blinnikka Daniel windsurfing
bronze JEC
2012 Borovskaya Valeria athletics, high jump
gold JDEC
2012 Borovskaya Valeria athletics, 100m run
silver JDEC
2012 Borovskaya Valeria athletics,shot put
silver JDEC
2012 Mikkola Monika sailing
silver JEC
2012 Mikkola Monika sailing
gold JEC
2012 Tapper Kaarle sailing
bronze JEC
2012 Lehtinen Silja, Kanerva Silja, sailing, match race
bronze OG
Wulff Mikaela
2012 Petäjä Tuuli windsurfing
silver OG
2012 Blinnikka Daniel windsurfing
bronze WC
2012 Blinnikka Daniel windsurfing
silver JWC
36
2012
2012
2012
2012 2012
2012
2012
2012 2012
2012
Kotaja Amanda wheelchair racing
Multala Sari sailing
Tuominen Olli squash
Soini Emilia squash, team
Kampman Elina, Rauhala Ida, synchronized skating Turunen Anna, Vaajoensuu Oona,
Vuoksinen Kaisa
Kaski Sanna, Kero Emma-Riikka synchronized skating Korpijaakko Anna-Sofia, Kytölä
Kaisa, Laukkanen Iina,
Metsäniitty Marjut, Niskanen
Tiina, Sirkiä Susanna, Pulkkinen Oona
Arkkila Hillevi, Eskelinen Silja floorball
Lundén Roosa bowling, team event
Lundén Roosa bowling
Petäjä Tuuli windsurfing
gold
bronze
gold
bronze
silver
EC
WC
EC
JEC
JWC
gold JWC
gold
gold
bronze
bronze
JWC
JEC
JEC
EC
MÄKELÄNRlNTEEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Johdanto
Hyvät tavat, vastuullinen suhtautuminen koulutyöhön, kohtelias, asiallinen esiintyminen
ja välitön, ystävällinen ilmapiiri ovat Mäkelänrinteen lukiolle tunnusomaisia piirteitä.
Kaikki kouluyhteisön jäsenet toimivat vastuunsa tuntien koko kouluyhteisön parhaaksi.
Tärkeää on, että itseään arvostava ja omiin mahdollisuuksiinsa luottava nuori oppii
kantamaan vastuun myös itsestään ja tarvittaessa on avuksi lähimmäisilleen.
Asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan lukiolakia ja lukioasetusta sekä lukiota koskevia muita määräyksiä.
A. Järjestyssääntöjen tavoitteet ja seuraamukset
1. Sääntöjen tavoitteena on viihtyisä, turvallinen ja rauhallinen kouluyhteisö.
2. Säännöt totuttavat jäsenet vastuuseen ja takaavat myös oikeuksia yhteisön jäsenille. Jokainen koulun opiskelija sitoutuu noudattamaan kouluyhteisön sääntöjä.
3. Mikäli sääntöjä ei noudateta, voivat johtokunta ja rehtori erottaa opiskelijan
määräajaksi tai kokonaan.
4. Opiskelijan epärehellinen tai vilpillinen toiminta (esim. koevilppi tai plagiointi) ovat
vakavia rikkeitä, josta seuraa asetusten mukainen rangaistus siihen syyllistyvälle
opiskelijalle. Vilpillä tarkoitetaan esimerkiksi lunttaamista koetilanteessa toiselta
opiskelijalta, oppikirjasta, netistä tai muusta lähteestä ja plagioinnilla toisen
tuottaman tekstin tai sen katkelmien esittämistä kirjoittajan omana tuotoksena.
Jos opiskelija syyllistyy lunttaukseen kokeessa, kyseisen kurssin suoritus nollautuu
ja opiskelija joutuu käymään kurssin uudelleen. Plagiointitapauksessa kyseistä työtä
ei arvostella ja opettajan harkinnan mukaan koko kurssin suorittaminen keskeytyy tai plagiointi vaikuttaa laskevasti opiskelijan kurssin arvosteluun. Kaikissa näissä
tapauksissa rehtori puhuttelee kyseisen opiskelijan ja pääsääntöisesti asiasta
tiedotetaan myös kotiin. Mikäli kyseessä on toistuva tai törkeä tapaus, rehtori voi
evätä opiskelijalta esimerkiksi osallistumisen valmennukseen tai opiskelija voi
menettää luottamustehtävänsä.
B. Koulualue ja kouluaika
1. Koulun alue on koulutilat ja niihin välittömästi liittyvät piha-alueet.
2. Kouluajaksi katsotaan toimintasuunnitelman mukainen työaika.
3. Koulunkäyntiin välittömästi liittyviksi tilaisuuksiksi katsotaan kaikki koulun
järjestämät tilaisuudet.
4. Opiskelijoiden kulkuneuvot on jätettävä niille varatuille paikoille ja varustettava
tarvittaessa koulun antamalla pysäköintiluvalla.
37
C. Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet
1. Koulun omaisuutta on aina käsiteltävä huolellisesti ja koulualue pidettävä siistinä
ja viihtyisänä. Jokainen kouluyhteisön jäsen vastaa koulun omaisuudelle
aiheuttamastaan vahingosta.
2. Kouluyhteisön jäsenet noudattavat kaikissa tilanteissa hyvää käytöstä ja asiallista
pukeutumista. Myös ruokalassa on käytöksen oltava siistiä, häiriötöntä ja muutenkin
asianmukaista. Astiat ja ruokailuvälineet palautetaan niille tarkoitetuille paikoille.
3. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen ilmoittamaan henkilökunnalle, mikäli
havaitsee koulussa asiattomia henkilöitä tai muuta normaalista poikkeavaa.
4. Vaaratilanteista ilmoitetaan keskusradion kuulutuksella, luokkakohtaisilla viesteillä tai muilla kovilla äänimerkeillä. Opetustilasta on tällöin poistuttava nopeasti, mutta maltillisesti ja hyvässä järjestyksessä poistumisohjeen mukaisesti.
5. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun ohjelman mukaisesti.
Myöhästymisen syy on esitettävä opettajalle.
6. Poissaoloihin on aina haettava lupa ja poissaoloselvitys on esitettävä opettajalle.
7. Opettaja ja opiskelijat huolehtivat, että opetustila on siisti oppitunnin päättyessä.
8. Oppilaskunnan ja muita opiskelijoiden kokouksia ei järjestetä oppituntien aikana,
ellei rehtori tai opettaja ole antanut lupaa poikkeusjärjestelyihin.
D. Tupakointi, nuuskan käyttö, päihteet ja huumeet
1. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena
kouluaikana, koulun alueella tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Alkoholin tai
muiden huumaavien aineiden tuominen kouluun tai koulun alueelle on kielletty.
2. Opiskelijoiden tupakointi ja nuuskan käyttö ovat kiellettyjä koulussa, koulun alueella
sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
E. Koulussa tapahtuva vapaa-ajan toiminta
1. Koulu antaa tarvittaessa tilojaan vapaa-ajan harrastustoimintaan ottaen huomioon
tilojen käytöstä ja valvonnasta annetut ohjeet sekä aikuislukion tarpeet.
2. Opetuksen ulkopuolisesta tilojen käytöstä on sovittava rehtorin kanssa.
3. Oppilaskunnan tai oppilasyhteisöjen tilaisuuksien valvonnasta vastaavat ao. yhtesöt
ohjaavan opettajan tai vastaavan johtamina.
F. Muita määräyksiä
1. Keskusradion ja muiden informaatiojärjestelmien käyttö oppituntien aikana on
sallittua vain rehtorin luvalla, ja niitä käytettäessä noudatetaan erikseen annettuja
ohjeita. Lähetettävien ohjelmien ja tiedotusten tulee olla kaikilta osilta hyvien tapojen
mukaisia.
2. Koulussa jaettavien tai myytävien monisteiden ja muiden painotuotteiden ja koulun
nimissä tehtyjen verkkojulkaisujen tulee olla sisällöltään sellaisia, että ne eivät
loukkaa ketään kouluyhteisön jäsentä.
3. Ilmoitukset kiinnitetään siististi vain ilmoitustauluihin. Ilmoitukset ja julisteet eivät saa
olla hyvien tapojen vastaisia eivätkä aiheuttaa ylimääräistä siivoustyötä.
4. Luentoaula on varattu opiskelijoiden yksilöllistä ja hiljaista opiskelua varten, ellei
siellä ole oppitunteja.
5. Pelien pelaaminen ja musiikin kuuntelu koulun yhteisissä tiloissa on kielletty, mikäli
siitä aiheutuu häiriötä.
6. Opiskelijat voivat käyttää liikuntatiloja vapaatuntien aikana liikuntavarusteissa,
mikäli käytöstä on sovittu liikunnanopettajien kanssa.
7. Itsenäiseen työskentelyyn tarkoitetuissa tiloissa, kuten kirjastossa ja tietokoneluokissa,
on kaikille annettava työrauha ja noudatettava sinne laadittuja sääntöjä. Sääntöjen
toistuva rikkominen voi johtaa esimerkiksi tietokonetunnusten menettämiseen.
Opettajalla on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvät opiskelijat ko. tiloista.
38
Eloku u
Augusti|August 2015
10
Maanantai
Måndag
Monday
Opettajien vesopäivä
222-143
11
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Ensimmäinen jakso alkaa ja
opiskelijoiden ensimmäinen
työpäivä
223-142
12
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08 valmentajakokous
09
09
09
10
10
10 Autokoulun
8.00
ensimmäinen tunti
kello 10.10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Lauri Lasse|Lars
Sanna Susanna Sanni|Susanna
Kiira Klaara|Klara Kira
.
224-141
Ro‐tunti
Viikko|Vecka|Week
13
Torstai
Torsdag
Thursday
225-140
14
Perjantai
Fredag
Friday
Ilmoittautuminen uusintoihin
päättyy
08 Valmennuksen
08
226-139
15
Lauantai
Lördag
Saturday
33
227-138
avaus
kello 8.20‐11.00
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Jaana Marjo Marja|Marita Marianne
15 opettajien
tvt‐paja 15.15‐16.30
16
Sunnuntai
Söndag
Sunday
228-137
15
16
16
17
17
Jesse Okko|Alfons Jesse
Onerva Kanerva|Bianca
Aulis|Brynolf
Elokuu|Augusti|August
31
1 2
32
3 4 5 6 7 8 9
8
10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
Eloku u
17
Augusti|August 2015
Maanantai
Måndag
Monday
229-136
18
Tiistai
Tisdag
Tuesday
230-135
19
231-134
Uusien opiskelijoiden
ryhmäytymispäivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
TVT‐tunti opiskelijoille
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
13
kello 13.55
14
14
14
15
15 Uusintakuulustelupäivä
15 Matematiikan
kello 15.15‐18.30
päivä kello 15.15‐18.30
16
16
16
17
17
17
Verneri|Verner Veronika
Leevi|Bo
Mauno Maunu|Magnus Måns
.
uusintakuulustelu-
Viikko|Vecka|Week
20
Torstai
Torsdag
Thursday
232-133
21
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
233-132
22
34
Lauantai
Lördag
Saturday
234-131
Sunnuntai
Söndag
Sunday
235-130
Iivari Iivo|Ivar
15 opettajien
tvt‐paja 15.15‐16.30
23
15
16
16
17
17
Sami Samuli|Samuel Sam
Veini Soini|Sven
Signe Varma|Signe
Elokuu|Augusti|August
31
1 2
32
3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
8
17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
Eloku u
Augusti|August 2015
24
Maanantai
Måndag
Monday
236-129
25
Tiistai
Tisdag
Tuesday
237-128
Uusien opiskelijoiden
ryhmäytymispäivä (varapäivä)
26
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Ro‐tuntipäivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
Loviisa|Lovisa
Ilmi Ilma|Märta Märit
17 1.
vsk. vanhempainilta
kello 17.30
Perttu|Bertel
.
238-127
Viikko|Vecka|Week
27
Torstai
Torsdag
Thursday
239-126
28
08
08
09
09
10
10
Perjantai
Fredag
Friday
240-125
29
Lauantai
Lördag
Saturday
35
241-124
TVT‐tunti opiskelijoille
kello 10.10
11
11
12 Opetussuunnitelmaseminaari
12
ops‐opettajille 12‐16
Iina Iines Inari|Ines Ina
13
13
14
14
15 opettajien
tvt‐paja 15.15‐16.30
30
Sunnuntai
Söndag
Sunday
242-123
15
16
16
17
17
Rauli|Ralf Raul
Tauno|Hilding
Eemeli Eemi|Emil
Elokuu|Augusti|August
31
1 2
32
3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
8 24 25 26 27 28 29 30
36 31
Eloku u |S yyskuu
31
Maanantai
Måndag
Monday
Augusti|September|August|September 2015
243-122
1
Tiistai
Tisdag
Tuesday
244-121
2
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12 Info
ylioppilaskokeiden
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
12
käytännön järjestelyistä kello 12.20
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Arvi|Arvid
Pirkka|Gottfrid
Sini Justus|Synnöve
.
245-120
Viikko|Vecka|Week
3
Torstai
Torsdag
Thursday
246-119
08
09 Opettajakokous
4
Perjantai
Fredag
Friday
247-118
5
Lauantai
Lördag
Saturday
36
248-117
Yrittäjän päivä|Företagardagen|
The Entrepreneur’s Day
08
kello 9.00
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Soile Soili|Solveig
Ansa|Roland
Roni Mainio|Ragnvald
6
Sunnuntai
Söndag
Sunday
249-116
Asko|Felix Felicia
Syyskuu|September|September
8
1 2 3 4 5 6
37
7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40
28 29 30
Sy ys ku u
7
September|September 2015
Maanantai
Måndag
Monday
250-115
8
Tiistai
Tisdag
Tuesday
251-114
YO‐kuuntelu: toinen kotimainen
YO-kuuntelu: vieras kieli, pitkä
kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä oppimäärä
2. vuosikurssin vanhempainilta
9
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Miro Milo Arho|Regina Roy
Taimi|Göte Göta
Vertti Isto Eevert|Evert
13 TVT‐tunti
opiskelijoille
kello 13.05
.
252-113
YO‐kuuntelu: vieras kieli, lyhyt
oppimäärä
Yrittäjyyspäivä
Ro‐tuntipäivä
Viikko|Vecka|Week
10
Torstai
Torsdag
Thursday
253-112
11
Perjantai
Fredag
Friday
254-111
YO‐kirjallinen: äidinkieli,
tekstitaidon koe
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Kalevi|Östen
Santeri Santtu Sandra|Alexander Alexandra
12
Lauantai
Lördag
Saturday
37
255-110
Vilja Valma|Dagny
13
Sunnuntai
Söndag
Sunday
256-109
Orvo|Ylva
Syyskuu|September|September
36
1 2 3 4 5 6
8
7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40
28 29 30
Syys ku u
14
September|September 2015
Maanantai
Måndag
Monday
257-108
YO‐kirjallinen: psykologia,
filosofia, historia, fysiikka, biologia
15
Tiistai
Tisdag
Tuesday
258-107
16
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Iida Isla|Ida
Sirpa|Runar
Hilla Hille|Hellevi
.
259-106
YO‐kirjallinen: vieras kieli, pitkä
oppimäärä
Viikko|Vecka|Week
17
Torstai
Torsdag
Thursday
260-105
18
Perjantai
Fredag
Friday
261-104
YO‐kirjallinen: toinen kotimainen
kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Aila Aili|Hildegard
Tytti Tyyne|Pamela
19
Lauantai
Lördag
Saturday
38
262-103
Reija|Torborg
20
Sunnuntai
Söndag
Sunday
263-102
Varpu Vaula|Erna
Syyskuu|September|September
36
1 2 3 4 5 6
37
7 8 9 10 11 12 13
8
14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40
28 29 30
Syys ku u
21
September|September 2015
Maanantai
Måndag
Monday
264-101
YO‐kirjallinen: äidinkieli, suomi
ja ruotsi, esseekoe; suomi/ruotsi
toisena kielenä‐koe
22
Tiistai
Tisdag
Tuesday
265-100
Jakson viimeinen viikko
7‐tunnin päivä (kampus)
23
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
YO‐kirjallinen: matematiikka,
pitkä ja lyhyt
6‐tunnin päivä (kampus)
08
08
08 Valmentajakokous
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Mervi|Gunborg Gunlög
Mauri|Mauritz
Minja Miisa|Tekla
.
Opettajakokous kello 13.00
266-99
Syyspäiväntasaus|Höstdagjämningen|
Autumnal equinox
13
kello 8.00
Viikko|Vecka|Week
24
Torstai
Torsdag
Thursday
1‐tunnin päivä
267-98
25
Perjantai
Fredag
Friday
268-97
YO‐kirjallinen: reaalikoe: uskonto,
elämänkatsomustieto,
yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto
2‐tunnin päivä
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Alvar Auno|Alvar
Kullervo|Sigvard
26
39
Lauantai
Lördag
Saturday
269-96
Sunnuntai
Söndag
Sunday
270-95
Kuisma|Finn
27
Vesa|Torolf
Syyskuu|September|September
36
1 2 3 4 5 6
37
7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
8
21 22 23 24 25 26 27
40
28 29 30
Syys ku u|Loka kuu
28
Maanantai
Måndag
Monday
YO‐kirjallinen: vieras kieli,
lyhyt oppimäärä
3‐tunnin päivä
September|Oktober|September|October 2015
271-94
29
Tiistai
Tisdag
Tuesday
272-93
4‐tunnin päivä
30
5‐tunnin päivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14 8.tunti
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Arja Lenni|Leonard Lennart
Mika Mikko Mikaela|Mikael Mikaela
Siru Sirja|Roger
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
kello 14.00
273-92
Viikko|Vecka|Week
1
Torstai
Torsdag
Thursday
274-91
Toinen jakso alkaa
2
Perjantai
Fredag
Friday
08
08
09
09 Autokoulu
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
275-90
3
40
Lauantai
Lördag
Saturday
276-89
alkaa kello 9.15
Raimo|Evald
15
15
16
16
17
17
Rauno Raine Rainer|Ragnar Rainer
Valio|Ludvig
4
Sunnuntai
Söndag
Sunday
277-88
Mikkelinpäivä|Mikaelidagen|
Michaelmas
Saija Saila Frans|Frans Fransiska
Lokakuu|Oktober|October
8
1 2
41
5 6 7 8 9
42 12 13 14 15 16
43 19 20 21 22 23
44 26 27 28 29 30
3 4
10 11
17 18
24 25
31
L o kaku u
5
Oktober|October 2015
Maanantai
Måndag
Monday
Palautuspäivä
278-87
6
Tiistai
Tisdag
Tuesday
279-86
7
Ro‐tuntipäivä
koulukuvaus
08
08
08
09
09
09
10
10
Opettaja: arvosanat koneelle
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
10
kello 10.00 mennessä
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Inka Inkeri|Ingrid Inger
Pinja Minttu|Bruno
Pirjo Pirkko Piritta|Birgitta Brita
.
280-85
Viikko|Vecka|Week
8
Torstai
Torsdag
Thursday
koulukuvaus
281-84
9
Perjantai
Fredag
Friday
Ilmoittautuminen uusintoihin
päättyy
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
282-83
10
Lauantai
Lördag
Saturday
41
283-82
n Aleksis Kiven päivä, suomalaisen
kirjallisuuden päivä|Alexis Kivi-dagen,
den finska litteraturens dag|Finnish
Literature Day
Aleksi|Alexis
15
15
16
16
17
17
Hilja|Peik
Ilona|Marina
11
Sunnuntai
Söndag
Sunday
284-81
Tyttöjen oikeuksien päivä|Flickdagen|
International Day of the Girl Child
Otso Ohto|Björn Styrbjörn
Lokakuu|Oktober|October
40
1 2
8
5 6 7 8 9
42 12 13 14 15 16
43 19 20 21 22 23
44 26 27 28 29 30
3 4
10 11
17 18
24 25
31
L okaku u
12
Oktober|October 2015
Maanantai
Måndag
Monday
Syysloma
285-80
13
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Syysloma
286-79
14
Syysloma
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Aarre Aarto|Valfrid
Tanja Taina Taija|Ebbe Ebba
Elsa Elsi|Elsa
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
287-78
Viikko|Vecka|Week
15
Torstai
Torsdag
Thursday
Syysloma
288-77
16
Perjantai
Fredag
Friday
Syysloma
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
289-76
17
Lauantai
Lördag
Saturday
42
290-75
Syysloma
Saana Saaga|Saga
18
Sunnuntai
Söndag
Sunday
291-74
Syysloma
15
15
16
16
17
17
Helvi Heta|Hedvig Hedda
Stella Sirkku Sirkka|Stella
Satu Luukas Luka|Lukas
Lokakuu|Oktober|October
40
1 2
41
5 6 7 8 9
8
12 13 14 15 16
43 19 20 21 22 23
44 26 27 28 29 30
3 4
10 11
17 18
24 25
31
L o kaku u
19
Oktober|October 2015
Maanantai
Måndag
Monday
292-73
20
Tiistai
Tisdag
Tuesday
293-72
21
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Ro‐tuntipäivä
YO‐kirjoitusinfo kevään 2016
kirjoittajille
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15 matematiikan
uusintakuulustelu-
15 Uusintakuulustelu
päivä kello 15.15‐18.30
kello 15.15‐18.30
16
16
16
17
17
17
Uljas|Viking
Kasper Jasper Jesper|Kasper Jesper
Ursula|Ursula
.
294-71
Viikko|Vecka|Week
22
Torstai
Torsdag
Thursday
295-70
23
Perjantai
Fredag
Friday
Märskypäivä
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
296-69
24
Lauantai
Lördag
Saturday
43
297-68
n YK:n päivä|FN-dagen|UN Day
Rukouspäivä|Böndagen
Rasmus Asmo|Fjalar Rasmus
15
15
16
16
17
17
Anniina Anita Anja|Anita Anja
Severi|Severin Sören
25
Sunnuntai
Söndag
Sunday
298-67
Uskonpuhdistuksen muistopäivä|
Reformationsdagen
Kesäaika päättyy|Sommartiden slutar|
Summer Time ends
Sointu|Yvonne
Lokakuu|Oktober|October
40
1 2
41
5 6 7 8 9
42 12 13 14 15 16
8
19 20 21 22 23
44 26 27 28 29 30
3 4
10 11
17 18
24 25
31
L okaku u|Mar ra skuu
26
Maanantai
Måndag
Monday
Oktober|November|October|November 2015
299-66
27
Tiistai
Tisdag
Tuesday
300-65
28
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09 Opettajakokous
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Nina Amanda Ninni|Amanda Nina
Helli Helle|Sabina
Simo|Simon Simone
.
301-64
kello 9.00
Viikko|Vecka|Week
29
Torstai
Torsdag
Thursday
302-63
30
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Alfred Urmas|Alfred
Eila|Jennifer
Perjantai
Fredag
Friday
303-62
31
44
Lauantai
Lördag
Saturday
304-61
Pyhäinpäivä|Alla helgons dag|
All Saints’ Day
Arttu Arto Artturi|Artur
1
Sunnuntai
Söndag
Sunday
305-60
Pyry Lyly|Gun Gunhild
Marraskuu|November|November
8
45
46
47
48
49
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Mar ras kuu
2
November|November 2015
Maanantai
Måndag
Monday
306-59
3
Tiistai
Tisdag
Tuesday
307-58
4
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Topi Topias|Tobias
Terho|Erland
Hertta|Cassandra
Abien ja kirjoituksiin osallistuvien
opiskelijoiden vanhempainilta
ylioppilaskirjoituksiin ja jatkoopintoihin liittyen kello 17:30
.
308-57
Viikko|Vecka|Week
5
Torstai
Torsdag
Thursday
309-56
6
Perjantai
Fredag
Friday
310-55
n Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa
Aadolfin päivä|Svenska dagen, Gustav
Adolfsdagen|Finnish Swedish Heritage
Day
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
7
Lauantai
Lördag
Saturday
45
311-54
Taisto|Glenn Kevin
8
Sunnuntai
Söndag
Sunday
312-53
n Isänpäivä|Fars dag|Father’s Day
15
15
16
16
17
17
Reima|Torhild Magnhild
Mimosa|Svea
Aatos|Dennis Denise
Marraskuu|November|November
44
1
8
2 3 4 5 6 7 8
46
9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
Mar ras kuu
9
Maanantai
Måndag
Monday
November|November 2015
313-52
10
Tiistai
Tisdag
Tuesday
314-51
11
Ro‐tuntipäivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Teuvo|Teodor
Martti|Martin Martina
Panu|Boris
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
315-50
Viikko|Vecka|Week
12
Torstai
Torsdag
Thursday
316-49
13
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
317-48
14
46
Lauantai
Lördag
Saturday
318-47
Sunnuntai
Söndag
Sunday
319-46
Iiris|Iris
15
15
16
16
17
17
Virpi|Konrad Kurt
Kristian Ano|Kristian Krister
15
Valvomisen sunnuntai|
Uppbrottets söndag
Janina Janika Janette|Janina
Marraskuu|November|November
44
1
45
2 3 4 5 6 7 8
8
9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
M ar raskuu
16
November|November 2015
Maanantai
Måndag
Monday
320-45
17
Tiistai
Tisdag
Tuesday
321-44
18
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Aarni Aarne|Arne
Eino Einari|Einar
Max Tenho|Max Maximilian
.
322-43
Viikko|Vecka|Week
19
Torstai
Torsdag
Thursday
Viimeinen päivä ilmoittautua
kevään 2016 kirjoituksiin
323-42
20
Perjantai
Fredag
Friday
324-41
Lapsen oikeuksien päivä|
Barnkonventionens dag|
Children’s Day
21
Lauantai
Lördag
Saturday
47
325-40
Jakson viimeinen viikko alkaa
7. tunnin päivä (kampus)
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Valmentajakokous kello 8.00
Hilma|Hilma
15
15
16
16
17
17
Liisa Elisa|Elisabet Lisa
Jari Jalmari|Hjalmar Pontus
22
Sunnuntai
Söndag
Sunday
326-39
Tuomiosunnuntai|Domsöndagen|
Sunday next before Advent
Silja Seela Selja|Cecilia
Marraskuu|November|November
44
1
45
2 3 4 5 6 7 8
46
9 10 11 12 13 14 15
8
16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
Mar ras kuu
23
November|November 2015
Maanantai
Måndag
Monday
327-38
6‐tunnin päivä (kampus)
24
Tiistai
Tisdag
Tuesday
1‐tunnin päivä
328-37
25
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
2‐tunnin päivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Ismo|Yngve Yngvar
Lempi Sivi|Siv
Katja Kati Katri |Katarina Karin
13
Opettajakokous kello 13.00
.
329-36
Viikko|Vecka|Week
26
Torstai
Torsdag
Thursday
330-35
3‐tunnin päivä
27
4‐tunnin päivä
08
08
09
09
10
10
11
11
12 hakuinfo
abeille kello 12.30
Perjantai
Fredag
Friday
331-34
28
Lauantai
Lördag
Saturday
48
332-33
12
Heini Kaisla|Sten
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Sisko|Dagmar
Hilkka|Astrid
29
Sunnuntai
Söndag
Sunday
333-32
1. adventtisunnuntai|1 söndagen i
advent|1st Advent Sunday
Aimo|Edgar
Marraskuu|November|November
44
1
45
2 3 4 5 6 7 8
46
9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
8
23 24 25 26 27 28 29
49 30
M ar raskuu|Joulukuu
30
Maanantai
Måndag
Monday
5‐tunti päivä
November|December|November|December 2015
334-31
1
Tiistai
Tisdag
Tuesday
335-30
kolmas jakso alkaa
RO‐tapaaminen aloituspäivänä
2
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Antti Atte Antero|Anders Andrea
Oskari|Oskar
Unelma Anelma|Beata
14 8.tunti
.
kello 14.00
Autokoulu alkaa kello 10.10
10
336-29
Viikko|Vecka|Week
3
Torstai
Torsdag
Thursday
337-28
4
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
Perjantai
Fredag
Friday
338-27
13
urheilijoiden palkitsemistilaisuus
kello 12.30
14
339-26
Syksyn lakkiaiset, itsenäisyys-
päiväjuhla ja parhaiden
13
5
Lauantai
Lördag
Saturday
49
14
15
15
16
16
17
17
Meri Vellamo|Urda
Airi Aira|Barbara Barbro
Selma|Selma
6
Sunnuntai
Söndag
Sunday
340-25
n Itsenäisyyspäivä|
Självständighetsdagen|
Independence Day of Finland
Niko Niklas Niilo|Nils Niklas Nicole
Joulukuu|December|December
8
1 2 3 4 5 6
50
7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
Jo u lu ku u
7
December|December 2015
Maanantai
Måndag
Monday
341-24
Palautuspäivä
8
Tiistai
Tisdag
Tuesday
342-23
n Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen
musiikin p.|Sibeliusdagen, den finländska
musikens dag|Finnish Music Day
9
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Ro‐tuntipäivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
Sampsa|Agata
Kyllikki|Angela Angelika
Anna Anne Anu|Anna Ann
15
Opettaja: arvosanat koneelle
kello 15.00 mennessä
.
343-22
Viikko|Vecka|Week
10
Torstai
Torsdag
Thursday
344-21
11
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
345-20
12
50
Lauantai
Lördag
Saturday
346-19
Sunnuntai
Söndag
Sunday
347-18
Tuovi|Tove
15
ilmoittautuminen uusintoihin
13
15
päättyy kello 15.00
16
16
17
17
Jutta|Judit Jutta
Tatu Daniel Taneli|Daniel Daniela
Seija|Lucia
Joulukuu|December|December
49
1 2 3 4 5 6
8
7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
Jo u lu ku u
14
December|December 2015
Maanantai
Måndag
Monday
348-17
15
Tiistai
Tisdag
Tuesday
349-16
16
08
08
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
Opettajakokous kello 9.00
Matematiikan uusintakuulustelut
09
15 Uusintakuulustelut
kello 15.15‐18.30
kello 15.15‐18.30
16
16
16
17
17
17
Jouko|Ove Sverker
Nooa Heimo|Noah
Aada Auli Aulikki|Ada Adele
.
350-15
Viikko|Vecka|Week
17
Torstai
Torsdag
Thursday
351-14
18
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
352-13
19
Lauantai
Lördag
Saturday
51
353-12
Joululoma
Iiro Iikka Iisakki|Isak
20
Sunnuntai
Söndag
Sunday
354-11
Joululoma
15
15
16
16
17
17
Raakel|Rakel
Aapo Rami|Abraham
Benjamin Kerkko|Benjamin
Joulukuu|December|December
49
1 2 3 4 5 6
50
7 8 9 10 11 12 13
8
14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
Jo u lu ku u
21
December|December 2015
Maanantai
Måndag
Monday
Joululoma
355-10
22
Tiistai
Tisdag
Tuesday
356-9
Talvipäivänseisaus|Vintersolståndet|
Winter solstice
23
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Joululoma
Joululoma
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Tomi Tuomas Tommi|Tomas
Raafael|Rafael
Senni Noel|Noel
.
357-8
Viikko|Vecka|Week
24
Torstai
Torsdag
Thursday
Joululoma
358-7
25
Perjantai
Fredag
Friday
359-6
Joulupäivä|Juldagen|Christmas Day
Joululoma
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
26
Lauantai
Lördag
Saturday
52
360-5
Tapaninpäivä|Annandag jul,
stefanidagen|Boxing Day
Joululoma
Teppo Tapani|Stefan Staffan
15
15
16
16
17
17
27
Sunnuntai
Söndag
Sunday
361-4
Apostoli Johanneksen päivä|Aposteln
Johannes dag
Joululoma
Aatami Eeva|Adam Eva
Hannu Hannes Hans|Hans
Joulukuu|December|December
49
1 2 3 4 5 6
50
7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
8
21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
Jo u lu ku u|Ta mmikuu
28
Maanantai
Måndag
Monday
December|Januari|December|January 2015-2016
362-3
Viattomien lasten päivä|Menlösa barns
dag|Holy Innocents’ Day
29
Joululoma
Tiistai
Tisdag
Tuesday
363-2
30
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Joululoma
Joululoma
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Piia|Pia
Rauha|Frida
Taavi Taavetti|David
.
364-1
Viikko|Vecka|Week
31
Torstai
Torsdag
Thursday
Joululoma
365-0
1
Perjantai
Fredag
Friday
Uudenvuodenpäivä|Nyårsdagen|
New Year’s Day
1-365
2
Lauantai
Lördag
Saturday
53
2-364
Joululoma
Joululoma
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Aapeli|Gerhard Gert Jerry
3
Sunnuntai
Söndag
Sunday
3-363
Joululoma
15
15
16
16
17
17
Silvo Sylvester|Sylvester
Elmeri Elmo|Elmer Helmer
Tammikuu|Januari|January
8
1 2 3
1
4 5 6 7 8 9 10
2
11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Tam m ikuu
4
Januari|January 2016
Maanantai
Måndag
Monday
Joululoma
4-362
5
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Joululoma
5-361
6
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Joululoma
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Tiitus Ruut|Rut
Lea Leea|Lea
Harri|Harry Harriet
.
6-360
Loppiainen|Trettondagen|Epiphany
Viikko|Vecka|Week
7
Torstai
Torsdag
Thursday
7-359
kevään ensimmäinen työpäivä
8
Perjantai
Fredag
Friday
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Aku Aukusti|August Augusta
Titta Hilppa|Gunnar
8-358
9
Lauantai
Lördag
Saturday
1
9-357
Veikko Veli Veikka|Bror
10
Sunnuntai
Söndag
Sunday
10-356
Nyyrikki|Sigurd
Tammikuu|Januari|January
53
1 2 3
8
4 5 6 7 8 9 10
2
11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Tam m ikuu
11
Januari|January 2016
Maanantai
Måndag
Monday
11-355
12
Tiistai
Tisdag
Tuesday
12-354
13
Ro‐tuntipäivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Kari Karri|Osvald
Toini|Eivor
Nuutti|Knut
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
13-353
Viikko|Vecka|Week
14
Torstai
Torsdag
Thursday
14-352
15
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Saku Sakari Sasu|Zacharias
Solja|Doris
Perjantai
Fredag
Friday
15-351
16
2
Lauantai
Lördag
Saturday
16-350
Ilmari Ilmo|Gudmund
17
Sunnuntai
Söndag
Sunday
17-349
Toni Anton Antto|Anton Antonia
Tammikuu|Januari|January
53
1 2 3
1
4 5 6 7 8 9 10
8
11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Tam m ikuu
18
Januari|January 2016
Maanantai
Måndag
Monday
Rukouspäivä|Böndagen
18-348
19
Tiistai
Tisdag
Tuesday
19-347
20
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Laura|Laura
Henri Henna Heikki|Henrik Henrika
Sebastian|Sebastian Fabian
.
20-346
Viikko|Vecka|Week
21
Torstai
Torsdag
Thursday
21-345
22
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Oona Netta Aune|Agnes Agneta
Visa|Fridolf Elof
Perjantai
Fredag
Friday
22-344
23
Lauantai
Lördag
Saturday
3
23-343
Enni Enna Eini|Ingegerd
24
Sunnuntai
Söndag
Sunday
24-342
Senja|Jarl
Tammikuu|Januari|January
53
1 2 3
1
4 5 6 7 8 9 10
2
11 12 13 14 15 16 17
8
18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Tam m ikuu
25
Januari|January 2016
Maanantai
Måndag
Monday
25-341
26
Tiistai
Tisdag
Tuesday
26-340
27
27-339
Vainojen uhrien muistopäivä|
Minnesdagen för förintelsens offer|
Victims of Holocaust
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Pauli Paavo Paulus|Paul
Joonatan|Jonatan
Viljo|Folke
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Viikko|Vecka|Week
28
Torstai
Torsdag
Thursday
28-338
29
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
29-337
30
Lauantai
Lördag
Saturday
4
30-336
Irja|Gunnel Gunilla
15
15
16
16
17
17
Kalle Kaarlo Kaarle|Karl Carola
Valtteri|Valter
31
Sunnuntai
Söndag
Sunday
31-335
Kynttilänpäivä|Kyndelsmässodagen|
Candlemas
Alli|Alfhild
Tammikuu|Januari|January
53
1 2 3
1
4 5 6 7 8 9 10
2
11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
8 25 26 27 28 29 30 31
H elm ikuu
1
Februari|February 2016
Maanantai
Måndag
Monday
32-334
Jakson viimeinen viikko alkaa
7‐tunnin päivä (kampus)
2
Tiistai
Tisdag
Tuesday
33-333
6‐tunnin päivä (kampus)
Valmentajakokous kello 8.00
3
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
1‐tunnin päivä
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Riitta|Berit
Jemina Lumi Aamu|Disa
Hugo Valo|Hugo
.
Opettajakokous kello 13.00
08
13
34-332
Viikko|Vecka|Week
4
Torstai
Torsdag
Thursday
2‐tunnin päivä
35-331
5
Perjantai
Fredag
Friday
n J.L. Runebergin päivä|
Runebergsdagen|National Poet
Runeberg’s Day
36-330
6
Lauantai
Lördag
Saturday
5
37-329
Saamelaisten kansallispäivä|Samiska
nationaldagen|Saami National Day
3‐tunnin päivä
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Tiia Terhi Teija|Dorotea
15
15
16
16
17
17
Ronja Armi|My Ronja
Asser|Sture
7
Sunnuntai
Söndag
Sunday
38-328
Laskiaissunnuntai|Fastlagssöndagen|
Shrove Sunday
Riku Rikhard|Rikard Dick
Helmikuu|Februari|February
8
1 2 3 4 5 6 7
6
8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29
H elm ikuu
8
Februari|February 2016
Maanantai
Måndag
Monday
4‐tunnin päivä
39-327
9
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Laskiaistiistai|Fastlagstisdagen|
Shrove Tuesday
40-326
10
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
41-325
Neljäs jakso alkaa
5‐tunnin päivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
Autokoulu alkaa kello 10.10
YO‐info: kirjoituksien käytännön
ohjeet 12.20
13
13
14
14 8.tunti
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Laina|Rigmor Lillemor
Raija Raisa|Bodil
Elina Ella Ellen|Elin Ellen
.
13
kello 14.00
14
Viikko|Vecka|Week
11
Torstai
Torsdag
Thursday
42-324
12
Perjantai
Fredag
Friday
YO‐kirjallinen: äidinkieli,
tekstitaidon koe
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
43-323
13
6
Lauantai
Lördag
Saturday
44-322
Sunnuntai
Söndag
Sunday
45-321
Sulo|Algot
15
15
16
16
17
17
Iisa Isabella|Isabella
Elma|Elma
14
Ystävänpäivä|Alla hjärtans dag|
St Valentine’s Day
Tino Voitto Valentin|Valentin
Helmikuu|Februari|February
5
1 2 3 4 5 6 7
8
8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29
H e lm ikuu
15
Februari|February 2016
Maanantai
Måndag
Monday
YO‐kuuntelu: vieras kieli,
pitkä oppimäärä
palautuspäivä
46-320
16
Tiistai
Tisdag
Tuesday
47-319
YO‐kuuntelu: toinen kotimainen
Vanhojen tanssien harjoituspäivä
17
YO‐kuuntelu: vieras kieli,
lyhyt oppimäärä
Ro‐tuntipäivä
08
08
08
09
09
09
10
10
Opettaja: arvosanat koneelle
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
10
kello 10.00 mennessä
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Sipi|Sigfrid
Kai|Kaj
Abikaparee kello 18.00
.
Väinö Rita Karita|Carita Rita
48-318
Viikko|Vecka|Week
18
Torstai
Torsdag
Thursday
Penkkarit ja vanhojen tanssit
49-317
19
Perjantai
Fredag
Friday
Vanhojen tanssit
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Kaino|Tyra
Eija|Fritjof
50-316
20
Lauantai
Lördag
Saturday
7
51-315
Heli Heljä Helinä|Ragnborg
21
Sunnuntai
Söndag
Sunday
52-314
Keijo|Alf Alva
Helmikuu|Februari|February
5
1 2 3 4 5 6 7
6
8 9 10 11 12 13 14
8
15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29
H e lm ikuu
22
Februari|February 2016
Maanantai
Måndag
Monday
Talviloma
53-313
23
Talviloma
Tiistai
Tisdag
Tuesday
54-312
24
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Talviloma
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Tuuli Tuulia Hilda|Hildur Hilda
Aslak|Bjarne
Matti Matias|Mattias
.
55-311
Viikko|Vecka|Week
25
Torstai
Torsdag
Thursday
56-310
Talviloma
26
Talviloma
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
57-309
27
8
Lauantai
Lördag
Saturday
58-308
Sunnuntai
Söndag
Sunday
59-307
Torsti|Torsten
15
15
16
16
17
17
Tuija Tuire Vanessa|Jessica Vanessa
Nestori|Ingvar
28
n Kalevalan päivä, suomalaisen
kulttuurin päivä|Kalevaladagen, den
finska kulturens dag|Kalevala, the
Finnish National Epic Day
Onni Sisu|Rune Runa
Helmikuu|Februari|February
5
1 2 3 4 5 6 7
6
8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8
22 23 24 25 26 27 28
9 29
H e lm ikuu|Maa liskuu
29
Maanantai
Måndag
Monday
Februari|Mars|February|March 2016
60-306
Karkauspäivä|Skottdagen|Leap Day
Ilmoittautuminen uusintoihin
päättyy
1
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Ro‐tuntipäivä
61-305
2
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Alpo|Albin
Virve Fanni Virva|Fanny
.
62-304
Viikko|Vecka|Week
3
Torstai
Torsdag
Thursday
63-303
4
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
64-302
5
Lauantai
Lördag
Saturday
9
65-301
Uusintakuulustelu kello 9.00‐12.15
Leila Laila|Laila Leila
15
Matematiikan uusintakuulustelu-
6
Sunnuntai
Söndag
Sunday
66-300
15
päivä 15.15‐18.30
16
16
17
17
Kauko|Torbjörn
Ari Arsi|Adrian Atle
Tarmo|Rudolf Rolf
Maaliskuu|Mars|March
8
1 2 3 4 5 6
10
7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
M aalis kuu
7
Mars|March 2016
Maanantai
Måndag
Monday
67-299
8
Tiistai
Tisdag
Tuesday
68-298
Naistenpäivä|Kvinnodagen|
Women’s Day
9
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
Ammattienpäivä toisen vuoden
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
12
opiskelijoille kello 12.30
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Tarja Taru Taika|Gudrun
Vilppu|Filip Filippa
Auvo|Edvin Alvin
.
