לפר​​טים נוספים

Comments

Transcription

לפר​​טים נוספים
‫מחירון ציוד ושירותים ‪2015 yes‬‬
‫מחירון ציוד‪ ,‬התקנה ושירות‬
‫דמי מנוי בגין שקע נוסף‬
‫ללא חיוב‬
‫‪ ₪ 10‬בגין כל שקע‬
‫‪ ₪ 15.1‬בגין כל שקע‬
‫שקע ראשון‬
‫שקע ‪2-3‬‬
‫שקע רביעי ואילך‬
‫אפשרויות קבלת הממיר‬
‫צורת תשלום‬
‫שיטה מחיר מרבי למפענח‬
‫שאילה ‪₪ 1,033.8‬‬
‫פקדון חד‪-‬פעמי‬
‫פקדון חד‪-‬פעמי‬
‫שכירות ‪₪ 1008.6‬‬
‫תשלום חודשי‬
‫‪₪ 40.1‬‬
‫רכישה ‪₪ 1,613.7‬‬
‫תשלום אחד‬
‫*הטבלה מציגה מחירים עד ‪ 5‬מפענחים‬
‫*החברה שומרת לעצמה הזכות להציע במהלך מבצע כל שיטה בנפרד או קומבינציה‬
‫של כמה שיטות‬
‫אפשרויות קבלת ‪yesMax‬‬
‫שיטה‬
‫מחיר‬
‫ל‪yesMax G 160-‬‬
‫צורת תשלום‬
‫תשלום אחד‬
‫רכישה ‪₪ 2,319.5‬‬
‫פיקדון חד פעמי‬
‫השאלה ‪₪ 3,342.5‬‬
‫פיקדון חד פעמי‬
‫שכירות ‪₪ 1671.3‬‬
‫תשלום חודשי‬
‫‪₪ 80.4‬‬
‫*החברה שומרת לעצמה הזכות להציע במהלך מבצע כל שיטה בנפרד או קומבינציה‬
‫של כמה שיטות‬
‫שימוש בשירותי ‪yesMax‬‬
‫מחיר‬
‫ציוד ‪ /‬שירות‬
‫‪₪ 20.2‬‬
‫דמי מנוי חודשיים‬
‫* דמי השימוש הינם חודשיים ובנוסף לתשלום על הממיר‬
‫אפשרויות קבלת ‪HD‬‬
‫שיטה‬
‫מחיר ל‪HD-‬‬
‫צורת תשלום‬
‫אפשרויות קבלת ‪yesMaxTotal‬‬
‫שיטה‬
‫מחיר‬
‫צורת תשלום‬
‫תשלום אחד‬
‫‪₪ 2,349.8‬‬
‫רכישה‬
‫פיקדון חד פעמי‬
‫השאלה ‪₪ 3,269.3‬‬
‫פיקדון חד פעמי‪,‬‬
‫שכירות ‪₪ 1,634.7‬‬
‫תשלום חודשי‬
‫‪₪ 81.1‬‬
‫*החברה שומרת לעצמה הזכות להציע במהלך מבצע כל שיטה בנפרד או קומבינציה‬
‫של כמה שיטות‬
‫שימוש בשירותי ‪yesMaxTotal‬‬
‫מחיר‬
‫ציוד ‪ /‬שירות‬
‫‪₪ 20.2‬‬
‫דמי מנוי חודשיים‬
‫* דמי השימוש הינם חודשיים ובנוסף לתשלום על הממיר‬
‫אפשרויות קבלת ממיר ‪yesQuattro‬‬
‫שיטה‬
‫ל‪yesQuattro-‬‬
‫מחיר‬
‫צורת תשלום‬
‫רכישה‬
‫השאלה‬
‫שכירות‬
‫‪₪ 2,599‬‬
‫‪₪ 3,399‬‬
‫‪₪ 1,699‬‬
‫‪₪ 98.2‬‬
‫תשלום אחד‬
‫פיקדון חד פעמי‬
‫פיקדון חד פעמי‪,‬‬
‫תשלום חודשי‬
