Vabilo na javno preizkusno predavanje pred izvolitvijo v naziv

Comments

Transcription

Vabilo na javno preizkusno predavanje pred izvolitvijo v naziv
Univerza
A.fkercel'u cesta 7
l0001J"Hh/jmw. Slovenija
telefim (O}j 4769 500
v Ljllbljcllli
faks (01) 4258031
tajnist l'[email protected],ulli-lj.s;
Fakulteta
Z(I f{/nJ/tlcu(
I
!
h.r-~d
;~1.:!L;'~\
1".'1' "1""1
111111111"
II
;tevilka,
024-6/013
d",,,m, 4.12.2015
VABILO
Vabimo vas, da se ude/eiite
javnega preizkusnega predavanja
z nas/ovom
»Biosinteza proteinov«
ki ga bo ime/a
~
~
,
asist. dr. URSA PECAR FONOVIC, univ.dipl.biol.
pred izvo/itvijo v naziv docentke
za podrocje farmacevtska biokemija
v sredo, 16. decembra 2015, ob 12. uri,
v predavalnici P4, na Univerzi v Ljubljani,
Fakulteti za farmacijo (3. nadstropje), Askerceva c. 7, Ljubljana.
prof.dr. Marija Bogata}
Predsednica Habi/itacijske komisije VL FFA
Prejmejo:
-Komisija za oeeno preizkusnega predavanja:
prof. dr. Marko Kreft (VL BF)
doc. dr. Bojan Do/jak
doc. dr. Nina Kocevar Glavac
- Studentski svet UL FFA
- predsedniea HK UL FFA, prof.dr. Marija Bogataj
- Oglasna deska.

Similar documents