69-297
Viikko|Vecka|Week
10
Torstai
Torsdag
Thursday
70-296
08
09
11
Perjantai
Fredag
Friday
71-295
12
10
Lauantai
Lördag
Saturday
72-294
08
Opettajakokous kello 9.00
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Reijo Reko|Gregorius
15
15
16
16
17
17
Aurora Aura|Aurora
Kalervo|Torgny Torkel
13
Sunnuntai
Söndag
Sunday
73-293
Marian ilmestyspäivä|Marie
bebådelsedag|Annunciation Day
Erno Tarvo|Ernst
Maaliskuu|Mars|March
9
1 2 3 4 5 6
8
7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
Maaliskuu
14
Mars|March 2016
Maanantai
Måndag
Monday
YO‐kirjallinen: äidinkieli,
suomi toisena kielenä ‐koe
74-292
15
Tiistai
Tisdag
Tuesday
75-291
16
76-290
YO‐kirjallinen: reaali: uskonto, et,
yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede
ja terveystieto
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Matilda Mette Tilda|Matilda
Risto|Kristoffer
Ilkka|Herbert
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Viikko|Vecka|Week
17
Torstai
Torsdag
Thursday
77-289
18
Perjantai
Fredag
Friday
YO‐kirjallinen: vieras kieli,
pitkä oppimäärä
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
78-288
19
Lauantai
Lördag
Saturday
11
79-287
n Minna Canthin p., tasa-arvon p.|
Minna Canth-dagen, jämställdhetsd.|
Equality Day
Juuso Josefiina Joose|Josef Josefina
15
15
16
16
17
17
Kerttu|Gertrud Trude
Eetu Edvard|Edvard Eddie
20
Sunnuntai
Söndag
Sunday
80-286
Palmusunnuntai|Palmsöndagen|
Palm Sunday
Kevätpäiväntasaus|Vårdagjämningen|
Vernal equinox
Aki Kim Joakim|Joakim Kim
Maaliskuu|Mars|March
9
1 2 3 4 5 6
10
7 8 9 10 11 12 13
8
14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
M aalis kuu
21
Mars|March 2016
Maanantai
Måndag
Monday
81-285
YO‐kirjallinen: toinen kotimainen
22
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Ro‐tuntipäivä
82-284
23
YO‐kirjallinen: matematiikka
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Pentti|Bengt Benita
Vihtori|Viktor Viktoria
Akseli|Axel
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
83-283
Viikko|Vecka|Week
24
Torstai
Torsdag
Thursday
84-282
25
Perjantai
Fredag
Friday
Pitkäperjantai|Långfredagen|
Good Friday
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
85-281
26
Lauantai
Lördag
Saturday
12
86-280
Manu Manne Immo|Emanuel
15
15
16
16
17
17
Kaapo Gabriel|Gabriel Gabriella
Aija Aava|Gunvor
27
Sunnuntai
Söndag
Sunday
87-279
Pääsiäispäivä|Påskdagen|Easter Day
Kesäaika alkaa|Sommartiden börjar|
Summer Time begins
Sauli Saul|Torvald
Maaliskuu|Mars|March
9
1 2 3 4 5 6
10
7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
8
21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
Maaliskuu|Huh tikuu
28
Maanantai
Måndag
Monday
Mars|April|March|April 2016
88-278
2. pääsiäispäivä|Annandag påsk|
Easter Monday
29
Tiistai
Tisdag
Tuesday
89-277
30
90-276
o Dagen för Ålands demilitarisering
YO‐kirjallinen: reaali: psykologia,
filosofia, historia, fysiikka ja
biologia
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Armas|Sune
Joni Joonas Jouni|Jonas
Usko|Tage Guy
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Viikko|Vecka|Week
31
Torstai
Torsdag
Thursday
91-275
1
Perjantai
Fredag
Friday
YO‐kirjallinen: vieras kieli,
lyhyt oppimäärä
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Irma Irmeli|Amos Irma
Peppi Raita Pulmu|Harald
92-274
2
Lauantai
Lördag
Saturday
13
93-273
Pellervo|Vidar Viggo
3
Sunnuntai
Söndag
Sunday
94-272
Veeti Sampo|Ferdinand
Huhtikuu|April|April
8
14
15
16
17
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
H u htiku u
4
April|April 2016
Maanantai
Måndag
Monday
95-271
5
Tiistai
Tisdag
Tuesday
96-270
Jakson viimeinen viikko alkaa
1‐tunnin ja 7‐tunnin päivä
(kampus)
6
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Valmentajakokous kello 8.00
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Ukko|Odin
Ira Irina|Irene Ira
Ville Vili Jami|Vilhelm William
.
97-269
6‐tunnin päivä (kampus)
Viikko|Vecka|Week
7
Torstai
Torsdag
Thursday
2‐tunnin päivä
98-268
8
Perjantai
Fredag
Friday
99-267
Romanien kansallispäivä|Romernas
nationaldag|Romani Day
3‐tunnin päivä
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
9
Lauantai
Lördag
Saturday
14
100-266
n Mikael Agricolan päivä, suomen
kielen päivä|Mikael Agricola-dagen,
finska språkets dag|
Finnish Language Day
Elias Eelis Eeli|Elias
13
Opettajakokous 13.00
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Allan|Allan
Suoma|Rea
10
Sunnuntai
Söndag
Sunday
101-265
Tero|Tryggve
Huhtikuu|April|April
13
1 2 3
8
4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
H u htiku u
11
April|April 2016
Maanantai
Måndag
Monday
4‐tunnin päivä
102-264
12
Tiistai
Tisdag
Tuesday
5‐tunnin päivä
103-263
13
08
08
09
09
09
10
10
10 Autokoulu
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Minea Verna|Verna Minea
Julia Julius Janna|Julius Julia
Tellervo|Etel
.
104-262
Viides jakso alkaa
08
8.tunti kello 14.00
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
14
alkaa kello 10.10
Viikko|Vecka|Week
14
Torstai
Torsdag
Thursday
105-261
15
Perjantai
Fredag
Friday
Palautuspäivä
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Taito|Ruben
Linda|Linda Linn Belinda
106-260
16
Lauantai
Lördag
Saturday
15
107-259
Patrik Jalo|Patrik Patricia
17
Sunnuntai
Söndag
Sunday
108-258
Otto|Otto
Huhtikuu|April|April
13
1 2 3
14
4 5 6 7 8 9 10
8
11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
H u htikuu
18
April|April 2016
Maanantai
Måndag
Monday
109-257
19
Tiistai
Tisdag
Tuesday
110-256
20
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Ro‐tuntipäivä
Viimeinen päivä ilmoittautua
uusintakuulusteluihin
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
Valto Valdemar|Valdemar Volmar
Pilvi Pälvi|Bernhard Bernt
Nella Lauha|Arla Tindra
15
Opettaja: arvosanat koneelle
kello 15.00 mennessä
.
111-255
Viikko|Vecka|Week
21
Torstai
Torsdag
Thursday
112-254
22
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
113-253
23
Lauantai
Lördag
Saturday
16
114-252
Jyrki Jyri Jori|Georg Göran
24
Sunnuntai
Söndag
Sunday
115-251
o Ålands flaggas dag
15
15
16
16
17
17
Anssi Anselmi|Camilla
Alina|Alina
Pertti Albert|Albert Albertina
Huhtikuu|April|April
13
1 2 3
14
4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
8
18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
H u htiku u|Toukokuu
25
Maanantai
Måndag
Monday
April|Maj|April|May 2016
116-250
26
Tiistai
Tisdag
Tuesday
117-249
Keväällä valmistuvien viimeinen
koepäivä
27
08
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
uusintakuulustelu-
15
08
Opettajakokous kello 9.00
Uusintakuulustelut
09
15
päivä kello 15.15‐18.30
kello 15.15‐18.30
16
16
16
17
17
17
Marko Markus Markku|Markus Mark
Marco
Teresa Tessa Terttu|Teresia
Merja|Engelbrekt
.
118-248
n Veteraanipäivä|Veterandagen|
Veteran’s Day
08
15 Matematiikan
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Viikko|Vecka|Week
28
Torstai
Torsdag
Thursday
119-247
29
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
120-246
30
Lauantai
Lördag
Saturday
17
121-245
Miia Mira Mirva|Mirjam
15
15
16
16
17
17
Ilpo Tuure|Ture
Teijo|Henning
1
Sunnuntai
Söndag
Sunday
122-244
Vapunpäivä|Första maj,
valborgsdagen|Labour Day
n Suomalaisen työn päivä|
Det finländska arbetets dag
Vappu|Valborg
Toukokuu|Maj|May
8
18
19
20
21
22
2
9
16
23
30
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
To u kokuu
2
Maj|May 2016
Maanantai
Måndag
Monday
123-243
3
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Ro‐tuntipäivä
Yo‐kirjoitusinfo syksyn 2016
kirjoituksiin liittyen
124-242
4
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Viivi Vuokko|Vivian
Outi|Linus Vincent
Roosa Rosa Ruusu|Rosa Rosita
.
125-241
Viikko|Vecka|Week
5
Torstai
Torsdag
Thursday
126-240
Helatorstai|Kristi himmelsfärdsdag|
Ascension Day
6
Perjantai
Fredag
Friday
Vapaapäivä, tehty lauantaityöpäivä
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
127-239
7
Lauantai
Lördag
Saturday
18
128-238
Helmi|Tua
15
15
16
16
17
17
Melina Melissa|Melina Melinda
Ylermi|Frej Freja
8
Sunnuntai
Söndag
Sunday
129-237
n Äitienpäivä|Mors dag|
Mother’s Day
Heino|Åke
Toukokuu|Maj|May
17
1
8
2 3 4 5 6 7 8
19
9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31
Tou kokuu
9
Maj|May 2016
Maanantai
Måndag
Monday
130-236
n Eurooppa-päivä|Europadagen|
Europe Day
10
Tiistai
Tisdag
Tuesday
131-235
11
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Timo Timi|Tim
Aino Aini Aina|Aina Aino
Osmo|Kennet
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
132-234
Viikko|Vecka|Week
12
Torstai
Torsdag
Thursday
133-233
n J.V. Snellmanin päivä,
suomalaisuuden päivä|
Snellmansdagen, finskhetens dag|
Finnish Heritage Day
13
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
134-232
14
19
Lauantai
Lördag
Saturday
135-231
Sunnuntai
Söndag
Sunday
136-230
Tuula|Edit
15
15
16
16
17
17
Lotta|Charlotta
Kukka Floora|Flora
15
Helluntaipäivä|Pingstdagen|
Whit Sunday
n Kaatuneitten muistopäivä|
De stupades dag|Remembrance Day
Sonja Sofia|Sofia
Toukokuu|Maj|May
17
1
18
2 3 4 5 6 7 8
8
9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31
To u kokuu
16
Maj|May 2016
Maanantai
Måndag
Monday
137-229
17
Tiistai
Tisdag
Tuesday
138-228
18
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
RO‐tuntipäivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Essi Ester|Ester
Maisa Rebekka|Rebecka Hagar
Eero Erkki Eerika|Erik Erika
.
139-227
Viikko|Vecka|Week
19
Torstai
Torsdag
Thursday
140-226
20
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
141-225
21
Lauantai
Lördag
Saturday
20
142-224
Konsta Kosti|Konstantin
15
15
16
16
17
17
Emma Emilia Milla|Emilia Emma
Karoliina Lilja|Karolina
22
Sunnuntai
Söndag
Sunday
143-223
Pyhän Kolminaisuuden päivä|
Treenighetssöndagen|Trinity Sunday
Hemmo Hemminki|Hemming
Toukokuu|Maj|May
17
1
18
2 3 4 5 6 7 8
19
9 10 11 12 13 14 15
8
16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31
To u kokuu
23
Maj|May 2016
Maanantai
Måndag
Monday
144-222
24
Tiistai
Tisdag
Tuesday
145-221
25
146-220
Viimeinen ilmoittautumispäivä
syksyn 2016 yo‐kirjoituksiin
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Lyydia Lyyli|Lydia
Tuukka Touko|Alarik
Urpo|Urban
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Viikko|Vecka|Week
26
Torstai
Torsdag
Thursday
147-219
Jakson viimeinen viikko alkaa
1‐tunnin ja 7‐tunnin päivä
(kampus)
27
Perjantai
Fredag
Friday
148-218
6‐tunnin päivä (kampus)
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
28
21
Lauantai
Lördag
Saturday
149-217
Sunnuntai
Söndag
Sunday
150-216
Valmentajakokous kello 8.00
Alma|Alma
13
Opettajakokous 13.00
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Minna Vilma Miina|Vilhelmina Wilma
Ritva|Ingeborg
29
Oliver Olivia Oiva|Oliver Olivia
Toukokuu|Maj|May
17
1
18
2 3 4 5 6 7 8
19
9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
8
23 24 25 26 27 28 29
22 30 31
Tou kokuu|Kesäkuu
30
Maanantai
Måndag
Monday
2‐tunnin päivä
Maj|Juni|May|June 2016
151-215
31
Tiistai
Tisdag
Tuesday
3‐tunnin päivä
152-214
1
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
4‐tunnin päivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Pasi|Rurik
Helka Helga|Helge Helga
Teemu|Rabbe
.
