Gorenjski glas - Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih

Comments

Transcription

Gorenjski glas - Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
SLOVENIJA
8.12.2015 Gorenjski glas
Stran/Termin:
13
Naslov: Srebrni znaki za trud z bolniki
Avtor: Urša Peternel
Rubrika/Oddaja: AKTUALNO
Površina/Trajanje:
566,64
Žanr: POROČILO
Naklada: 22.000,00
Gesla: ZDRAVSTVO, BOLNIŠNICE, MEDICINSKE SESTRE, BOLNIŠNICA
Srebrni znaki
za
trud z bolniki
V soboto zvečer je na Jesenicah potekala tradicionalna prireditev Društva
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Gorenjske,
na kateri vsako leto nagradijo tiste, ki s svojim znanjem, delom in trudom
posebej prispevajo h kakovostni zdravstveni negi.
Urša Peternel
onosni smo na
vas!«
je dejala
predsednica
Društva
medicinskih
sester, babic
in zdravstvenih tehnikov
Gorenjske
(DMSBZT)
Alenka Bijol letošnjim
nagrajencem, prejemnikom
srebrnih znakov društva
za leto 2015. To so
Zvonka Krančan iz Doma
upokojencev Kranj, Nežka
Golja s Klinike Golnik, Barbara
Benedik s Klinike Golnik
in Boštjan Gluhar iz
Splošne bolnišnice Jesenice.
Zvonka Krančan v Domu
upokojencev Kranj dela kot
vodja zdravstveno negovalne
službe. Je aktivna članica
aktivov, vodi komisijo za
strokovne izpite, sodeluje
pri izobraževanjih in dela
kot mentorica. Da bi ljudje
tudi v pozni starosti lahko
la pulmološkim bolnikom,
ostajali doma, je
dolgoletnimi izkušnjami,
s
svojimi
ter
zavzetostjo
idejami
začela z organizacijo
zunanjih
dejavnosti v Domu
upokojencev Kranj. Skupaj
s sodelavci je uresničila tudi
idejo Centra dnevnega varstva.
»Njen smeh je nalezljiv,
zaradi optimizma,
življenjske
energije
in
osebnostnih vrlin pa je med
sodelavci zelo priljubljena,
so zapisali v obrazložitvi.
Nežka Golja s Klinike Golnik
je svojo kariero posveti¬
bolnikom s tuberkulozo in
rakavim bolnikom. Svoje
znanje nenehno izpopolnjuje
in dela tudi kot mentorica.
Kot so zapisali, je
medicinska sestra
s srcem,
integriteto, prepoznana po
nasmehu in predanosti svojemu
poklicu.
Magistrica zdravstvene
nege Barbara Benedik je
vodilna medicinska sestra
na bolniškem oddelku
100 na Kliniki Golnik,
aktivna kot predavateljica
na strokovnih srečanjih,
voditeljica učnih delavnic
in avtorica strokovnih
člankov. Je tudi predavateljica
na Fakulteti za zdrav¬
1
SLOVENIJA
8.12.2015 Gorenjski glas
Stran/Termin:
13
Prejemnice in prejemnik srebrnega znaka: Nežka Colja, Barbara Benedik, Boštjan Cluhar
in Zvonka Krančan ter Alenka Bijol, predsednica Društva medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Gorenjske / Foto: Corazd Kavčič
stvo Jesenice. »Trudi se
upoštevati želje, dostopna
je za pogovor, pravična ob
reševanju morebitnih sporov.
Predana je svojemu
delu. V ospredje postavlja
so zapisali v
bolnika,
obrazložitvi.
Boštjan Gluhar pa dela kot
mavčar v kirurški specialis¬
tični ambulanti v Splošni
bolnišnici Jesenice. Bil je
prvi mavčar, ki je opravil
skupine za organizacijo
družabnih srečanj zaposlenih.
nacionalno poklicno kvalifikacijo
za ortopedskega
objavlja strokovne
prispevke in v učnih delavnicah
deli svoje znanje z
udeleženci. Je aktivni član
komisije za inovativnost ter
Na prireditvi so se
tehnologa,
gorenjske
medicinske sestre,
babice in zdravstveni tehniki
nasmejali ob
monokomediji
Moška copata in
s
šampanjcem nazdravili
novemu letu.
2