Visma.net - Amesto Solutions AS

Comments

Transcription

Visma.net - Amesto Solutions AS
Amestodagen 2015
Ole Noer – Visma Software
Brynjulf Skorpen – Amesto Solution
VISMA NET – STRATEGI OG UTVIKLING AV
TJENSTER
Agenda



Hva er Visma Net
Hva er strategien til Visma Net
Presentasjon av tjenester inngår i Visma Net
– Finance
– Autopay, Approval, Fakturainnboks
– Logistikk
– Expense
– Absence
– Insight

Case; Megling av utleieobjekter
Hvorfor sky?
Visma.net - visjon
Alle ansatte
Godkjenne
Reiseutlegg
Feriefravær
Lønnslipp
Time og
prosjekt
CRM
Bank
Selfservice skytjenester
Finans
Profesjonelle brukere
Lager –
logistikk
Fakturaflyt
Rapportering
Inkasso Elektronisk
faktura
Auto - skytjenester
Lønn og HR
Butikk –
kasse
Skytjenester
CRM
Time
2016
Absence
Logistics
Payroll
2016/17
Expense
Insights
Integrations
2015/2016
Approval
Visma.net Financials
EHF
AutoInvoice
AutoPay
Visma.net status
Financials
25.000
18.500
Mobile users
Expense
Logistics
Approval
2.700.000
E-invoices incl
AutoInvoice
1.500.000
AutoPay
Visma.net
1
Fremtid
2
Automasjon
3
Tidsstyring
4
Avvikshåndtering
5
Hendelsesrapportering
6
Mobil
Time
2016
Absence
Logistics
Payroll
2016/17
Expense
Insights
Integrations
2015/2016
Approval
Visma.net Financials
EHF
AutoInvoice
AutoPay
Visma.net Financials
Visma.net Financials
Visma.net Financials er et sky-basert økonomisystem som kan skreddersys for bedrifter med
avanserte forretningsbehov.
Funksjonalitet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hovedbok
Leverandørreskontro
Kundereskontro
Bankstyring (AutoPay)
Periodisering
Avgifts håndtering
Valutabehandling
Driftsmidler
Finansiell rapportering
Konsilidering
Automatiserte prosesser
Inngående
faktura
Tradisjonell prosess med skanning
1
2
3
4
5
6
7
8
Åpne
post
Sortere
bilag
Skanne
faktura
OCR
Tolk
Etter«punching»
Sende på
flyt
Godkjenne
Oppdatere/
arkivere
Automasjon i Visma.net
AutoInvoice
Fakturainboks
1
2
Godkjenne
Oppdatere/
arkivere
Mobile Manager
Mobiltelefon
Tradisjonell prosess med skanning
1
2
3
4
5
6
7
8
Åpne
post
Sortere
bilag
Skanne
faktura
OCR
Tolk
Etter«punching»
Sende på
flyt
Godkjenne
Oppdatere/
arkivere
Inngående faktura i Visma.net
[email protected]
AutoInvoice
Firmaet AS
987654321
POSTBOKS 3261
7439 TRONDHEIM
NORWAY
Fakturainboks
1
2
Godkjenne
Oppdatere/
arkivere
«Don’t miss the
deadline»
Innbetalinger
Før AutoPay
1
2
Med AutoPay
1
3
4
5
6
7
Utbetalinger
Før AutoPay
1
2
DRAFT
Med AutoPay
1
DRAFT
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time
2016
Absence
Logistics
Payroll
2016/17
Expense
Insights
Integrations
2015/2016
Approval
Visma.net Financials
EHF
AutoInvoice
AutoPay
Case: Megling av utleieobjekter





Kunden megler boliger mellom huseiere og leietakere
Faste fakturaer til leietakere på fast dag pr. måned og pr. epost eller print.
Utbetaling til huseiere når leietaker har betalt (klientmidler)
Automatisk purrerutiner
Fakturaflyt og godkjenning av øvrige leverandørfakturaer
– Hvilke prosesser er automatisert?
– 1. Utsendelse av fakturaer
– 2. Utskrift til ulike mediavalg (epost/print)
– 3. Automatisk innbetaling (kun avvik blir behandlet) / oppdatering av reskontro
– 4. Utbetaling (Autopay) av leverandørfakturaer når leietaker har betalt
– 5. Oppdatering av reskontro når betaling har funnet sted. (Kun avvik blir behandlet).
– 6. Automatisk godkjenningsflyt (fakturaer til godkjenning fra fakturainnboks)
– 7. Automatisk betalingsforslag og betaling via autopay
– 8. Automatisk purreforslag og print (ikke lov å sende epost)
– 9. Listen kan lett bli lengre (Avskrivning, periodisering, fordeling)
Visma.net Logistics
Visma.net Logistics
Ordre
Innkjøp
Lager
Visma.net Logistics
Ordre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kraftig pris- og rabatthåndtering
E-faktura
Frakthåndtering
Del- og flerleveranse
Leveranseplan
Plukkliste
Bestillingsforslag
Allokering/reservasjon
Kredittgrense/sperre
Samlefakturering
Returhåndtering (RMA)
Årsakskoder
Visma.net Logistics
• Ulike metoder for vurdering av lagerverdi
• Lageroverføring mellom lokasjon
• Årsakskoder på transaksjon
• Lagertelling
Lager
Visma.net Logistics
• Innkjøp basert på salgsordre
• Del- og samlemottak
• Direkte leveranse
• Kostprisoppdatering (toll, frakt)
Innkjøp
Visma.net Logistic målgruppe
Enkle logistikklogistikk-prosesser
prosesser
Varehandel Engros
Engros
Arbeidsdeling
Prosessfokus
Prosessfokus
Absence
Logistics
Time
2016
Payroll
2016/17
Expense
Insights
Integrations
2015/2016
Approval
Visma.net Financials
EHF
AutoInvoice
AutoPay
Visma.net Insights
Visma.net Insights
Visma.net Insights gir brukere tilgang til dashbords og KPIer som gir status fra de Visma.net tjenestene som brukes.
.
•
•
•
•
KPI’s
Standard Dashboards
Brukertilpasse dashboards
Lage egne dashbords
• Kan brukes på
• Web
• Mobile
• Tablet
Time
2016
Absence
Logistics
Payroll
2016/17
Expense
Insights
Integrations
2015/2016
Approval
Visma.net Financials
EHF
AutoInvoice
AutoPay
Visma.net Expense
Reise og utleggsrefusjon
1
2
3
4
5
Example of presentation
Time
2016
Absence
Logistics
Payroll
2016/17
Expense
Insights
Integrations
2015/2016
Approval
Visma.net Financials
EHF
AutoInvoice
AutoPay
Visma.net Absence
Sykefravær 4,8%
 Redusert med 35,8% (siden 2002)
Propulsion-Ulsteinvik
 Redusert fra 7% -> 3% (siden 2002)
 Trivsel, arbedsoppgaver, oppfølging
Fra registrering til rapportering
1
Registrering
(og validering)
2
Godkjenning
3
Visma Lønn
4
Rapportering
Fra registrering til rapportering
1
Registrering
(og validering)
2
Godkjenning
3
Visma Lønn
4
Rapportering
Time
2016
Absence
Logistics
Payroll
2016/17
Expense
Insights
Integrations
2015/2016
Approval
Visma.net Financials
EHF
AutoInvoice
AutoPay
1
ERP løsning i skyen
2
Fokus på å automatisere prosesser
3
Mobil
Visma Net
Brynjulf Skorpen
TLF. 901 02 028
[email protected]
Visma.net Absence
 Fraværsregistrering (i Visma.net)
 Lanseres i juni
 Fullt integrert med Visma Lønn (10.0)
 Registrering (og godkjenning)
 Rapportering som før (Visma Lønn)
 Løsningen støtter lover og regler
Visma.net Absence
1
God oversikt
2
Fange opp alt fravær
3
Kontroller – antall dager
4
Verktøy for ferieavvikling
5
Ferieønsker
6
Permisjonsforespørsler
7
Verktøy ekspertoppgaver