PRIJAVNICA ZA BODOČE NAJEMNIKE

Comments

Transcription

PRIJAVNICA ZA BODOČE NAJEMNIKE
PRIJAVNICA ZA BODOČE NAJEMNIKE
Naslov: Gorišnica 55 / Gorišnica 60 A
Pošta: 2272 Gorišnica
Najemnina:
Stroški:
Varščina: 3 mesečne najemnine ali 2 mesečni najemnini
Datum vselitve:
Shramba / klet: ja
Parkirni prostor: ja
Pokriti parkirni prostor: 30 eur/mes., na voljo
Številka stanovanjskega objekta: 67 / 1
Številka stanovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / 5,6
PODATKI NAJEMNIKA
Priimek: _____________________________ Ime:__________________________________________
EMŠO: ____________________________________________________________________________
Kraj rojstva: ________________________________________________________________________
Davčna številka: _____________________________________________________________________
Stan: ______________________________________________________________________________
Sedanji naslov: ______________________________________________________________________
Pošta: _____________________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________________
E-Mail: ____________________________________________________________________________
Poklic: _____________________________________________________________________________
Delo katerega opravljam:______________________________________________________________
Delodajalec: ________________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________
Začetek delovnega razmerja: ________________________
Delovno mesto za nedoločen čas?
Ja
Ne
Število oseb, katere mislijo uporabljati stanovanje: _____
Ime, Priimek, EMŠO:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Imate domače živali?
Ne
Ja, katere: _____________________________
Igrate instrument?
Ne
Ja, katerega: ___________________________
Imate avto?
Ne
Ja, številka tablice/znamka/model
__________________________________________________________________________________
Letni prihodek: ___________________________________
Imate kredit ali kakršnikoli dolg?
Ne
Ja
Razlog za iskanje stanovanja: __________________________________________________________
Priimek, ime, naslov in telefon dosedanjega najemodajalca:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Kako se naj glasijo napisi na vašem zvoncu in poštnem nabiralniku? ___________________________
Posebnosti, vprašanja, želje:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Podpisan/a potrjujem, da so vsi odgovori na vprašanja resnični. Na podlagi te prijavnice je
najemodajalec upravičen se pozanimati o preteklosti najemnika, kar se tiče te prijavnice. V primeru,
da najemnik po podpisani pogodbi in plačani varščini, odstopi, si je najemodajalec upravičen to vsoto
obdržati.
Kontaktna oseba: Breda Vindiš, telefon: 051 653 715 ali e-mail: [email protected]
Priloga: delovna pogodba. OBVEZNO!
Kraj/datum:
Podpis/i: