Šolska publikacija 2015/16 - Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana

Comments

Transcription

Šolska publikacija 2015/16 - Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana
Šolska publikacija 2015/16
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA
Logo: Kulturna, Zdrava šola, Eko šola, Erazmus+ (?)
OŠ Miška Kranjca
Stran 1
Šolska publikacija 2015/16
Besedilo:
Irena Rozman, Sonja Bregar Mazzini, Katarina Kotnik Ivačič, Tatjana Grad
Grošelj, Jožef Kavtičnik
Uredila:
Sonja Bregar Mazzini
Lektoriranje:
Darka Hlaj
Izdaja:
avgust, 2015
OŠ Miška Kranjca
Stran 2
Šolska publikacija 2015/16
DRAGE UČENKE IN UČENCI, SPOŠTOVANI STARŠI
Na naši šoli želimo sodelovanje graditi na medsebojnem zaupanju. Sodelovanje in zaupanje sta besedi, ki
postaneta lepi šele takrat, ko jih udejanjimo. Zato bomo v tem letu vse sile usmerili v iskanje poti do še boljšega,
medsebojnega zaupanja ter sodelovanja med vsemi, ki smo vpleteni v proces vzgojno-izobraževalnega dela na
naši šoli. Tu misliva predvsem na zaupanju in sodelovanju med strokovnimi delavci šole, starši in otroki OŠ
Miška Kranjca.
Prvi korak pa sva storila kar midva, aktualna ravnateljica in novi ravnatelj, Irena Rozman ter Jožef Kavtičnik, ki
sva skupaj napisala ta uvod v Publikacijo.
Pričenja se novo šolsko leto, polno pričakovanj, novih izzivov, želja, spoznanj in novih prijateljev.
Že vrsto let se veselimo uspehov naših športnikov na velikih tekmovanjih. Rezultati športnikov so plod trdega in
vztrajnega dela, odrekanj, dobrih medsebojnih odnosov, sodelovanja in zaupanja, je dejala Tina Maze ob
letošnjem zaključku fantastične sezone.
Tudi vi, učenke in učenci, iz leta v leto dokazujete, da lahko z delom, vztrajnostjo, sodelovanjem in zaupanjem
dosegate in celo presegate pričakovanja. Prepričana sva, da bomo lahko tudi v letošnjem šolskem letu, ko smo
še za spoznanje zrelejši, nizali uspehe in dobre rezultate na različnih področjih.
Z letošnjim šolskim letom bomo nadaljevali z uvajanjem najsodobnejše tehnologije, ki bo potešila potrebo po
novih načinih učenja digitalne generacije otrok, ki sedi v naših klopeh! Elektronsko vodenje šolskih dnevnikov in
redovalnic (e-dnevnik in e-redovalnica) je postalo vsakdanja praksa.
Poleg tega bomo učencem omogočili, da bodo svoje znanje in spretnosti pokazali tudi izven šole na različnih
tekmovanjih ter tudi zunaj meja naše domovine skozi mednarodne projekte
Dodatno bomo nadgrajevali delo na razvijanju učno-bralnih kompetenc, uvajali formativno spremljanje napredka
učencev ter smiselno dodajali elemente, ki bodo podprli razvoj ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti pri
mladih..
Želiva, da bi se v šolskem letu 2015/016 na šoli dobro počutili, da vam bi bili šolski dnevi prijetni, zanimivi in
ustvarjalni.
Naj vam na poti do uspehov ne zmanjkuje volje, poguma, vztrajnosti, odločnosti, zaupanja in želje po novem
znanju. Šolski prostor naj ostane tudi v tem letu prostor sodelovanja in zadovoljevanja vaših, otrokovih, potreb.
Naj smeh in radost ne izgineta iz vaših obrazov.
Naj bo šolska publikacija tista, ki bo staršem, skrbnikom in vam spoštovani učenci, dajala pomemben vir
informacij o življenju in delu na naši šoli.
Z odličnim spoštovanjem vas pozdravljava:
Irena Rozman in Jože Kavtičnik
OŠ Miška Kranjca
Stran 3
Šolska publikacija 2015/16
KAZALO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PODATKI O ŠOLI IN POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE .. 5
URADNE URE, DELOVNI ČAS ................................................... 6
SEZNAM STROKOVNIH DELAVCEVError! Bookmark not defined.
ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELAError! Bookmark not defined.
SODELOVANJE S STARŠI ....................................................... 14
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO ....................................... 15
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ............................................ 21
ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD .......................... 25
ŠOLSKA PREHRANA ............................................................... 25
STATUS UČENCEV Z VEČJIMI OBREMENITVAMI ................. 25
VARNOST UČENCEV ................................................................ 25
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA - IZVLEČEK ............................... 27
TELEFONI ZA RAZLIČNE STISKE - SOS TELEFONI .............. 36
OZNAKE PREDMETOV IN DEJAVNOSTI ................................ 37
DONATORJI ŠOLE .................................................................... 38
OŠ Miška Kranjca
Stran 4
Šolska publikacija 2015/16
1 PODATKI O ŠOLI IN POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
Ime in sedež šole: Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška c. 35, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5255279000
Identifikacijska številka: SI 47126027
Št. trans. računa: 01261 - 6030665086
Elektronski naslov: [email protected]
Spletni naslov: http://www.osmklj.si/
Telefon: 01 518 80 10
Faks: 01 510 26 05
Ravnatelj:
Jožef Kavtičnik
Pomočnica ravnatelja:
Sonja Bregar Mazzini
01 518 80 11
01 518 80 13
Tajništvo:
Maja Medved
01 518 80 10
Svetovalna služba:
Tatjana Grad Grošelj
Katarina Kotnik Ivačič
01 518 80 16
01 518 80 28
Vodja šolske prehrane:
Lendita Kljajić Garbajs
01 518 80 15
Računovodstvo:
Novka Subotić
01 518 80 19
Knjižnica:
Brigita Kumer Rener, Tatjana Kreč
01 518 80 18
Poverjenica za nezgodno zavarovanje
Alenka Žagar Adanič
Zobna ordinacija
Tadeja Merljak, dr. stom.
01 518 80 17
ZD Ljubljana Šiška
Janja Schwaiger, dr. med.
01 581 52 84
OŠ Miška Kranjca
Stran 5
Šolska publikacija 2015/16
2 URADNE URE, DELOVNI ČAS
Računovodstvo in tajništvo:
 ponedeljek – petek: 7.30 – 10. 00 in 13.00 – 14.00
Ravnatelji in pomočnica ravnatelja:
 Po predhodni najavi
 V nujnih primerih brez predhodne najave
Šolska svetovalna služba:
 Vsak dan v dopoldanskem času po predhodni najavi
 Ob četrtkih do 17.00 ure
Šolska knjižnica – izposoja knjig
 ponedeljek– petek od 11.00 do 14.00
Delovni čas zobne ambulante
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
7.00 – 14.00
izmenično dopoldan - popoldan
14.00 – 19.00
7.00 - 14.00
7.00 – 14.00
OŠ Miška Kranjca
Stran 6
Šolska publikacija 2015/16
3 SEZNAM STROKOVNIH DELAVCEV
Seznam učiteljev, ki poučujejo na šoli
Učitelj
Poučevanje
JERICA ATELŠEK
Španščina, OPB
SONJA BREGAR MAZZINI
Pomočnica ravnatelja, ZGO, DKE, Vzgoja za medije
JANA BOŽIČ
SLJ
TINE FAKIN
BIO, KEM
MONIKA FRITZ
2. c
ADRIANA GABERŠČIK
1. a
ROMANA GOGALA
5. a, NAR v 6.a
NATAŠA GRČAR
TJA, Ruščina
DARKA HLAJ
SLJ
JANA HROVATIN
2. b
ANDREJA IVANETIČ
GUM, otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor
LENDITA KLJAJIĆ GARBAJS
BIO, NAR, GOS, vodja šolske prehrane
PETRA KELERT
OPB
MITJA KOCIJANČIČ
ŠPO, Izbrani šport, Šport za zdravje
ANDREJA KODELA
4. b, OPB
DOMINIKA KOLEŠA
druga učiteljica v 1. a in 1. b, jutranje varstvo
TANJA KONČAN
MAT, Klekljanje 3
KATARINA KOTNIK IVAČIČ
ŠSS, učna pomoč
TATJANA KREČ
ZGO, DKE, GEO, knjižnica
BRIGITA KUMER RENER
GEO, knjižnica
MOJCA KUNSTELJ
5. b, NAR v 6. b
MATEJA KRANJC
LUM, Likovno snovanje, OPB
BARBARA LAVRIČ RAVBAR
4. a, OPB
ASJA LEGAN
ROID, MAT, Multimedija, Urejanje besedil, Logika1,
MIRJAM MAVRIČ
OPB
KRISTINA NOVAK
TIT, MAT
OŠ Miška Kranjca
Stran 7
Šolska publikacija 2015/16
MARJETA OMAN
TJA
NIVES PIŠEK
3. b
MILAN PREDOVIČ
drugi učitelj v 1. c, neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. r., OPB
TJAŠA JEŽEK
ŠPO, Šport za zdravje, Izbrani šport,
MELITA TRČEK
Nemščina, N2N, OPB
HRVOJE VILHELM
OPB, NŠP
ROMANA VILHELM
2. a
TATJANA ZRINSKI
3. a
ALENKA ŽAGAR ADANIČ
1. b, JV
ANA ŽIŽEK
1. c, OPB
MOJCA ŽVOKELJ
MAT, FIZ
Razredniki in sorazredniki
Razred
Razrednik
Sorazrednik
1. a
Adriana Gaberščik
Dominika Koleša
1. b
Alenka Žagar
Dominika Koleša
1. c
Ana Žižek
Milan Predovič
2. a
Romana Vilhelm
Jerica Atelšek
2. b
Jana Hrovatin
Hrvoje Vilheml
2. c
Monika Fritz
/
3. a
Tatjana Zrinski
/
3. b
Nives Pišek
/
4. a
Barbara Lavrič Ravbar
/
4. b
Andreja Kodela
/
5. a
Mojca Kunstelj
/
5. b
Romana Gogala
/
6. a
Nataša Grčar
Tatjana Kreč
6. b
Asja Legan
Tjaša Ježek
OŠ Miška Kranjca
Stran 8
Šolska publikacija 2015/16
7. a
Marjeta Oman
Lendita K. Garbajs
7. b
Mojca Žvokelj
Mateja Kranjc
8. a
Brigita Kumer Rener
Tine Fakin
8. b
Kristina Novak
Darka Hlaj
9. a
Jana Božič
Tanja Končan
9. b
Andreja Ivanetič
Mitja Kocijančič
Učitelji v jutranjem varstvu in v oddelkih podaljšanega bivanja
Jutranje varstvo za 1. razred: Dominika Koleša in Alenka Ž. Adanič.
Učitelji, ki opravijo večina ur v oddelkih podaljšanega bivanja: Petra Kelert, Milan Predovič, Hrvoje Vilhelm,
Mateja Kranjc, Melita Trček, Mirjam Mavrič.
OŠ Miška Kranjca
Stran 9
Šolska publikacija 2015/16
4 ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Redni pouk
Predura
7.30 - 8.15
1. ura
8.20 – 9.05
2. ura
9.10 – 9.55
15 minutni odmor za malico
3. ura
10.10 – 10.55
10 minutni rekreativni odmor
4. ura
11.05 – 11.50
5. ura
11.55 – 12.40
6. ura
12.45 – 13.30
10 minutni odmor za kosilo
13.30 - 13.40.
7. ura
13.40 – 14.25
8. ura
14.30 – 15.15
Organiziranost jutranjega varstva in podaljšanega bivanja
Oblika varstva
Čas izvajanja
Jutranje varstvo za 1. razred
6.15 – 8.15
Jutranje varstvo za učence 2. in 3.
razreda
7.05 - 8.05
Podaljšano bivanje
11.50 – 16.00 (za učence 5. razreda je organizirano
podaljšano bivanje do 14.20, do prvega šolskega prevoza)
Dežurno varstvo
16.00 – 17.00
Varstvo vozačev 5. razreda
po koncu pouka do 14.15 (odhod šolskega avtobusa)
OŠ Miška Kranjca
Stran 10
Šolska publikacija 2015/16
Organizacija dela v oddelkih podaljšanega bivanja
Dejavnost
Čas
Kosilo
po pouku
Samostojno učenje, domače naloge po kosilu
Interesne dejavnosti
od 13.30 dalje
Usmerjen in neusmerjen prosti čas
usklajen načrt OPB
Urnik šolskih obrokov
Obrok
Razred
Čas
dopoldanska malica
1. - 9.
po 2. šolski uri
kosilo
1. – 9.
11.55 – 14.00
popoldanska malica
1. – 5.
ob 14.00
OŠ Miška Kranjca
Stran 11
Šolska publikacija 2015/16
Šolski koledar
Torek
1. 9. 2015
Začetek pouka
Ponedeljek-petek
26. 10. - 30. 10. 2015
Jesenske počitnice
Sobota
31. 10. 2015
Dan reformacije
Nedelja
1.11. 2015
Dan spomina na mrtve
Četrtek
24. 12. 2015
Proslava pred dnevom samostojnosti
Petek
25. 12. 2015
Božič
Sobota
26. 12. 2015
Dan samostojnosti in enotnosti
Ponedeljek-petek
28. 12. - 31.12. 2015
Novoletne počitnice
Petek
1.1. 2016
Novo leto
Petek
29. 1. 2016
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
Petek
5. 2. 2016
Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
Ponedeljek
8. 2. 2016
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
Petek
Sobota
12. 2. 2016
13. 2. 2016
Informativna dneva za vpis v srednje šole
Ponedeljek-petek
15. 2. - 19. 2. 2016
Zimske počitnice
Ponedeljek
28. 3. 2016
Velikonočni ponedeljek
Sreda
27. 4. 2016
Dan upora proti okupatorju
Četrtek, petek
28. in 29. 4. 2016
Prvomajske počitnice
Nedelja in
ponedeljek
1. in 2. 5. 2016
Prvomajske počitnice
Sreda
15. 6. 2015
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda;
razdelitev spričeval in obvestil
Petek
24. 6. 2016
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda;
razdelitev spričeval in obvestil
Pouk in proslava pred dnevom državnosti
Sobota
25. 6. 2015
Dan državnosti
Ponedeljek sreda
27. 6. - 31. 8. 2016
Poletne počitnice
OŠ Miška Kranjca
Stran 12
Šolska publikacija 2015/16
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. 6. - 29. 6.
2016
1. rok
Učenci 9. razreda
27. 6. - 8. 7. 2016
1. rok
Učenci od 1. - 8. razreda
18. 8. - 31. 8.
2016
2. rok
Učenci od 1. - 9. razreda
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se šolajo na domu
3. 5. - 15. 6. 2016
1. rok
Učenci 9. razreda
3. 5. - 8. 7. 2016
1. rok
Učenci od 1. - 8. razreda
18. 8. - 31. 8. 2016
2. rok
Učenci od 1. - 9. razreda
Nacionalni preizkusi znanja za 6. in 9. razred
Predmet
Razred
Izvedba
MAT
6. in 9. r.
4. 5. 2016 (sreda)
SLJ
6. in 9. r.
6. 5. 2016 (petek)
TJA
6. r.
10. 5. 2016 (torek)
3. predmet
9. r.
10 .5. 2016 (torek)
Razpored plavanja za 1. in 3. razred
Razred
Datum
Ura
1. razred
18. 5. 2015 - 29. 5. 2015
9.00 - 10.00
3. razred
5. 1. 2015 - 16. 1. 2015
13.30 - 14.45
Ocenjevalni konferenci in ocenjevalni obdobji
Prva redovalna konferenca
26.1. 2016
Druga redovalna konferenca za 5. in 9. razred
10. 6. 2016
za 1. – 8. razred
20. 6. 2016
Prvo ocenjevalno obdobje
Drugo ocenjevalno obdobje
OŠ Miška Kranjca
1. 9. 2015 – 29. 1. 2016
1. 2. 2015 – 24. 6. 2016
(za 9. razred do 15. 6. 2016)
Stran 13
Šolska publikacija 2015/16
5 SODELOVANJE S STARŠI
Govorilne ure
Govorilne ure bodo praviloma vsak tretji četrtek v mesecu od oktobra do maja, z izjemo mesecev, ko bodo
roditeljski sestanki.
- 1. – 5. razred: od 17.00 do 18.00
- 6. – 9. razred: od 17.30 do 18.30
Učitelji bodo imeli govorilno uro enkrat na teden v dopoldanskem času, in sicer v tednu, ko so redne
govorilne ure. Razpored dopoldanskih govorilnih ur bo objavljen v septembru na spletni strani šole.
Roditeljski sestanki
V šolskem letu 2015/16 bomo izvedli tri roditeljske sestanke, četrtega pa bodo razredniki sklicali po potrebi
(tabori, ŠVN, valeta, učna in vzgojna problematika).
Roditeljski sestanki bodo praviloma
- ob torkih za 1. triado ob 17.00
- Ob četrtkih za 2. triado ob 17.00 in za 3. triado ob 18.00
Urnik roditeljskih sestankov
Predviden datum
27. 8. ob 18.00 (1. razred)
3. 9. 2015 (2. – 9. razred)
19. 1. 2016 (1. triada)
21.1. 2016 (2. in 3. triada)
19. 4. 2016 (1. triada)
21. 4. 2016 (2. in 3. triada)
Po potrebi
1. roditeljski
sestanek
2. roditeljski
sestanek
3. roditeljski
sestanek
4. roditeljski
sestanek
Predavanja za starše
Predavatelj in tema
Namenjena
Kdaj
KADIS: Poklicni interesi in poklicno odločanje
Za 8. razred
8. 10. 2015
Tatjana Grad Grošelj: Vpis v srednjo solo
Za 9. razred
26. 11. 2015
Pasti odraščanja
4. - 9. razred
21. 4. 2016
Pisno obveščanje o učnem uspehu učencev
Ob zaključku ocenjevalnih obdobij dobijo starši pisna obvestila o učnem uspehu.
OŠ Miška Kranjca
Stran 14
Šolska publikacija 2015/16
6 VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO
OBVEZNI PROGRAM
Obvezni predmeti s tedensko obremenitvijo učencev od 1. – 9. razreda
1.r
.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.
8.r.
9.r.
SLOVENŠČINA
6
7
7
5
5
5
4
3,5
4,5
MATEMATIKA
4
4
5
5
4
4
4
4
4
2
3
4
4
3
3
TUJI JEZIK
LIKOVNA UMETNOST
2
2
2
2
2
1
1
1
1
GLASBENA UMETNOST
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
2
3
GEOGRAFIJA
1
2
1,5
2
ZGODOVINA
1
2
2
2
1
1
DRUŽBA
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA
in ETIKA
SPOZNAVANJE OKOLJA
3
3
3
FIZIKA
2
2
KEMIJA
2
2
1,5
2
BIOLOGIJA
NARAVOSLOVJE
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
3
ŠPORT
3
3
3
3
3
2
1
1
2
2
2
2/3
2/3
2/3
3
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
GOSPODINJSTVO
2
1
1,5
3
3
IZBIRNI PREDMETI[1]
Število ur tedensko
20
21
22
Število tednov pouka
35
35
35
OŠ Miška Kranjca
23,5 25,5 25,5 27/2 27,5/2 27,5/2
8
8,5
8,5
35
35
35
35
35
32
Stran 15
Šolska publikacija 2015/16
Dnevi dejavnosti
KULTURNI DNEVI
NARAVOSLOVNI DNEVI
TEHNIČNI DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
4
3
3
5
4
3
3
5
4
3
3
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
Izbirni predmeti
Učenci 7., 8. in 9. razreda so lahko izbrali dve ali tri ure izbirnih vsebin iz dveh sklopov, družboslovnohumanističnega in naravoslovno-tehničnega. Učenci bodo lahko uveljavljali kot izbirni predmet tudi glasbeno šolo
z javno veljavnim programom. Vsi predmeti so številčno ocenjeni. V šolskem letu 2014/15 bomo na šoli izvajali
naslednje izbirne predmete:
V šolskem letu 2015/16 bomo izvajali naslednje izbirne predmete:
Družboslovno-humanistični predmeti
Nemščina 1, 2, 3
Oznaka
NI1, NI2, NI3
Učitelj
Melita Trček
Španščina 1
ŠI1
Jerica Atelšek
Ruščina 1
RI1
Nataša Grčar
Likovno snovanje 2, 3
LS2, LS3
Mateja Kranjc
Vzgoja za medije – tisk
TIS
Naravoslovno-tehnični predmeti
Oznaka
Sonja Bregar Mazzini
Učitelj
Obdelava gradiv: umetne snovi
OGU
Kristina Novak
Multimedija
MME
Asja Legan
Urejanje besedil
UBE
Asja Legan
Logika 1
LO1
Asja Legan
Klekljanje 3
KL3
Tanja Končan
Šport za sprostitev
ŠSP
Tjaša Ježek, Mitja Kocijančič
Izbrani šport: odbojka
IŠP
Tjaša ježek
Izbrani šport: košarka
IŠP
Mitja Kocijančič
Pouk v manjših učnih skupinah
V 8. in 9. razredu se na predlog strokovnih aktivov in ravnateljice in po pridobitvi pozitivnega mnenja Sveta
staršev in Sveta šole z dne 27. 5. 2015, pri matematiki, slovenščini in angleščini izvaja pouk v manjših učnih
skupinah. Upoštevane so vse zakonske podlage, ki jih predpisuje Zakon o OŠ.
OŠ Miška Kranjca
Stran 16
Šolska publikacija 2015/16
RAZŠIRJENI PROGRAM
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Šola bo organizirala jutranje varstvo pred pričetkom pouka za učence 1. in 2. razreda ter podaljšano bivanje po
končanem pouku za učence od 1. do 5. razreda. Organizacija in izvedba varstva in podaljšanega bivanja je
usklajena z novo zakonodajo. Šola bo po najboljših močeh uskladila delo in življenje učencev tudi v tem času ter
omogočila udejstvovanje v različnih interesnih in sprostitvenih dejavnostih.
Dodatni pouk
Namenjen je učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na višji, zahtevnejši ravni. Poteka pred ali po
pouku.
Učitelj
Romana Vilhelm, Jana Hrovatin, Monika
Fritz
Nives Pišek, Tatjana Zrinski
Barbara Lavrič Ravbar, Andreja Kodela
Mojca Kunstelj, Romana Gogala
Darka Hlaj
Nataša Grčar
Melita Trček
Asja Legan
Razred/predmet
2. r
3. r
4. r
5. r
SLJ 6.- 9. r.
TJA 9. r.
NEM 7. – 9. r.
MAT, 7. r
Št. ur
tedensko
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
Dopolnilni pouk
Obiskujejo ga učenci z učnimi težavami celo leto ali v dogovoru z učiteljem. Ko učitelj presodi, da bi bilo za
učenca smotrno obiskovati dopolnilni pouk, o tem pisno obvesti starše.
Učitelj
Razred/predmet
Romana Vilhelm, Jana Hrovatin, Monika
Fritz
Nives Pišek, Tatjana Zrinski
Barbara Lavrič Ravbar, Andreja Kodela
Mojca Kunstelj, Romana Gogala
Asja Legan
Tanja Končan
Nataša Grčar
Marjeta Oman
Melita Trček
Jana Božič
Tine Fakin
2. r
OŠ Miška Kranjca
3. r
4. r
5. r
MAT, 7. in 8. r
MAT, 9. r
TJA 6. r.
TJA 7. in 8. r.
NEM 7. – 9. r.
SLJ 6.- 9. r.
BIO, KEM 8 in 9.
r.
Št. ur
tedensko
0,5
0,5
0,5
0,5
2
1
0,5
2
0,5
1
1
Stran 17
Šolska publikacija 2015/16
Neobvezni izbirni predmeti
V šolskem letu 2014/15 bomo pričeli z izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov v 4. Razredu. Učenec lahko
izbere eno ali dve uri neobveznega izbirnega predmeta. V 4. In 5. razredu bomo v šolskem letu 2015/16 kot
neobvezna izbirna predmeta izvajali nemščino v 2 skupinah, po dve uri na teden (Melita Trček) in šport – 3
skupine, po eno ura na teden (Hrvoje Vilhelm in Tjaša Ježek). Izbrani neobvezni izbirni predmet se ocenjuje,
ocena se ob koncu šolskega leta vpiše v spričevalo.
Ponudba interesnih dejavnosti in fakultativnega pouka
Jezikovni sklop
Bralne urice
Španščina
Kulturno-umetniški sklop
Razred
6. - 9.
3. in 4.
Mentor
Jana Božič
Jerica Atelšek1
Razred
2. - 4.
Mentor
Andreja Ivanetič
5. - 9.
5. in 6.
individualno
1.
1. - 9.
1.- 9.
2.- 6.
Andreja Ivanetič
Andreja Ivanetič
Andreja Ivanetič
Adriana Gaberščik
Mateja Kranjc
Romana Gogala
Adriana Gaberščik
Adriana Gaberščik
Družboslovni sklop
Raziskovalna dejavnost
Knjižničarski krožek
Vesela šola
Šolski časopis
Zgodovinski krožek
Razred
5. - 9.
7. - 9.
4. - 9.
5. - 9.
6 .- 9.
Mentor
mentorji raziskovalnih nalog
Brigita K. Rener
Brigita K. Rener
Sonja Bregar Mazzini
Tatjana Kreč
Naravoslovno-tehnični sklop
Klekljanje
Ročna dela
Kuharski krožek
Fisher sestavljanke
Obdelava gradiv
Papirna delavnica
Naravoslovni krožek
Razred
4. - 9.
4. in 5.
2. - 5.
6. – 9.
4. in 5.
1. - 3.
8. in 9.
Mentor
Tanja Končan
Andreja Kodela
Alenka Žagar Adanič
Kristina Novak
Kristina Novak
Romana Vilhelm
Tine Faikn
Športni sklop
Gimnastika
Odbojka, dekleta
Priprava na ekipna tekmovanja
Priprava na ekipna tekmovanja
Razred
2. - 5.
6. - 9.
5. - 9.
5. - 9.
Mentor
Hrvoje Vilhelm
Tjaša Šeme
Tjaša Šeme
Mitja Kocijančič
Otroški pevski zbor
Mladinski pevski zbor
Flavta
Solo petje
Prepevalnica
Likovno izražanje
Kiparski krožek
Folklora
Lutke
1. - 3.
Krožek španščina bomo izvajali le, če se bo termin interesne dejavnosti skladal z delovnimi obveznostmi J.
Atelšek
1
OŠ Miška Kranjca
Stran 18
Šolska publikacija 2015/16
Vse zgoraj navedene interesne dejavnosti, ki jih izvajajo na šoli zaposleni učitelji, so brezplačne. Za učence, ki
so vključeni v podaljšano bivanje, bodo praviloma potekale v času od 13.30 do 16.00.
Interesne dejavnosti, ki jih ponujajo zunanji izvajalci
Program interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo in ponujajo zunanji izvajalci, bo oblikovan v mesecu septembru in
pravočasno objavljen na spletni strani šole.
*OPOMBA:
Interesne dejavnosti v izvedbi zunanjih izvajalcev so lahko tudi plačljive. Za obveščanje staršev in vse
ostale informacije, vodenje evidence in prijave učencev na dejavnost, so odgovorni izključno izvajalci
posamezne interesne dejavnosti.
DOGOVORJENI RAZŠIRJENI PROGRAM
Tabori in šola v naravi
Že več let se s programom trudimo, da bi vsak učenec vsako leto aktivno preživel nekaj dni v naravi, saj način
današnjega urbanega življenja in pomanjkanje časa učencem ne omogoča dovolj neposrednega stika z njo.
Poleg aktivnega športnega udejstvovanja organiziramo za učence tudi vrsto vzgojnih delavnic, ki vključujejo
različne teme, aktualne za njihovo razvojno stopnjo. Ob takih oblikah dela, ki potekajo v sproščenem okolju v
naravi, se krepijo medsebojne vezi prijateljstva in pripadnosti.
Za učence 5. in 6. razredov je organizirana šola v naravi. Učenci 5. razreda se izpopolnijo v znanju plavanja in
spoznavajo življenje ob morju. Za učence 6. razreda pa je organizirana zimska šola v naravi, ki je namenjena
aktivnostim na snegu in učenju alpskega smučanja.
Starši bodo o vsebini in lokaciji bivanja v naravi seznanjeni na sestankih. Pred odhodom na bivanje sklenejo
starši za svojega otroka pogodbo s šolo o udeležbi bivanja v naravi.
Tabor izpeljemo v primeru, če se nanj prijavi najmanj 65% otrok iz razreda. Vsaj tri dni pred odhodom
morajo biti poravnani vsi zapadli obroki, sicer se učenec ne more udeležiti tabora oziroma šole v naravi,
razen v primerih, ko je določeno drugače.
Šola v naravi
Razred
Vsebina (kam, kaj)
5.
POLETNA ŠVN: Premantura
6. r.
ZIMSKA ŠVN: CŠOD Kranjska Gora
Predviden čas izpeljave
Vodja
13. 6. - 17. 6. 2016
Kunstelj
4. 1. - 8. 1. 2016
Ježek
Tabori
Razred
Vsebina
Predviden čas izpeljave in
cena brez prevoza
Vodja in spremljevalci
(okvirno)
1.
NARAVOSLOVNI: CŠOD Peca
16. 5. - 18. 5. 2016
Gaberščik, Ž.
Adanič,Žižek
2.
NARAVOSLOVNI: CŠOD Jurček
11. 4. - 13. 4. 2016
Vilhelm R., Hrovatin, Fritz,
Vilhelm H.
3.
NARAVOSLOVNI: CŠOD Fara
20. 4. - 22. 4. 2016
Pišek, Zrinski, Učitelja
OPB
4.
ŠPORTNO NARAVOSLOVNI:
CŠOD Jurček
13. 4. - 15. 4. 2016
L. Ravbar
OŠ Miška Kranjca
Stran 19
Šolska publikacija 2015/16
8.
DRUŽBOSLOVNI: CŠOD Štrk
(Ptuj)
18. 4. - 20. 4. 2016
Bregar Mazzini, K. Rener,
Novak
9.
ŠPORTNO DRUŽBOSLOVNI:
CŠOD Bohinj
23. 9. - 25. 9. 2015
Ivanetič, Božič, Kocijančič
5. - 9.
ASTRONOMSKI VIKEND:
CŠOD Medved
4. 3. - 6. 3. 2016
Novak, Žvokelj
Ostale dejavnosti
V letošnjem šolskem letu bomo izvajali naslednje projekte in dejavnosti:



















sprejem prvošolčkov,
prostovoljno delo,
dobrodelna prireditev,
Prireditev ob 30 letnici šole
humanitarne akcije
prireditev ob dnevu samostojnosti in državnosti ter kulturnem dnevu
vključitev v mednarodni projekt Erasmus+,
mladinske delavnice (na taborih in v ŠVN),
raziskovalna dejavnost,
bralne značke (slovenska, angleška, zgodovinska, geografska, eko ...),
sodelovanje z vrtcem (koncert, obisk, lutkovna predstava),
sodelovanje s srednjimi šolami ob dnevih dejavnosti,
šolsko glasilo,
sodelovanje na različnih natečajih,
plavalni tečaj za 1. in 3. razred ter preizkus plavanja za 6. razred,
obisk MISS-a,
popoldanske prireditve za učence in starše dodatne strokovne ekskurzije za učence od 5. do 9. razreda,
šolski plesi,
valeta itd.
Športna tekmovanja in tekmovanja iz znanja
Področje
Razred
Koordinator/mentor
Vesela šola
4. - 9.
Brigita Kumer Rener
Cici vesela šola
1. - 3.
Petra Kelert
Cankarjevo priznanje
2. - 9.
Darka Hlaj
Matematični kenguru
1. - 9.
Mojca Žvokelj
Genius Logicus
5. - 9.
Mojca Žvokelj
Geografija
7. - 9.
Brigita Kumer Rener
Zgodovina
8., 9.
Tatjana Kreč
Fizika
8. - 9.
Mojca Žvokelj
Biologija
8.- 9.
Lendita Kljajić Garbajs
OŠ Miška Kranjca
Stran 20
Šolska publikacija 2015/16
Kemija
8. - 9.
Tine Fakin
Nemščina
9.
Melita Trček
Angleščina
8. - 9.
Nataša Grčar
Šport
1. - 9.
športni pedagogi
Bralna značka
1. - 9.
B. K. Rener in učitelji
Ekobralna značka
1. - 5.
6. - 9.
Nives Pišek
Lendita Kljajić Garbajs
Angleška, nemška in španska bralna
značka
4. - 9.
učitelji tujih jezikov
Revija pevskih zborov
OPZ, MPZ
Andreja Ivanetič
Računanje je igra
1. - 3.
Adriana Gaberščik
Kaj veš o prometu?
izbrani
učenci
Romana Gogala
Raziskovalna dejavnost
6. - 9.
Mentorji
Male sive celice
7., 8.
Jana Božič
Tehnika in tehnologija
6. - 9.
Kristina Novak
Zdravi zobje
1. - 5.
Razredniki
Projekti v šolskem letu 2015/16
Cilj projektov je povezovanje učiteljev in učencev šole, njihovih staršev in šolske okolice.Za učinkovito in
kvalitetno načrtovanje ter izvajanje projektov smo določili poleg koordinatorjev še ožje time, ki jih sestavljajo
določeni učitelji iz vsake triade. Njihova naloga je zbiranje in prenašanje informacij na posamezne učitelje, ki
bodo izvajali v okviru projekta določeno nalogo.
Projekt
Vključeni
razredi
Čas trajanja
Vodja
Kulturna šola
1. – 9.
celo šolsko
leto
B. L. Ravbar
Zdrava šola
1. – 9.
celo šolsko
leto
Tjaša Ježek
1. - 9
celo šolsko
leto
Pišek
dan dejavnosti
B. Kumer Rener
2015 - 2017
M. Predovič
Eko šola
Rastem s knjigo
Erasmus + Branje šteje
OŠ Miška Kranjca
7.
6. - 8.r
Stran 21
Šolska publikacija 2015/16
Ljubljana, zelena prestolnica Evrope
2016
1. - 9.
2016
Ana Žižek, Petra Kelert
»Šola pleše«
1. - 9.
celo leto
Gaberščik, Ježek, H.
Vilhelm
Druge dejavnosti
SREČANJA IN PRIREDITVE ZA STARŠE IN
UČENCE
Predviden datum
Vodja
Mavrično mesto
8. 10. 2015
Božič
Novoletni sejem
3. 12. 2015
Žižek, Žagar Adanič
Novoletni koncert
10. 12. 2015
Ivanetič
Prireditev ob 30 letnici OŠ MK
Marec 2016
(okvirno 24. 3.
2016)
Hlaj, Kreč
Šola pleše (dobrodelni dogodek)
Pomlad 2016
(okvirno 26. 5.
2016)
Grčar, Gaberščik, B. Mazzini
Valeta
10. 6. 2016
Božič, Ivanetič
Tematska predavanja za starše: Poklicna
orientacija-KADIS,
Vpis v srednje šole
8. 10. 2015
ŠSS, zunanji izvajalci
Pasti odraščanja (mamila, FB),
Šola za starše otrok s PP
26. 11. 2015
21. 4. 2016
Naknadno
določen
ZA UČENCE
Proslava ob dnevu državnosti in enotnosti
24. 12. 2015
M. Oman
Proslava ob kulturnem prazniku
5. 2. 2016
R. Gogala, M. Kunstelj
Proslava ob zaključku šolskega leta in počastitev
dneva samostojnosti
24. 6. 2016
A. Kodela, J. Hrovatin
Sprejem šolskih novincev
1. 9. 2015
Koleša in aktiv 1. razreda
Nagradni dan ob zaključku šolskega leta (4. - 9.
razred)
10. junij 2016
M. Trček
Šolski plesi (novoletni in Valentinov) za učence od
7. - 9. razreda
Datum naknadno
določen
Razrednik razreda, ki ples
organizira
Tečaj plavanja za 1. in 3. razred,
Preizkus plavanja za 6. razred
Agencija za šport
Dodatne strokovne ekskurzije za učence (5. - 9.
T. Kreč
OŠ Miška Kranjca
Stran 22
Šolska publikacija 2015/16
razred)
Humanitarne akcije
(Dve v šolskem letu)
Po razpisih
K. K. Ivačič
Šolsko glasilo Čveka
2015/16
B. Mazzini
Sodelovanje na natečajih in pri raziskovalnih nalogah
(1. - 9. razred)
po razpisih
Mentorji
Prostovoljno delo »učenci učencem«
2015/16
T. G. Grošelj
Šolski parlament
2015/16
Ž. Adanič (1. - 5. r.)
K. Ivačič (6. - 9. r.)
tekom šolskega
leta
K. Ivačič, A. Ivanetič, G. Grošelj,
Rener,
razredniki 1.- 3. r
koordinatorji za posamezne
dneve dejavnosti
SODELOVANJE Z VRTCEM IN DRUGIMI
USTANOVAMI
Sodelovanje z vrtcem: koncert za vrtec, obisk vrtca
v šoli, lutkovna predstava
Sodelovanje s srednjimi šolami pri izvedbi
posameznih dnevih dejavnosti
OŠ Miška Kranjca
Stran 23
Šolska publikacija 2015/16
7 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
V šolski svetovalni službi sta zaposleni psihologinja in pedagoginja.
Nabiralnik za anonimna vprašanja, predloge in sporočila
Pred zbornico je nameščen nabiralnik, ki je namenjen tistim vprašanjem, opozorilom in pripombam, ki učence
zanimajo, pa jih ne želijo na glas izpostaviti. Nanje bosta odgovarjali šolski svetovalni delavki, na željo tudi kdo
drug. Odgovori bodo v pisni obliki na oglasni deski poleg nabiralnika.
Šolski novinci
Posebna pozornost je namenjena prav najmlajšim, saj se zavedamo, kako je otroku ob vstopu v novo okolje
včasih težko in koliko skrbi to povzroča staršem.
Vpis šolskih novincev bo v februarju. Vpisujejo se vsi otroci, ki bodo v koledarskem letu dopolnili šest let. Za vpis
dobijo starši vabilo na dom. Vpisujejo se v šolo, ki je v njihovem šolskem okolišu. Če želijo obiskovati drugo šolo,
se prav tako vpišejo v matično šolo (šolo njihovega okoliša), izbrano šolo pa obvestijo o svoji želji. Nadaljnjo
dokumentacijo bosta urejali šoli med seboj.
Delo z učenci
V šoli se pokažejo različne težave, ki niso vedno povezane samo z učenjem. Le s skupnim delom jih lahko
uspešno rešujemo. Zato čim prej poiščite stik z razrednikom, učiteljem ali šolsko svetovalno službo.
Delo z nadarjenimi učenci
V devetletni šoli delamo tudi z nadarjenimi učenci. Učenci so evidentirani na koncu 3. in 7. razreda. Predlagajo
jih učitelji. Nato poteka identificiranje sposobnosti učencev ter priprava individualiziranega programa za delo z
učencem, ki bo v večini potekalo v obliki raziskovalnih nalog ter projektov.
Poklicno svetovanje
Oblikovanje interesov, spoznavanje različnih področij dela ter poklicev poteka že od zgodnjega otroštva, še
posebno pozornost pa tem vsebinam posvečamo v zaključnih razredih osnovne šole. Vsakemu posamezniku
skušamo najti tisto noto, ki bo dala pečat ustvarjalnemu in zadovoljnemu življenju. To je včasih težko in
zapleteno, zato se pogovorite z različnimi ljudmi, ki dobro poznajo vašega otroka. Dobili boste koristne napotke,
ki bodo olajšali vašemu otroku odločitev za bodoči poklic.
Program preventivnega dela
S preventivnim delom smo prisotni v obliki delavnic in predavanj v vseh oddelkih od 1. do 9. razreda. Poudarek
je predvsem na krepitvi mladostnikove osebnosti, učenju komunikacije, obvladovanju stisk in težav v šoli in
drugih okoljih.
Socialne pomoči
Na šoli imate možnost zaprositi za sofinanciranje taborov in šole v naravi. Vloge za tabore in ŠVN je potrebno
oddati takoj ob prijavi, poskušali bomo pomagati po svojih močeh. Na šoli z raznimi akcijami zbiramo denar v
sklad »Za mojega prijatelja«, iz katerega poskušamo finančno pomagati socialno šibkim družinam. Tako
omogočimo, da se naših taborov udeležijo tudi otroci, ki jim starši sami tega ne bi mogli omogočiti.
Vloge za dodatno subvencijo šolske prehrane lahko oddate na pristojnem centru za socialno delo, na obrazcu, ki
ga predpisuje ZUPJS.
OŠ Miška Kranjca
Stran 24
Šolska publikacija 2015/16
8 ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD
Šolska knjižnica
Na policah so leposlovne knjige, priročniki, enciklopedije, slovarji in učbeniki.
Uporabniki naše knjižnice lahko obiščejo tudi lepo urejeno čitalnico in v njej prebirajo revije, knjige, napišejo
referat ali domačo nalogo. V knjižnici pripravljamo tudi priložnostne razstave.
V vseh razredih naše šole pa se izvajajo tudi ure knjižnične vzgoje.
Delovni čas knjižnice bo objavljen na vidnem mestu na vratih knjižnice.
V knjižnici se učenci obnašajo v skladu s pravili, ki so izobešena na vidnem mestu.
Učbeniški sklad
Že od leta 1993 deluje na šoli učbeniški sklad, kjer si učenci od 1. do 9. razreda lahko izposodijo učbenike. Za
učbeniški sklad skrbi Brigita Kumer Rener.
Izposoja učbenikov v šolskem letu 2013/14 je za vse učence brezplačna.
9 ŠOLSKA PREHRANA
Pravila šolske prehrane so določena na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani.
Odjava obroka
Pomembno je vedeti, da je posamezni obrok pravočasno potrebno odjaviti, kar pomeni, da se ga odjavi v
tajništvo šole vsaj en delovni dan prej (oziroma isti dan med 7. in 8.15 uro zjutraj). V kolikor starši obroka
pravočasno ne odjavijo, plačajo polno ceno obroka.
Plačevanje
Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje do desetega v mesecu. V kolikor
starši niso plačali stroškov za prehrano do roka zapadlosti računa (oziroma opomina), se učencu začasno
onemogoči prejemanje šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti.
10 STATUS UČENCEV Z VEČJIMI OBREMENITVAMI
Po 51. členu Zakona o OŠ (UL RS 87/11, 40/2012 - ZUJF) si lahko status pridobijo učenci, ki se vzporedno
izobražujejo v glasbenih in drugih šolah z javno veljavnim programom, oziroma so perspektivni športniki. Predlog
za dodelitev statusa podajo starši. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in
starši. Pravilnik o pridobitvi statusa je objavljen na spletni strani šole.
11 VARNOST UČENCEV
Prometna varnost
Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih
udeležencev.
Otroci morajo imeti na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so
lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oz. mladoletnice, če to dovolijo starši, posvojitelji, rejniki oz.
skrbniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v
območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki. (Zakon o
varnosti v cestnem prometu, Varstvo udeležencev cestnega prometa, Varstvo otrok, 91. člen.)
Šolski prevoz
Učenci našega šolskega okoliša prihajajo v šolo po prometno zelo nevarnih poteh, zato jim zakon omogoča
prevoz s šolskim avtobusom.
OŠ Miška Kranjca
Stran 25
Šolska publikacija 2015/16
Avtobus vozi na dveh relacijah: Podutik - Krivec - šola in Glince - Dolnice - šola. Stroške prevoza pokriva Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za izobraževanje.
Z letošnjim šolskim letom MOL praviloma omogoča prevoz otrokom do 6. razreda. Starejšim priporočajo uporabo
rednega potniškega prometa.
Za varnost učencev je zelo pomembno, da so med čakanjem na avtobus pred šolo na za to določenem mestu.
Učenci morajo ostati tam do trenutka, ko voznik odpre vrata avtobusa in s tem dovoli vstop. Pravila obnašanja na
avtobusni postaji in na šolskem avtobusu so zapisana v sprejetih Pravilih šolskega reda (točki 3.10 in 3.11) .
Šolski okoliš
Okoliš zajema področje Glinic, Dolnic, Kamne Gorice in Zapuž ter del Podutika. V spodnji tabeli je abecedni
seznam ulic šolskega okoliša OŠ Miška Kranjca, ki je povzet po Uradnem listu RS št. 71/97:
1. Blažičeva ulica
2. Burnikova ulica
3. Cesta Andreja
Bitenca
4. Čebelarska ulica
15. Kozinova ulica
16. Kranerjeva ulica
17. Krivec
29. Ulica bratov Babnik
30. Ulica bratov Jančar
31. Ulica M. Mlinar
18. Kuštrinova ulica
5. Dolniška cesta
6. Flandrova ulica
7. Galičeva ulica
8. Gradnikova ulica
9. Jarčeva ulica
10. Jerajeva ulica
11. Kalinova ulica
12. Kamnogoriška cesta
13. Klemenčičeva ulica
14. Kozakova ulica
19. Lamutova ulica
20. Malnarjeva ulica
21. Martinčeva ulica
22. Pilonova ulica
23. Plešičeva ulica
24. Pod Kamno Gorico
25. Prelčeva ulica
26. Regentova cesta
27. Toško Čelo
28. Ulica 28. maja
32. Ulica Nade
Čamernikove
33. Vagajeva ulica
34. Veršičeva ulica
35. Zakrajškova ulica
36. Zalaznikova ulica
37. Zapuška cesta
38. Zlatek
39. Zoletova ulica
Zdravstveno varstvo
Učenci 1., 3., 6. in 8. razreda bodo imeli sistematski pregled v ZD Šiška. Šolska zdravnica je dr. med. Janja
Schweiger Nemanič iz ZD Ljubljana Šiška, Derčeva 5.
Zobozdravstvena ambulanta
Na šoli deluje zobozdravstvena ambulanta, ki jo vodi dr. stom. Tadeja Merljak.
OŠ Miška Kranjca
Stran 26
Šolska publikacija 2015/16
12 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA - IZVLEČEK
*Pravila šolskega reda so v celoti objavljena na spletni strani šole.
I Dolžnosti in odgovornosti
I/1 Učenci
Do sebe:
1. Spoštujejo pravice učencev, zaposlenih in zunanjih delavcev šole.
2. Imajo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti,
veroizpovedi, rase in spola.
3. Skrbijo za lastno zdravje in varnost.
4. V primeru lastne ogroženosti ali ogroženosti drugega takoj obvestijo strokovne delavce šole.
5. Redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
6. Izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti (rediteljstvo, dežurstvo ipd.).
7. V šolo redno prinašajo šolske potrebščine, pišejo domače naloge in opravljajo tudi druge obveznosti ter
dolžnosti, ki jih zahteva učitelj.
8. Učenec, ki se vnaprej dogovori o datumu ustnega ali pisnega ocenjevanja, se je dolžan držati tega
dogovora.
9. V primeru odsotnosti učenca na dan dogovorjenega ustnega ali pisnega ocenjevanja znanja je učenec
dolžan pridobiti oceno na dan, ko se vrne v šolo oz., ko to določi učitelj. V primeru daljše opravičene
odsotnosti učenca, učitelj samostojno presodi o datumu pridobivanja ocene.
10. Učenec, ki se je prijavil na dežurno uro, jo je dolžan obiskovati. V pričetku leta starše obvestimo o
možnosti organiziranja varstva za učence (dežurna ura), ki čakajo na uro rednega pouka ali šolskega
avtobusa.
Do drugih:
1. Spoštujejo hišni red in pravila hišnega reda.
2. Primerno zastopajo šolo pri vseh oblikah dela šole, ki jih le-ta organizira.
3. Ne ovirajo in motijo učencev in učiteljev pri delu.
4. Ne ogrožajo zdravja in varnosti drugih.
5. Po petih minutah učiteljeve odsotnosti učenec o tem obvesti vodstvo šole.
Do lastnine:
1. Varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem šole ter lastnino učencev, zaposlenih in delavcev šole
ter si tuje lastnine ne prilaščajo.
2. Sanitarije puščajo za seboj čiste in nepoškodovane. Po njihovi uporabi si učenci umijejo roke z milom.
3. Z vodo, elektriko in papirjem ravnajo varčno.
4. Sodelujejo pri urejanju učilnic, šole in šolske okolice ter imajo spoštljiv odnos do narave.
5. Odpadke mečejo v koš in jih, če je to možno, ločujejo, poberejo pa tudi tiste, ki so že na tleh.
OŠ Miška Kranjca
Stran 27
Šolska publikacija 2015/16
6. Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.
7. V šolskih prostorih in pri izven šolskih dejavnostih, ki jih organizira šola, varujejo in spoštujejo svojo, tujo
in šolsko lastnino.
8. Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.
9. Če učenci namerno povzročajo škodo na šolskem inventarju ali tuji lastnini, morajo nastalo škodo
odpraviti/povrniti njihovi starši/ skrbniki.
II
Pravila
II/1 Splošna
1. Učenci upoštevajo in se držijo pravil Hišnega reda.
2. Učenci morajo priti v šolo pravočasno in najmanj pet minut pred določenim časom za pričetek pouka oz.
programa.
3. Ob prihodu v šolo se učenci v garderobi ali na za to določenem mestu preobujejo v copate in odložijo
oblačila.
4. Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred učilnico, v kateri bo pouk ali druga oblika
dejavnosti.
5. Učenci kolesa parkirajo na določenem mestu za kolesa. Šola za kolesa ne prevzema odgovornosti.
6. Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je z rolerji, skiroji ali kotalkami prepovedan.
7. Na območju šolskega zemljišča (znotraj ograjenega prostora) je prepovedana vožnja s kolesi z motorji
in motornimi kolesi.
8. Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov.
Zadrževanje v šolskih prostorih,v garderobah in v šolskem atriju po končanem pouku ali drugih vzgojno
izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno.
9. Učenci ne prinašajo in ne uporabljajo k pouku ali drugim oblikam VIZ procesa izven šole nevarnih snovi
ali predmetov in zdravju škodljivih sredstev.
10. Ponarejanje, goljufanje in uničevanje šolskih dokumentov ni dovoljeno.
II/2 Pravila vedenja pri pouku
1. Šolske ure se začenjajo s pozdravom, umirjanjem učencev in medsebojno komunikacijo.
2. Učenci se ustrezno pripravijo na pouk (se umirijo in dajo potrebščine na mizo).
3. Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem času so učenci dolžni upoštevati
dogovore o disciplini.
4. Med poukom učenci ne žvečijo in se ne prehranjujejo.
5. Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj.
II/3 Pravila vedenja med odmori in v času šolskih tekmovanj
1. Med odmori poskrbijo za lastno varnost in varnost drugih.
OŠ Miška Kranjca
Stran 28
Šolska publikacija 2015/16
2. Pazijo na šolsko lastnino in čistočo vseh šolskih prostorov.
3. Se ne zadržujejo na stopnicah, pred zbornico, v jedilnici in garderobah.
4. V ugodnem vremenu lahko med rekreativnim odmorom gredo v atrij, vendar ga ne zapuščajo.
5. Zadrževanje učencev 2. in .3. triade v hodniku in sanitarijah 1. triade ni dovoljeno. Učenci 6.- 9. razreda
uporabljajo sanitarije v prvem nadstropju.
6. Učenci se v nobenem primeru ne smejo samovoljno oddaljevati in zapuščati skupine ali prostora, kjer se
odvija po programu določena aktivnost.
7. Ogleda tekem se lahko učenci udeležijo le po dogovoru in v spremstvu učitelja.
8. Učenec, ki se udeleži tekmovanja v času pouka, je dolžan prepisati snov in narediti domačo nalogo.
II/4 Pravila vedenja v jedilnici
1. Mirno in urejeno prihajajo v jedilnico in jo tako tudi zapuščajo.
2. V jedilnico prihajajo samo v copatih, šolsko torbo odložijo ob steno jedilnice.
3. Gredo brez prerivanja k razdeljevalnemu pultu.
4. Primerno ravnajo s hrano in po končanem obroku pospravijo prostor, ločijo odpadke in pribor, ki so ga
uporabili.
5. Upoštevajo osnovna pravila lepega obnašanja, se tiho pogovarjajo in kulturno zaužijejo hrano.
6. Upoštevajo navodila učitelja in kuhinjskega osebja ter se do njih kulturno obnašajo.
7. Posameznika oz. skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in v skladu z njegovimi
navodili, lahko učitelj odstrani iz jedilnice.
II/5 Pravila vedenja v telovadnici
1. V telovadnici učenci upoštevajo navodila učitelja.
2. Učenci pred pričetkom ure počakajo na učitelja pred vhodom v telovadnico. Počakajo, da učenci, ki so
imeli pred njimi športno vzgojo, zapustijo telovadnico.
3. Učenci razredne stopnje (prva triada) pridejo v telovadnico skupaj z razrednikom.
4. Učenci v garderobi odložijo obleko ter se preoblečejo v športno opremo.
5. Pripravljenost na šport obsega ustrezno obutev, oblačila, ustrezno urejene lase (speti); nakita in
dragocenosti učenci ne nosijo k uri športa.
6. Po končani uri se učenci preoblečejo v druga oblačila.
7. Učenci po končani uri pospravijo vse rekvizite, ki so jih pri uri uporabljali.
II/6 Pravila vedenja garderobi
1. Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi ali v za to
določenem prostoru, razen v času rekreativnega odmora.
2. Učenci odložijo obutev, vrhnjo garderobo /in telovadno opremo/ v garderobi/omarico.
OŠ Miška Kranjca
Stran 29
Šolska publikacija 2015/16
3. Učenec je odgovoren za ključ od garderobne omarice. V primeru, da ključ izgubi, bo šola proti plačilu, dala
učencu rezervni ključ.
4. Učenci morajo v šolskem letu pred podelitvijo spričeval ob koncu šolskega leta izprazniti omarico, jo očistiti
in razredniku vrniti ključ.
5. Odlaganje hrane in pijače v garderobne omarice ni dovoljeno.
II/7 Pravila vedenja v šolski knjižnici
1. V knjižnici se pogovarja tiho in ne moti ostalih pri branju ali drugem šolskem delu.
2. Šolske torbe je potrebno odložiti na prostor, ki je za to določen.
3. Učenci lahko uporabljajo računalnike izključno za učne namene.
II/8 Pravila vedenja v okolici šole
1. Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev in pravila Hišnega reda, ki opredeljujejo šolsko okolico.
2. Učenci so dolžni opozoriti učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom šole. Učitelje ali vodstvo
šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega.
II/9 Pravila vedenja na šolskem avtobusu
1
Na avtobusno postajo pridejo učenci od 2. – 5. razreda v spremstvu učitelja, ki ga počakajo v atriju ali
avli šole. .
2
Učenci stojijo na ustrezni razdalji od roba cestišča.
3
Se ne prerivajo, ampak mirno počakajo v vrsti.
4
Počakajo, da se vozilo ustavi, odpre vrata in jim voznik dovoli vstop ali izstop.
5
Vedno se morajo prepričati, da jih voznik vidi in da oni vidijo njega.
6
Učenci 1. razreda lahko uporabljajo šolski avtobus izključno v spremstvu odrasle osebe.
7
Pripeti morajo biti z varnostnim pasom, kjer je ta vgrajen.
8
Vedno morajo pravilno sedeti na sedežu, obrnjeni v smer vožnje.
9
Ne smejo motiti voznika in nadlegovati drugih potnikov.
10 Ne smejo vstajati ali hoditi po hodniku na premikajočem avtobusu, vpiti in se prerivati ali uničevati
opremo.
11 Med prevozom upoštevajo navodila voznika avtobusa.
II/10 Pravila vedenja na dnevih dejavnosti
1. Učenci brez izjeme upoštevajo navodila učiteljev in brez dovoljenja ne zapuščajo skupine ali prostora.
II/11 Uporaba elektronskih naprav in pripomočkov
OŠ Miška Kranjca
Stran 30
Šolska publikacija 2015/16
1. V šolskih prostorih v času od začetka do konca pouka ali v času izvajanja vzgojno izobraževalnega dela
izven šole je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav prepovedana, razen
v dogovoru in z dovoljenjem učitelja.
II/12 Dežurstvo v razredu - rediteljstvo
Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah reditelje, ki opravljajo svoje delo in imajo naslednje naloge:
1. Skrbijo, da so učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čisti in pospravljeni.
2. Ob prihodu učitelja v razred ga seznanijo o odsotnosti učencev.
3. Po končani uri počistijo tablo in uredijo učilnico.
4. Po malici pomagajo skrbeti za čistočo, ločevanje odpadkov in urejenost učilnice.
5. Opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik.
II/13 Dežurstvo pri glavnem vhodu
Učenci od 7. do 9. razreda dežurajo pri glavnem vhodu v šolo. Vsak dan v času od 8.20 do 13.30 je dežuren po
eden učenec . Razpored dežurstev določi razrednik. V primeru ocenjevanja znanja, dežura učenec iz drugega
razreda z dovoljenjem učitelja in razrednika.
Naloge dežurnega učenca so:
1. Pred pričetkom dežurstva prevzame mapo za dežurstvo v tajništvu šole.
2. Dežurni učenec je odgovoren za vodenje in vsebino mape.
3. Po vsakem odmoru obhodi hodnik in sanitarije ter se prepriča, da so luči ugasnjene in pipe zaprte.
4. Če opazi težavo (polite stopnice ali hodnik, zamašen umivalnik, WC školjko ipd) o tem obvesti dežurno
snažilko oziroma hišnika.
5. Vsakega obiskovalca šole pozdravi in ga prosi, da pove, kdo je in namen prihoda v šolo, ter naredi
zapis v dežurno mapo.
6. Skrbi, da so vhodna vrata vedno zaklenjena.
7. Obiskovalcu pomaga z napotki ali osebnim vodenjem po šoli.
8. Če se med poukom na hodnikih ali v garderobi zadržuje kakšen učenec, obvesti šolsko svetovalno
delavko, pomočnico ali ravnateljico.
9. Raznaša obvestila po navodilih tajnice, pomočnice ravnateljice, ravnateljice, zobozdravnice ali drugih
strokovnih delavcev šole.
10. Poskrbi, da ima tekočo snov prepisano v zvezek in narejeno domačo nalogo.
11. Ob 13.30 zaključi dežurstvo, mapo z zapiski prinese v tajništvo šole in poroča o morebitnih težavah in
nepravilnostih.
II/14 Opravičevanje odsotnosti in izjemni odhodi učencev
1. Razrednik opraviči učencu odsotnost na podlagi pisnega, opravičila prek easistenta ali ustnega
opravičila staršev ali drugega učitelja.
OŠ Miška Kranjca
Stran 31
Šolska publikacija 2015/16
2. Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod pisno ali ustno zaprosijo starši.
3. V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje,
mora razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o stanju učenca obvestiti
razrednika, tajnico, šolsko svetovalno službo ali drugega strokovnega delavca šole, ki je na razpolago,
da obvesti starše.
4. Učitelj, ki obvesti starše, se z njimi dogovori o času in načinu odhoda učenca domov.
5. Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu
staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe.
6. Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v ednevnik v rubriki odsotnosti učencev
7. Pri organiziranih dejavnostih izven šole, se mora učenec vrniti v šolo s skupino.
II/15 Oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov
1. Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojnoizobraževalnega dela v šoli.
2. Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem
takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole. V dnevnik
šolskega dela razrednik vpiše čas trajanja oprostitve.
3. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni dejavnosti, mora pri tej uri prisostvovati in opraviti
naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili
zdravstvene službe.
4. Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, lahko šola zanj organizira
nadomestno dejavnost.
II/16 Neopravičeni izostanki
Za neopravičene izostanke se šteje:
1. Samovoljno zapuščanje pouka.
2. Zamujanje k pouku ob začetku in kadarkoli med dnevom.
3. Izostanki, ki niso opravičeni v skladu s pravilnikom.
Izjema
Ne glede na določbe teh pravil se lahko v izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ravnatelj v
sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot
neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma
svetovanje.
III Kršitve in vzgojni ukrepi ob kršitvah
Šola izvede ukrepe, ko učenec krši pravila, ki so zapisana v Vzgojnem načrtu in Pravilih šolskega reda. Vzgojni
ukrep se za posameznega učenca izbere tako, da se upošteva načelo individualizacije – upošteva se otrokova
OŠ Miška Kranjca
Stran 32
Šolska publikacija 2015/16
zrelost in sposobnost in druge lastnosti in okoliščine, ki vplivajo na njegovo vedenje. Izbor vzgojnega ukrepa je
strokovna odločitev. Šola vodi pisno zabeležko o vseh izvedenih ukrepih.
III/1 Vzgojni ukrepi - vrste
1. Javno opravičilo učenca.
2. Ustno opozorilo/pogovor z učencem.
3. Alternativna dela.
4. Materialna povrnitev namerno povzročene škode.
5. Zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov.
6. Dodatno spremstvo ali organiziran nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli.
7. Odstranitev motečega učenca z igrišča (v času OPB).
8. Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec ogroža varnost ali onemogoča izvedbo pouka.
9. Ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane s statusi.
10. Vsakotedenski kontakti s starši oziroma pogostejši prihodi staršev v šolo na razgovor.
11. Prepoved vstopanja ali uporabe določenih šolskih prostorov.
12. Možnost premestitve učenca iz ene v drugo skupino, kadar s svojim vedenjem redno moti delo učitelja in
ostalih učencev.
Pri vzgojnem ukrepanju je treba učencu zagotavljati uresničevanje njegovih temeljnih pravic:
1. Varstvo osebnih podatkov in varstvo zasebnosti ter osebno, duhovno in telesno integriteto.
2. Pri odločitvi o izbiri ukrepa mora razrednik oziroma drug pristojen organ upoštevati primernost in
izvedljivost ukrepa ter pretehtati njegove vzgojne in druge učinke.
Dokumentacija
1. Vodenje evidence o kršitvah.
2. Zapis pogovora z učencem in/ali starši.
3. Zapis ustnega oziroma pisnega opozorila.
III/2 Oblike izrekanja vzgojnih ukrepov
Šola pred izrekom vzgojnega opomina lahko uporabi ukrepe, določene z vzgojnim načrtom in pravili šolskega
reda (ustno in pisno opozorilo).
Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih
organiziranih oblikah VIZ dela ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.
Za vse vzgojne ukrepe (opozorila in opomin) praviloma velja načelo postopnosti.
III/2a Vzgojni ukrep USTNO OPOZORILO
-
učitelja
-
razrednika
OŠ Miška Kranjca
Stran 33
Šolska publikacija 2015/16
III/2b Vzgojni ukrep PISNO OPOZORILO
-
učitelja
-
razrednika
-
oddelčnega učiteljskega zbora
Dokumentacija in postopki, ki jih vodimo pri ustnem in pisnem opozorilu
1. Vodenje evidence o kršitvah.
Zapisi opomb v easistentu in drugi zapisi /vpisi.
2. Zapis pogovora z učencem in/ali starši.
Pred izrekom ustnega opozorila opravita razrednik in učitelj, če le-ta predlaga vzgojni ukrep, pogovor z učencem.
Pogovor s starši opravi razrednik in/ali učitelj po lastni presoji, glede na težo učenčeve kršitve Pravil šolskega
reda.
3. zapis ustnega oziroma pisnega opozorila
Razrednik na enotni obrazec šole zapiše obliko vzgojnega ukrepa, četudi gre za ustno opozorilo - vedno v dveh
izvodih. Enega podpišejo starši, s čimer izkažejo seznanitev z vzgojnim ukrepom in ga podpisanega vrnejo
razredniku, ki ga spravi v mapo razrednika.
III/2c VZGOJNI OPOMIN
Izrekanje vzgojnih opominov
Učencu se v skladu s 60f členom Zakona o osnovni šoli (81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13)
lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole
in ko vzgojne dejavnosti oziroma ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena.
Postopek izrekanja vzgojnih opominov
Obrazloženi pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec šole razredniku.
Razrednik preveri, ali je učenec kršil dolžnosti, odgovornosti in pravila določena s šolskim redom in drugimi akti
ter katere vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe za učenca je šola predhodno že izvedla. Nato razrednik opravi
razgovor z učencem in njegovimi starši oziroma strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca, če se
starši ne udeležijo pogovora. Po razgovoru razrednik pripravi pisni obrazložen predlog za izrek vzgojnega
opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru. Če razrednik oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega opomina, o
tem seznani učiteljski zbor.
Z razrednikom sodeluje šolska svetovalna služba, po potrebi pa tudi drugi strokovni delavci šole.
Način izrekanja vzgojnih opominov
Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor.
Učencu se lahko izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat.
OŠ Miška Kranjca
Stran 34
Šolska publikacija 2015/16
Obvestilo o vzgojnem opominu
Šola učencu izroči dva izvoda obvestila o vzgojnem opominu. Učenec en izvod s podpisom staršev vrne šoli.
Če razrednik dvomi v verodostojnost podpisa staršev oziroma če učenec v petih delovnih dneh od prejema ne
vrne podpisanega obvestila, obvesti o tem starše.
O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina vodi šola zabeležke.
Izrek opomina razrednik zabeleži v mapo vzgojnih opominov in v mapo vloži izvod vzgojnega opomina, ki so ga
podpisali starši.
Individualizirani vzgojni načrt
Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina
pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in ukrepe, ki jih
bo izvajala.
Za učenca, ki se prešola na drugo šolo, individualizirani načrt pripravi ta (nova) šola. Pri pripravi
individualiziranega vzgojnega načrta lahko sodelujejo tudi starši učenca. Šola spremlja izvajanje
individualiziranega vzgojnega načrta.
Prešolanje
Šola starše učenca, ki mu je bil izrečen drugi vzgojni opomin v posameznem šolskem letu, obvesti o tem, da ga
lahko po izrečenem tretjem vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev, v skladu s 54.
členom Zakona o osnovni šoli.
OŠ Miška Kranjca
Stran 35
Šolska publikacija 2015/16
13 TELEFONI ZA RAZLIČNE STISKE - SOS TELEFONI
ALTRA
CENTER ZA POMOČ
MLADIM
Pomoč ljudem v stiski
542 55 54 / 542 55 62 vsak delavnik 9. - 15.
Vse vrste težav (do 26. leta)
428 22 10 po., to., sr. 9. -20.; če., pe. 9. - 15.
CENTER ZA POMOČ
ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ
52 41 240 non - stop
GALFON
Za lezbijke in geje 432 40 89 vsak delavnik od 19.
- 22.
INŠTITUT ANTONA
TRSTENJAKA
Težave z alkoholom 433 93 01 pon., čet. 17. 19.
KLIC V DUŠEVNI STISKI
Vse stiske 520 99 00 vsak dan 19. - 7.
Vse stiske (do 18. leta)
KRIZNI CENTER ZA MLADE
436 92 47 / 236 12 22
041 419 121 non - stop
KRIZNI TELEFON IN
CENTER ZA ŽENSKE
Ženske žrtve nasilja
040 260 656 031 233 211 s petka na soboto in z
nedelje na ponedeljek 19. - 7., prenočitve
TELEFON MLADI MLADIM
Za vse mlade in vse težave (svetujejo sovrstniki)
510 16 75 vsak delavnik 15. - 17.
ODSEV SE SLIŠI
Težave z drogami 080 637 38 vsak delavnik 12. 14., 17. -19.
SAMARIJAN
Pomoč v duševni stiski 080 11 13
SOPOTNIK
Pomoč v duševni stiski 080 22 23
Za ženske in otroke – žrtve nasilja
SOS TELEFON
080 11 55 vsak delavnik 12. - 22., ostali dnevi
18. - 22.
SOS TELEFON – ZAVOD
PELIKAN KARITAS
Info telefon o drogah
TOM
TULIFON
ZA-TE – ZAUPNI TELEFON
ZAVOD EMMA – KRIZNI
TELEFON
OŠ Miška Kranjca
080 12 21
Telefon otrok in mladostnikov
080 12 34 vsak dan 12. - 20.
Za otroke in mladostnike (ter starše) v stiski
080 22 13 vsak delavnik 13. - 15.
Vse stiske, žrtve nasilja
234 97 83 vsak delavnik 16. - 22.
Vse stiske
080/ 21133 / 425 47 32 vsak dan 9. - 14. in 18. 21.
Stran 36
Šolska publikacija 2015/16
ZDRUŽENJE PROTI
SPOLNEMU
ZLORABLJANJU
ŽENSKA SVETOVALNICA
VARNA TOČKA
Za žrtve spolnega nadlegovanja 080 2880
Svetovalna pomoč v različnih stiskah za ženske
434 72 61 po., to., sr. 16. - 18.; če., pe. 10. - 12.
PTC Dravlje, Kava bar 'Dama'
14 OZNAKE PREDMETOV IN DEJAVNOST
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik: angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Državljanska in domovinska kultura ter etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Nemščina
Španščina
Vzgoja za medije-tisk
Turistična vzgoja
Likovno snovanje
Klekljanje
Sodobna priprava hrane
Gledališki klub
Urejanje besedil
Multimedija
Šport za zdravje
Šport za sprostitev
Kulturni dan
Naravoslovni dan
Tehnični dan
Športni dan
DOPOLNILNI POUK
DODATNI POUK
INDIVIDUALNA URA
DODATNA STROKOVNA POMOČ
OŠ Miška Kranjca
SLJ
MAT
TJA
LUM
GUM
DRU
GEO
ZGO
DKE
SPO
FIZ
KEM
BIO
NAR
NIT
TIT
GOS
ŠPO
NI
ŠI
TIS
TVZ
LS
KL
SPH
GLK
UBE
MME
ŠZZ
ŠSP
KD
ND
TD
ŠD
DOP
DOD
IU
DSP
Stran 37
Šolska publikacija 2015/16
OPRAVIČILO
za izostanek od pouka
Podpisani___________________________________ prosim, če opravičite izostanek od pouka mojemu
sinu/hčeri ______________________________, učencu/ki______razreda OŠ _____________________
od__________ do__________
zaradi:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ .
V ______________, dne______________
Podpis staršev/skrbnika:
_____________________
V kolikor ne boste opravičili izostanka v petih dneh po vrnitvi otroka v šolo, bomo njegovo odsotnost od pouka
šteli za neopravičeno.
Izostanek ____ dni je / ni opravičen v skladu z določili Pravil šolskega reda.
Podpis razrednika:
OŠ Miška Kranjca
__________________
Stran 38