153-213
Viikko|Vecka|Week
2
Torstai
Torsdag
Thursday
5‐tunnin päivä
154-212
3
Perjantai
Fredag
Friday
Palautuspäivä
155-211
4
Lauantai
Lördag
Saturday
22
156-210
n Puolustusvoimain lippujuhlan
päivä|Dagen för försvarets fanfest|
Flag Day of Defence Forces
Lukuvuoden päättäjäiset 8.45
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
Toivo|Selim
14 8.tunti
kello 14.00
14
15
15
16
16
17
17
Venla|Vendla
Viola Orvokki|Viola
5
Sunnuntai
Söndag
Sunday
157-209
Sulevi|Stig
Kesäkuu|Juni|June
8
1 2 3 4 5
23
6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
Kes äku u
6
Juni|June 2016
Maanantai
Måndag
Monday
Kyösti Kustaa|Gustav Gösta
7
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Suvi Roope Robert|Robert Robin
8
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Salomon|Kjell
9
Torstai
Torsdag
Thursday
o Ålands självstyrelsedag
Ensio|Dag Daga
10
Perjantai
Fredag
Friday
Seppo|Svante
11
Lauantai
Lördag
Saturday
Immi Impi|Hjördis
12
Esko|Eskil
Sunnuntai
Söndag
Sunday
23
24
13
Maanantai
Måndag
Monday
Raili Raila|Åsa
14
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Pihla Kielo|Melvin Milton
15
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Moona Viena|Mona Monika
16
Torstai
Torsdag
Thursday
Päivi Päivikki|Eugen Eugenia
17
Perjantai
Fredag
Friday
Urho|Birger Börje
18
Lauantai
Lördag
Saturday
Tapio|Ingolf
19
Siiri|Sigrid Siri
Sunnuntai
Söndag
Sunday
Kes äku u|Hein äkuu
20
Juni|Juli|June|July 2016
Maanantai
Måndag
Monday
Into|Inga Ingalill
21
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Kesäpäivänseisaus|Sommarsolståndet|Summer solstice
Ahti|Ingemar
22
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Paula Pauliina|Paula
23
Torstai
Torsdag
Thursday
Aatu Aatto|Adolf
24
Perjantai
Fredag
Friday
Juha Janne Jani|Johannes Johan
25
Lauantai
Lördag
Saturday
Juhannuspäivä|Midsommardagen
n Suomen lipun päivä|Finlands flaggas dag|
Midsummer’s Day, Finnish Flag Day
Uuno|Uno
26
Sunnuntai
Söndag
Sunday
Apostolien päivä|Apostladagen
Jarkko Jere Jarno|Jeremias Viveka
25
26
27
Maanantai
Måndag
Monday
Elviira Elvi|Elvira Elvi
28
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Leo|Leo Leopold
29
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Petri Pekka Petra|Peter Per
30
Torstai
Torsdag
Thursday
Päivö Päiviö|Leif
1
Perjantai
Fredag
Friday
Aaro Aaron|Aron Kasimir
2
Lauantai
Lördag
Saturday
Mari Maria Marika|Maria Marika
3
Sunnuntai
Söndag
Sunday
Arvo|Egil Ejvind
H einäkuu
4
Juli|July 2016
Maanantai
Måndag
Monday
Ulla Ulpu|Ulrika Ulla
5
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Unto Untamo|Ulf
6
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
n Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä|
Eino Leino-dagen, diktens och sommarens dag|
Summer and Poetry Day
Esa Esaias|Halvar Orvar
7
Torstai
Torsdag
Thursday
Klaus Launo|Klas Klaus
8
Perjantai
Fredag
Friday
Turo Turkka|Tor Tora
9
Lauantai
Lördag
Saturday
Jasmin Jade Nanna|Nanna Nanny Jasmine
10
Sunnuntai
Söndag
Sunday
Kirkastussunnuntai|Kristi förklarings dag
Saimi Saima|Saima Saimi
27
28
11
Maanantai
Måndag
Monday
Noora Elli Nelli|Eleonora Nora
12
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Hermanni Herkko|Herman
13
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Joel Ilari Lari|Joel
14
Torstai
Torsdag
Thursday
Alisa Aliisa|Alice Alicia
15
Perjantai
Fredag
Friday
Rauni Rauna|Ragnhild Ragna
16
Lauantai
Lördag
Saturday
Reino|Reinhold
17
Sunnuntai
Söndag
Sunday
Ossi Ossian|Ossian
H e inäkuu
18
Juli|July 2016
Maanantai
Måndag
Monday
Riikka|Fredrik Fredrika
19
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Sari Sara Saara|Sara Sally
20
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Maarit Reetta Marketta|Margareta
21
Torstai
Torsdag
Thursday
Hanna Johanna Jenni|Johanna
22
Perjantai
Fredag
Friday
Leena Matleena|Magdalena
23
Lauantai
Lördag
Saturday
Olga Oili|Olga
24
Sunnuntai
Söndag
Sunday
Tiina Kirsi Krista|Kristina
29
30
25
Maanantai
Måndag
Monday
Jaakko Jimi|Jakob
26
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Martta|Marta
27
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Unikeonpäivä|Sjusovardagen|Sleepyhead Day
Heidi|Heidi
28
Torstai
Torsdag
Thursday
Atso|Håkan
29
Perjantai
Fredag
Friday
Olli Olavi|Olof
30
Lauantai
Lördag
Saturday
Asta|Asta
31
Sunnuntai
Söndag
Sunday
Helena Elena|Helena
206 VUOSISUUNNITTELU|ÅRSPLANERING|YEAR PLANNER
ELOKUU|AUGUSTI|AUGUST
1
31
2
3
4
5
6
7
8
32
9
10
11
12
13
14
15
33
16
17
18
19
20
21
22
34
23
24
25
26
27
28
29
30
31
35
SYYSKUU|SEPTEMBER|SEPTEMBER
LOKAKUU|OKTOBER|OCTOBER
1
1
2
2
3
3
4
4
5
36
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
37
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
38
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
39
42
19
20
26
41
12
13
19
40
43
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
44
206 VUOSISUUNNITTELU|ÅRSPLANERING|YEAR PLANNER
MARRASKUU|NOVEMBER|NOVEMBER
JOULUKUU|DECEMBER|DECEMBER
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
45
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
46
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
47
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
48
51
21
22
28
50
14
15
21
49
28
29
29
30
30
31
52
207 VUOSISUUNNITTELU|ÅRSPLANERING|YEAR PLANNER
TAMMIKUU|JANUARI|JANUARY
1
HELMIKUU|FEBRUARI|FEBRUARY
52
1
MAALISKUU|MARS|MARCH
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
27
27
28
28
2
8
9
16
23
2
3
4
29
30
31
6
7
6
13
11
19
8
20
12
26
9
27
28
29
5
10
30
31
13
207 VUOSISUUNNITTELU|ÅRSPLANERING|YEAR PLANNER
HUHTIKUU|APRIL|APRIL
TOUKOKUU|MAJ|MAY
KESÄKUU|JUNI|JUNE
18
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
16
16
16
3
10
14
15
16
19
20
1
8
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
30
30
24
17
31
21
22
24
15
18
17
23
25
22
29
30
26
39
JOHTOKUNTA, OPETTAJAT JA VALMENTAJAT
JOHTOKUNTA ..203 - 3.2.206.
Varsinaiset jäsenet:
Huoltajat:
Esko Ahonen, puheenjohtaja, 050-368 2532 Esko Halmesmäki, varapuheenjohtaja, 0400-494 793
Minna Saranpää, 040-534 7758
Pirjo Virtaintorppa, 050-40 370
Juha Dahlström, 0400-90 972
OPETTAJAJÄSENET
Mervi Moisala, 050-505 3830
Mikko Rantala, 050-328 2569
MUU HENKILÖKUNTA
Johanna Rauhala, 050-469 5686
OPISKELIJAJÄSENET (yli 8 v.)
__________________________ _________________________ Henkilökohtaiset varajäsenet:
Ari Meldo, 050-5989225
Katariina Harima, 0500-956 677
Leena Niemistö, 050-597 9505
Päivi Halmesmäki, 040-593 7024
Virpi Mikkola, 050-546 5486
Tiina Salmi, 040-585 0258
Arttu Ahola, 040-79 2750
Karo Kinnunen, 050-40 37497
___________________________
___________________________
OPETTAJAT
Opettajien sähköpostiosoitteet ovat pääosin muotoa: [email protected]
Ahola Arttu, biologia ja maantiede
040-79 2750
Alanko Marjo, opinto-ohjaus
040-336 0346
Haapala-Paulaharju Tiina, englanti
0400-643 836
Hannula Markus, matematiikka
040-58 9768
Hemmo Katariina, matematiikka
04-522 0420
Hyvönen Tapio, fysiikka
040-509 769
Ihalainen Elina, englanti
040-57 569
Kaitovaara Leena, matematiikka
040-755 7599
Kallavuo Krista, äidinkieli
050-570 8604
Karasar Eija, ruotsi
040-536 8440
Keistinen Maarit, ruotsi ja italia
040-738 5429
Kiiskinen Niina, historia ja yhteiskuntaoppi
044-505 7738
Kiviranta Tuija, kemia ja matematiikka
045-675 68
Kurki Pekka, fysiikka
050-358 4022
Kurki Sami, englanti ja saksa
09-827 4793
Lahdes Ulla, äidinkieli
050-545 467
Latva Panu, matematiikka
040-825 6967
Luhtalampi Tarja, opinto-ohjaus
040- 334 909
Lukkarinen Leena, espanja
040-563 5655
Marola Jenni, historia, yhteiskuntaoppi ja filosofia 050-323 6919
Marsti Nina, englanti
040-820 2329
Moisala Mervi, saksa ja ruotsi
050-505 3830
Nenonen Erika, uskonto, filosofia ja et
044-023 0985
Nyyssönen Laura, historia ja yhteiskuntaoppi
050-343 254
Oksaharju-Vanhanen Sanna, terveystieto
050-542 4764
Pirilä Veera, kuvataide
044-530 3929
Raaste Eero, matematiikka
050-563 6054
Rantala Mikko, liikunta ja terveystieto
050-328 2569
Rauhansalo Kati, opinto-ohjaus
040-336 232
Salin Merja, musiikki
043-200 395
Salmi Tiina, äidinkieli
040-585 0258
Salo Killy, erityisopetus
050-40 3337
Soranta Susanna, biologia ja maantiede
40
Sorjonen Tuula, kemia
Streng Minna, psykologia ja filosofia Suomela Kati, liikunta ja valmennus
Tikkanen Nita, äidinkieli ja suomi toisena kielenä
Walls Mika-Erik, saksa ja ruotsi
Vanhatalo Päivi, ranska
Virkkunen Susan, äidinkieli
050-542 2889
040-086 4382
0500-777 069
040-79 570
050-54 9738
04-545 7207
VALMENNUS
0 Jalkapallo
Rantanen Rami
Koskela Toni
______________
Saloranta Marko
Söderström Pekko
Välimäki Tero
Mäkinen Anne
Lappi-Seppälä Rosa
2 Lentopallo
Lindberg Jouko
Torkkeli Heikki
2B Beach volley
Liukkonen Kai
3 Koripallo
Dahlström Juha
Koskelainen Antti
Möttölä Hanno
Hirvonen Jussi
Salminen Pekka
Nykänen Jari
Tuukkanen Taru
Aho Jukka
Vartiainen Susanna
_______________
4 Käsipallo
Monnberg Björn
Qerimi Besim
5 Jääkiekko
Nuutinen Sami
Rantala Mikko
__________________
__________________
7 Sulkapallo
Melleri Veli-Markus
Sarasjärvi Pekka
8 Squash
Pelkonen Ari
20 Pöytätennis
Tamminen Timo
4
040-539 907
045-33 4063
____________
050-564 0877
0400-723 466
0400-98 68
040-492 533
050-58 098
040-352 8286
040-550 028
0500-945 762
0400-90 972
040-96 6668
050-598 33
0400-507 385
050-369 457
0400-88 855
044-54 2735
040-848 335
___________
___________
040-44 8283
040-367 679
0400-790 88
050-328 2569
___________
___________
0400-575 773
040-58 4947
050-460 270
___________
2 Yleisurheilu
Siitonen Reijo
Mihailov Anatoli
Laiho Harri
Ekblom Tommy
Pettinen Atte Jokela Reijo
Laatikainen Matti
22 Suunnistus
Örn Antti
Virta Elli
27 Golf
Purhonen Pasi
37 Taitoluistelu
Kryvkova Svetlana
38 Muodostelmaluistelu
Heliö Anna
39 Pikaluistelu
Andberg Jason
4 Uinti
Mäki Matti
Nordblom Jari
Seppälä Mirjami
44 Uimahypyt
Uusitalo Satu
49 Purjehdus
Thorström Jan
Gahmberg Jan
Leskinen Petri
54 Paini
Härkänen Ari
Wöller Gergö
56 Judo
Pekkola Markus
6 Telinevoimistelu
Holopainen Timo
64 Rytminen voimistelu
Ahonen Laura
65 Joukkuevoimistelu
Europaeus Virpi
68 Tanssiurheilu
Antikainen Harri
7 Salibandy
Eriksson Lars
Suomela Kati
Jäntti Juha
Yksilöllinen valmennus
Tarvonen Simo
Suomela Kati
Nordblom Jari
Psyykkinen valmennus
Holm Tatja
Fysioterapia
Koistinen Juha
42
040-506 6482
0400-258 355
050-560 449
0400-772 625
0400-807 285
040-5830 6
___________
044-55 5505
040-587 78
0400-736 748
040-56 245
040-56 3590
050-540 325
040-509 095
050-560 436
040-50 070
0400-645 079
050-588 6309
040-555 8606
050-323 07
044-355 3636
045-06 7365
040-520 5486
040-537 4559
040-733 3903
050-505 2888
0400-650 502
0400-529 06
0500-777 069
___________
050-583 653
0500-777 069
050-560 436
050-42 6432
046-878 4523
KIRJALUETTELO LV 2015-2016
ÄIDINKIELI Kaikissa kursseissa Särmä –oppikirja, OTAVA
. kurssi: Särmä -tehtäväkirja 2. kurssi: Särmä -tehtäväkirja 2
3. kurssi: Särmä -tehtäväkirja 3
4. kurssi: Särmä -tehtäväkirja 4
5. kurssi: Särmä -tehtäväkirja 5
6. kurssi: Särmä -tehtäväkirja 6
8. kurssi: Särmä -tehtäväkirja 8
9. kurssi: Särmä -tehtäväkirja 9 Abikursseilla: Ylioppilastekstejä 205
Kielikirja
SanomaPro
SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 Ei oppikirjaa. Käytössä opettajan materiaalia.