‫*החברה שומרת לעצמה הזכות להציע במהלך מבצע כל שיטה בנפרד או קומבינציה‬
‫של כמה שיטות‬
‫שירותי ‪yesQuattro‬‬
‫ציוד ‪ /‬שירות‬
‫דמי מנוי חודשיים‬
‫שירותי ה‪VOD-‬‬
‫ציוד ‪ /‬שירות‬
‫דמי מנוי חודשיים‬
‫מחיר‬
‫‪₪ 20.2‬‬
‫מחיר‬
‫‪₪ 24.7‬‬
‫שירותי ‪yesMultiRoom‬‬
‫ציוד ‪ /‬שירות‬
‫דמי מנוי חודשיים‬
‫שירותי ‪yesStreamer‬‬
‫ציוד ‪ /‬שירות‬
‫דמי מנוי חודשיים‬
‫שירותי ‪yesGO‬‬
‫ציוד ‪ /‬שירות‬
‫דמי מנוי חודשיים‬
‫התקנת ממיר או ‪ yesMax‬או ‪ HD‬ראשון‬
‫‪₪ 304.2‬‬
‫התקנת ממיר או ‪ yesMax‬או ‪ HD‬שני ומעלה‬
‫שקע לווייני בו לא מותקן ממיר‬
‫‪₪ 231‬‬
‫‪( tvlink‬כולל התקנה‪ ,‬לא כולל שלט)‬
‫התקנת ממיר או ‪ yesMax‬או ‪ HD‬נוסף‬
‫התקנת ‪ yesMax‬או ‪ HD‬ללקוח קיים המחליף‬
‫ממיר ב‪ yesMax -‬או ‪HD‬‬
‫התקנת שקע לוויני נוסף בו לא מותקן ממיר או הזזת שקע‬
‫לוויני קיים‬
‫חיבור‪/‬כיוון ציוד נלווה שלא היה במעמד ההתקנה (כגון וידאו‪,‬‬
‫סטריאו וכו’)‪ ,‬הזזת נקודה‪ ,‬הדרכה‪ ,‬הוספת ממיר (לא כולל‬
‫עלות התקנת שקע)‪ ,‬הסרת ממיר או ‪ ,yesMax‬התקנת‬
‫כרטיס חכם‪ ,‬חיבור מחדש של ציוד קצה שנותק על ידי הלקוח‪,‬‬
‫קידוד שלט‪ ,‬החלפת ממיר (שלא בעקבות תקלה)‪ ,‬תוספת‬
‫כבל ‪ rg6‬שלא במעמד ההתקנה‬
‫החלפת שלט בסניף הדואר או בסניף מוטורולה או באמצעות‬
‫טכנאי‬
‫תוספת תשלום בגין קבלת השלט באמצעות שירותי שליחים‬
‫או דואר נע‬
‫החלפת שלט בשל נזק המכוסה במסגרת האחריות במוקדי‬
‫השירות של ‪yes‬‬
‫‪₪ 231‬‬
‫‪₪ 172.7‬‬
‫‪₪ 305.5‬‬
‫במידה וה‪ tvlink-‬מהווה נקודה‬
‫שלישית ואילך‪ ,‬יתווסף חיוב‬
‫חד פעמי של ‪ ₪ 100‬בגין‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫החברה שומרת לעצמה הזכות‬
‫לגבות מחיר מופחת מעת לעת‬
‫‪₪ 254.4‬‬
‫‪₪ 161.8‬‬
‫‪₪ 48.5‬‬
‫‪₪ 29.5‬‬
‫ללא‬
‫תשלום‬
‫אובדן ‪ /‬גניבה של הציוד ‪ /‬אי יכולת שיקום של ציוד (‪)total loss‬‬
‫תשלום אחד‬
‫רכישה ‪₪ 2,247.7‬‬
‫פיקדון חד פעמי‬
‫השאלה ‪₪ 3,065‬‬
‫פיקדון חד פעמי‬
‫שכירות ‪₪ 1,670.4‬‬
‫תשלום חודשי‬
‫‪₪ 80.1‬‬
‫*החברה שומרת לעצמה הזכות להציע במהלך מבצע כל שיטה בנפרד או קומבינציה‬
‫של כמה שיטות‬
‫ל‪yesMaxTotal-‬‬
‫עלות התקנה ‪ -‬מעמד ההתקנה הראשוני‬
‫מחיר‬
‫הערות‬
‫מחיר‬
‫‪₪ 24.7‬‬
‫מחיר‬
‫‪₪ 6.8‬‬
‫מחיר‬
‫‪₪ 24.7‬‬
‫‪₪ 1012.9‬‬
‫ממיר ‪ +‬כרטיס חכם‬
‫‪₪ 811.2‬‬
‫ממיר‬
‫כרטיס חכם (של ממיר או ‪ yesMax‬או ‪ HD‬או ‪₪ 201.8 )yesQuattro‬‬
‫‪₪ 48.5‬‬
‫שלט‬
‫‪₪ 2,452‬‬
‫‪ + yesMax‬כרטיס חכם‬
‫‪yesMax‬‬
‫‪₪ 2,250.3‬‬
‫‪ + HD‬כרטיס חכם ‪ +‬ספק כוח‬
‫‪₪ 2,228.4‬‬
‫‪HD‬‬
‫‪₪ 1,964.1‬‬
‫‪ + yesMaxHD‬כרטיס חכם ‪ +‬ספק כוח‬
‫‪₪ 2,532.2‬‬
‫‪yesMaxHD‬‬
‫‪₪ 2,268‬‬
‫ספק כח לממיר ‪ yesMaxHD‬ולממיר ‪yesQuattro‬‬
‫‪₪ 62.6‬‬
‫‪ + yesQuattro‬כרטיס חכם ‪ +‬ספק כח‬
‫‪₪ 2,863‬‬
‫‪yesQuattro‬‬
‫‪₪ 2,599‬‬
‫רכישת שלט‬
‫ביקור סרק בבית הלקוח (לקוח אינו בבית במועד שתואם)‬
‫תשלום למנוי בגין המתנת סרק לטכנאי‬
‫תקלות לציוד‪ ,‬למעט ‪ ,yesMax‬הניתנות לתיקון‪ ,‬שהמנוי גרם‬
‫להן ושאינן נובעות מבלאי סביר (למעט בשנת אחריות חינם)‬
‫‪₪ 48.5‬‬
‫‪₪ 131.1‬‬
‫‪₪ 131.1‬‬
‫‪₪ 201.8‬‬
‫נזק חיצוני שנגרם ל‪yesMax-‬‬
‫‪₪ 459.8‬‬
‫תקלות או נזקים ב‪ ,yesMax-‬למעט נזק חיצוני‪ ,‬הניתנים‬
‫לתיקון‪ ,‬שהמנוי גרם להן ושאינן נובעות מבלאי סביר‬
‫‪₪ 817.4‬‬
‫נזק חלקי לממיר ה‪yesQuattro -‬‬
‫‪₪ 659‬‬
‫נזק לציוד הנראה לעין‬
‫‪₪ 303.9‬‬
‫הזזת צלחת‬
‫התקנת צלחת בבית פרטי ‪ /‬חיבור לקוח לצלחת פרטית קיימת ‪₪ 100.9‬‬
‫(המיועדת לעד שני לקוחות)‪.‬‬
‫‪₪ 20.1‬‬
‫מתאם ‪ scart‬ו‪video s -‬‬
‫כבלים ( אופטי ‪ /‬קואקסיאלי ‪)s-video /‬‬
‫‪₪ 25.2‬‬
‫חיבור ‪PLC VOD‬‬
‫‪₪ 151.60‬‬
‫חיבור ‪HPNA VOD‬‬
‫‪₪ 137.40‬‬
‫חיבור ‪WI FI VOD‬‬
‫‪₪ 192‬‬
‫חיבור ‪USB VOD‬‬
‫‪₪ 100.70‬‬
‫*דמי טיפול בגין שינוי אמצעי תשלום – ‪.₪ 25.6‬‬
‫דמי הפקת ומשלוח חשבונית בדיעבד‪ ₪ 3.1 -‬לכל חשבונית (עד לסך ‪.)₪ 24.4‬‬
‫אורך הכבלים ‪ 1.5‬מטר‬