ČAKALNE DOBE - Univerzitetni klinični Center Ljubljana

Comments

Transcription

ČAKALNE DOBE - Univerzitetni klinični Center Ljubljana
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
ČAKALNE DOBE
V HOSPITALNI IN SPECIALISTIČNI AMBULANTNI DEJAVNOSTI
NA DAN 30.11.2015
Organizacijska enota / storitev
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA ČAKALNA
DOBA (v dnevih)
HITRO
REDNO
7
12
15
15
35
28
35
28
40
80
50
50
90
80
40
50
120
110
180
130
90
90
45
45
90
90
180
180
180
365
INTERNA KLINIKA
sprejem preko IPP
preventivno iz drugih bolnic v Sloveniji
KLINIČNI ODDELEK ZA HIPERTENZIJO
Hospitalna dejavnost
sprejem
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za hipertenzijo
Funkcijska diagnostika
- obremenitveno testiranje
- 24 urno neinvazivno merjenje krvnega tlaka
KLINIČNI ODDELEK ZA ŽILNE BOLEZNI
Hospitalna dejavnost
- angiografije
Specialistične ambulante
- ambulanta za preventivno kardiologijo
- ambulanta za srčno popuščanje
- angiološka ambulanta
- ambulanta za motnje presnove maščob
- koronarna ambulanta
- center za športno kardiologijo
Dispanzer za trombotične bolezni Poliklinika
- antikoagulacijska ambulanta
KLINIČNI ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- koronarografije
- balonska diletacija koronarnih arterij ( z in brez vstavitve stenta )*
* bolnik je naročen na koronarografijo. Če je potrebna še balonska dilatacija koronarnih arterij, se le ta opravi takoj
oz. v istem dnevu.
- elektrofiziološke preiskave in radiofrekvenčna ablacija - odrasli*
Specialistične ambulante, Poliklinika
- kardiološka ambulanta :
- specialistični kardiološki pregled
- aritmološka ambulanta
- ambulanta za prirojene srčne napake
- ambulanta za napredovalo srčno popuščanje
- TAVI
- ambulanta za srčne spodbujevalnike
Kardiorespiratorni laboratorij
- UZ srca
- 24 - urni HOLTER monitoring
- HOLTER monitoring - 14 dnevni
- cikloergometrija
79
80
56
50
56
31
170
178
109
175
56
55
198
172
186
177
330
186
186
190
KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- TR PLJUČ - hospital
- pljučna hipertenzija
- SLEEP apnea
- hospital ostali
90
29
65
25
185
44
77
35
Pnevmološka in alergološka ambulanta, Poliklinika
- pnevmološka in alergološka ambulanta
37
76
90
240
KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO
Hospitalna dejavnost
sprejem preko gastroenterološke ambulante
Ambulanta za bolezni prebavil, Poliklinika
- ambulanta za bolezni prebavil
Gastroonkološka ambulanta Japljeva
- ambulantni pregled
- kemoterapije
Enota za endoskopsko, UZ in funkcionalno diagnostiko
- oddelek za UZ diagnostiko
ultrazvok trebuha
- oddelek za EUZ diagnostiko
endoskopski ultrazvok
- oddelek za funkcionalno diagnostiko
anorektalna manometrija
vzgojno izobraževalno delo - šola
- oddelek za funkcionalno diagnostiko
manometrija požiralnika
24-urna PH metrija
Oddelek za endoskopijo
- gastroskopije
- kolonoskopije
- rektoskopije
30
35
0
10
14
42
42
90
90
126
126
73
73
73
73
45
85
0
81
178
0
KLINIČNI ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN
PRESNOVNE BOLEZNI
Hospitalna dejavnost
- endokrinološki oddelek
Ambulantna dejavnost, Poliklinika
- endokrinološka ambulanta
- merjenje kostne gostote - endokrinol.amb.
- diabetološka ambulanta
KLINIČNI ODDELEK ZA NEFROLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- nenujni primeri
Ambulantna dejavnost
- nefrološka ambulanta
60
108
90
90
0
180
120
0
10
30
112
159
KLINIČNI ODDELEK ZA REVMATOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- programirani bolniki
Ambulantna dejavnost
- fizioterapija
- revmatološka ambulanta
5
20
4
419
0
493
KLINIČNI ODDELEK ZA HEMATOLOGIJO
Ambulantna dejavnost
- hematološka ambulanta, Poliklinika
70
150
CENTER ZA GERIATRIČNO MEDICINO
Ambulantna dejavnost
- specialistična geriatrična ambulanta
7
7
INTERNISTIČNA PRVA POMOČ
ni čakalne dobe
KIRURŠKA KLINIKA
KLINIČNI ODDELEK ZA KIRURŠKE OKUŽBE
Hospitalna dejavnost
- operacije kil
- aseptični posegi (dodatni)
Ambulantna dejavnost
0
0
- ambulanta za kirurške infekcije
- aseptični posegi (operacije, ateromi, lipomi,bradavice…)
44
3
ni čakalne dobe
0
162
KLINIČNI ODDELEK ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA
Hospitalna dejavnost
- operacije na ožilju
- operacije na odprtem srcu
- operacije prirojene srčne napake (odrasli + otroci)
- S6 - kateterska ablacija - odrasli
- S5 - kateterska ablacija - otroci
Ambulantna dejavnost
130
360
30
60
10
70
210
300
0
0
- Ambulanta za kirurgijo srca in ožilja
ni čakalne dobe
KLINIČNI ODDELEK ZA TORAKALNO KIRURGIJO
Hospitalna dejavnost
- rakaste bolezni na pljučih, požiralniku in ščitnici
- nenevarne spremembe na pljučih
- operacija golše
- diafragmalne kile
- deformacije prsnega koša (odvisno od nujnosti primera)
- hiperhidroza
- primarni hiperparatiroidizem
- sekundarni hiperparatiroidizem
18
0
120
0
0
0
0
0
19
30
128
133
100
750
0
0
- endoskopski posegi na požiralniku in dihalnih poteh
- Zenkerjev divertikel
- refluksna bolezen GERB ( laparaskopska funduplikacija )
Ambulantna dejavnost
- Ambulanta za torakalno kirurgijo
0
0
0
0
50
150
KLINIČNI ODDELEK ZA PLASTIČNO, REKONSTRUKCIJSKO IN
ESTETSKO KIRURGIJO IN OPEKLINE
Hospitalna dejavnost
- hospitalne operacije
- poškodbe in opekline
Ambulantna in hospitalna dejavnost
- ambulanta za plastično kirurgijo in opekline, Njegoševa 4
prvi pregled - KOŽA
prvi pregled - ROKA
prvi pregled - OSTALO
posegi na roki, zapestju (DUPYTRENOVE KONTRAKTURE)
operacija karpalnega kanala
rekonstruktivni posegi na dojki (Ca - karcinom dojke)
rekonstruktivni posegi na bradavici in kolobarju
rekonstruktivni SEKUNDARNI posegi na dojkah (po že odstranjenem
KARCINOMU)
ekscizije (odstranitev) neopredeljenih malignih neoplazem kože
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
90
90
90
90
90
14
60
483
331
180
180
180
30
140
365
30
730
160
KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO IN INTENZIVNO
TERAPIJO
- prvi pregledi KOOKIT UROLOGIJA
- male urološke operacije otroci
- velike urološke operacije otroci
- torakalne operacije pri otrocih
- operacije kile - otroški oddelek
KLINIČNI ODDELEK ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO
Hospitalna dejavnost
- poseg za maksilofacialno kirurgijo
Ambulantna dejavnost
- maksilofacialna ambulanta II. in III.
- ambulanta za ekstrakcije ( ambulanta I )
- ambulanta za operacije - oralna kirurgija posegi
KLINIČNI ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- artroskopije v lokalni anesteziji
- rekonstrukcije kolenskih vezi
- ramenski sklepi
- OSM ex (odstranitev osteosintetskega materiala) v splošni anesteziji
Ambulantna dejavnost
2
1
3
2
1
3
ni čakalne dobe
28
42
86
136
116
108
143
309
237
249
17
60
30
59
90
50
*
*
- travmatološka ambulanta
ni čakalne dobe
OPOMBA: PROGRAM stoji, zaradi prenove operacijskih dvoran.
KLINIČNI ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO
Hospitalna dejavnost
- operacije hrbtenice
- operacije glave
OP benigni tumorji in možganske ciste
OP maligni tumorji
OP hipofize
OP OTROŠKA KIRURGIJA
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za nevrokirurgijo - prvi pregled - otroci
- ambulanta za nevrokirurgijo - prvi pregled - odrasli
45
110
21
7
21
7
55
14
120
14
49
82
77
102
KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- posegi na sečevodu
- posegi na mehurju (drobljenje kamnov)
- posegi na sečnici
- posegi na penisu
- posegi na moških spolnih organih - druga mesta (hidrokele, spermatokele,
varikokele)
- BHP (s katetrom) - benigna hiperplazija prostate
- BHP (brez katetra) - benigna hiperplazija prostate
- malignom prostate (Ca. Prostatae-RPP)
- tumor mehurja - TURM
- tumor ledvice - NEFREKTOMIJA
- ostali posegi na ledvici
Ambulantna dejavnost
- ambulantni prvi pregledi
- operacije fimoze - odrasli
- TRUZ in BIOPSIJA+Ca prostate
- ambulanta za erektilno disfunkcijo (MED)
KLINIČNI ODDELEK ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO
Hospitalna dejavnost - Zaloška 7
- operacija kile
- operacija žolčnih kamnov
- proktološka operacija
- maligna obolenja (operacije)
Hospitalna dejavnost - Zaloška 7
- karcinomi
- benigne bolezni
- debelost
Ambulantna dejavnost,Poliklinika Njegoševa 4
- spec. amb. za abdominalno kirurgijo , Poliklinika,Njegoševa 4
- proktološka ambulanta - prvi pregled
KLINIČNI ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO
OPERATIVNIH STROK
Hospitalna dejavnost
sprejem
Ambulantna dejavnost
Ambulantni oddelek za terapijo bolečine
prvi pregled
prva terapija
akupunkturna terapija
Predoperativna ambulanta
0
0
0
0
590
620
620
500
0
500
0
0
210
60
150
0
600
600
0
0
0
600
40
110
30
40
45
180
100
70
129
123
0
339
319
58
24
26
0
0
43
98
0
70
0
70
ni čakalne dobe
59
0
94
9
61
50
56
0
NEVROLOŠKA KLINIKA
KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO NEVROFIZIOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
sprejem
Ambulantna dejavnost
- splošna nevrološka ambulanta
- ambulanta za bolezni perifernega živčevja
- ambulanta za epilepsijo
- ambulanta za motnje spanja
- ambulanta za mišične in živčno mišične bolezni
- botulinska ambulanta
Funkcionalna diagnostika
- elektroencefalografija (EEG) :
- elektromiografija (EMG ) :
SEG-Senzorična encefalografija:
- evocirani potenciali (APMD,SEP,VEP,AVDIOMETRIJA)
- ULTRASONOGRAFIJA
KLINIČNI ODDELEK ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA
Hospitalna dejavnost
- programirani bolniki z multiplo sklerozo + epilepsija
- programirani bolniki - nevrodegenerativni
- enodnevni hospital
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za bolezni živčevja
- ambulanta za epilepsijo
- ambulanta za multiplo sklerozo
- ekstrapiramidna ambulanta
- ambulanta za kognitivne motnje
- laboratorij za avtonomno živčevje (TAŽ)
- EEG laboratorij
- botulinska ambulanta
KLINIČNI ODDELEK ZA VASKULARNO NEVROLOGIJO IN INTENZIVNO
NEVROLOŠKO TERAPIJO
Hospitalna dejavnost
- KAS - karotidna angioplastika - STENT
- COIL - intrakranialna embolizacija anevrizme
KONZILIJI:
- NAN-nevro-angiokir-nevroradiološki konzilij
- NNN MA-nev.nevkrg-nevrorad.konzilij za MA
45
6
39
47
24
124
74
17
53
62
98
201
108
24
10
38
18
102
12
25
47
25
24
68
2
133
130
31
91
0
0
0
0
0
2
0
133
93
56
155
184
2
22
49
30
153
38
153
65
10
65
10
Ambulantna dejavnost
- ambulantni prvi pregled
- ambulanta za Doppler sonografijo
UZ vratnih žil
TCD (transkranialni doppler)
SLUŽBA ZA NEVROREHABILITACIJO
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za nevrorehabilitacijo
- fizioterapija
- delovna terapija
- ambulantni nevropsihološki pregled-amb.za kognitivne motnje
- ambulantni nevropsihološki pregled
92
156
53
8
131
8
22
3
2
30
134
50
7
5
30
410
90
90
90
180
180
180
GINEKOLOŠKA KLINIKA
KLINIČNI ODDELEK ZA GINEKOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- ginekološke operacije
- UROLASTIC-ZATESN.METODE (operacija stresne inkontinence)
- TVT operacije (operacije stresne inkontinence)
** izvedba pregleda oz. operacije je odvisna od menstr.ciklusa.
KLINIČNI ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
KLINIČNI ODDELEK ZA REPRODUKCIJO
Hospitalna dejavnost
- SKUPAJ laparoskopija, histeroskopija (diagnostika, operacije):
- LAP. MIOMECTOMIA
- HCS OPERACIJE
- LAP STERILIZACIJA
- OPERACIJE STERILNOSTI
- OPERACIJE RVE
- ANASTOMOZA MOŠKI
- HSC OPERACIJE SEPTUMA
* odvisno od tednov nosečnosti žene
90
90
90
90
90
90
90
180
180
180
120
180
180
180
SLUŽBA ZA MEDICINSKE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA
Ginekološke ambulante I-VIII, Šlajmerjeva
- prvi pregled z napotnico
- prvi pregled PAP III. - C4
- prvi pregled inkontinence
- prvi pregled moška sterilnost
- prvi pregled ženska sterilnost
- prvi pregled PAR sterilnost
- prvi pregled - mladostnice
- pri pregled- otroci mlajši od 15 let
- urodinamske preiskave - i.
- I.poseg LEETZ
- CIN2-CIN3 - prvi pregled
- poseg z laserjem
- laserska odstranitev Condylomov
15
44
2
1
17
3
42
74
21
10
37
14
10
33
44
7
8
49
3
42
74
21
10
37
14
10
0
85
KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINSKO GENETIKO
- ambulanta za medicinsko genetiko
genetski posvet (za nosečnice ni čakalne dobe!)
PEDIATRIČNA KLINIKA
SPREJEMNO TRIAŽNI ODDELEK
SPREJEMNO TRIAŽNA AMBULANTA
ni čakalne dobe
SLUŽBA ZA KARDIOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- otroška kardiološka ambulanta
ni čakalne dobe
SLUŽBA ZA PLJUČNE BOLEZNI
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- pulmološka ambulanta
KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO, HEPATOLOGIJO IN
NUTRICIONISTIKO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za bolezni prebavil
89
128
0
0
79
138
7
7
30
75
KLINIČNI ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN BOLEZNI
PRESNOVE
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- amb. odd. za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove
- amb.center za klinično genetiko
21
21
64
22
113
86
KLINIČNI ODDELEK ZA NEFROLOGIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za ledvične bolezni
- ambulanta za hipertenzijo
SLUŽBA ZA ALERGOLOGIJO, REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO
IMUNOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za alergologijo
- ambulanta za revmatologijo
- ambulanta za klinično imunologijo
KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za hematološke in onkološke bolezni
KLINIČNI ODDELEK ZA NEONATOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- neonatološka ambulanta
MEDICINSKE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA
- sprejemna ambulanta
- fizioterapija
ni čakalne dobe
36
44
91
44
ni čakalne dobe
90
88
89
179
146
148
ni čakalne dobe
10
20
ni čakalne dobe
0
0
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO, MLADOSTNIŠKO IN RAZVOJNO
NEVROLOGIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- otroška nevrološka ambulanta
KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za otroško psihiatrijo
- ambulanta za avtizem in razvojne motnje
SLUŽBA ZA RADIOLOGIJO
- enota za RTG diagnostiko
- enota za UZ diagnostiko - UZ pregledi
- enota za UZ diagnostiko - UMCG
- MR SKELET IN ABDOMEN B R E Z A N E S T E Z I J E
- MR SKELET IN ABDOMEN Z A N E S T E Z I J O
35
45
30
60
80
120
70
45
100
52
ni čakalne dobe
20
27
21
25
23
27
21
25
* ČAKALNA DOBA ZA HOSPITALIZACIJO ZAJEMA SAMO ČAKALNO DOBO ZA PRVI SPREJEM (NE VELJA ZA
KONTROLNE SPREJEME)
VODENJE IN SKUPNE DEJAVNOSTI
- fizioterapija
ni čakalne dobe
STOMATOLOŠKA KLINIKA
Center za ustne bolezni in parodontologijo
- ambulanta za ustne bolezni in parodontologijo - prvi pregled
- ambulanta za ustne bolezni in parodontologijo - zdravljenje
85
91
139
292
Center za zobne bolezni
- ambulanta za zobne bolezni in endodontijo
prvi pregled
zdravljenje
80
477
123
547
- ambulanta za delo v splošni anesteziji za odrasle s posebnimi potrebami
prvi pregled
zdravljenje
0
275
0
1.009
Center za stomatološko protetiko
- ambulanta za snemno protetiko
prvi pregled
zdravljenje
- ambulanta za fiksno protetiko
prvi pregled
zdravljenje
49
208
52
904
106
0
94
1.856
Center za otroško in preventivno zobozdravstvo
- ambulanta za pedontologijo
prvi pregled
zdravljenje
- amb. za delo v splošni anesteziji za otroke s posebnimi potrebami
prvi pregled
zdravljenje
63
63
116
116
63
258
116
471
Center za zobno in čeljustno ortopedijo
- ambulanta za ortodontijo - prvi pregled
- ambulanta za ortodontijo - zdravljenje
63
358
84
698
Skupne strokovne dejavnosti
Rentgenološka služba:
- telerentgenogram glave
- panoramsko slikanje zgornje in spodnje čeljusti
- intraoralno slikanje
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA
Hospitalna dejavnost
- hosp.dej. - sprejem - odrasli oddelek
- hosp.dej. - sprejem - otroški oddelek
Ambulantna dejavnost
- fizioterapija
- splošne dermatološke ambulante
- otroška dermatološka ambulanta
- flebološka ambulanta
- ambulanta za limfedeme
- amb. za poklicna obolenja kože
- amb. za dermatoonkologijo
- amb. za spolno prenosljive bolezni
- ulkusna ambulanta
- ambulanta za ultrazvok - duplex
- ambulanta za epikutano testiranje
- ambulanta za psoriazo
- mikološka ambulanta
22
23
24
24
13
80
67
85
13
15
88
22
48
82
55
18
72
40
260
158
363
15
16
176
61
53
155
135
36
232
KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN
VROČINSKA STANJA
Hospitalna dejavnost
- Kronična Lyme- borelioza
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za virusna jetrna obolenja (samo HCV)
- ambulanta za spolno prenosljive bolezni
- ambulanta s kronično Lymsko boreliozo
- ambulanta za kemoprofilakso hepatitisa B
- ambulanta za anonimno brezplačno testiranje na HIV
- ambulanta za tropsko medicino (enkrat tedensko)
ni čakalne dobe
9
107
58
107
16
16
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
OČESNA KLINIKA
Hospitalna dejavnost
- vitreoretinalni operativni posegi
- okuloplastične operacije - lok anest. mali posegi
- okuloplastične operacije - lok anest. večji posegi
- operacije glavkoma
- operacije strabizma - odrasli
- operacije strabizma - otroci
Ambulantna dejavnost
Operacijski blok
- operacija sive mrene v lokalni anesteziji
Očesne ambulante
- očesne ambulante
- amb. za okuloplastično kirurgijo
- amb. za refraktivno krg. in bolezni roženice
- ambulanta za rizične otroke
Ambulante in oddelki za funkcionalno diagnostiko
- amb. za nevrooftalmologijo
- enota za ultrazvok
- amb. za uveitise
- amb. za vitreoretinalno krg.
- ambulanta za slabovidne
- enota za vidno polje - perimetrija:
- vidno polje po Goldmanu
- Octopus
- enota za nevrofiziološko diagnostiko (VEP,ERG,EOG,multifokalni ERG)
- enota za onkološko diagnostiko
- enota za endokrinološko oftalmopatijo
- OCT - optična koherentna tomografija
- enota za retinalno diagnostiko in angiografijo in bolezni mrežnice
50
89
120
30
0
0
70
117
920
60
35
20
90
110
110
88
70
30
200
170
90
120
70
38
82
102
90
100
80
103
243
180
0
0
0
0
90
57
51
136
85
64
94
206
Oddelek za laser
- amb. za diabetično retinopatijo (diabetes)
Odd. za laser - laserski posegi na očeh:
- posegi z Argon laserjem
- posegi z Yag laserjem
30
35
30
30
40
150
Ambulanta za kontaktne leče
- amb. za kontaktne leče - keratokonusi
70
317
Oddelek za glavkom
- odd. za glavkom
60
120
Oddelek za pleoptiko in ortoptiko
- odd. za ortoptiko in strabologijo
38
62
Fizioterapija
- FIZIOTERAPIJA - AMBULANTA ZA OČESNO PROTETIKO
0
365
Hospitalna dejavnost
- endoproteze kolkov
- endoproteza kolena
- artroplastika gležnja
- deformacije stopal odraslih
- artroskopske operacije kolena
- artroskopija kolka
- artroskopija gležnja
- artroskopija komolca
- rekonstrukcija kolenske križne vezi
- operacija hrbtenice
- ortop. operacija rame (terapevtski posegi na rami)
120
130
90
180
90
90
90
90
90
200
90
320
360
280
840
230
410
460
290
275
910
240
Ortopedske ambulante, Poliklinika
- ortopedske ambulante - odrasli in otroci
109
168
Rehabilitacijska enota (Poliklinika) - fizioterapija
60
120
ORTOPEDSKA KLINIKA
KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN
CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO
Hospitalna dejavnost, Zaloška 2
- operacije mandljev in žrelnice pri otrocih
- ušesne operacije v splošni anesteziji
- ušesne operacije v lokalni anesteziji
- operacija benigne patologije grla in žrela v lokalni anesteziji
- operacija benigne patologije grla in žrela- tonzilektomije v splošni
anesteziji
- operacija na področju nosu - lokalna anestezija
- operacija na področju nosu - splošna anestezija
Ambulantna dejavnost, Zaloška 2
Otorinolaringološka ambulanta
- otorinolaringološka ambulanta
Avdiovestibuloška ambulanta
- avdiovestibuloška ambulanta
Foniatrično-logopedska ambulanta
- foniatrična ambulanta
154
90
90
90
365
400
210
180
120
90
180
460
180
365
150
395
90
240
59
122
15
3
18
10
85
190
KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA,
PROMETA IN ŠPORTA
Ambulantna dejavnost
Center za medicino športa, (Metelkova 9)
- ambulanta 1 - kurativa
- fizioterapija
KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO
Ambulanta za bolezni ščitnice
- amb. za bolezni ščitnice (Poliklinika)
Oddelek za nuklearno medicinsko diagnostiko
1.PERFUZIJSKA SCINTIGRAFIJA MIOKARDA:
PERFUZIJSKA SCINTIGRAFIJA MIOKARDA Z OBREMENITVIJO
2.SCINTIGRAM SKELETA
3.PET/CT
4.PET S HOLINOM
5.PET/CT MOŽGAN
6.CTA
7.LIMFOGRAFIJA
8.DAT SCAN
190
60
21
21
150
30
21
0
210
90
90
45
420
60
120
720
Oddelek za računalniško tomografijo ( CT1 +CT2 +CT3 )
CT abdomen (trebuh)
CT torax (prsni koš)
CT nevra (glava, vrat)
CT skelet
CT srca
CTA ožilja
CT artrografija
124
98
53
62
99
69
132
147
145
80
76
125
146
146
Oddelek za magnetno resonanco ( MR1+MR2+MR3 )
MR abdomen (trebuh)
MR nevra (glava, vrat)
MR skelet
MR srca
MRA ožilje
MR artrografija
MR torax (prsni koš)
MR za otroke (z anestezijo)
95
186
225
131
63
100
53
83
109
238
276
146
77
138
81
120
Oddelek za ultrazvočno diagnostiko, Poliklinika
- UZ abdomen ( odrasli )
70
130
Oddelek za ultrazvočno diagnostiko, Zaloška 7
- UZ mišično kostni sistem
- UZ mehka tkiva
71
90
135
155
Rentgenološki oddelek, Poliklinika
- odd. za skeletno diagnostiko
10
20
Rentgenološki oddelek, Bolnica dr. Petra Držaja
- UZ - abdomna
- odd. za skeletno diagnostiko
90
0
120
7
KLINIČNI INŠTITUT ZA RADIOLOGIJO
INŠTITUT ZA MEDICINSKO
REHABILITACIJO
Specialistična fiziatrična ambulanta
32
77
17
17
po poškodbah in operacijah
degenerativna obolenja lokomotornega sistema
KIKKB
DIHALNI TEST NA HELICOBAKTER PYLORI
ZA NUJNE PRIMERE NI ČAKALNE DOBE.