Manifest industrijske politike

Comments

Transcription

Manifest industrijske politike
Akcijski plan za realizacijo
Manifesta industrijske politike
Strateška konferenca Slovenija
5.0, Ljubljana, 11. december 2015
1
Odločitev treh odborov v DZ
2. decembra 2015
Manifest industrijske politike
Poslanstvo:
Intenzivna vključitev vseh deležnikov v industriji, ki že imajo potrebne globalne
razvojne, proizvodne in tržne kompetence.
Izziv:
Kako do optimalnega razvoja industrije kot ključnega motorja izvoza in
gospodarstva do leta 2020/2030, vključujoč močne povezave s povezanimi
neindustrijskimi panogami?
Cilj:
Do leta 2020 zvišati dodano vrednost v najmočnejših slovenskih industrijskih
panogah na 80 % povprečja EU, kar pomeni realen dvig za 2 odstotni točki na leto.
Oktober 2015
Manifest industrijske politike
5 deležnikov v industriji:
kupci
dobavitelji
lastniki
zaposleni
prebivalci
Kakšne lastnike imamo?
Dobri
Slabi
Ukrepi v 5 poglavjih –
“Manj je več”
1. Pametna država (poslovno okolje)
2. Pametni davki (davčna politika)
3. Pametno kadrovanje (kadrovska politika)
4. Pametni razvoj (razvojna politika)
5. Pametna internacionalizacija (promocija industrije na tujih trgih)
https://www.gzs.si/slovenija_5.0/vsebina/Manifest
Vrh slovenskega gospodarstva 2015
Na 10. vrhu slovenskega gospodarstva so predstavniki
gospodarstva, v razpravi s predstavniki Vlade RS, določili
12 prednostnih ukrepov iz Manifesta industrijske politike.
Tematska omizja:
• industrija prihodnosti (industrijska politika, povezana s
poglavji 3.0, 4.0. in 5.0 v Manifestu industrijske politike),
• davčno prestrukturiranje (povezano s poglavjem 2.0) in
• odprava administrativnih ovir (povezano s poglavjem 1.0).
Industrija prihodnosti
• Štipendijska politika
• Izobraževanje kadrov skladno s potrebami delodajalcev
• Prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo
• Pametno usmerjanje razvojnih sredstev
• Okrepljena vloga slovenske diplomacije
• Okrepitev ponudbe SID banke
Davčno prestrukturiranje
• Znižanje obdavčitve stroškov dela
• Davčne olajšave
• Okoljske in energetske dajatve
Odprava administrativnih ovir
• Vse na enem mestu
• Prostorska zakonodaja.
• Sistem za privabljanje vlagateljev.
• Večja prožnost trga dela za gospodarstvo in javni sektor
• Spremeniti delovanje javne uprave
Cilji akcijskega načrta
Neposredni cilj:
Vsaj deset uresničenih predlogov do oktobra 2016,
ko bo 11. Vrh slovenskega gospodarstva.
Cilji akcijskega načrta
Posredni cilji:
•
Komunikacijski (medijski) cilj. Ozavestiti predvsem splošno, pa tudi
poslovno javnost o pomenu industrijskega preporoda v Sloveniji in EU, s
tem pa tudi o pomenu in učinkih izboljšanja poslovnega okolja in
intenzivnejšega razvoja industrije.
•
Participativni cilj. Intenzivna vključitev akterjev in podpornikov Slovenije
5.0 in Manifesta industrijske politike v aktivnosti, povezane s ključnimi
odločevalci v Sloveniji.
•
Zavezniški cilj. Oblikovati zavezništva z drugimi družbenimi deležniki s
skupnim ciljem industrijskega preporoda.
•
Aktivistični cilj. Zbrati okoli projekta Slovenija 5.0 in v strateški skupini še
več aktivnih posameznikov.
Naslednji koraki
1. Intenzivni sestanki s poslanskimi skupinami n
ministrstvi glede na odločitev treh odborov DZ.
Naslednji koraki
2. Proaktivno spremljanje odzivov vlade na predloge
v svojih (GG) in drugih medijih.
Naslednji koraki
3. Individualni dogovori z mediji o aktualnih vsebinah
reindustrializacije.
Naslednji koraki
4. Intenzivna vključitev članov strateške skupine
Slovenija 5.0 in drugih zaveznikov v
komuniciranje o tej temi prek medijev in v
dialogu z oblastjo.
Naslednji koraki
5. Uveljaviti aktivne podpornike industrijskega
preporoda v medijskem in širšem družbenem
prostoru kot močne mnenjske voditelje.
Vabljeni vsi, ki se zavedajo
pomena industrijskega preporoda

Similar documents