ENGLANTI A-KIELI 1. kurssi: Profiles 1
SanomaPro
2. kurssi: Profiles 2
3. kurssi: Profiles 3
4. kurssi: Profiles 4
5. kurssi: Profiles 5
6. kurssi: Profiles 6
7. kurssi: Profiles 7
8. kurssi: Profiles 8
9. KURSSI: Perfect
SanomaPro
RUOTSI A-KIELI
. kurssi: Inne FINN LECTURA
2. kurssi: Inne 2
3. kurssi: Inne 3
4. kurssi: Inne 4
5. kurssi: Inne 5
6. kurssi: Inne 6
7. kurssi: Inne 7
8. kurssi: Inne 8
RUOTSI B-KIELI
. kurssi: Galleri OTAVA
2. kurssi: Galleri 2
3. kurssi: Galleri 3
4. kurssi: Galleri 4
5. kurssi: Galleri 5 6. kurssi: Galleri 6
7. kurssi: Galleri 7
Kaikilla kursseilla painettu oppikirja tai digikirja. Grammatik Galleri . kurssista lähtien
SAKSA A-KIELI
.-3. kurssit Genau -3
SanomaPro
4.-5. kurssit: Genau 4-5
6.-8. kurssit: Genau 6-8
Viel Erfolg kielioppi, pakollinen kaikilla kursseilla
SanomaPro
SAKSA B2-KIELI
. kurssi: Gute Idee! SanomaPro
2. kurssi: Gute Idee! 2
3. kurssi: Gute Idee! 3
4.-6. kurssit: Gute Idee! 4-6
7.-8. kurssit: Gute Idee! 7-8
So stimmt es! kielioppi, pakollinen kaikilla kursseilla
OTAVA
43
SAKSA B3-KIELI
. kurssi: Supergut 2. kurssi: Supergut 2
RANSKA A-KIELI
. kurssi: Opettajan oma materiaali
2.-3. kurssit: Voilà 4,5
4.-5. kurssit: Voilà 6
6, 7, 9 kurssi: Abiranskaa
8. kurssi Opettajan oma materiaali
RANSKA B2-KIELI
.-3. kurssit: Voilà 2,3,4
4.-6. kurssit: Voilà 5, 6
7.-8. kurssit: Abiranskaa
RANSKA B3-KIELI
.-2. kurssit: Voilà teksti + harjoituskirja
VENÄJÄ A-KIELI
.-3. kurssit Ekstrim , Opetushallitus
4.-5. kurssit Ekstrim 2
6.-8. kurssit Ekstrim 3
VENÄJÄ B3-KIELI
.-3. kurssit: Pora , venäjää aikuisille
4.-6. kurssit: Pora 2, venäjää aikuisille
ESPANJA B3-KIELI
.-3. kurssit: Kirja ilmoitetaan kurssin alussa
4. kurssi: Acción 5.-7. kurssit: Kirja ilmoitetaan kurssin alussa
8. kurssi: Acción 2 ITALIA B3-KIELI
.-5. kurssit: In Piazza ; tekstikirja
+ harjoituskirja
6. kurssit: In Piazza 2 + harj.kirja
7. kurssi Sovitaan erikseen
MATEMATIIKKA
PITKÄ: Kurssit -0: Pitkä Sigma
Kurssit : Pitkä matematiikka
Kurssit 2-3: Pyramidi Kertauskurssi MAA4: YO Pitkä matematiikka Matematiikan ylioppilastehtävät ratkaisuineen pitkä oppimäärä
LYHYT: SIGMA -8
uusin mahdollinen painos
Kertauskurssi(MAB9): YO Lyhyt matematiikka
Matematiikan ylioppilastehtävät ratkaisuineen lyhyt matematiikka FYSIIKKA
. kurssi: Fysiikka luonnontieteenä
2.-8. kurssi: Fysiikka
KEMIA
. kurssi: Kemisti Ihmisen ja elinympäristön kemia
2. kurssi: Mooli 2
3. kurssi: Mooli 3
4. kurssi: Mooli 4
5. kurssi: Mooli 5 6. kurssi: YO Kemia
44
SanomaPro
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
SanomaPro
TAMMI
SanomaPro
SanomaPro
SanomaPro
SanomaPro
MFKA
SanomaPro
SanomaPro
MFKA
TAMMI
SanomaPro
OTAVA
SanomaPro
BIOLOGIA
. kurssi: BIOS Eliömaailma
SanomaPro
2. kurssi: BIOS 2 Solu ja perinnöllisyys
3. kurssi: BIOS 3 Ympäristöekologia
4. kurssi: BIOS 4 Ihmisen biologia
5. kurssi: BIOS 5 Bioteknologia
6. kurssi: YO Biologia
Kaikki BIOS -5 ja YO Biologia ovat saatavilla myös digikirjoina
2 kk tai 48 kk lisensseillä (eBIOS -5 sekä eYO Biologia).
MAANTIETO
. kurssi: Manner Sininen planeetta
OTAVA
2. kurssi: Manner 2 Yhteinen maailma
3. kurssi: Manner 3 Riskien maailma
4. kurssi: Manner 4 Aluetutkimus
Kaikilla kursseilla painettu oppikirja tai digikirja.
HISTORIA
. kurssi: Forum I Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
OTAVA
2. kurssi: Forum II Eurooppalainen ihminen
3. kurssi: Forum III Kansainväliset suhteet
4. kurssi: Forum IV Suomen historian käännekohtia
5. kurssi: Kaikkien aikojen historia 5
EDITA
6. kurssi: Kirja ilmoitetaan kurssin alussa
Myös digikirjat käyvät, jos saatavilla.
YHTEISKUNTAOPPI
. kurssi: Forum I Uusi Yhteiskuntatieto
OTAVA
2. kurssi: Forum II Uusi taloustieto
3. kurssi: Jokaisen oikeustieto
SanomaPro
4. kurssi: Forum: Kirja ilmoitetaan kurssin alussa.
Myös digikirjat käyvät, jos saatavilla.
USKONTO
. kurssi: Silta -3 lukion uskonto
SanomaPro
2. kurssi: Silta -3 lukion uskonto
3. kurssi: Silta -3 lukion uskonto
4. kurssi: Silta 4, Maailman uskonnot
5. kurssi: Silta 5, Uskonto Suomessa
Erilliset Silta -kirjat käyvät myös vielä.
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Kirja ilmoitetaan kurssin alussa
FILOSOFIA
. kurssi: Kirja ilmoitetaan kurssin alussa
PSYKOLOGIA
Kurssit -5: Mielen maailama
SanomaPro
Kurssi 9 (kertaus): Abi
OTAVA
Myös digi-kirjat käyvät.
KUVATAIDE
Kuvataide: Visuaalisen kulttuurin käsikirja
SanomaPro
TERVEYSTIETO
Terve! , 2, 3
SanomaPro
OPINTO-OHJAUS
Kirja ilmoitetaan kurssin alussa
45
PVM
NIMI:
TUNTIKOODI
SYY
KOULUN HYVÄKSYNTÄ
POISSAOLOSIVUT
46
47
PVM
NIMI:
TUNTIKOODI
SYY
KOULUN HYVÄKSYNTÄ
48
PVM
NIMI:
TUNTIKOODI
SYY
KOULUN HYVÄKSYNTÄ
49
PVM
NIMI:
TUNTIKOODI
SYY
KOULUN HYVÄKSYNTÄ
SOVITUT ASIAT
SOVITUT ASIAT: Merkitse tälle sivulle opettajan kanssa sopimasi asiat esimerkiksi itsenäiset suoritukset tai poikkeavat koepäivät.
NIMI JA RO-RYHMÄ
PVM
SOVITTU ASIA:
OPETTAJAN ALLEKIRJOITUS
50
5
Opiskelijan nimi
aika
/tuntikoodi
Valmennuspaikka
Valmentaja, puh.nro ja allekirjoitus
VALMENTAJAN PYYNTÖ OPISKELIJAN POISTUMISEEN ENNEN OPPITUNNIN LOPPUA
52
vieras kieli
ainereaali
FC, EC
PS, FI
UE, UO
SC, TC
HI, FY
ET, YH
PC
BI
KE, GE
TE
vieras kieli
ainereaali
FC, EC
PS, FI
UE, UO
SC, TC
HI, FY
ET, YH
PC
BI
KE, GE
TE
vieras kieli
ainereaali
FC, EC
PS, FI
UE, UO
SC, TC
HI, FY
ET, YH
PC
BI
KE, GE
TE
KE= kemia
FY= fysiikka
YH= yhteiskuntaopp
HI=historia
PS= psykologia
FI= filosofia
ET= elämänkatsom
UO= ort.uskonto
UE= ev.lut.uskonto
TC= lyhyt italia
PC= lyhyt espanja
GC= lyhyt portugali
SC= lyhyt saksa
FC= lyhyt ranska
EC= lyhyt englanti
VA= pitkä venäjä
SA= pitkä saksa
FA= pitkä ranska
PA= pitkä espanja
EA= pitkä englanti
BA= pitkä ruotsi
N=lyhyt matematiik
M= pitkä matematiik
S2= suomi toisena
A= äidinkieli
BB= keskipitkä ruotsi
Saman kirjoituskerran aikana voit kirjoitaa kaksi ainereaalin koetta, joista toinen on ylimääräinen.
Pitkät vieraat kielet on hajautettava eri kirjoituskerroille.
S2- kielen kokeen voivat kirjoitaaäidinkielen kokeena ne, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
GE= maantieto
TE= terveystieto
Jokaisesta lokerosta voi valitavain yhden kirjoitettavan aineen paitsi ylimääräisen lyhyen vieraan kielen lokerosta 2 kieltä.
BI= biologia
ylimääräiset aineet
2. kotim. matem. viers kieli
EA, FA
BA BB M N SA, VA
PA
ylimääräiset aineet
2. kotim. matem. viers kieli
EA, FA
BA BB M N SA, VA
PA
ylimääräiset aineet
2. kotim. matem. vieras kieli
EA, FA
BA BB M N SA, VA
PA
HUOM. Tutkinnon voi aloittaa kun osallistuttavan aineen pakolliset kurssit on opiskeltu ja kokonaiskurssikertymä on 50.
4 pakollista ainetta: äidinkieli + 3 muuta pakollista
äidinkieli 2.kotim. vieras kieli matem.
ainereaali
A
EA,FA,SA
PS, FI
UE, UO
BA BB PA, VA
M N HI, FY
ET, YH
S2
FC,EC,SC
BI
KE, GE
TC,PC
TE
kevät/syksy________
4 pakollista ainetta: äidinkieli + 3 muuta pakollista
äidinkieli 2.kotim. vieras kieli matem.
ainereaali
A
EA,FA,SA
PS, FI
UE, UO
BA BB PA, VA
M N HI, FY
ET, YH
S2
FC,EC,SC
BI
KE, GE
TC,PC
TE
kevät/syksy________
4 pakollista ainetta: äidinkieli + 3 muuta pakollista
äidinkieli 2.kotim. vieras kieli matem.
ainereaali
A
EA,FA,SA
PS, FI
UE, UO
BA BB PA, VA
M N HI, FY
ET, YH
S2
FC,EC,SC
BI
KE, GE
TC,PC
TE
kevät/syksy________
Mäkelänrinteen lukio nimi ja ryhmä______________________________
OPINTOJEN JA TUTKINTOAIKATAULUN SUUNNITELMA
Tee suunnitelma YO-tutkintoaikataulustasi. Rengasta aine , johon osallistut.
Ole tarkkana pakollisten ja ylimääräisten aineiden kanssa.
UE= ev.lut.uskonto
KE= kemia
SA= pitkä saksa
TC= lyhyt italia
EA,FA,SA
PS, FI
PS, FI
UE, UO
FC= lyhyt ranska
BA BB
PA, VA
HI, FY
ET, YH
SC= lyhytM
saksaN HI, FY
FC,EC,SC
BI
KE, GE
GC= lyhyt portugali BI
TE TC,PC
PC= lyhyt espanja
kevät/syksy________
A=
äidinkieli
A
FC, EC
SC, TC
PC S2
BA
BB
M
Lukiossa on opiskeltava 75 kurssia.
UE, UO
ET, YH
KE, GE
TE
N
EA, FA
SA, VA
PA
aali
UE, UO
ET, YH
KE, GE
TE
kieltä.
aali
UE, UO
ET, YH
KE, GE
TE
50.
GE= maantieto
ylimääräiset aineet
2. kotim. matem. viers kieli
EA, FA
BA BB M N SA, VA
PA
BI= biologia
KE= kemia
FY= fysiikka
S2kokeen voivat kirjoitaaäidinkielen kokeena ne, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
YH=kielen
yhteiskuntaoppi
Saman
kirjoituskerran aikana voit kirjoitaa kaksi ainereaalin koetta, joista toinen on ylimääräinen.
PS= psykologia
Pitkät
vieraat
HI=historia kielet on hajautettava eri kirjoituskerroille.
HUOM.
Tutkinnon voi aloittaa kun osallistuttavan aineen pakolliset kurssit on opiskeltu ja kokonaiskurssikertymä on 50.
ET= elämänkatsomustieto
Jokaisesta
FI= filosofialokerosta voi valitavain yhden kirjoitettavan aineen paitsi ylimääräisen lyhyen vieraan kielen lokerosta 2 kieltä.
UO= ort.uskonto
äidinkieli
+ 3 muuta pakollista
TE= terveystieto
BB=
keskipitkä
ruotsi
äidinkieli
2.kotim.
vieras
kieli
matem.
ainereaali
SC= lyhyt saksa
A lyhyt portugali
EA,FA,SA
PS, FI
UE, UO
GC=
BA BB PA, VA
M N HI, FY
ET, YH
PC= lyhyt espanja
S2 lyhyt italia
FC,EC,SC
BI
KE, GE
TC=
TC,PC
TE
UE= ev.lut.uskonto
EC= lyhyt englanti
4 pakollista
FC=
lyhyt ranskaainetta:
BI= biologia
kevät/syksy________
VA=
pitkä venäjä
Lyhyen matematiikan opiskelijalla on pakollisia kursseja 47
UO= ort.uskonto
aali
S2= suomi toisena kielenä
ja pitkän matematiikan lukijalla 5 kurssia.
4
pakollista
ainetta:
äidinkieli
+
3
muuta
pakollista
ylimääräiset aineet
ET= elämänkatsomustieto
UE, UO M= pitkä matematiikka
Syventäviä kursseja pitää olla kymmenen (0) kappaletta.
äidinkieli
2.kotim. vierasFI=kieli
matem.
ainereaali
2. kotim. matem. viers kieli
ET,
N=lyhyt
ieli YHvieras
kieli matematiikka
ainereaali
filosofia
A pitkäPS,
EA,FA,SA
PS, FI
UE, UO
EA, FA
KE, GE
BA=
ruotsi
FC, EC
FI
UE, UO
PS= psykologia
BA BB
PA, VA
M N HI, FY
ET, YH BA BB M N SA, VA
englanti
ATE SC, EA=
TC pitkäHI,
FY
ET, YH
HI=historia
S2 pitkäBIespanja KE, GE
FC,EC,SC
KE, GE
PA
PC PA=
YH= yhteiskuntaoppi BI
TC,PC
TE
TE
FY=
fysiikka
FA= pitkä ranska
A
53
vieras ki
FC, EC
SC, TC
PC
vieras ki
FC, EC
SC, TC
PC
FC, EC
SC, TC
PC
54
____2
RUA2
RUB2
___C2
___D2
MAB2
MAA1
MAA7
BI2
GE2
FY2
KE2
UE2
ET2
FI2
PS2
RUA1
RUB1
___C1
___D1
MAB1
MAA20
MAA6
BI1
GE1
FY1
KE1
UE1
ET1
FI1
PS1
RUOTSI A
RUOTSI B
B2 - KIELI
B3 - KIELI
MATEMATIIKKA lyhyt
MATEMATIIKKA pitkä
BIOLOGIA
MAANTIEDE
FYSIIKKA
KEMIA
USKONTO
ET
FILOSOFIA
PSYKOLOGIA
PS3
FI3
ET3
UE3
KE3
FY3
GE3
BI3
MAA8
MAA2
MAB3
___D3
___C3
RUB3
RUA3
____3
____3
PS4
FI4
ET4
UE4
KE4
FY4
GE4
BI4
MAA9
MAA3
MAB4
___D4
___C4
RUB4
RUA4
____4
____4
PS5
ET5
UE5
KE5
FY5
GE5
BI5
MAA10
MAA4
MAB5
___D5
___C5
RUB5
RUA5
____5
____5
MAB7
___D7
___C7
RUB7
RUA7
PS9
UE7
KE6
FY6
BI6
FY7
MAA11 MAA12
MAA5
MAB6
___D6
___C6
RUB6
RUA6
____6
____6
7
7
____2
ENA7
____1
ENA6
____1
ENA5
A-kieli _____________
ENA4
A-kieli _____________
ENA3
ENA2
ENA1
A - KIELI
ÄI6
ÄI9
ÄI5
syventävät
ÄI4
ÄI1
ÄI3
ÄI2
pakolliset
ÄIDINKIELI / S2
MÄKELÄNRINTEEN LUKIO SEURANTAKORTTI 2015-2016
MÄKELÄNRINTEEN
LUKIO SEURANTAKORTTI 2013–2014
FY8
MAA13
MAB8
___D8
___C8
"RUK3"
RUA8
ENA8
ÄI8
8
8
FY9
MAA14
MAB9
RUA10
ENA9
abikurssi
55
1
2
3
1. vuosi
4
5
yht. 1
2
2. vuosi
3
4
VA11
Suoritetut kurssit (min. 75)
VA10
KUVATAIDE
VA2
(KU2)
KU1
MUSIIKKI
VA1
(MU2)
MU1
TERVEYSTIETO
VALMENNUS
TE2
TE1
YHTEISKUNTAOPPI
VO4
YH2
YH1
HISTORIA
PSYYKKINEN VALMENNUS
HI2
HI1
OP4
PS2
PS1
PSYKOLOGIA
VO1
FI2
FI1
FILOSOFIA
OP1a
ET2
ET1
ET
VALMENNUSOPPI
UE2
UE1
USKONTO
OPINTO-OHJAUS
KE2
KE1
KEMIA
LI1b
FY2
FY1
FYSIIKKA
LI1a
GE2
GE1
MAANTIEDE
LIIKUNTA
BI2
BI1
BIOLOGIA
5
2
3. vuosi
VA13
VA4
OP2
LI3
KU4
MU4
TE5
YH4
HI4
PS4
FI4
ET4
UE4
KE4
FY4
GE4
BI4
yht. 1
VA12
VA3
OP1b
LI2
KU3
MU3
TE3
YH3
HI3
PS3
FI3
ET3
UE3
KE3
FY3
GE3
BI3
3
VA14
VA5
LI4
KU5
MU5
YH9
HI5
PS5
ET5
UE5
KE5
FY5
GE5
BI5
4
5
2
4. vuosi
VA16
VA7
LI9 =
diplomi
HI11
FY7
yht. 1
VA15
VA6
LI5
KU9=
diplomi
HI6
PS9
UE7
KE6
FY6
BI6
3
4
VA17
VA8
diplomi
FY8
yht
VA18
VA9
FY9
MÄKELÄNRINTEEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016
MÄKELÄNRINTEEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016 18.5.2015
Lukuvuosi 2015-2016 jakso 1
1
1
2
2
3
ÄI1.1
ÄI1.2
ÄI4.1
4
5
6
ENA1.1
ENA4.1
ENA9.1
ENA1.2
ENA7.1
3
ÄI1.3
ÄI4.2
ÄI6.1
ENA1.3
ENA4.2
4
ÄI1.4
ÄI4.3
ENA1.4
ENA5.1
5
ÄI1.5
ÄI4.4
6
ÄI4.5
ÄI9.2
7
ÄI1.6
ÄI9.1
S26
ENA1.5
ENA9.3
ENA1.6
ENA4.3
VERKKO
ENPA
ENA1.VRK
FI1.VRK
8
9
10
11
12
13
14
RUB4.1
RUB3.1
RUA6.1
ENA9.2
RUB3.2
RUB5.1
RUB1.1
RUB7.1
RUB3.3
RUB7.2
ENA7.2
8
7
15
16
17
18
19
MAA6.1
MAB6.1
MAB3.1
KE1.1
B
MAA1.2
MAA12.1
MAB1.1
MAB4.1
FY4.1
FY4.2
KE1.2
GE
MAA1.3
MAA6.2
MAA10.2
MAA1.1
MAA14.1
MAB9.1
FY1.2
KE1.3
GE1.2
B
LAPA0
MAA6.3
MAA12.2
FY1.3
KE6.1
GE3.1
B
IAD7.K
SAD4/
SAC2.HE
SAD7/
SAC7.HE
MAA1.4
MAA5.1
MAB4.2
FY1.4
GE6.HE
GE2.1
B
EAD8.1
VED4.HE VED7.ME
MAA1.5
MAA6.4
LAPA1
KE3.1
GE1.3
FY1.5
KE5.1
GE
GE
RAD1.1
SAD1.1
RAA4.1
RUA4.1
VEA7.K
RAC7.1/
RAD7.1
IAD4.1
RUB1.2
SAA4.1
RAA7.1
RUB6.1
RUA4.2
SAA1.1
RAD2.1
MAA7.3
RUB3.4
RUA1.1
RAC4.1
MAA2.3
MAA10.1
FY1.1
SAC3.1
UE3.VRK
Lukuvuosi 2015-2016 jakso 2
1
ÄI2.1
ÄI4.6
2
ÄI6.2
ÄI9.3
RUB1.3
3
ÄI2.2
ÄI9.4
ENA1.7
ENA4.5
ENA5.2
RUB4.2
4
ÄI9.5
ÄI7.1
ENA2.1
ENA5.3
ENA7.3
RUB1.5
ENA4.4
5
ÄI1.7
ÄI2.3
6
ÄI4.7
ÄI9.6
S22.1
7
ÄI1.8
ÄI9.7
S24.1
RUB1.4
ENA4.6
ENA5.4
ENA8.2
RUB1.6
RUB3.5
ENA1.8
ENA2.2
ENA8.3
RUB1.7
RUA7.1
RUA1.2
SAD2.1
ENA6.1
8
VERKKO
ENA8.1
SAC4.1
HI3.VRK
VED1.1
SAC8/
SAD8.HE
SAA7.HE
ENPA
ENA4.VRK
MAA2.1
RAA8.1
MAA2.1
MAA7.1
MAA7.2
MAB1.2
MAB4.3
MAA2.2
MAA13.1
MAB6.2
MAB8.1
FY8.1
KE3.2
MAA6.5
MAA12.3
MAB2.1
MAB5.1
FY2.1
KE1.4
MAA13.2
MAB7.1
LAPA2
FY1.6
EAD4.1
RAA1.1
VED7.K
VED8.ME VEA4.HE
GE
VEA8.HE
IAD8.K
MAA2.4
IAD1.1
LA1.HE
LAPA3
MAA13.3 MAB4.4
MAA3.1
MAA8.1
MAA3.2
MAA8.2
MAA14.2
MAA3.3
MAA8.3
MAB2.2
MAB5.2
MAB1.3
MAB9.2
MAA7.4
FY2.2
MAB7.2
FY
KE1.5
VEA1.HE
OP2.VRK
Lukuvuosi 2015-2016, jakso 3
1
ÄI2.4
ÄI8.1
2
ÄI2.5
ÄI4.8
3
ÄI2.6
ÄI8.3
4
ÄI8.2
ENA5.5
ENA9.4
ENA2.4
ENA3.1
ÄI8.4
5
ENA6.2
ÄI5.1
6
ÄI5.2
ÄI8.5
7
ÄI2.7
ÄI5.3
ENA2.VRK
GE1.VRK
S28.1
8
VERKKO
ENA2.3
ENA5.6
ENA2.5
ENA6.3
OP23.1
ENA2.6
ENA2.7
ENA5.7
RUB4.3
RUB2.1
ENA9.5
ENA9.6
RUB7.3
RUA2.2
RUA2.1
RAC1.1/
RAD3.1
RUA8.1
MAA3.4
MAA14.3
MAA3.4
MAA8.4
ENA6.4
RUB4.4
RUK3.1
RAC8.1/
RAD8.1
MAA2.5
MAA14.4
MAA17.HE
SAC1.1/
SAD3.1
SAC9/
VEA8.HE
SAD9.HE
SAA8.HE
VED8.K
VED5.HE VED9.ME
RAA8.1
IAD3.1
MAA7.5
LAPA4
MAB6.3
RUB7.4
ENA5.8
EAD1.1
SAA2.1
VED2.1
EAD1.2
EAD5.1
FY5.3
MAB9.3
KE1.6
B
FY1.7
FY3.1
KE4.1
FY9.2
KE4.2
FY6.1
KE1.7
KE6.2
B
GE2.3
B
B
GE5.HE
ENPA
BI1.VRK
UE2.VRK
ET3.VRK
TE2.VRK
OP2.VRK KU8.1re
Lukuvuosi 2015-2016 jakso 4
1
ÄI5.4
ENA3.2
RUB2.2
2
ÄI2.8
ÄI5.5
ENA2.8
ENA6.5
RUB2.3
RUB5.2
3
ÄI3.1
ÄI6.3
ENA6.6
ENA7.4
RUB4.5
RUB5.3
4
ÄI3.2
ÄI6.4
ENA3.3
ENA7.5
RUB5.4
RUA3.1
5
ÄI5.6
IT1.1
ENA3.4
RUB2.4
RUA5.1
6
ÄI3.3
S25.1
7
ÄI5.7
ENA3.5
8
VERKKO
ENA7.6
RUB2.5
VEA5.HE
ENPA
ÄI5.VRK
ENA3.VRK
ENA5.VRK
MAA4.1
MAA9.1
MAA9.3
MAB2.3
MAB3.2
MAA8.5
MAA11.1
MAB5.4
EAD2.1
MAA9.2
RAC5.1
RAC2.1/
RAD4.1
VED5.1
SAC5/
SAD5HE
RAA2.1
IAD5.1
SAA5.1
RAA5.1
IAD2.1
EAD6.1
MAA4.2
EAD2.2
LAPA5
LAD3.K
MAA4.5
MAA4.3
MAB5.3
KE1.8
BI1.6
FY2.3
MAA3.5
MAA4.4
BI4.2
FY7.1
GE1.6
KE2.1
MAA9.4
MAA11.2
MAA18.1
MAB2.4
FY3.2
FY6.2
FY10.1
BI2.4
BI5.2
FY11.1
GE2.4
OP2.VRK
UE1.VRK
ENA3.6
ENA8.4
RUB3.6
ENA6.7
ENA8.5
RUB2.6
UE
BI7.1
VEA2.HE
BI1.VRK
UE
BI2.5
UI4
Lukuvuosi 2015-2016 jakso 5
1
ÄI3.4
ÄI6.5
ENA4.7
2
ÄI3.5
ÄI5.8
3
ÄI3.6
ÄI6.6
4
ÄI6.7
5
ÄI3.7
6
ÄI3.8
7
ÄI8.6
ENA3.7
ÄI8.7
S23.1
ÄI6.VRK
ENA6.VRK
ÄI6.8
ENA3.8
ÄI3.VRK
ENA8.6
RUA5.2
RUB2.7
SAA3.1
ENA6.8
ENA8.7
RUB3.7
RUB6.2
SAC2.1/
SAD4.1
ENA7.7
RUB6.3
RUA3.2
BI1.VRK
HI4.VRK
MAA10.3
MAA10.4
MAB6.4
MAA5.4
MAB3.3
MAA9.5
MAA10.5
RUB5.5
ENA4.8
ENPA
8
VERKKO
OP23.2
MAA5.2
MAA5.3
RAC3.1/
RAD5.1
MAA5.5
RAC6.1
RUA6.2
SAC6/
SAD6HE
RAA3.1
EAD3.1
IAD6.1
VEA6.HE
SAA6.1
RAA6.1
EAD7.1
IAD3.1
VEA3.HE
56
VED3.1
MAA12.4
VED6.HE
MAA11.3
MAB3.4
MAA19.1
MAB8.2
LAPA6
KE2.2
UE
MAB7.3
FY4.3
KE5.2
GE2.5
UE
FY7.2
KE4.3
FY1.8
KE2.3
MAB5.5
FY8.2
BI2.6
BI4.3
UE
FY3.3
BI1.7
BI3.3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MAB6.1
MAB3.1
KE1.1
BI1.1
.2
MAA12.1
MAB1.1
MAB4.1
FY4.1
FY4.2
KE1.2
GE1.1
BI3.1
HI2.1
MAA10.2
MAA14.1
MAB9.1
FY1.2
KE1.3
GE1.2
BI5.1
UE3.1
HI1.1
MAA1.1
FY1.3
KE6.1
GE3.1
BI2.1
UE1.1
HI1.2
FY1.4
GE6.HE
GE2.1
BI6.1
UE1.2
KE3.1
GE1.3
UI1.ME
UO2.ME
MAA10.1
0
MAA6.3
MAA12.2
/
HE
MAA1.4
MAA5.1
MAB4.2
ME
MAA1.5
MAA6.4
LAPA1
FY1.1
MAA7.1
MAA7.2
MAB1.2
MAB4.3
FY1.5
KE5.1
GE2.2
GE1.5
MAA2.2
MAA13.1
MAB6.2
MAB8.1
FY8.1
KE3.2
MAA6.5
MAA12.3
MAB2.1
MAB5.1
FY2.1
KE1.4
MAA13.2
MAB7.1
LAPA2
FY1.6
HE
IAD8.K
MAA2.4
1
LA1.HE
LAPA3
MAA13.3 MAB4.4
MAA7.4
27
28
29
30
31
32
HI3.1
YH4.1
33
VA1.1
Auto.1
VA2.1
PS1.1
MU2.1
KU1.1
OP1a.2
OP1a.3
LI1a.2
LI1a.3
VA3.1
YH1.1
PS4.1
MU1.1
KU1.2
TE2.1
OP1a.4
OP1a.5
OP1a.1
LI1a.4
LI1a.1
LI1a.5
PS3.1
YH9.1
MU6.1
KU4.1
TE5.1
HI4.1
ET2.HE
FI4.HE
FI1.1
MU1.2
KU2.1
TE1.2
OP1a.6
OP1a.7
LI1a.6
LI1a.7
VO1.1
HI11.HE
YH1.2
PS9.1
ET1.1
MU9.1
VO1.2
VA7.1
FY2.2
OP1b.1
HI1.3
BI1.2
UE3.2
BI4.1
BI2.2
MAB7.2
FY5.1
KE1.5
FY5.2
YH2.1
FI1.2
HI2.2
HI4.2
YH2.2
PS5.1
MU1.3
HI3.2
YH1.3
FI1.3
PS2.1
MU1.4
UE2.1
UE5.ME
PS11.1
MU2.2
YH5.1
FI2.HE
PS1.4
MU5.1
HI6.1
GE4.1
BI1.3
BI3.2
PS1.2
TE1.3
PS1.3
TE3.1
VA1.2
OP1b.2
Auto.2
LI2.1
KU9.1
MAA3.1
MAA8.1
MAA14.2
VA3.3
TE1.5
KU2.2
KU1.4
OP1b.3
TE2.2
KU1.5
OP2.1
LI9.1
TE2.3
LI1b.1
OP4.1
VA2.3
Auto.3
LI1b.2
OP4.2
LI1b.3
OP4.3
VA3.3
TE3.2
OP1b.4
LI2.3
HI3.3
.3
MAA8.3
MAB2.2
MAB5.2
.4
MAA14.3
MAB1.3
MAB9.2
MAA3.4
MAA8.4
.5
MAA14.4
MAA17.HE
1
MAA7.5
LAPA4
FY5.3
MAB9.3
KE1.6
BI1.4
FY1.7
UE3.3
FY3.1
KE4.1
FY9.2
KE4.2
FY6.1
HI5.1
GE2.3
KE1.7
KE6.2
HI1.4
YH3.1
BI1.5
UE1.3
HI4.3
YH2.3
BI6.2
UE4.1
HI1.5
BI2.3
UE1.4
HI2.3
FI1.4
HI11.1
GE5.HE
YH9.2
UI3.ME
UO4.ME
HI4.4
YH2.5
PS1.6
HI2.4
YH1.6
PS2.2
HI1.6
YH3.2
FI1.6
.1
PS4.2
MU2.3
KU2.3
PS9.2
MU7.1
KU1.6
PS6.1
MU1.5
KU6.1
TE1.5
PS1.5
MU1.6
KU2.4
TE5.2
LI4.1
LI4.2
OP1b.5
LI4.3
YH2.4
.2
MAB5.3
.3
MAB3.2
1.1
MAB5.4
MAB6.3
KE1.8
BI4.2
FY7.1
FY2.3
.5
GE1.6
KE2.1
.4
MAA11.2
8.1
MAB2.4
FY3.2
FY6.2
FY10.1
BI2.4
BI5.2
FY11.1
UE3.4
BI2.5
GE2.4
UE2.2
HI3.4
.2
MAA10.3
MAA10.4
OP1b.6
LI1b.4
OP4.4
Auto.4
VA2.4
TE1.6
LI1b.5
OP4.5
LI1b.6
OP4.6
VA3.4
TE4.1
KU7.1
OP1b.7
TE1.7
KU1.7
OP1b.8
LI2.5
LI1b.7
OP4.7
LI9.2
LI2.6
VA2.1
VA3.1
PS3.2
KU5.1
MU9.2
BI7.1
MU5.2
UI4.ME
.3
TE6.1
LI2.4
VO1.4
TE6.2
VA1.1
MAB6.4
MAA5.4
MAB3.3
MAA9.5
MAA10.5
KE2.2
MAB7.3
MAA12.4
MAA11.3
MAB3.4
MAA19.1
MAB8.2
MAB5.5
UE2.3
HI2.5
FY4.3
KE5.2
GE2.5
UE2.4
FY7.2
KE4.3
BI4.3
UE3.5
FY1.8
KE2.3
BI3.3
HI2.6
FY8.2
BI2.6
HI5.2
FY3.3
BI1.7
PS3.3
FI1.7
YH3.3
PS2.3
PS5.2
FI1.8
YH2.7
PS1.7
FI3.video
YH1.8
ET3.HE
YH1.7
YH2.6
YH4.2
VA7.3
VA1.4
YH1.5
BI1.6
MU2.4
KU2.5
Auto.5
OP1b.9
TE3.3
LI2.7
KU3.1
OP1b.10
TE1.8
LI2.8
MU1.7
MU2.5
KU1.8
MU3.1
OP1b.11
TE2.4
EA3
OP3.K
KIB33
57
TE6.3
LI5.1
LI7.1
VO1.5
VA7.5
VA7.4
VO1.3
VA7.3
VA1.3
YH1.4
VA2.2
LI2.2
UI2.ME
MAA8.2
6
26
GE1.4
.3
.5
25
VERKKO
MAA2.1
.3
.2
24
TE1.1
.2
.1
23
MAA6.1
LUKUJÄRJESTYSPOHJAT
Lukujärjestyspohjat
Jakso 1
Ma
8.20 9.35
9.45 11.00
11.10 12.55
13.05 14.20
14.25 15.10
15.15 16.00
Ti
Ke
To
Pe
7
8.20 - 9.05
1
1
2
1
6
9.15 - 10.00
1
1
2
1
5
10.10 - 10.55
2
2
3
3
4
11.00 - 12.20
2
2
3
3
3
12.30 - 13.45
6
4
6
4
8
13.55 - 15.10
7
5
7
5
15.15 - 16.00
8
8
8
7
8.20 - 9.05
1
1
2
1
6
9.15 - 10.00
1
1
2
1
5
10.10 - 10.55
2
2
3
3
4
11.00 - 12.20
2
2
3
3
3
12.30 - 13.45
6
4
6
4
8
13.55 - 15.10
7
5
7
5
15.15 - 16.00
8
8
8
Jakso 2
Ma
8.20 9.35
9.45 11.00
11.10 12.55
13.05 14.20
14.25 15.10
15.15 16.00
Ti
58
Ke
To
Pe
Jakso 3
Ma
8.20 9.35
9.45 11.00
11.10 12.55
13.05 14.20
14.25 15.10
15.15 16.00
Ti
Ke
To
Pe
7
8.20 - 9.05
1
1
2
1
6
9.15 - 10.00
1
1
2
1
5
10.10 - 10.55
2
2
3
3
4
11.00 - 12.20
2
2
3
3
3
12.30 - 13.45
6
4
6
4
8
13.55 - 15.10
7
5
7
5
15.15 - 16.00
8
8
8
7
8.20 - 9.05
1
1
2
1
6
9.15 - 10.00
1
1
2
1
5
10.10 - 10.55
2
2
3
3
4
11.00 - 12.20
2
2
3
3
3
12.30 - 13.45
6
4
6
4
8
13.55 - 15.10
7
5
7
5
15.15 - 16.00
8
8
8
Jakso 4
Ma
8.20 9.35
9.45 11.00
11.10 12.55
13.05 14.20
14.25 15.10
15.15 16.00
Ti
59
Ke
To
Pe
Jakso 5
Ma
8.20 9.35
9.45 11.00
11.10 12.55
13.05 14.20
14.25 15.10
15.15 16.00
Ti
Ke
To
Pe
7
8.20 - 9.05
1
1
2
1
6
9.15 - 10.00
1
1
2
1
5
10.10 - 10.55
2
2
3
3
4
11.00 - 12.20
2
2
3
3
3
12.30 - 13.45
6
4
6
4
8
13.55 - 15.10
7
5
7
5
15.15 - 16.00
8
8
8
Kampustuntikierto
Ma
8.00 7. K
9.30
9.45 6. K
11.00
11.10 - 5
12.55
13.05 - 4
14.20
14.25 - 3
15.10
15.15 - 8
16.00
Ti
8.20 9.05
9.15 10.00
10.10 10.55
11.00 12.00
12.00 13.15
13.30 14.45
15.15

1
1
2
2
6. K
7. K
8. K
Ke
8.20 9.05
9.15 10.00
10.10 10.55
11.00 12.20
12.30 13.45
13.55 15.10
15.15 16.00
1
1
2
2
4
5
8. K
To
8.20 9.05
9.15 10.00
10.10 10.55
11.00 12.00
12.00 13.15
13.30 14.45
15.15

2
2
3
3
6. K
7. K
8. K
Pe
8.20 9.05
9.15 10.00
10.10 10.55
11.00 12.20
12.30 13.45
13.55 15.10
15.15 16.00
1
1
3
3
4
5
Jos sinulla on 6. tai 7. tunnilla kampuskurssi, joudut lähtemään 2. 3. tai 6. tunnilta aikaisemmin.
Keskiviikon ja perjantain aikataulut ovat normaalin tuntikierron mukaisia.
60
btYqsYYcmDces
6
btYqsYYcmDces
62
btYqsYYcmDces
63
btYqsYYcmDces
64
btYqsYYcmDces
65
btYqsYYcmDces
66
btYqsYYcmDces
67
btYqsYYcmDces
68
btYqsYYcmDces
69
btYqsYYcmDces
70
btYqsYYcmDces
7
btYqsYYcmDces
72
btYqsYYcmDces
73
TURVALLISUUSOHJEET
Yleinen hätänumero 2
Rehtori Vesa Vihervä 040-334098
Turvallisuusvastaava Mikko Rantala 050-3282569
Kouluisäntä 09-3072624
Toiminta palohälytyksen aikana:
• Pelasta vaarassa olevat varoittamalla lähellä olevia
• Hälytä palokunta soittamalla numeroon 2
• Sammuta lähimmällä alkusammuttimella
• Rajoita paloa sulkemalla ikkunat ja ovet takanasi
• Opasta palokunta
• Opettaja vastaa omasta opetusryhmästään ja johtaa palohälytyksen
sattuessa ryhmänsä kokoontumispaikkaan, uintikeskuksen koulun
puoleiselle tiealueelle tai palloiluhalliin
Elottoman henkilön ensiapu:
• Saatko henkilön hereille? Puhuttele ja ravistele – ei herää
• Soita numeroon 2 – tee hätäilmoitus
• Avaa hengitystiet - katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä – ei hengitä
• Aloita paineluelvytys 30 kertaa
• Puhalla 2 kertaa
• Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2
Uhkaava henkilö
• Kohtele uhkaavaa henkilöä rauhallisesti ja vältä äkkinäisiä tai uhkaavalta
näyttäviä liikkeitä.
• Pysy itse mahdollisesta provokaatiosta huolimatta rauhallisena, pidä kätesi näkyvillä ja vältä henkilön tuijottamista.
• Puhu selkeästi ja lyhyesti ja ole joustava
• Älä suhtaudu henkilöön tai tilanteeseen vähättelevästi, vaan kuuntele ja myötäile häntä. Älä esimerkiksi oikaise huumautuneen harhoja.
• Jätä uhkaajalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä. Älä kuitenkaan esim. käännä hänelle selkääsi.
• Jos mahdollista, pyydä paikalle apua uhkaajasta huolimatta. Pyri omalla toiminnallasi ja puheellasi voittamaan aikaa, jotta apu ehtii paikalle.
74
75
LUOKKAKARTTA
3
76
TUNTIKIERTO 2015–2016
Ma
7
6
5
4
3
8
Ti
8.20 - 9.35
8.20 - 9.05
1
9.45 - 11.00
9.15 - 10.00
1
11.10 - 12.55
10.10 - 10.55
2
13.05 - 14.20
11.00 - 12.20
2
14.25 - 15.10
12.30 - 13.45
6
12.30 - 13.45
15.15 - 16.00
13.55 - 15.10
7
13.55 - 15.10
15.15 - 16.00
8
15.15 - 16.00
(1-, 2, ja 3-tunnit 45 minuuttisia, muut tunnit 75 minuuttisia)
Ruokailuajat
Maanantai
Kurssit 1-2:
Kurssit 3-4:
Kurssit 5-7:
Kurssit 8- ja liikunta
Ke
1
1
2
2
4
5
8
To
2
2
3
3
6
7
8/YT
Pe
1
1
3
3
4
5
ruokailu 11.05 - 11.40 oppitunti 11.40 - 12.55
ruokailu 11.40 - 12.10 oppitunti 11.10 - 11.40, 12.10 - 12.55
ruokailu 11.45 - 12.15 oppitunti 11.10 - 11.45, 12.15 - 12.55
ruokailu 12.25 - 12.55 oppitunti 11.10 - 12.25
Muut päivät:
Kurssi 1-2:
ruokailu 10.40 - 11.20 oppitunti 10.10 - 10.40, 11.20 - 12.20
Kurssit 3-4:
ruokailu 11.00 - 11.40 oppitunti 10.10 - 11.00, 11.40 - 12.20
Kurssit 5-7:
ruokailu 11.15 - 11.55 oppitunti 10.10 - 11.15, 11.55 - 12.20
Kurssit 8-, liikunta
ja valmennus
ruokailu 11.40 - 12.20 oppitunti 10.10 - 11.40
Huom! Kursseille voidaan ilmoittaa poikkeavia ruokailuaikoja!
Pääsääntöinen aikataulu RO-tuntipäivinä:
RO-tunti 12.25–12.55, 4-tunti 13.00–14.05, 5-tunti 14.10-15.10
Kampuskurssien aikataulu:
6. tunti ma 9.45-11.00, ti ja to 12.00-13.15 ja 7. tunti ma 8.00–9.30, ti ja to 13.30–14.45.
KAMPUSTUNTIKIERTO
8.00 - 9.30
9.45 - 11.00
11.10 - 12.55
13.05 - 14.20
14.25 - 15.10
Ma
7
6
5
4
3
8.20 - 9.05
9.15 - 10.00
10.10 - 10.55
11.00 - 12.00
12.00 - 13.15
Ti
1
1
2
2
6
15.15 - 16.00
8
13.30 - 14.45
7
15.15 - 16.15
8
12.30 13.45
13.55
–15.10
15.15 16.00
Ke
1
1
2
2
4
5
8
12.00 13.15
13.30 14.45
15.15 16.15
To
2
2
3
3
6
7
8/YT
12.30 13.45
13.55 –
15.10
Pe
1
1
3
3
4
5

Similar documents