Design serije

Comments

Transcription

Design serije
Produktni katalog
2015
Armature
Sanitarne armature UNITAS so
prisotne v 75-ih državah sveta. Z
novimi investicijami, tehnologijo
in znanjem raste že od leta 1933.
V luči zadovoljevanja potreb
uporabnika, novih trendov na
trgu in vse bolj zahtevnega okusa
potrošnikov se raven kakovosti
sanitarnih armatur UNITAS
ves čas dograjuje in približuje
vodilnim v svoji branži.
2
Sanitarne armature UNITAS
prisutne su u 75 zemalja svijeta.
Pomoću novih ulaganja, tehnologija
i znanja raste već od 1933. godine.
U svijetlu zadovoljstva potreba
kupaca, novih trendova na tržištu i
sve zahtjevnijih korisnika, kvaliteta
UNITAS sanitarnih armatura je u
konstantnom porastu i približava
se vodećim kompanijama u ovoj
djelatnosti.
VIZIJA
Z vedno novimi oblikami in rešitvami si prizadevamo postati eden izmed
vodilnih, tehnološko naprednih in mednarodno priznanih proizvajalcev
armatur, s prepoznavnim vizualnim konceptom in svojo lastno zgodbo.
Prepoznati trende in potrebe na tržišču s področja sanitarnih armatur,
jih razviti in oblikovati v izdelke, ki bodo tehnološko napredni,
funkcionalni in enostavni za uporabo. Biti ponudnik armatur, ki so
tehnološko dovršene, praktične, ekološke, vrhunske kvalitete, sodobnih
in svežih oblik, vendar še vedno po dostopnih cenah, je naša vizija.
VIZIJA
S novim dizajnom i
rješenjima, nastojimo postati
jedan od vodećih, tehnološki
naprednih i međunarodno
priznatih proizvođača
armatura, s prepoznatljivim
vizualnim konceptom i
svojom vlastitom pričom.
Pratiti trendove i potrebe na
tržištu sanitarnih armatura,
razvijati ih i oblikovati u
proizvode koji su tehnološki
napredni, funkcionalni i
jednostavni za korištenje.
Biti dobavljač armatura koje
su tehnološki napredne,
praktične, ekološke, vrhunske
kvalitete, svježe i modernih
oblika ali još uvijek po
pristupačnim cijenama, je
naša vizija.
3
Unitas
V sodobno opremljenem
proizvodno razvojnem centru v
Šmartnem pri Litiji na modernih
obdelovalnih napravah
proizvajamo sanitarne armature,
katerih kvaliteta je potrjena z
vsemi pomembnimi evropskimi
certifikati.
Sanitarne armature proizvodimo
u našem suvremeno
opremljenom proizvodnorazvojnom centru u Šmartnom
pri Litiji, na tehnološki modernim
strojevima za obradu. Kvaliteta
naših sanitarnih armatura
potvrđena je svim važnijim
europskim certifikatima.
Več kot osemdeset letne
izkušnje nam dajejo znanje in
tehnologijo, ki nam omogoča
razviti kakovostno sanitarno
armaturo.
Više od 80 godina rada i iskustva
sa stečenim znanjem i usvojenim
tehnologijama omogućuju nam
razvoj kvalitetnih sanitarnih
armatura.
4
Naše armature ustrezajo
evropskim standardom SIST
EN200, SIST EN246, SIST
EN248, SIST EN817, SIST
EN1112 in SIST EN1113.
Naše armature su proizvedene
prema evropskim standardima
SIST EN200, SIST EN246,
SIST EN248, SIST EN817, SIST
EN1112 in SIST EN1113.
POSLANSTVO
Prepoznati bivanjske trende v
okolju, v katerem delujemo in
na podlagi prepoznanih zahtev
uporabnikov in tržišča razvijati
rešitve v obliki izdelkov, ki bodo
tehnološko napredne, tehnično
dovršene, vendar enostavne
in praktične za uporabo ter
vizualno do potankosti dodelane.
POSLANJE
Prepoznati životne trendove u
okruženju u kojem poslujemo,
i na temelju zahtjeva potrošača,
razvijati rješenja u obliku
proizvoda, koji će biti tehnološki
napredni, tehnički sofisticirani,
ali jednostavni i praktični za
korištenje te vizualno obrađeni
do savršenstva.
Ekologija
Zmanjšajte porabo vode in
prihranite z uporabo kompleta
za varčevanje vode UNITAS.
Ta vsebuje dva ECO-Perlatorja
s pretokom vode 6L/min. in
regulator pretoka za prho s
pretokom 9l/min.
Možno ga je uporabiti za vse
družine sanitarnih armatur
UNITAS.
Smanjite potrošnju vode i
uštedite pomoću kompleta za
uštedu vode UNITAS. Komplet
sadrži dva ECO-perlatora s
protokom vode od 6 l/min
i regulator protoka za tuš s
protokom od 9 l/min. Moguća
upotreba kod svih obitelji
sanitarnih armatura UNITAS.
Kvalitetna znamka slovenskih
sanitarnih armatur za
kuhinje in kopalnice.
Kvalitetna slovenska marka
za kupaonske i kuhinjske
sanitarne armature.
OKOLJSKA OZAVEŠČENOST IN SKRB ZA OKOLJE
Našemu podjetju predstavlja premišljena poraba virov in energentov, okolju prijazne metode
proizvodnje ter skrb za okolje, del družbene odgovornosti in ozaveščenosti.
Uporaba okolju prijazne embalaže, promocijskih materialov in recikliranih materialov predstavlja
le del naše okoljske odgovornosti, ki je namenjena materialom, ki jih uporabljamo. Temu sledijo
seveda tudi okolju prijazni proizvodni postopki; Sodobna galvanska linija, ravnanje z odpadnimi
vodami, ponovna uporaba odpadnih materialov zaokroža družbeno in okoljsko odgovorno
ravnanje našega podjetja.
Drugi poudarek skrbi za okolje, pa je namenjen predvsem varnosti in varčnosti. Sem prištevamo
rešitve v obliki izdelkov, ki se osredotočajo predvsem na premišljen pristop pri varčevanju z
vodo, energetsko učinkovitost in prihranek na energiji in s tem ohranitev naravnih virov. Naš cilj
je visoko kvaliteten, varen in varčen proizvod, ki zagotavlja dolgoletno učinkovito uporabo.
EKOLOŠKA OSVJEŠTENOST I BRIGA ZA OKOLIŠ
Briga za okoliš u našoj tvrtci predstavlja razborito korištenje prirodnih izvora energije, ekološki
prihvatljivih proizvodnih metoda i dio društvene odgovornosti i svijesti.
Upotreba okolišu prihvatljive ambalaže, promotivnih i recikliranih materijala, predstavlja samo
dio naše odgovornosti prema okolišu. Nakon toga slijede, naravno, ekološki proizvodni procesi,
moderna galvanska linija, pročišćavanje otpadnih voda i ponovno korištenje recikliranih materijala
zaokružuju društveno i ekološki odgovorno upravljanje našom tvrtkom.
Drugi naglasak brige za okoliš, prvenstveno je usmjeren prema sigurnosti i štedljivosti. Dajemo
rješenja u obliku proizvoda, koji prije svega imaju promišljen pristup prema štednji vode,
energetskoj učinkovitosti i štednji energije, a samim time i prirodnih resursa. Naš cilj je visoko
kvalitetan, siguran i ekonomičan proizvod koji pruža dugotrajnu i učinkovitu upotrebu.
Kazalo
Kazalo
Kazalo
Design serije
Kuhinja
&
kopalnica
Infinity
12
Fresh
22
Termostatske
32
Elektronske
34
Showers
Design
&
Classic
8
Design Showers
78
Classic Showers
88
Classic serije
Kuhinja
&
kopalnica
Prestige
42
Harmony
48
Project
52
Simpaty
56
Stil
64
Classic
72
Design serije
Podometne
armature
Podometne armature
92
Dodatna oprema
98
Pribor
100
Ventili
102
Sifoni
104
Pribor
108
Sheme
110
Index
131
9
design
serije
Kuhinja &
kopalnica
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
INFINITY kuhinjske armature
Infinity kuhinjske armature s sodobnimi linijami in
praktičnostjo uporabe zlahka umestimo v katerokoli sodobno
kuhinjo. Kombinacija ravnih in okroglih linij deluje elegantno,
vendar kljub temu sodobno. Dovršena oblika, združena s
premišljenimi rešitvami in paleto različnih izpustov predstavlja
optimalno izbiro za zanesljivost in svobodo uporabe v vaši
kuhinji. V družini kuhinjskih armatur INFINITY je moč najti
stransko armaturo, ki jo je mogoče uporabiti, tako na desni,
kot levi strani, v naboru artiklov pa so trije tipi izpustov.
12
Infinity
INFINITY kuhinjske armature
Infinity armature za kuhinju sa svojim modernim linijama
i praktičnosti upotrebe možemo lako uklopiti u bilo koju
modernu kuhinju. Kombinacija ravnih i zakrivljenih linija djeluje
elegantno, ali još uvijek moderno. Profinjen oblik u kombinaciji
s pametnim rješenjima i paletom različitih izljeva predstavlja
optimalan izbor za sigurnost i slobodu korištenja u vašoj kuhinji.
U obitelji kuhinjskih armatura INFINITY možete naći armaturu s
bočno smještenom ručicom, koja omogućava korištenje kako s
desne tako i s lijeve strane. U ponudi su artikli s tri vrste izljeva.
i20
Infinity i20
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 112
00170 00169 01169
kotni ventili
kutni ventili
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
13
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Infinity
i23
Infinity i23
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 113
00176 00175 01175
kotni ventili
kutni ventili
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
14
i21
i22
Infinity i21
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 112, 113
00172 00171 01171
Infinity i22
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 113
00174 00173 01173
15
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Infinity
i12
i10
Vse armature za umivalnik in bide imajo vgrajen eco perlator, ki omogoča pretok vode 6 l / minuto.
Sve armature za umivaonik i bide imaju ugrađen eco perlator s protokom vode od 6 l / min.
16
Infinity i10
Infinity i12
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Povišana armatura za umivalnik
Povišena armatura za
umivaonik
Skica: str. 112
Skica: str. 112
00004 00002 00003 00001
00014 00012 00013 00011
zgornji del sifona
gornji dio sifona
kotni ventili
kutni ventili
zgornji del sifona, sifon, kotni ventili
gornji dio sifona, sifon, kutni ventili
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
INFINITY umivalniške armature
Elegantno kombiniranje ravnih in okroglih linij, ki ga nadgrajuje
tudi skrb za okolje in varčevanje z vodo z ECO aeratorjem, vas
razvaja pri vaši vsakodnevni uporabi. V armaturo je vgrajen
aerator najvišje kakovosti, ki omogoča pretok vode 6 l na minuto.
Tako predstavlja INIFINITY umivalniška armatura eleganten in
uporaben spoj sodobnih oblik in hkrati skrbi za okolje.
INFINITY umivaonik armature
Elegantna kombinacija ravnih i zakrivljenih linija, koju
nadopunjuje briga za okoliš i ušteda vode s ECO perlatorom, daje
vam zadovoljstvo prilikom svakodnevne upotrebe. U armaturu
je ugrađen prerlator najviše kvalitete, koji daje protok vode od 6
litara u minuti. Tako armatura za umivaonik INFINITY predstavlja
elegantan i koristan spoj modernog dizajna i brige za okoliš.
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Infinity
Infinity i50
Armatura za bide
Armatura za bide
Skica: str. 112
00503 00501
i50
zgornji del sifona
gornji dio sifona
kotni ventili
kutni ventili
zgornji del sifona, sifon, kotni ventili
gornji dio sifona, sifon, kutni ventili
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
Vse armature za umivalnik in bide imajo vgrajen eco
perlator, ki omogoča pretok vode 6 l / minuto.
Sve armature za umivaonik i bide imaju ugrađen eco
perlator s protokom vode od 6 l / min.
19
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Infinity
i30
Infinity i30
Armatura za kad
Armatura za kadu
Skica: str. 113
00301 00302 00303
20
V armaturah za kad s pršnim setom je vgrajen regulator, ki
omogoča pretok vode 9 l / minuto.
U armaturama za kadu s tuš setom ugrađen je regulator
protoka vode od 9 l / min.
i40
Infinity i40
Armatura za prho
Armatura za tuš
Skica: str. 113
00401 00402 00403
samo armatura
samo armatura
tuš ročka
ručica tuša
tuš cev, konzola, tuš ročka
crijevo za tuš, konzola, ručica tuša
21
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Fresh
f22
f32
f42
Fresh f22
Armatura za kuhinjo - pregibna
Armatura za kuhinju - pregibna
Skica: str. 114, 115
00136 00135 01138
Fresh f32
Fresh f42
kotni ventili
kutni ventili
Armatura za kuhinjo - pregibna
Armatura za kuhinju - pregibna
Armatura za kuhinjo - pregibna
Armatura za kuhinju - pregibna
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
Skica: str. 115
Skica: str. 116
00147 00145 01146
00146 00144 01145
23
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Fresh
FRESH kuhinjske armature
Njen dovršen design in preigravanje okroglih linij, ki ga je možno uporabiti v vsaki sodobni kuhinji, je v liniji FRESH kitchen
združen s celo paleto praktičnih rešitev. Visoki, premični izpusti, izvlečni tuš, je samo nekaj izmed rešitev, ki vam omogoča
kreativnost in enostavnost uporabe armatur iz linije Fresh. Posebna rešitev, ki jo predstavljamo v tej družini kuhinjskih armatur, je
armatura z izpustom, ki ga je mogoče poklopiti v primeru, ko je vaše kuhinjsko korito postavljeno ob oknu. Izpust, ki ga je mogoče
poklopiti, vam omogoči odpiranje in zapiranje okna brez težav. V tej družini pa najdete tudi termostatsko varianto kuhinjske
armature, ki vam nudi ugodje pri uporabi, varčevanje s toplo vodo in varnost pred poparjenjem.
FRESH kuhinjske armature
Njen sofisticiran dizajn i razigranost okruglih linija, koje je moguće uklopiti u svaku modernu kuhinju, je u seriji FRESH združen
s cijelom paletom praktičnih rješenja. Visoki, pokretni izljev, tuš na izvlačenje, samo je dio od rješenja koje vam omogućava
kreativnost i jednostavnost korištenja armatura iz serije Fresh. Posebno rješenje, koje predstavljamo u ovoj obitelji kuhinjski
armatura, je armatura s izljevom kojeg je moguće preklopiti u slučaju kada je vaš sudoper postavljen ispod prozora. Izljev, kojeg
možete preklopiti, omogućava vam nesmetano otvaranje i zatvaranje prozora. U ovoj obitelji možete pronaći termostatsku
varijantu kuhinjske armature koja nudi udobnost u upotrebi, uštedu tople vode i sigurnost od opeklina.
24
f21
f31
f41
Fresh f21
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 114
00133 00134 01137
Fresh f31
Fresh f41
kotni ventili
kutni ventili
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
Skica: str. 115
Skica: str. 116
00131 00132 01144 01143
00129 00130 01142 01141
25
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Fresh
f20
Fresh f20
Armatura za kuhinjo - s tušem
Armatura za kuhinju - sa tušem
Skica: str. 114
00138 00137
kotni ventili
kutni ventili
samo armatura
samo armatura
Edinstveno zasnovana oblika armature omogoča poljubno usmeritev curka v
težje dosegljive dele posode. Idealno za globlja kuhinjska korita. Enostavno odpiranje.
Jednistveni dizajn omogućuje usmeravanje mlaza kod teško dostupnih delova
posuđa. Idealno za dublje sudopere. Lagano otvaranje.
26
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
f23
Fresh f23
Termostatska armatura za kuhinjo
Termostatska armatura za kuhinju
Skica: str. 115
00235
27
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Fresh
f10
f11
Fresh f10
Fresh f11
zgornji del sifona
gornji dio sifona
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
kotni ventili
kutni ventili
zgornji del sifona, sifon, kotni ventili
gornji dio sifona, sifon, kutni ventili
28
Skica: str. 113, 114
Skica: str. 114
00039 00038 00040 00035 01035
00048 00049
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
FRESH armature za kopalnico
Moderne, trendovske, okrogle linije, dovršenost detajlov, različne izvedbe umivalniških armatur iz te družine, dajejo zagotovilo,
da je družino umivalniških armatur Fresh, moč uvrstiti v vsako sodobno kopalnico. Oblikovno in uporabno dovršen izdelek, ki
svojemu uporabniku nudi zadovoljstvo ob vsakodnevni uporabi te armature.
FRESH armature za kopalnico
Moderne, trendovske, okrugle linije, savršenstvo detalja i različite izvedbe daju sigurnost da je obitelj armatura za umivaonik
moguće ugraditi u svaku modernu kupaonicu. Dizajniran i uporabno dovršen proizvod, koji korisniku nudi svakodnevno
zadovoljstvo korištenja
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Fresh
f12
Fresh f12
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Skica: str. 114
00045 00044
Fresh f50
Armatura za bide
Armatura za bide
Skica: str. 114
00537 00536 00535
zgornji del sifona
gornji dio sifona
kotni ventili
kutni ventili
zgornji del sifona, sifon, kotni ventili
gornji dio sifona, sifon, kutni ventili
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
30
f50
Fresh f30
Armatura za kad
Armatura za kadu
Skica: str. 115
f30
00334 00337 00335
Fresh f40
Armatura za prho
Armatura za tuš
Skica: str. 115
00434 00438 00435
samo armatura
samo armatura
zgornji del sifona, sifon, kotni ventili
gornji dio sifona, sifon, kutni ventili
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
tuš ročka
ručica tuša
f40
tuš cev, konzola, tuš ročka
crijevo za tuš, konzola, ručica tuša
31
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Fresh
Termostatske
armature
t30
Fresh t30
Termostatska armatura za kad
Termostatska armatura za kadu
Skica: str. 116
00339 00336
32
FRESH termostatske armature
Elegantne, prestižne, okrogle linije, čudovito dopolnjujejo izjemno uporabnost termostatske armature iz družine Fresh; Udobje,
ki ga nudi nastavitev željene temperature vode, prepleten s praktičnostjo, ki ga nudita prihranek pri količini porabljene tople
vode in varnostjo pred poparitvijo s prevročo vodo, kar je predvsem dragoceno pri družinah z malimi otroki. Površina armature
je prav tako varna na dotik, saj se med uporabo ne segreje.
FRESH termostatske armature
Elegantne, prestižne, okrugle linije, predivno nadopunjuju iznimnu upotrebljivost termostatske armature iz obitelji Fresh. Ugodnost,
koju nudi namještanje željene temperature vode, isprepletena je s praktičnosti koju daje ušteda u količini potrošene tople vode
i sigurnosti sprečavanja opeklina od prevruće vode. Sigurnost od sprečavanja opeklina posebno je važna kod obitelji s malom
djecom. Površina armature je isto tako sigurna na dodir, jer nema zagrijavanja tijekom upotrebe.
t40
Fresh t40
samo armatura
samo armatura
Termostatska armatura za prho
Termostatska armatura za tuš
tuš ročka
ručica tuša
tuš cev, konzola, tuš ročka
crijevo za tuš, konzola, ručica tuša
Skica: str. 116
00440 00437
33
Elektronske armature
Elektronske armature
Fresh
Elektronske
armature
FRESH IR
Ko je premišljena in dovršena oblika armatur iz družine FRESH, združena s prvovrstno funkcionalnostjo senzorske armature.
Senzorske armatura poleg higienskih prednosti, ki jih s pridom izkoristijo v bolnicah in javnih objektih, nudi svojih uporabnikom
tudi ugodje in varnost pri pred nastaviti temperature vode, nezanemarljiv pa je tudi varčevalni vidik, zaradi česar se vse več ljudi
odloča za uporabo teh armatur tudi doma. V asortimentu vrhunskih senzorskih armatur FRESH je moč najti mešalne, kakor tudi
ne-mešalne umivalniške armature, različnih oblik in izvedb, mogoča je baterijska, kot tudi omrežna izvedba.
FRESH IR
Spoj osmišljenog i modernog oblika armatura iz obitelji FRESH s prvoklasnom funkcionalnošću senzorske armature. Senzorska
armatura uz higijenske prednosti, koje učinkovito koriste u bolnicama i javnim ustanovama, također korisniku nudi udobnost i
sigurnost podešavanja temperature vode. Nezanemariva činjenica je ušteda na potrošnji vode, zbog čega sve veći broj ljudi odabire
korištenje tih armatura u kućanstvu. U ponudi vrhunskih senzorskih armatura FRESH moguće je pronaći miješajuće i ne-miješajuće
armature, različitih oblika i izvedbe. U ponudi je izvedba s baterijskim ili mrežnim napajanjem.
34
Fresh e10
Elektronska armatura za
umivalnik
Elektronska armatura za
umivaonik
e10
Skica: str. 116
09016 09017
e11
Fresh e11
Povišana elektronska armatura
za umivalnik
Visoka elektronska armatura
za umivaonik
Skica: str. 116
FRESH-IR za hladno ali
predmešano vodo, baterijsko
napajanje 9V/230V,
programabilna elektronika.
09020 09021
FRESH-IR za hladnu ili
predmješanu vodu, Armatura
9V/230 V programabilna
elektronika.
Fresh e15
FRESH-IR mešalna, baterijsko
napajanje 9V/230V, programabilna
elektronika.
FRESH-IR miješajuća, Armatura
9V/230 V programabilna elektronika.
e16
Elektronska armatura za
umivalnik
Elektronska armatura za
umivaonik
Skica: str. 117
09018 09019
Fresh e16
Povišana elektronska armatura
za umivalnik
Visoka elektronska armatura
za umivaonik
e15
Skica: str. 117
09022 09023
35
Elektronske armature
Elektronske armature
Fresh
Fresh e50
Nadometni elektronski izplakovalnik za pisoar - baterijski
Elektronski ispirač za pisoar nadzidni, baterijski
Skica: str. 117
09510
36
e50
Fresh e66
Podometni elektronski
izplakovalnik za pisoar,
vzidni set
Elektronski ispirač za pisoar,
uzidni set
Skica: str. 129
e66
09511
Podometni, 1/2”, 9 V, brez maske
Podžbukno, 1/2”, 9 V bez pokrova
09512
Podometni, 1/2”, 230 V, brez maske
Podžbukno, 1/2”, 230 V bez pokrova
09511 09512
Fresh e61
Pokrivna plošča s senzorjem
Pokrovna ploča sa senzorom
Skica: str. 117
e61
Pokrivna plošča s senzorjem, za artikel
09511 in 09512.
ABS, bela
Pokrovna ploča sa senzorom, za
proizvod 09511 i 09512.
ABS, bijela
12261
Fresh e63
Pokrivna plošča s senzorjem
Pokrovna ploča sa senzorom
Skica: str. 117
e63
Pokrivna plošča s senzorjem, za artikel
09511 in 09512.
ABS, krom-mat
Pokrovna ploča sa senzorom, za
proizvod 09511 i 09512.
ABS, krom-mat
12263
37
Elektronske armature
Elektronske armature
Fresh
e12
FRESH-IR za hladno ali predmešano
vodo, baterijsko napajanje 6V/230V.
e70
FRESH-IR za hladnu ili predmješanu
vodu, Armatura 6V/230 V.
Nadometni elektronski izplakovalnik
za pisoar - baterijski. Napajanje 6 V.
Elektronski ispirač za pisoar nadzidni, baterijski. Napajanje 6 V.
e60
Podometni elektronski izplakovalnik
za pisoar. Napajanje 6 V ili 220V.
Elektronski ispirač za pisoar - uzidni.
Napajanje 6 V ili 220V.
38
Fresh e12
Fresh e60
Fresh e70
Elektronska armatura za
umivalnik
Elektronska armatura za
umivaonik
Podometni elektronski
izplakovalnik za pisoar
Elektronski ispirač za pisoar uzidni
Nadometni elektronski izplakovalnik za pisoar - baterijski
Elektronski ispirač za pisoar nadzidni, baterijski
Skica: str. 117
Skica: str. 117
Skica: str. 117
09013 09011
09508 09502
09501
e40
Fresh e40
Elektronska armatura za prho
Elektronska armatura za tuš
Skica: str. 117
09402 09401
12704
12705
12706
Set za predmešanje
Set za predmiješanje
Set za napajanje FRESH IR
Set za napajanje FRESH IR
Set za suho vgradnjo z
pritrdilnimi elementi
Set za suhumontažnu
ugradnju
opomba: za artikle 09016, 09017,
09020, 09021
bilješka: za artikle 09016, 09017,
09020, 09021
39
classic
serije
Kuhinja &
kopalnica
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Prestige
p20
Prestige p20
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 118
Keramična kartuša omogoča mehansko omejitev,
oziroma nastavitev temperature vode, dvostopenjsko
odpiranje pa pripomore k varčevanju z vodo.
00151 01132
Keramička
kartuša
omogućava
mehaničko
ograničenje, odnosno podešavanje temperature
vode. Otvaranje u dva stupnja pomaže kod uštede
vode.
Prestige p21
Armatura za kuhinjo - stenska
Armatura za kuhinju - zidna
Skica: str. 118
00252 00251
p21
kotni ventili
kutni ventili
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
Jednistveni praktični dizajn.
Izliv 120 / 200 mm, krom
Jednistveni praktični dizajn.
Izljev 120 /200 mm, krom
43
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Prestige
Keramična kartuša omogoča mehansko omejitev,
oziroma nastavitev temperature vode, dvostopenjsko
odpiranje pa pripomore k varčevanju z vodo.
Keramička
kartuša
omogućava
mehaničko
ograničenje, odnosno podešavanje temperature
vode. Otvaranje u dva stupnja pomaže kod uštede
vode.
p10
p11
Prestige p10
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
p50
Skica: str. 117
00061 00071 00051
Prestige p11
Prestige p50
zgornji del sifona
gornji dio sifona
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Armatura za bide
Armatura za bide
kotni ventili
kutni ventili
zgornji del sifona, sifon, kotni ventili
gornji dio sifona, sifon, kutni ventili
Skica: str. 117, 118
Skica: str. 118
00063 00073 00055
00561 00571 00551
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
45
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Prestige
p30
Prestige p30
Armatura za kad
Armatura za kadu
Skica: str. 118
Keramična kartuša omogoča mehansko omejitev, oziroma nastavitev temperature vode,
dvostopenjsko odpiranje pa pripomore k varčevanju z vodo.
Keramička kartuša omogućava mehaničko ograničenje, odnosno podešavanje temperature
vode. Otvaranje u dva stupnja pomaže kod uštede vode.
p40
00353 00356 00352
Prestige p40
Armatura za prho
Armatura za tuš
Skica: str. 118
00452 00455 00451
samo armatura
samo armatura
tuš ročka
ručica tuša
tuš cev, konzola, tuš ročka
crijevo za tuš, konzola, ručica tuša
47
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
h21
Harmony h21
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 125
00292 00291
48
Harmony
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Harmony
h10
Harmony h10
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Skica: str. 125
00093 00092 00094 00091 01095
h40
h30
h50
Harmony h30
Armatura za kad
Armatura za kadu
Skica: str. 125
00395 00393 00394
zgornji del sifona
gornji dio sifona
Harmony h50
Harmony h40
zgornji del sifona, sifon, kotni ventili
gornji dio sifona, sifon, kutni ventili
Armatura za bide
Armatura za bide
Armatura za prho
Armatura za tuš
Skica: str. 125, 126
Skica: str. 125
00594 00592 00591
00493 00491 00492
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
tuš ročka
ručica tuša
tuš cev, konzola, tuš ročka
crijevo za tuš, konzola, ručica tuša
51
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Project
m20
Project m20
kotni ventili
kutni ventili
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
Skica: str. 121
00185 00184 01185
52
53
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
m-a1
Project
m50
Project m-a1
Podstavek za armaturo
Postolje za armature
m10
Skica: str. 115
19228
Project m10
Project m50
zgornji del sifona
gornji dio sifona
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Armatura za bide
Armatura za bide
zgornji del sifona, sifon, kotni ventili
gornji dio sifona, sifon, kutni ventili
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
54
Skica: str. 121
Skica: str. 121
00026 00024 00025 00023
00518 00516 00515
m30
Project m30
Armatura za kad
Armatura za kadu
Skica: str. 121
00326 00325
Project m40
m40
Armatura za prho
Armatura za tuš
Skica: str. 121
00427 00425
55
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Simpaty
s20
s30
s40
Simpaty s20
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 119
00186 00182 01182
kotni ventili
kutni ventili
Simpaty s40
Simpaty s30
samo armatura
samo armatura
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 120
Skica: str. 119
00190 00193 01187 01186
00188 00189 01189 01188
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
57
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Simpaty
s21
Simpaty s21
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 119
00183 00181 01181
s23
s24
s22
Simpaty s22
Armatura za kuhinjo - stenska
Armatura za kuhinju - zidna
Skica: str. 119
Izliv 120 / 200 mm.
Izliv 120 / 200 mm.
00282 00281
samo armatura
samo armatura
Simpaty s24
Simpaty s23
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
Armatura za kuhinjo - zdravniška
Armatura za kuhinju - liječnička
Armatura za kuhinjo - stenska
Armatura za kuhinju - zidna
Skica: str. 119
Skica: str. 119
00237
01281
59
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Simpaty
s10
s50
s39
60
Simpaty s10
Simpaty s39
Simpaty s50
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Armatura za prho
Armatura za tuš
Armatura za bide
Armatura za bide
Skica: str. 118, 119
Skica: str. 120
Skica: str. 120
00084 00082 00083 00081 01081
00480 00481 00482
00584 00582 00581
Simpaty s41
Armatura za kad in umivalnik
Armatura za kadu i umivaonik
s41
Skica: str. 120
00383
zgornji del sifona
gornji dio sifona
zgornji del sifona, sifon, kotni ventili
gornji dio sifona, sifon, kutni ventili
tuš ročka
ručica tuša
tuš cev, konzola, tuš ročka
crijevo za tuš, konzola, ručica tuša
61
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Simpaty
s32
s31
Simpaty s32
Simpaty s31
kotni ventili
kutni ventili
Armatura za kad
Armatura za kadu
Armatura za kad
Armatura za kadu
samo armatura
samo armatura
visokotlačna izvedba
visokotlačna izvedba
62
Skica: str. 120
Skica: str. 120
00380 00381 00384
00388 00389
tuš ročka
ručica tuša
tuš cev, konzola, tuš ročka
crijevo za tuš, konzola, ručica tuša
Model za visokotlačni bojler.
Vključena tuš ročica.
Model za visokotlačni bojler.
Uključena tuš ručica.
s42
Simpaty s42
Armatura za kad
Armatura za kadu
Skica: str. 120
01381
Vse sanitarne armature družine Simpaty lahko
opremimo z zdravniško ročico.
Liječnička izvedba moguća je kod svih sanitarnih
armatura obitelji Simpaty.
s51
Simpaty s51
Armatura za umivalnik zdravniška
Armatura za umivaonik liječnička
Skica: str. 120
00037
63
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Stil
z20
z400
Stil z20
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
z22
Skica: str. 122
07169 07158 08150
Stil z22
Stil z400
kotni ventili
kutni ventili
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
64
Skica: str. 122
Skica: str. 123
07163 07159 08161 01164
08266
Stil z40
z200
z40
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 122
07162 07156 08149
Stil z42
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 122
07165 07157 08163
Stil z200
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
z42
Skica: str. 123
08255
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Stil
z27
z25
z26
66
Stil z25
Stil z26
Stil z27
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 122
Skica: str. 122
Skica: str. 122
07263
07264
07265
z47
z45
z46
Stil z45
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 122
07260
samo armatura
samo armatura
Stil z47
Stil z46
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 122
Skica: str. 122
07262
07261
67
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Stil
z10
STIL armature
Zanimiv preplet klasičnih oblik s
starinskimi, retro linijami, je združen s
čudovitimi detajli v krom ali zlati barvi.
Vašemu domu daje pridih starinskosti
in domačnosti.
z12
STIL armature
Zanimljiva isprepletenost klasičnih
oblika s tradicionalnim, retro
linijama, u kombinaciji s prekrasnim
pojedinostima u krom ili zlatnoj boji.
Vašem domu daje dašak tradicije i
domaćinstva.
Stil z10
Stil z12
zgornji del sifona
gornji dio sifona
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
kotni ventili
kutni ventili
zgornji del sifona, sifon, kotni ventili
gornji dio sifona, sifon, kutni ventili
68
Skica: str. 121
Skica: str. 122
07066 07072 07061
07067 07077 07062
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
z13
z11
Stil z11
Stil z13
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Skica: str. 121
Skica: str. 122
07068 07073 07063
07078 07079 07064
69
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Stil
z50
z40
70
z30
Stil z30
Stil z40
Stil z50
Armatura za kad
Armatura za kadu
Armatura za prho
Armatura za tuš
Armatura za bide
Armatura za bide
Skica: str. 122
Skica: str. 122
Skica: str. 122, 123
07357
07465 07462
07558 07554
z51
z31
z41
Stil z31
Armatura za kad
Armatura za kadu
Skica: str. 122
07358
zgornji del sifona
gornji dio sifona
Stil z51
Stil z41
zgornji del sifona, sifon, kotni ventili
gornji dio sifona, sifon, kutni ventili
Armatura za bide
Armatura za bide
Armatura za prho
Armatura za tuš
Skica: str. 122, 123
Skica: str. 122
07559 07555
07466 07464
samo armatura
samo armatura
tuš ročka
ručica tuša
tuš cev, konzola, tuš ročka
crijevo za tuš, konzola, ručica tuša
71
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Classic
c21
c20
Classic c20
Classic c21
kotni ventili
kutni ventili
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
72
Skica: str. 124
Skica: str. 124
05154 06156 06158
05251
c22
c23
c24
Classic c22
Classic c23
Classic c24
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Armatura za kuhinjo
Armatura za kuhinju
Skica: str. 124
Skica: str. 124
Skica: str. 124
05252
05253
06251
73
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Classic
c10
Classic c10
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
c06
Skica: str. 123
05056 05055
Classic c04
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
c07
c05
Skica: str. 123
10251
Classic c05
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Skica: str. 123
10351
c04
Classic c06
Classic c07
zgornji del sifona
gornji dio sifona
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
kotni ventili
kutni ventili
zgornji del sifona, sifon, kotni ventili
gornji dio sifona, sifon, kutni ventili
74
Skica: str. 123
Skica: str. 123
10352
10354
samo armatura
samo armatura
nizkotlačna izvedba
niskotlačna izvedba
c01
c11
Classic c11
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Skica: str. 123
c08
c02
c50
10651
Classic c50
Armatura za bide
Armatura za bide
Skica: str. 124, 125
05554 05557 05553
Classic c01
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Skica: str. 123
c15
10052
Classic c02
Classic c15
Classic c08
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
Skica: str. 123
Skica: str. 123
Skica: str. 123
10151
10551
10355
75
Armatura za kopalnico
Armatura za kupaonicu
Classic
c30
Classic c30
Armatura za kad
Armatura za kadu
Skica: str. 124
c12
05351
c31
Classic c31
Armatura za kad in umivalnik
Armatura za kadu i umivaonik
Skica: str. 124
c43
05355
Classic c43
Classic c12
zgornji del sifona
gornji dio sifona
Pipa zidna - prha ročna
Slavina zidna - ručni tuš
Armatura za umivalnik
Armatura za umivaonik
kotni ventili
kutni ventili
zgornji del sifona, sifon, kotni ventili
gornji dio sifona, sifon, kutni ventili
76
Skica: str. 124
Skica: str. 123
10451
10652
samo armatura
samo armatura
tuš ročka
ručica tuša
c40
c09
c03
Classic c40
Armatura za prho
Armatura za tuš
Skica: str. 124
05452 05451
Classic c41
Armatura za prho
Armatura za tuš
Skica: str. 124
05454
Classic c42
Armatura za kad
Armatura za kadu
c41 c42 c44
Skica: str. 124
Classic c09
Classic c03
Classic c44
Pipa zidna - ventil
Slavina zidna - ventil
Pipa zidna - priključek
Slavina zidna - priključak
Pipa zidna - prha stoječa
Slavina zidna - stojeći tuš
05455
opomba: za pralni ali pomivalni stroj 3/4”
bilješka: za perilicu rublja ili posuđa 3/4”
Skica: str. 123
Skica: str. 123
Skica: str. 124
10356
10152
10452
77
design
Series
Showers
Ročice za prho
Ručice tuša
Showers
Pure a01
Ročica za prho
Ručica tuša
Skica: str. 126
a01
12050
a02
Thin a02
Ročica za prho
Ručica tuša
Skica: str. 126
12051
a03w
Smart a03
Ročica za prho
Ručica tuša
Skica: str. 126
a03
12052
80
Smart a03w
Infinity a04
Ročica za prho - Bela
Ručica tuša - Bijela
Ročica za prho
Ručica tuša
Skica: str. 127
Skica: str. 126
12053
12043
a04
Tuš seti
Tuš setovi
a05
a06
82
Infinity a05
Pure S a06
Set s konzolo
Set s konzolom
Set s konzolo
Set s konzolom
Skica: str. 126
Skica: str. 126
12460
12461
Showers
a07
Smart a07
Set s konzolo
Set s konzolom
Skica: str. 126
12462
83
Tuš seti
Tuš setovi
Showers
a11
a12
Pure waterfall a11
Tuš sistem
Sustav za tuš
Skica: str. 126
12551
Smart a12
Tuš sistem
Sustav za tuš
Skica: str. 126
12552
84
Tuš šobe
Mlaznica tuša
Nadglavna prha a08
Tuš šoba
Mlaznica tuša
Showers
a08
opomba: fi 227 mm, ABS
bilješka: fi 227 mm, ABS
Skica: str. 126
12103
Nadglavna prha a08w
Tuš šoba - Bela
Mlaznica tuša - Bijela
a08w
opomba: fi 227 mm, ABS
bilješka: fi 227 mm, ABS
Skica: str. 129
12107
Nadglavna prha a09
Tuš šoba
Mlaznica tuša
a09
opomba: 260 x 200 mm, ABS
bilješka: 260 x 200 mm, ABS
Skica: str. 126
12106
Nadglavna prha a10
Tuš šoba
Mlaznica tuša
opomba: fi 200 mm, Medenina
bilješka: fi 200 mm, Messing
Skica: str. 126
12104
86
a10
Tuš seti
Tuš setovi
88
Showers
Fresh a13
Fresh a14
Fresh a15
Set s konzolo
Set s konzolom
Set z zidnim držalom
Set sa zidnim držačem
Ročica za prho
Ručica tuša
opomba: tuš set
bilješka: tuš set
opomba: tuš set
bilješka: tuš set
Skica: str. 126
Skica: str. 129
Skica: str. 129
12452
12357
12047
Prestige a18
Prestige a17
Ročica za prho
Ručica tuša
Set z zidnim držalom
Set sa zidnim držačem
opomba: tuš set
bilješka: tuš set
Skica: str. 129
Skica: str. 129
12044
12351
Simpaty a20
Simpaty a21
Set z zidnim držalom
Set sa zidnim držačem
Ročica za prho
Ručica tuša
opomba: tuš set
bilješka: tuš set
Skica: str. 126
Skica: str. 129
12358
12042
Project a23
Project a24
Set z zidnim držalom
Set sa zidnim držače
Ročica za prho
Ručica tuša
opomba: tuš set
bilješka: tuš set
Skica: str. 126
Skica: str. 129
12354
12041
89
Tuš seti
Tuš setovi
Showers
190
Ø52
43
G1/2B
Stil 12455 , 12456
Stil 12355 , 12356
Stil 12045 ,12046
Set s konzolo
Set s konzolom
Set z zidnim držalom
Set sa zidnim držačem
Ročica za prho
Ručica tuša
opomba: tuš set
bilješka: tuš set
opomba: tuš set
bilješka: tuš set
Skica: str. 127
Skica: str. 127
12455 12456
12355 12356
12045 12046
12655
12651
12652
Konzola
Konzola
Konzola
Konzola
Konzola
Konzola
580
550
560
Ø18
Ø25
12655
12651
12652
12653 , 12654
Zidno držalo za tuš
Zidni držač za tuš
Konzola
Konzola
100
Ø72
620
12154 , 12155
12154 12155
90
Ø20
Ø18
110
12653 12654
Ø64
12001
Tuš cev
Crijevo za tuš
opomba: tuš cev
bilješka: crijevo za tuš
Skica: str. 128
12001
Pure Glossy 12002
Tuš cev Rock&Roll
Crijevo za tuš Rock&Roll
opomba: tuš cev
bilješka: crijevo za tuš
Skica: str. 128
12002
12151
Zidno držalo za tuš
Zidni držač za tuš
opomba: zidno držalo za tuš
bilješka: zidni držač za tuš
Skica: str. 128
12151
Pure 12152
Zidno držalo za tuš
Zidni držač za tuš
opomba: zidno držalo za tuš
bilješka: zidni držač za tuš
Skica: str. 128
12152
Prestige 12153
Zidno držalo za tuš
Zidni držač za tuš
opomba: zidno držalo za tuš
bilješka: zidni držač za tuš
Skica: str. 128
12153
91
design
Series
Podometne
armature
Podometne armature
Uzidne armature
Project
Fresh
Infinity
00367
00367
00368
Podometna mešalna
Armatura za tuš
Uzidna mješalica za tuš
Podometna mešalna
Armatura za kad ali dve prhi
Uzidna mješalica za kadu ili
dva tuša
opomba: vhod 2 x 1/2’’, izhod
1 x 1/2’’, podometna armatura
opremljena z mešalno glavo ø40
bilješka: ulaz 2 x 1/2’’, izlaz 1 x
1/2’’, samo ugradbeno kućište, za
upravljački sklop ø40
Skica: str. 127
opomba: vhod 2 x 1/2’’, izhod
1 x 1/2’’, podometna armatura
opremljena z mešalno˝glavo ø40
bilješka: ulaz 2 x 1/2’’, izlaz 1 x 3/4”
i 1 x 1/2”, samo ugradbeno kućište,
za upravljački sklop ø40
Skica: str. 127
00368
Fresh 12259
Project 12251
Infinity 12249
Rozeta in ročka za vgradno
baterijo za tuš
Rozeta i ručica za uzidnu
miješalicu za tuš
Rozeta in ročka za vgradno
baterijo za tuš
Rozeta i ručica za uzidnu
miješalicu za tuš
Rozeta in ročka za vgradno
baterijo za tuš
Rozeta i ručica za uzidnu
miješalicu za tuš
Skica: str. 127
Skica: str. 127
Skica: str. 127
Fresh 12260
Project 12252
Infinity 12250
Rozeta in ročka za vgradno
baterijo za kad ali dva tuša
Rozeta i ručica za uzidnu
miješalicu za kadu ili dva tuša
Rozeta in ročka za vgradno
baterijo za kad ali dva tuša
Rozeta i ručica za uzidnu
miješalicu za kadu ili dva tuša
Rozeta in ročka za vgradno
baterijo za kad ali dva tuša
Rozeta i ručica za uzidnu
miješalicu za kadu ili dva tuša
Skica: str. 127
Skica: str. 127
Skica: str. 127
Ø21
76
Podaljšek 12703
Vgradni podaljšek
preklopnika
Produžetak za preklopnik
tuša
25 mm vgradni podaljšek za
podometno mešalno baterijo
25 mm produžetak za uzidnu
armaturu
opomba: pri artiklu 00368 in 00370
bilješka: za artikle 00368 in 00370
opomba: pri artiklu 00367 in 00368
bilješka: za artikle 00367 in 00368
Ø32
Ø37x1.5
25
Universal 12701
Ø41.5
Ø37x1.5
95
Podometne armature
Uzidne armature
Prestige
Simpaty
Harmony
00369
00369
00370
Podometna mešalna
Armatura za tuš
Uzidna mješalica za tuš
Podometna mešalna
Armatura za kad ali dve prhi
Uzidna mješalica za kadu ili
dva tuša
opomba: vhod 2 x 1/2’’, izhod
1 x 1/2’’, podometna armatura
opremljena z mešalno glavo ø40
bilješka: ulaz 2 x 1/2’’, izlaz 1 x
1/2’’, samo ugradbeno kućište, za
upravljački sklop ø40
Skica: str. 129
opomba: vhod 2 x 1/2’’, izhod
1 x 1/2’’, podometna armatura
opremljena z mešalno glavo ø40
bilješka: ulaz 2 x 1/2’’, izlaz 1 x 3/4”
i 1 x 1/2”, samo ugradbeno kućište,
za upravljački sklop ø40
Skica: str. 129
00370
Prestige 12257
Simpaty 12253
Harmony 12255
Rozeta in ročka za vgradno
baterijo za tuš
Rozeta i ručica za uzidnu
miješalicu za tuš
Rozeta in ročka za vgradno
baterijo za tuš
Rozeta i ručica za uzidnu
miješalicu za tuš
Rozeta in ročka za vgradno
baterijo za tuš
Rozeta i ručica za uzidnu
miješalicu za tuš
Skica: str. 127
Skica: str. 127
Skica: str. 127
Prestige 12258
Simpaty 12254
Harmony 12256
Rozeta in ročka za vgradno
baterijo za kad ali dva tuša
Rozeta i ručica za uzidnu
miješalicu za kadu ili dva tuša
Rozeta in ročka za vgradno
baterijo za kad ali dva tuša
Rozeta i ručica za uzidnu
miješalicu za kadu ili dva tuša
Rozeta in ročka za vgradno
baterijo za kad ali dva tuša
Rozeta i ručica za uzidnu
miješalicu za kadu ili dva tuša
Skica: str. 128
Skica: str. 127
Skica: str. 127
Ø21
76
Podaljšek 12702
Vgradni podaljšek
preklopnika
Produžetak za preklopnik
tuša
25 mm vgradni podaljšek za
podometno mešalno baterijo
25 mm produžetak za uzidnu
armaturu
opomba: pri artiklu 00368 in 00370
bilješka: za artikle 00368 in 00370
opomba: pri artiklu 00369 in 00370
bilješka: za artikle 00369 in 00370
Ø50
Ø39
Ø45x19''
25
Universal 12701
Ø45x19''
97
Podometne armature
Uzidne armature
Prestige
Simpaty
Harmony
Masiva 12101
Prestige 12201
Pure 12202
Zidni tuš
Zidni tuš
Zidni izliv za kad
Zidni izljev za kadu
Zidni izliv za kad
Zidni izljev za kadu
opomba: 180 mm
bilješka: 180 mm
98
Skica: str. 128
Skica: str. 128
Skica: str. 128
12101
12201
12202
Pure 12207
12209
Prestige 12102
Krivina
Zidni držač tuša
Stropno držalo tuša
Stropni držač tuša
Tuš šoba
Mlaznica tuša
opomba: 420 mm
bilješka: 420 mm
opomba: 150 mm
bilješka: 150 mm
opomba: 108 mm
bilješka: 108 mm
Skica: str. 128
Skica: str. 128
Skica: str. 128
12207
12209
12102
Pure 12203
Prestige 12204
Zidni priključek za tuš 1/2”
Zidni priključak za tuš 1/2”
Zidni priključek za tuš
Zidni priključak za tuš
Skica: str. 128
Skica: str. 128
12203
12204
Prestige 12206
12208
Krivina 1/2”
Zidni držač tuša 1/2”
Krivina 1/2”
Zidni držač tuša 1/2”
opomba: 108 mm
bilješka: 108 mm
opomba: 414 mm
bilješka: 414 mm
Skica: str. 128
Skica: str. 128
12206
12208
99
pribor
Ventili
Ventili
102
Ventili
13108
13104
13110
Kotni ventil s filtrom G 1/2”
Ventil kutni s filtrom G 1/2”
Kotni ventil
za izplakovalnik G 1/2”
Ventil kutni
za vodokotlić G 1/2”
Ventil kotni G 1/2”
Ventil kutni G 1/2”
13109
13112
13113
Ventil kotni G 1/2”
Ventil kutni G 1/2”
Ventil kotni za pisoar G 1/2”
Ventil kutni za pisoar G 1/2”
Varnostni kotni kroglični
ventil G 1/2”
Ventil kutni, kuglasti G 1/2”
19412
19413
Preklopnik G 1/2”
Preklopnik G 1/2”
Preklopnik G 3/4”
Preklopnik G 3/4”
13001 1/2
13002 3/4
13003 1/2
13004 3/4
Varnostni ventil 7 bar
Ventil sigurnostni 7 bar
Varnostni ventil 10 bar
Ventil sigurnostni 10 bar
103
Ventili
Ventili
104
Ventili
13301
13401
Ventil prehodni G 1/2”
Ventil prolazni G 1/2”
Ventil podometni G 1/2”
Ventil uzidni G 1/2”
2 4215 61
2 77665 4
Zaporni ventil G 1/2”
Zaporni ventil G 1/2”
Termični mešalni ventil za
pitno vodo G 1/2”
Termički miješajući ventil za
pitku vodu
Sifoni
Sifoni
Sifoni
16002
16001
16205
Ventil odtočni G 1 1/4”
Ventil odlivni G 1 1/4”
Ventil odtočni G 1 1/4”
Ventil odlivni G 1 1/4”
Ventil odtočni s sifonom
Ventil odvodni za kadu
16201
16204
16301
Sifon za umivalnik G 1 1/4”
Sifon za umivaonik G 1 1/4”
Sifon za pisoar G 1 1/4”
Sifon za pisoar G 1 1/4”
Sifon garnitura
za umivalnik G 1 1/4”
Sifon garnitura
za umivaonik G 1 1/4”
105
Sifoni
Sifoni
106
Sifoni
16206
16306
16202
Sifon za umivalnik G 1 1/4”
Sifon za umivaonik G 1 1/4”
Sifon garnitura
za umivalnik G 1 1/4”
Sifon garnitura
za umivaonik G 1 1/4”
Sifon za bide G 1 1/4”
Sifon za bide G 1 1/4”
16302
16305
16303
Sifon garnitura
za umivalnik G 1 1/4”
Sifon garnitura
za umivaonik G 1 1/4”
Sifon garnitura
za bide G 1 1/4”
Sifon garnitura
za bide G 1 1/4”
Sifon garnitura
za umivalnik G 1 1/4”
Sifon garnitura
za umivaonik G 1 1/4”
16206
16404
Odtočnoprelivna garnitura
za kad s sifonom
Odlivno prelivna garnitura
za kadu sa sifonom
16404
16206
Odtočnoprelivna garnitura
za kad
Odlivno prelivna garnitura za
kadu
16005
16401
Odtočnoprelivna garnitura
za kad
Odlivno prelivna garnitura za
kadu
16401
16501
16005
Sifon za pralni stroj
Sifon za praoni stroj
Ventil odtočni
Ventil odlivni
16501
107
Pribor
Pribor
108
Pribor
19001
19021
19022
Cevi priključne
300/350 mm
Priključne cijevi
300/350 mm
Cevi priključne
fi 10x440
Priključne cijevi
fi 10x440
Cevi priključne
fi 10x422, matici 1/2”
Priključne cijevi
fi 10x422, matice 1/2”
19023
19011
19133
Cevi priključne
fi 10x422, matici 3/8”
Priključne cijevi
fi 10x422, matice 3/8”
Cevi priključne
fi 360/400
Priključne cijevi
fi 360/400
Cev izlivna “S“
fi 13x300mm
Cijev izljevna “S“
fi 13x300mm
opomba: Komplet vsebuje dva ECOPerlatorja s pretokom vode 6l/min. in
regulator pretoka za prho s pretokom 9l/min.
Možno ga je uporabiti za vse družine
sanitarnih armatur Unitas.
bilješka: Komplet sadrži dva ECO-perlatora
s protokom vode od 6 l/min i regulator
protoka za tuš s protokom od 9 l/min.
Moguća upotreba kod svih obitelji sanitarnih
armatura Unitas.
21001
Rozeta 3/4”
Rozeta 3/4”
19123
19504
21161
Komplet za varčevanje vode,
3-delni
Set za uštedu vode, 3-dijelni
Reducirna matica in tesnilo
Redukcijska matica s brtvom
Ekscenter
Ekscentar
19145
19123
19088
Cev izlivna “S“
fi 18x250mm
Cijev izljevna “S“
fi 18x250mm
Cev izlivna “S“
fi 13x200mm
Cijev izljevna “S“
fi 13x200mm
Ročica za prho - bela
Tuš ručica - bijela
opomba: G1/2 - G3/4
bilješka: G1/2 - G3/4
109
sheme
Kuhinja &
kopalnica
20°
max.380
max.35
64
max.50
max.35
max.380
3/8"
102
20°
max.380
64
20
°
max.265
max.50
max.35
max.380
°
Ø64
Ø32
102
102
20
Infinity i10
Art.
EAN
Pak.
00004 3838963000044 8
max.35
102
Infinity i10
Art.
EAN
Pak.
00003 3838963000037 8
3/8"
3/8"
G1/2"
max.300
64
Infinity i10
Art.
EAN
Pak.
00002 3838963000020 8
64
Infinity i10
Art.
EAN
Pak.
00001 3838963000013 6
Infinity i50
Art.
EAN
Pak.
00501 3838963005018 8
Infinity i50
Art.
EAN
Pak.
00503 3838963005032 8
Infinity i12
Art.
EAN
Pak.
00011 3838963000112 6
118
108
108
Infinity i12
Art.
EAN
Pak.
00012 3838963000129 8
118
163
max 50
G5/4"
max 370
max 265
G5/4"
G3/8"
max 35
max 50
max 35
Ø32
Ø32
Ø80
54
G3/8"
max 370
47
MAX 420
MAX 50
47
max.40
Ø64
91
MAX 420
20°
91
max.40
163
20°
315
Infinity i12
Art.
EAN
Pak.
00014 3838963000143 8
20°
20°
max 35
Ø46
G1/2"
G1/2 B
max. 350
max 370
max 370
max 35
165
226
91
91
max 35
255
219
163
163
20°
91
max 370
Infinity i20
Art.
EAN
Pak.
00169 3838963001690 6
118
118
118
163
Infinity i12
Art.
EAN
Pak.
01011 3838963010111 6
max.30
Infinity i12
Art.
EAN
Pak.
00013 3838963000136 8
G3/8"
255
G1/2 B
max. 450
max. 35
max.30
max.500
max. 500
G1/2 B
G3/8''
237
200
240
max. 450
max. 35
240
165
226
Ø46
max.30
max. 350
Ø46
Infinity i21
Art.
EAN
Pak.
00172 3838963001720 6
237
200
219
165
226
255
219
112
Infinity i21
Art.
EAN
Pak.
00171 3838963001713 6
216
Infinity i20
Art.
EAN
Pak.
01169 3838963011699 6
216
Infinity i20
Art.
EAN
Pak.
00170 3838963001706 6
G3/8"
Infinity i21
Art.
EAN
Pak.
01171 3838963011712 6
Infinity i22
Art.
EAN
Pak.
00173 3838963001737 6
Infinity i22
Art.
EAN
Pak.
00174 3838963001744 6
Infinity i22
Art.
EAN
Pak.
01173 3838963011736 6
248
max. 450
max. 35
max. 600
max. 600
max. 450
max. 35
113
248
113
248
113
max. 450
max. 35
max. 450
max. 35
max. 600
232
360
232
360
232
360
216
240
237
200
208
208
17
G1/2"
174
189
Fresh f10
Art.
EAN
Pak.
00035 3838963000358 6
G1/2"
17
130-170
Ø60 G1/2"
37 68
G1/2"
Ø60
G1/2"
165
130-170
Fresh f10
Art.
EAN
Pak.
00038 3838963000389 6
130
Fresh f10
Art.
EAN
Pak.
00039 3838963000396 6
128
128
Ø32
Ø32
max. 265
max.50
54
G5/4B
G1/2B
G3/8
80
max.37
Ø80
max.390
max. 390
max.390
36
max. 50
80
max.37
max.37
Ø60
69
80
165
130-170
Infinity i40
Art.
EAN
Pak.
00402 3838963004028 6
130-170
Ø60
130-170
Ø60 G1/2"
Infinity i40
Art.
EAN
Pak.
00403 3838963004035 4
30 69
165
130-170
189
max. 450
max. 35
max. 600
G1/2 B
73
73
17
174
Infinity i40
Art.
EAN
Pak.
00401 3838963004011 8
G1/2"
Infinity i30
Art.
EAN
Pak.
00303 3838963003038 4
G3/8"
Ø60
Infinity i30
174
189
113
263
max.450
max. 35
113
113
max.450
max. 35
G1/2 B
G3/8
Art.
EAN
Pak.
00302 3838963003021 6
Infinity i30
Art.
EAN
Pak.
00301 3838963003014 8
240
321
240
Infinity i23
Art.
EAN
Pak.
01175 3838963011750 6
G3/8"
73
Infinity i23
Art.
EAN
Pak.
00176 3838963001768 6
208
321
G3/8"
321
Infinity i23
Art.
EAN
Pak.
00175 3838963001751 6
G1/2 B
G1/2 B
G3/8"
275
G1/2 B
G3/8"
G3/8
113
Fresh f10
Art.
EAN
Pak.
00040 3838963000402 6
Fresh f10
Art.
EAN
Pak.
01035 3838963010357 6
128
Fresh f11
Art.
EAN
Pak.
00049 3838963000495 6
334
244
334
Ø44
G1/2B
G1/2B
Ø44
244
148
148
max.540
max.390
80
max.37
80
128
max.60
max.390
Fresh f11
Art.
EAN
Pak.
00048 3838963000488 6
G3/8
Fresh f12
Art.
EAN
Pak.
00044 3838963000440 6
Fresh f12
Art.
EAN
Pak.
00045 3838963000457 6
Fresh f50
Art.
EAN
Pak.
00535 3838963005353 6
Fresh f50
Art.
EAN
Pak.
00536 3838963005360 6
115
115
Fresh f50
Art.
EAN
Pak.
00537 3838963005377 8
Fresh f20
Art.
EAN
Pak.
00137 3838963001379 6
73
40°
max.390
37
73
max. 120
max. 50
Ø32
G1/2B
45
max.390
°
40
Ø64
max390
max60
max390
max60
G1/2B
150
120
150
120
max.50
54
G5/4B
G3/8
315
Fresh f20
Art.
EAN
Pak.
00138 3838963001386 6
Fresh f21
Art.
EAN
Pak.
00133 3838963001331 6
194
240
G3/8
375
375
245
max.60
76
200
max.390
200
Fresh f22
Art.
EAN
Pak.
00136 3838963001362 6
375
245
max.60
76
245
Fresh f22
Art.
EAN
Pak.
00135 3838963001355 6
G1/2B
max 390
max 60
375
245
200
G1/2B
max 390
max 60
200
245
max 390
max 60
max 35
200
max.390
Fresh f21
Art.
EAN
Pak.
01137 3838963011378 6
375
Fresh f21
Art.
EAN
Pak.
00134 3838963001348 6
G1/2B
192
G1/2B
max.390
37
max 390
4
max 390
73
max 35
192
0°
114
194
240
115
Fresh f30
Art.
EAN
Pak.
00335 3838963003359 4
550
max.1300
53
Ø44
max 390
max60
G1/2"B
375
245
200
150
G1/2" ISO228
76
G3/8
Fresh f30
Art.
EAN
Pak.
00334 3838963003342 8
150
264
G1/2B
Fresh f23
Art.
EAN
Pak.
00235 3838963002352 6
105
Fresh f22
Art.
EAN
Pak.
01138 3838963011385 6
G3/8
G1/2B
150
Fresh f30
Art.
EAN
Pak.
00337 3838963003373 6
Project m-a1
Art.
EAN
Pak.
19228 3838963192282 50
Fresh f31
Fresh f31
Art.
EAN
Pak.
00131 3838963001317 6
Art.
EAN
Pak.
00132 3838963001324 6
200
200
max. 1300
Ø50
Ø33
210
150
Fresh f31
Art.
EAN
Pak.
01144 3838963011446 6
Fresh f31
Art.
EAN
Pak.
01143 3838963011439 6
max390
G1/2"
max390
max60
max60
210
G1/2"
10
13
Ø36.8
Fresh f32
Art.
EAN
Pak.
00147 3838963001478 6
Fresh f32
Art.
EAN
Pak.
00145 3838963001454 6
200
200
200
76
Fresh f32
Art.
EAN
Pak.
01146 3838963011460 6
Fresh f40
Art.
EAN
Pak.
00434 3838963004349 8
Fresh f40
Art.
EAN
Pak.
00435 3838963004356 4
max.390
G1/2B
max.390
G1/2B
max 390
max 390
max.60
max.60
76
max 60
max 60
210
210
250
250
200
Fresh f40
Art.
EAN
Pak.
00438 3838963004387 6
G3/8
G1/2B
50
max.1300
G1/2"B
max 390
max60
76
max.1300
250
550
200
G1/2B
G3/8
G1/2B
115
Fresh f41
Art.
EAN
Pak.
00130 3838963001300 6
Fresh f41
Art.
EAN
Pak.
00129 3838963001294 6
200
Fresh f41
Art.
EAN
Pak.
01141 3838963011415 6
Fresh f41
Art.
EAN
Pak.
01142 3838963011422 6
200
200
250
max60
max 390
max.390
max.60
G3/8
G1/2B
G1/2B
Fresh f42
Art.
EAN
Pak.
00144 3838963001447 6
Fresh t40
Art.
EAN
Pak.
00339 3838963003397 8
max.1300
G1/2"B
Fresh e10
Art.
EAN
Pak.
09016 3838963090168 6
109
30°
Ø45
max 40
126
G1/2"B
550
150
19
G1/2"B
550
max 390
max 60
210
G1/2"
Fresh t40
Art.
EAN
Pak.
00336 3838963003366 4
50
Fresh t30
Art.
EAN
Pak.
00437 3838963004370 4
200
max390
max60
210
max60
max390
Fresh t30
Art.
EAN
Pak.
00440 3838963004400 8
G1/2"B
Fresh f42
Art.
EAN
Pak.
01145 3838963011453 6
200
200
G3/8
G1/2B
210
Fresh f42
Art.
EAN
Pak.
00146 3838963001461 6
max 390
max 60
76
max.390
max.60
76
76
210
250
250
200
1 x 9V DC
150
G3/8''
Fresh e11
Art.
EAN
Pak.
09020 3838963090205 6
G3/8''
1 x 9V DC
G3/8''
Ø45
9V DC
230V~
G3/8''
116
Fresh e12
Art.
EAN
Pak.
09011 3838963090113 6
3
376
376
30°
246
max 40
Ø45
155
9V DC
230V~
155
30°
Ø45
246
max 40
126
109
109
109
30°
Fresh e11
Art.
EAN
Pak.
09021 3838963090212 6
max 40
Fresh e10
Art.
EAN
Pak.
09017 3838963090175 6
Fresh e12
Art.
EAN
Pak.
09013 3838963090137 6
Fresh e15
Art.
EAN
Pak.
09018 3838963090182 6
Fresh e15
Art.
EAN
Pak.
09019 3838963090199 6
109
Fresh e16
Art.
EAN
Pak.
09022 3838963090229 6
109
109
1 x 9V DC
6V
376
Ø45
9V DC
230V~
G3/8''
1 x 9V DC
max 40
G3/8
30°
Ø45
246
4 X 1,5 V
30°
155
Ø45
max 40
max.25
30°
126
151
max 40
126
118
G3/8''
Fresh e16
Art.
EAN
Pak.
09023 3838963090236 6
109
Fresh e40
Art.
EAN
Pak.
09402 3838963094029 6
Fresh e50
Art.
EAN
Pak.
09510 3838963095101 8
Ø45
1 x 9V DC
Ø45
G1/2''
max210
130
3
376
155
max 40
246
30°
Fresh e40
Art.
EAN
Pak.
09401 3838963094012 6
G3/8''
650
9V DC
230V~
G3/8''
Fresh e60
Art.
EAN
Pak.
09502 3838963095026 8
Fresh e60
Art.
EAN
Pak.
09508 3838963095088 8
Fresh e70
Art.
EAN
Pak.
09501 3838963095019 12
205
3
Fresh e61, e62, e63
Art.
EAN
Pak.
12261 3838963122616 12
12263 3838963122630 12
170
200
165
Prestige p10
Art.
EAN
Pak.
00051 3838963000518 6
Prestige p10
Art.
EAN
Pak.
00061 3838963000617 6
117
117
15°
37
15°
100
15°
100
max. 265
G5/4B
max. 390
115
G1/2B
315
G3/8
G1/2B
100
Ø64
max. 50
max. 390
max. 390
Ø32
37
37
max. 50
max.185
37
Ø32
155
18°
100
Ø64
Ø80
Prestige p11
Art.
EAN
Pak.
00055 3838963000556 6
117
max. 50
max. 390
Prestige p10
Art.
EAN
Pak.
00071 3838963000716 6
Ø32
Ø80
Ø32
max. 265
115
G1/2B
315
117
Prestige p11
Art.
EAN
Pak.
00063 3838963000631 6
Prestige p11
Art.
EAN
Pak.
00073 3838963000730 6
155
Prestige p50
Art.
EAN
Pak.
00551 3838963005513 6
155
18°
129
129
50°
100
18°
69
Ø64
max. 50
45
max.50
54
37
max.390
max. 390
G5/4B
50°
69
100
37
max. 50
max.185
37
Prestige p50
Art.
EAN
Pak.
00561 3838963005612 6
max. 120
Ø32
max. 390
max. 390
G5/4B
G3/8
315
G1/2B
G3/8
G1/2B
Prestige p50
Art.
EAN
Pak.
00571 3838963005711 6
Prestige p40
Art.
EAN
Pak.
00451 3838963004516 4
Prestige p40
Art.
EAN
Pak.
00452 3838963004523 8
Prestige p40
Art.
EAN
Pak.
00455 3838963004554 6
129
50°
cca. 560
69
37
G1/2 B
max.1300
max. 390
G1/2 B
G1/2B
Prestige p30
Art.
EAN
Pak.
00352 3838963003526 4
G1/2 B
Prestige p30
Art.
EAN
Pak.
00353 3838963003533 8
Prestige p30
Art.
EAN
Pak.
00356 3838963003564 6
Prestige p20
Art.
EAN
Pak.
00151 3838963001515 6
235
12
160
195
°
cca.560
max. 50
G1/2 B
max. 420
18
125
max.1300
G1/2B
G1/2 B
G1/2 B
125
125
Prestige p20
Art.
EAN
Pak.
01132 3838963011323 6
235
Prestige p21
Art.
EAN
Pak.
00251 3838963002512 8
00252 3838963002529 8
Simpaty s10
Art.
EAN
Pak.
00081 3838963000815 6
117
12
65
37
max.37
max. 50
G1/2 B
max. 50
117
65
195
160
°
max.185
max. 420
max.420
max. 420
18
Ø32
200
max.50
54
G5/4B
G1/2B
L=590mm
max.300
130 - 170
118
Simpaty s10
Art.
EAN
Pak.
00082 3838963000822 6
G3/8
Simpaty s10
Art.
EAN
Pak.
00083 3838963000839 8
Simpaty s10
Art.
EAN
Pak.
00084 3838963000846 8
117
Simpaty s10
Art.
EAN
Pak.
01081 3838963010814 6
117
117
65
65
max.37
240
330
max.37
215
65
max.37
Simpaty s20
Art.
EAN
Pak.
00182 3838963001829 6
max.420
max.600
G1/2B
G1/2B
G3/8
max.420
max. 60
max.420
G1/2B
G3/8
max.60
max.420
G1/2B
max. 600
G1/2B
200
max.420
max.420
max. 60
max. 60
215
215
max.60
240
330
240
330
150
122
150
Simpaty s21
Art.
EAN
Pak.
01181 3838963011811 6
122
Simpaty s21
Art.
EAN
Pak.
00181 3838963001812 6
max.600
Simpaty s20
Art.
EAN
Pak.
01182 3838963011828 6
max.420
Simpaty s20
Art.
EAN
Pak.
00186 3838963001867 6
G3/8
G1/2B
G3/8
Simpaty s21
Art.
EAN
Pak.
00183 3838963001836 6
Simpaty s22
Art.
EAN
Pak.
00281 3838963002819 8
Simpaty s22
Art.
EAN
Pak.
00282 3838963002826 8
Simpaty s23
Art.
EAN
Pak.
01281 3838963012818 8
Ø10
G1/2B
max.60
122
150
G1/2B
G1/2B
155
52
120
52
max.420
200
200
42
180
130 - 170
G3/8
130 - 170
Simpaty s30
Art.
EAN
Pak.
00189 3838963001898 6
Simpaty s30
Art.
EAN
Pak.
00188 3838963001881 6
240
240
240
max. 600
max. 60
max.420
max.420
max. 60
G1/2B
130 - 170
max.420
200
max. 60
52
210
210
G1/2B
Simpaty s30
Art.
EAN
Pak.
01189 3838963011897 6
210
Simpaty s24
Art.
EAN
Pak.
00237 3838963002376 6
G3/8
119
Simpaty s30
Art.
EAN
Pak.
01188 3838963011880 6
Simpaty s31
Art.
EAN
Pak.
00388 3838963003885 8
Simpaty s31
Art.
EAN
Pak.
00389 3838963003892 6
Simpaty s39
Art.
EAN
Pak.
00480 3838963004806 8
210
240
G1/2B
98
G1/2B
52
G3/8
Simpaty s40
Art.
EAN
Pak.
01187 3838963011873 6
240
Simpaty s41
240
G1/2B
G1/2B
max. 600
max.420
max. 60
210
max. 600
max. 60
max.420
210
max.420
G3/8
Art.
EAN
Pak.
00383 3838963003830 6
Simpaty s40
Art.
EAN
Pak.
00193 3838963001935 6
210
240
240
max. 60
Simpaty s40
Art.
EAN
Pak.
01186 3838963011866 6
Simpaty s42
Art.
EAN
Pak.
01381 3838963013815 9
max. 60
Simpaty s40
Art.
EAN
Pak.
00190 3838963001904 6
98
210
52
max.420
max. 600
50
G1/2B
max.420
max. 60
G1/2B
G3/8
Simpaty s50
Art.
EAN
Pak.
00581 3838963005810 6
Simpaty s50
Art.
EAN
Pak.
00582 3838963005827 6
110
G1/2
110
max 157
40°
40°
50
50
max.37
Ø64
max. 50
max.705
G1/2B
max.390
Ø10
185
45
max.420
max.50
54
max. 120
Ø32
G5/4B
G1/2B
70
G3/8
95
350
315
G1/2B
98
42
Simpaty s50
Art.
EAN
Pak.
00584 3838963005841 8
Simpaty s51
Art.
EAN
Pak.
00037 3838963000372 6
110
Simpaty s32
Art.
EAN
Pak.
00380 3838963003809 8
00381 3838963003816 6
Simpaty s32
Art.
EAN
Pak.
00384 3838963003847 4
117
620
40°
50
65
37
max.1300
37
max.1300
max. 420
max. 420
G1/2B
G1/2B
20°
20°
155
155
G1/2B
130-170
120
130-170
Project m10
Art.
EAN
Pak.
00024 3838963000242 8
90
G5/4"
65
max. 475
G1/2 B
G3/8"
max.420
124
150
207
max.40
MAX.50
65
max.40
54
max. 265
max. 475
65
MAX.50
max.40
max. 475
G1/2"
Ø32
Project m20
Art.
EAN
Pak.
00184 3838963001843 6
90
90
Ø32
Ø80
Project m10
Art.
EAN
Pak.
00025 3838963000259 8
max.60
G1/2B
Project m10
Art.
EAN
Pak.
00023 3838963000235 6
315
Project m20
Art.
EAN
Pak.
01185 3838963011859 6
G1/2"
124
150
max.420
G1/2B
max.60
130-170
166
G3/8"
130-170
Project m50
G3/8"
47
G5/4B
Stil z10, z11
Art.
EAN
Pak.
07066 3838963070665 8
07068 3838963070689 8
120
157
120
Stil z10, z11
Art.
EAN
Pak.
07072 3838963070726 8
07073 3838963070733 8
157
315
max. 120
G1/2B
max.50
54
max.420
450
max. 60
47
120
108
G3/8"
max. 60
108
Stil z10, z11
Art.
EAN
Pak.
07061 3838963070610 8
07063 3838963070634 8
max.420
Project m50
Art.
EAN
Pak.
00518 3838963005186 8
157
130-170
130-170
max.390
45
Ø32
Ø64
Project m50
Art.
EAN
Pak.
00516 3838963005162 8
max. 40
108
50
G1/2"
max.40
G1/2"
Art.
EAN
Pak.
00515 3838963005155 6
max. 50
Project m40
Art.
EAN
Pak.
00427 3838963004271 8
max.420
Project m40
max. 40
166
°
450
124
150
max.60
20
20
G3/8"
Art.
EAN
Pak.
00425 3838963004257 6
Project m30
Art.
EAN
Pak.
00326 3838963003267 8
G1/2"
207
207
max.420
Project m30
Art.
EAN
Pak.
00325 3838963003250 6
max. 60
Project m20
Art.
EAN
Pak.
00185 3838963001850 6
max.50
54
G3/8
G5/4B
121
Stil z12, z13
Art.
EAN
Pak.
07067 3838963070672 8
07078 3838963070788 8
146
max. 60
max. 60
max.420
54
Stil z20, z40
Stil z22, z42
Art.
EAN
Pak.
08160 3838963081609 6
08161 3838963081616 6
Stil z22, z42
Art.
EAN
Pak.
07157 3838963071570 6
07159 3838963071594 6
8°
120
290
8°
290
18
193
170
191
max. 60
150
max. 60
max. 60
max.420
max. 60
max.420
max.600
120
G5/4B
Art.
EAN
Pak.
07158 3838963071587 8
07156 3838963071563 8
146
146
max. 60
max.50
175
120
140
180
180
max.420
max. 60
Stil z20, z40
Art.
EAN
Pak.
08149 3838963081494 6
08150 3838963081500 6
175
8°
140
Stil z20, z40
Art.
EAN
Pak.
07162 3838963071624 8
07169 3838963071693 8
max.420
8°
8°
140
175
Stil z12, z13
Art.
EAN
Pak.
07077 3838963070771 8
07079 3838963070795 8
180
Stil z12, z13
Art.
EAN
Pak.
07062 3838963070627 8
07064 3838963070641 8
max.420
max.420
max.600
G3/8
G3/8
Stil z22, z42
Art.
EAN
Pak.
07163 3838963071631 6
07165 3838963071655 6
Stil z25, z45
Art.
EAN
Pak.
07263 3838963072638 12
07260 3838963072607 12
Stil z26, z46
Art.
EAN
Pak.
07261 3838963072614 12
07264 3838963072645 12
Stil z27, z47
Art.
EAN
Pak.
07262 3838963072621 12
07265 3838963072652 12
30
130-170
150
100
193
150
8°
290
130-170
185
130-170
185
max. 60
146
max.420
Stil z30, z31
Art.
EAN
Pak.
07357 3838963073574 6
07358 3838963073581 6
Stil z40, z41
Art.
EAN
Pak.
07462 3838963074625 6
07464 3838963074649 6
Stil z40, z41
Art.
EAN
Pak.
07465 3838963074656 12
07466 3838963074663 12
Stil z50, z51
Art.
EAN
Pak.
07554 3838963075547 6
07555 3838963075554 6
85
130-170
122
max. 120
max. 50
max.60
Ø32
G1/2B
45
max.420
157
85
130-170
60
40°
130-170
Ø64
315
Stil z50, z51
Art.
EAN
Pak.
07558 3838963075585 8
07559 3838963075592 8
Stil z200, z400
Art.
EAN
Pak.
08255 3838963082552 12
08266 3838963082668 1
85
Classic c01
Art.
EAN
Pak.
10052 3838963100522 50
Classic c02
Art.
EAN
Pak.
10151 3838963101512 50
35
max.420
70
145
46
max.60
60
G 1/2B
40°
G 1/2B
Ø10
max.50
95
54
3°
200
95
G5/4B
Ø14.4
G3/8
170
Classic c08
15
G 1/2B
Art.
EAN
Pak.
10355 3838963103554 24
95
150
Classic c09
Art.
EAN
Pak.
10356 3838963103561 50
Classic c10
Art.
EAN
Pak.
05055 3838963050551 8
120
Classic c10
Art.
EAN
Pak.
05056 3838963050568 8
Classic c12
Art.
EAN
Pak.
10652 3838963106524 8
157
G1/2B
200
max.420
193
max.30
G1/2B
Classic c15
Art.
EAN
Pak.
10551 3838963105510 24
50
8°
180
max. 60
120
Classic c11
Art.
EAN
Pak.
10651 3838963106517 24
max.420
max. 60
G1/2B
G1/2B
30
150
Ø18
185
95
148
30
170
30
157
36
Classic c06
Art.
EAN
Pak.
10352 3838963103523 12
128
128
30
Classic c07
Ø13
G1/2B
G1/2
G1/2B
G3/4"
Art.
EAN
Pak.
10354 3838963103547 12
Classic c05
Art.
EAN
Pak.
10351 3838963103516 24
G1/2B
Classic c04
Art.
EAN
Pak.
10251 3838963102519 24
G1/2B
Classic c03
Art.
EAN
Pak.
10152 3838963101529 50
max.30
230
G1/2B
90
max.30
123
Classic c20
Art.
EAN
Pak.
05153 3838963051534 8
Classic c20
Art.
EAN
Pak.
05154 3838963051541 8
Classic c20
Art.
EAN
Pak.
06156 3838963061564 8
Classic c21
Art.
EAN
Pak.
05251 3838963052517 12
130-170
175
146
146
120
120
150
175
120
146
max. 60
max. 60
max. 60
max.420
max.420
185
max.600
max. 420
G3/8
Classic c22
Art.
EAN
Pak.
05252 3838963052524 12
Classic c23
Art.
EAN
Pak.
05253 3838963052531 12
Classic c24
Art.
EAN
Pak.
06251 3838963062516 24
Classic c30
Art.
EAN
Pak.
05351 3838963053514 6
30
35
100
Ø10
132
130-170
185
130-170
130-170
146
170
Classic c31
Art.
EAN
Pak.
05355 3838963053552 6
Classic c40
Art.
EAN
Pak.
05452 3838963054528 12
Classic c40
Art.
EAN
Pak.
05451 3838963054511 6
Classic c41
Art.
EAN
Pak.
05454 3838963054542 12
130-170
1030
168
130-170
Ø18
3°
880
200
350
130-170
130-170
Classic c42
Art.
EAN
Pak.
05455 3838963054559 8
Classic c43
Art.
EAN
Pak.
10451 3838963104513 12
Classic c44
Art.
EAN
Pak.
10452 3838963104520 24
Classic c50
Art.
EAN
Pak.
05553 3838963055532 6
85
200
130-170
124
G1/2B
85
60
Ø64
315
max. 120
max. 50
max.60
3°
max.420
880
45
G1/2"
Ø32
200
3°
880
Ø18
40°
1030
Classic c50
Art.
EAN
Pak.
05554 3838963055549 8
max. 120
315
Harmony h21
87
Art.
EAN
Pak.
00291 3838963000945 8
00292 3838963001928 6
5°
152
Ø70
147
5°
max. 50
60
max.60
114
77
147
MAX.35
77
Ø32
G1/2B
Harmony h10
Art.
EAN
Pak.
01095 3838963010951 6
114
5°
Ø64
max.420
45
max. 50
max.420
Harmony h10
Art.
EAN
Pak.
00094 3838963000945 8
114
147
60
max.60
60
max.60
max.420
Harmony h10
Art.
EAN
Pak.
00093 3838963000938 8
85
40°
40°
40°
Ø64
Harmony h10
Art.
EAN
Pak.
00092 3838963000921 6
130-170
85
85
MAX.35
Harmony h10
Art.
EAN
Pak.
00091 3838963000914 6
77
Classic c50
Art.
EAN
Pak.
05557 3838963055570 8
Harmony h30
Harmony h40
Art.
EAN
Pak.
00491 3838963004912 6
G1/2"
130-170
Ø78
Harmony h50
Art.
EAN
Pak.
00592 3838963005926 6
146
117
MAX. 370
MAX. 35
max. 300
MAX.50
66
146
MAX. 35
Ø80
162
Ø32
130-170
Ø70
G1/2"
56
56
117
181
25°
00492
185
Harmony h50
Art.
EAN
Pak.
00591 3838963005919 6
max. 185
MAX.380
Harmony h40
Art.
EAN
Pak.
00493 3838963004936 8
190
130-170
Ø70
190
133
G1/2"
130-170
Ø50
185
171
G1/2"
G1/2"
4760
171
25°
163
62
47 60
Art.
EAN
Pak.
00395 3838963003953 8
47 60
G1/2"
130-170
Ø70
190
Harmony h40
G1/2"
280
MAX.50
Harmony h30
Art.
EAN
Pak.
00394 3838963003946 4
171
Art.
EAN
Pak.
00492 3838963004929 4
130-170
Ø71
G1/2 B
G3/8
66
Harmony h30
Art.
EAN
Pak.
00393 3838963003939 6
130-170
G1/2 Bmax.390
G1/2 B
MAX.380
MAX.380
200
G5/4"
G3/8"
125
Pure a01
Art.
EAN
Pak.
12050 3838963120506 12
Ø100
258
237
271
66
MAX.370
76
51
55
25°
MAX. 35
146
Smart a03
Art.
EAN
Pak.
12052 3838963120520 12
Ø140
117
Thin a02
Art.
EAN
Pak.
12051 3838963120513 12
Ø120
Harmony h50
Art.
EAN
Pak.
00594 3838963005940 8
G3/8"
Infinity a04
Art.
EAN
Pak.
12043 3838963120438 1
Infinity a05
Art.
EAN
Pak.
12460 3838963124603 9
Pure S a06
Art.
EAN
Pak.
12461 3838963124610 9
Smart a07
Art.
EAN
Pak.
12462 3838963124627 9
0
Ø8
63.5
Ø24
662
690
452
452
180
max 104
63.5
Ø24
Prha a09
Art.
EAN
Pak.
12106 3838963121060 6
15
Ø200
55
8
55
56
55
Smart a12
758
662
163
442
60
452
63
126
Ø24
400
Ø36
10
Art.
EAN
Pak.
12552 3838963125228 1
Pure waterfall a11
Art.
EAN
Pak.
12551 3838963125518 2
1150
200
Ø227
260
Prha a10
Art.
EAN
Pak.
12104 3838963121046 12
Fresh a13
Art.
EAN
Pak.
12452 3838963124528 9
Simpaty a20
Art.
EAN
Pak.
12358 3838963123583 8
850
58
Ø35
Prha a08
Art.
EAN
Pak.
12103 3838963121039 12
60
60
G1/2 B
Project a23
Art.
EAN
Pak.
12354 3838963123545 8
Smart a03w
Art.
EAN
Pak.
12053 3838963120537 12
Stil 12455
Art.
EAN
Pak.
12455 3838963124559 9
Stil 12355
Art.
EAN
Pak.
12355 3838963123552 12
P. A.
Art.
EAN
Pak.
00367 3838963003670 12
Wall thickness min 50
76
Final wall
max 40 /min 28
28,5
271
Ø41,5
Ø140
G1/2''
37
G1/2''
49
52.2
49
P. A.
P. A. Fresh
Art.
EAN
Pak.
12259 3838963122593 12
P. A. Fresh
Art.
EAN
Pak.
12260 3838963122609 12
P. A. Project
Art.
EAN
Pak.
12251 3838963122517 12
Ø41.5
52
125
38
Art.
EAN
Pak.
00368 3838963003687 8
37
52
30
G1/2''
G1/2''
G1/2''
26
G3/4''
P. A. Project
Art.
EAN
Pak.
12252 3838963122524 12
P. A. Infinity
Art.
EAN
Pak.
12249 3838963122494 12
P. A. Infinity
Art.
EAN
Pak.
12250 3838963122500 12
120
P. A. Simpaty
Art.
EAN
Pak.
12253 3838963122531 12
120
P. A. Simpaty
Art.
EAN
Pak.
12254 3838963122548 12
190
190
Ø23.2
P. A. Harmony
Art.
EAN
Pak.
12255 3838963122555 12
P. A. Harmony
Art.
EAN
Pak.
12256 3838963122562 12
P. A. Prestige
Art.
EAN
Pak.
12257 3838963122579 12
127
P. A. Masiva
P. A. Prestige
Art.
EAN
Pak.
12201 3838963122012 12
Ø28
G1/2
Art.
EAN
Pak.
12101 3838963121015 8
Ø59
P. A. Prestige
Art.
EAN
Pak.
12102 3838963121022 1
G1/2''
G3/4
P. A. Prestige
Art.
EAN
Pak.
12258 3838963122586 12
85
168
150
95
134
6
173
Ø7
Ø85
P. A. Pure
Art.
EAN
Pak.
12203 3838963122036 12
38
30
P. A.
Art.
EAN
Pak.
12209 3838963122098 1
Ø32±0.2
Ø65
150
Art.
EAN
Pak.
12151 3838963121510 1
L=1500
Pure
Art.
EAN
Pak.
12152 3838963121527 1
G1/2
Prestige
Art.
EAN
Pak.
12153 3838963121534 1
88
100
Ø35
G1/2
G1/2
48
53
L=1500
Ø35
Ø40
57
Pure Glossy
Art.
EAN
Pak.
12002 3838963120025 1
G1/2
Ø65
G1/2
65
Ø50
G1/2''
400
G1/2
414
442
G1/2''
Art.
EAN
Pak.
12001 3838963120018 50
G1/2
G1/2
P. A.
Art.
EAN
Pak.
12208 3838963122081 1
Ø21
12207
G
1/
Ø50
Ø57
Ø50
G1/2''
Ø57
P. A. Pure
Art.
EAN
Pak.
12207 3838963122074 1
108
G1/2 ''
G1/2'' B
128
P. A. Prestige
Art.
EAN
Pak.
12206 3838963122067 12
2''
Ø28
G1/2''
180
Ø75
P. A. Prestige
Art.
EAN
Pak.
12204 3838963122043 12
Ø50
G1/2''
P. A. Pure
Art.
EAN
Pak.
12202 3838963122029 12
Fresh e66
Art.
EAN
Pak.
09511 3838963095118 8
Fresh a14
Art.
EAN
Pak.
12357 3838963123576 12
Fresh a15
Art.
EAN
Pak.
12047 3838963120476 1
230V~
1 x 9V DC
9V~
205
170
Fresh e66
Art.
EAN
Pak.
09512 3838963095125 8
1100-1250
2000
1100-1250
205
210
170
Prestige a17
Art.
EAN
Pak.
12351 3838963123514 8
G1/2 B
Prestige a18
Art.
EAN
Pak.
12044 3838963120445 1
Simpaty a21
Art.
EAN
Pak.
12042 3838963120421 1
Project a24
Art.
EAN
Pak.
12041 3838963120414 1
7
Ø7
0
Ø9
00
Ø1
0
17
0
0
20
20
G1/2
G1/2 B
Nadglavna prha a08w
Art.
EAN
Pak.
12107 3838963121077 12
G1/2 B
P. A.
Art. 00369 EAN
Pak.
00369 3838963003694 12
P. A.
Art.
EAN
Pak.
00370 3838963003700
12
00370
52
Wall thickness min 50
25,8
G1/2''
38
Final wall
max 50 /min 28
30
G1/2''
49
40
G1/2''
Ø50
26
G1/2''
52
28,5
49
Ø50
40
125
52.2
G1/2''
Ø227
G3/4''
55
57,5
129
Beležke
Bilježnica
130
Beležke
Index
Index
00001 16
00002 16
2 4215 61 104
2 77665 4 104
00003 16
00004 16
00011 16
00012 16
00013 16
00014 16
00023 54
00024 54
00025 54
00026 54
00035 28
00037 63
00038 28
00039 28
00040 28
00044 30
00045 30
00048 28
00049 28
00051 45
00055 45
00061 45
00063 45
00071 45
00073 45
00081 60
00082 60
00083 60
00084 60
00091 50
00092 50
00093 50
00094 50
00129 25
00130 25
00131 25
00132 25
00133 25
00134 25
00135 23
00136 23
00137 26
00138 26
00144 23
00145 23
00146 23
00147 23
00151 42
00169 13
00170 13
00171
00172
00173
00174
00175
00176
00181
00182
00183
00184
00185
00186
00188
00189
00190
00193
00235
00237
00251
00252
00281
00282
00291
00292
00301
00302
00303
00325
00326
00334
00335
00336
00337
00339
00352
00353
00356
00367
00368
00369
00370
00380
00381
00383
00384
00388
00389
00393
00394
00395
00401
00402
00403
00425
15
15
15
15
14
14
58
57
58
52
52
57
57
57
57
57
27
59
43
43
59
59
48
48
20
20
20
55
55
31
31
32
31
32
47
47
47
94
94
96
96
62
62
61
62
62
62
51
51
51
21
21
21
55
00427
00434
00435
00437
00438
00440
00451
00452
00455
00480
00481
00482
00491
00492
00493
00501
00503
00515
00516
00518
00535
00536
00537
00551
00561
00571
00581
00582
00584
00591
00592
00594
01035
01081
01095
01132
01137
01138
01141
01142
01143
01144
01145
01146
01164
01169
01171
01173
01175
01181
01182
01185
01186
01187
55
31
31
33
31
33
47
47
47
60
60
60
51
51
51
19
19
54
54
54
30
30
30
45
45
45
60
60
60
51
51
51
28
60
50
42
25
23
25
25
25
25
23
23
64
13
15
15
14
58
57
52
57
57
01188
01189
01281
01381
05055
05056
05154
05251
05252
05253
05351
05355
05451
05452
05454
05455
05553
05554
05557
06156
06158
06251
07061
07062
07063
07064
07066
07067
07068
07072
07073
07077
07078
07079
07156
07157
07158
07159
07162
07163
07165
07169
07260
07261
07262
07263
07264
07265
07357
07358
07462
07464
07465
07466
Index
57
57
59
63
74
74
72
72
73
73
76
76
77
77
77
77
75
75
75
72
72
73
68
68
69
69
68
68
69
68
69
68
69
69
65
65
64
64
65
64
65
64
67
67
67
66
66
66
70
71
70
71
70
71
07554
07555
07558
07559
08149
08150
08161
08163
08255
08266
09011
09013
09016
09017
09018
09019
09020
09021
09022
09023
09401
09402
09501
09502
09508
09510
09511
09512
10052
10151
10152
10251
10351
10352
10354
10355
10356
10451
10452
10551
10651
10652
12001
12002
12041
12042
12043
12044
12045
12046
12047
12050
12051
12052
70
71
70
71
65
64
64
65
65
64
38
38
35
35
35
35
35
35
35
35
39
39
38
38
38
36
37
37
75
75
77
74
74
74
74
75
77
76
77
75
75
76
91
91
89
89
80
89
90
90
88
80
80
80
12053
12101
12102
12103
12104
12106
12107
12151
12152
12153
12154
12155
12201
12202
12203
12204
12206
12207
12208
12209
12249
12250
12251
12252
12253
12254
12255
12256
12257
12258
12259
12260
12261
12263
12351
12354
12355
12356
12357
12358
12452
12455
12456
12460
12461
12462
12551
12552
12651
12652
12653
12654
12655
12701
80
98
98
86
86
86
86
91
91
91
90
90
98
98
99
99
99
98
99
98
95
95
95
95
97
97
97
97
97
97
95
95
37
37
89
89
90
90
88
89
88
90
90
82
82
83
84
84
90
90
90
90
90
95, 97
12702
12703
12704
12705
12706
13001
13002
13003
13004
13104
13108
13109
13110
13112
13113
13301
13401
16001
16002
16005
16201
16202
16204
16205
16206
16301
16302
16303
16305
16306
16401
16404
16501
19001
19011
19021
19022
19023
19088
19123
19133
19145
19228
19412
19413
19504
21001
21161
97
95
39
39
39
103
103
103
103
102
102
102
102
102
102
104
104
105
105
107
105
106
105
105
106, 107
105
106
106
106
106
107
107
107
108
108
108
108
108
109
109
108
109
54
103
103
109
109
109
131