Program v pdf obliki - ZAS - Združenje asfalterjev Slovenije

Comments

Transcription

Program v pdf obliki - ZAS - Združenje asfalterjev Slovenije
Termin: sreda, 25. november
2015
Coordination
Lokacija: hotel GOLF na Bledu Coordina
Slovenia • Ministry of Infrastructure and Spatial Planning
Čas: medof9.00
in 16.00 and Spatial Plan
Slovenia • Ministry
Infrastructure
Serbia • Ministry of Infrastructure and Energy
Serbia • Ministry of Infrastructure and Ene
Podonavska konferenca
Razvoj in vzdrževanje cestnih površin
v Podonavski regiji
Coordination
Slovenia • Ministry of Infrastructure and Spatial Planning
Serbia • Ministry of Infrastructure and Energy
Program konference
8.00 - 9.00
Registracija udeležencev
9.00 – 9.30
Uvodni nagovori
Priority Area 1B
To improve mobility and intermodality:
Rail, road and air
www.danube-region.eu
• Franc Žepič, sekretar – koordinator prednostnega področja 1B EUSDR - MzI
• Slovenko Henigman, predsednik Združenja asfalterjev Slovenije (ZAS)
PA 1A_PosterA0_DanubeRegionStrategy-121115.indd 2
15/11/12 11:34
• Peter Gašperšič, Minister za infrastrukturo - MzI
Priority Area 1B
To Koordinator
improve
mobility
and Ministrstvo
intermodality:
• Andreja Jerina,
za makro-regionalne
strategije,
za zunanje zadeve,
Priority
Area
1B
Slovenija
Rail,
and air
Toroad
improve
mobility and intermodality:
• Miodrag Poledica, državni sektretar in koordinator prednostnega področja 1B EUSDR,
Ministrstvo za gradnje, promet in infrastrukturo Srbije
9.30 – 10.45 PANEL I: Generalna situacija in gospodarjenje na cestnem omrežju v regiji
Rail, road and air
• Jose Diez, direktor, European Road Federation (ERF):
Stanje vozišč, vzdrževanje in gospodarjenje s cestami v državah Podonavske regije
www.danube-region.eu
• Nereida Hoxha, South East Europe Transport Observatory (SEETO):
Kakovost cest v jugo-vzhodni Evropi
• Mitja Jurgele, DRI upravljanje investicij, Slovenija:
Gospodarjenje z vozišči (PMS) v Sloveniji
www.danube-region.eu
• Franc Žepič, sekretar MzI:
Pomen vlaganj v cestno infrastrukturo v Podonavski regiji
Združenje asfalterjev Slovenije
Slovenian Asphalt Pavement Association
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Podonavsko konferenco
sofinancira Evropska unija
Podonavska konferenca
www.zdruzenje-zas.si/podonavska-konferenca
10.45 – 11.15 Odmor
11.15 – 12.45
PANEL II: Industrija asfalta v Podonavski regiji
• André Täube, direktor DAV, Združenje asfalterjev Nemčije:
Trenutni izzivi in priložnosti za nemško asfaltersko industrijo
• Miroslav Keller, predsednik HAD, Hrvaško asfaltersko združenje:
Asfalterska industrija Hrvaške- izzivi, trendi in proizvodnja asfalta ter tehnologije za
vzdrževanje cest
• Imre Pap, Asfaltni (avtocestni) inštitut Beograd, Srbija:
Asfalterska industrija Srbije – pregled tehnologij in tehničnih specifikacij za gradnjo in
vzdrževanje cest
• Egbert Beuving, generalni sekretar EAPA, European Asphalt Pavement Association:
Uporaba informatike v asfalterski industriji za stimuliranje trajnostnega razvoja
• Slovenko Henigman, predsednik Združenja asfalterjev Slovenije (ZAS):
Industrija asfalta v Sloveniji – pregled tehnologij gradenj in obnov vozišč
12.45 – 14.15 Odmor za kosilo
14.15 – 15.45
PANEL III: Trajnostni razvoj pri gradnji in vzdrževanju asfaltnih vozišč v
podonavski regiji
• Nikola Galovic, AMSS-CMV, Srbija:
Ocenjevanje in izboljšave cestnih voziščnih konstrukcij – razvoj inovativnih tehnologij
• Guillaume Bastien, Poslovni razvojni direktor Colas Central Europe:
Meritve, ocene in izboljšave cest z uporabo inovativnih tehnologij
• Robert Brozovič in Matija Mavrič, CESTEL, Slovenija:
Uporaba SiWIM sistema pri nadzoru obremenitev težkih tovornih vozil
• Tomislav Šafran, RAMTECH, Hrvaška:
Vpliv tornih lastnosti vozne površine na prometno varnost, analiza učinka sanacij
• Sebastijan Černigoj, CPG in Zvonko Cotič, Structum, Slovenija:
Recikliranje asfaltnih voziščnih konstrukcij na licu mesta
• Steve Lawson in Olivera Djordjevic, EuroRAP:
Vzdrževanje cest za izboljšanje prometno varnost – razmerje med koristmi in stroški
ocenjenih programov v Podonavski regiji
15.45 – 16.00 Razprava in zaključek
18.30 – 20.00 Večerja in čas za mreženje
Dodatne informacije:
www.zdruzenje-zas.si/podonavska-konferenca
Združenje asfalterjev Slovenije, Kotnikova ulica 32, 1000 Ljubljana, e-pošta: [email protected]

Similar documents