Timeplan (NB: Endringer kan forekomme)

Comments

Transcription

Timeplan (NB: Endringer kan forekomme)
Timeplan for HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning - 2016
25. april
Kl
10001015
10151100
11151200
12151300
13001400
14001445
15001545
16001645
Tittel
Registrering, kaffe og velkommen
Foredragsholder
Swedeheart registry
RRCT: Registry- randomized–controlledtrials
Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk
regresjon; Analyse av overlevelsesdata
Bo Lagerqvist
Overlege i kardiologi, forsker, Uppsala
universitet
Tom Wilsgaard
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin,
UIT
Tom Wilsgaard
Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk
regresjon; Analyse av overlevelsesdata
Lunsjpause
Time 1. Innføring i DAGs, kausalitet og
kausal inferens
Time 2. Innføring i DAGs, kausalitet og
kausal inferens
Time 3. Innføring i DAGs, kausalitet og
kausal inferens
Odd O. Aalen
Professor i medisinsk statistikk, UiO
Odd O. Aalen
08150900
Epidemiologi – en oppfriskning
09151000
10151100
11001200
Validering av registerdata
Bjarne Koster Jacobsen
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin,
UIT
Aldana Rosso
Statistiker, Lunds Universitet
Aldana Rosso
Statistiker, Lunds Universitet
12001245
Multippel testing
13001345
Propensity score
14001445
15001545
Stratifisering og justering
Tron Moger
Forsker, Avdeling for helseledelse og
helseøkonomi, Oslo
Tron Moger
Analyse av PROM-data (pasientrapporterte
mål)
Berit Rokne
Professor, UiB
Juridisk regulering av helseregistre
Heidi Talsethagen
Odd O. Aalen
26. April
27. april
0815-
Validering av registerdata
Lunsjpause
0900
09151000
10151100
11001200
12001245
13001345
14001445
15001545
Jurist, SKDE/FIKS, Helse Nord
Sentrale registre – styrker, svakheter,
koblingsmuligheter
Sentrale registre – styrker, svakheter,
koblingsmuligheter
Lunsjpause
Nasjonalt kvalitetsregister– presentasjon
av forskning med vekt på analysemetode
Nasjonalt kvalitetsregister– presentasjon
av forskning med vekt på analysemetode
Registerdata vs. RCT
Fornuftig bruk av registerdata
Tore Solberg
Overlege i nevrokirurgi, UNN
Tore Solberg
Vinjar Fønnebø