prijavnica - ŠD Biba se giba

Comments

Transcription

prijavnica - ŠD Biba se giba
ŠPORTNO DRUŠTVO BIBA SE GIBA
Hajdoše 3d, 2288 Hajdina
Davčna številka: 72713925
ŠOLA SMUČANJA
PRIJAVNICA
IME IN PRIIMEK OTROKA: ____________________________________________________________
NASLOV BIVALIŠČA: _________________________________________________________________
DATUM ROJSTVA: ___________________________________________________________________
STOPNJA ZNANJA SMUČANJA (obkroži):
1. Začetnik, še nikoli na smučeh.
2. Nekaj poskusov na smučeh.
3. Se še ne zna samostojno zaustavit.
3. Se zna samostojno zaustavit in zavijat.
5. Samostojen smučar.
ZDRAVSTVENE OZ. DRUGE POSEBNOSTI OTROKA (karkoli, kar moramo vedeti, da zagotovimo varno
izvedbo šolo smučanja):
IME IN PRIIMEK STARŠA: ____________________________________________________________
NASLOV BIVALIŠČA: ________________________________________________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA: _____________________________________________________________
E-mail NASLOV: ____________________________________________________________________
Zavezujem se, da bo moj otrok v času smučanja ustrezno nezgodno zavarovan in s podpisom dovoljujem,
avtobusni prevoz otroka na smučišče in nazaj.
VAROVANJE PODATKOV
Športno društvo Biba se giba se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene s prijavnicami tečajnikov uporabljala izključno za
lastne potrebe. Tečajniki ali njihovi starši, se s prijavo na šolo smučanja strinjajo s fotografiranjem in snemanjem izključno v
namene promocije ŠD Biba se giba.
Datum:
Podpis staršev: