Uke 50 - Minskole.no

Comments

Transcription

Uke 50 - Minskole.no
Ukeplan for 7.trinn, uke 50
Informasjon:




Takk til alle foreldre som stilte sporty opp på Kilden!!
Husk å bidra til å samle inn penger til «Omvendt julekalender». Penger
leveres i en lukket konvolutt på skolen fortløpende.
Mandag møter følgende elever på M&H: Mikael, Arian, Heine, Rahim, Nichlas,
Olve, Andrea, Emilie, Ingvild, Sofie, Mira og Eline.
Husk underskrift på engelskprøver
TRYGGHET SKAPER TRIVSEL, TRIVSEL SKAPER LÆRING
JEG MØTER PRESIS, GÅR ROLIG OG
BRUKER DEMPET STEMME INNE
FOKUSOMRÅDE:
I denne perioden legger vi vekt på/har fokus på hvordan vi forflytter oss
fra klasserom til friminutt; inn/utmarsj. Ingen løping!
Dessuten hvordan vi beveger oss i klasserommet.
I tillegg husker vi å bruke innestemme.
TIMEPLAN 7. trinn
Klokka
Mandag
Tirsdag
08.30 –
09.30
K&H/M&H
Advent
09.40 –
10.40
K&H/M&H
11.20 –
12.20
Advent
12.30 –
13.30
13.40 14.10
Samfunnsfag
Norsk
Gym
Engelsk/norsk
norsk/engelsk Matematikk
Matematikk
Loggbok
Onsdag
Torsdag
Fredag
Matematikk
Advent
Advent
Samfunnsfag:
Norsk: Innlevering
KRLE
Elevundersøkelsen
Engelsk/Norsk
Gym
Norsk/Engelsk
Høytlesning/
Div.
Framføring i gruppe
Advent
Musikk
KRLE/Norsk
Nyheter
Læringsmål
Norsk
Matematikk
Engelsk
Samfunnsfag
KRLE
Jeg leser korrektur på egen fortelling, og sjekker at jeg har brukt de litterære
virkemidlene.
Jeg vet at regnestykket inni en parentes alltid skal regnes ut først
Jeg kan lese ukens tekst med flyt og god uttale.
Jeg kan de uregelrette verbene to dream, to drink, to drive.
Jeg kan reglene for gradbøying av adjektiv
Jeg vet at adverb forteller hvordan verbet gjøres, og får endelsen –ly.
Jeg er forberedt på å framføre min Keynote for gruppa
Jeg er forberedt til prøve om Islam på torsdag
Ukedag
Tirsdag
Lekser :
Multi: Gjør 5 av oppgavene på s. 85.
Vis utregning! Husk at tekstspørsmål skal ha tekstsvar.
Engelsk:
Step 1: Read p. 79-80 A dog’s life – At the vet’s
Step 2: Read p. 88-91 Do not read any further + do activity. (Muntlig)
Step 3: Read p. 88-93 Do not read any further + The story of Tracy Beaker
(Les gjennom step 2 teksten, øv høytlesing på step 3 teksten)
GLOSER skrives i gloseboka, øv så du kan dem
Step 1: carried, tired, turned out to be, an only child, disliked
Step 2: met, dreamy, because, instead, sighed, calmly, bothered, explain,
Step 3: step 2 gloser + palled up (ble venner), turned up (dukket opp), droopy (lei seg)
Norsk: Skriv spenningsfortellingen din i 10-15 min inn på data. Føler du deg
ferdig, les i biblioteksboka di!
Onsdag
Matematikk: Løs nøtt 6,7,8 og 9 nivå 1 eller 2. Utfordre deg selv!
Engelsk: Se lekse til tirsdag +
1)Øv på ukas verb: to dream, to drink, to drive. Verbprøve
2) Les om adjectives and adverbs p. 86 (Kan jeg ukens læringsmål?)
3)Husk underskrift på engelskprøver
Norsk: Les spenningsfortellingen din for en voksen! Få tilbakemelding på hva
som hva bra, og hva som evt. må endres eller skrives mer om. Gjør endringer
på data.
Torsdag
KRLE: PRØVE om Islam. Les på notater i skrivebok+ les s. 43-45, 48-50+
sammenligne ritual fra Kristendom og Islam
Norsk: Les grundig din spenningsfortelling. Sjekk over for skrivefeil; dobbel
konsonant, og eller å, skj/kj-lyder, punktum osv. Se sjekkliste.
Fredag
Norsk: Skriv ferdig din spenningsfortelling inn på data. Kan du krysse ut alle
punkter på sjekklista? Har du brukt alle litterære virkemidler?
Skriftstørrelse 12, halvannen linjeavstand. (Mail til Anna for utskrift).
[email protected]
tlf: 91803309
[email protected] tlf: 98802584
[email protected]
tlf: 41550930
[email protected]
tlf: 97513965
Tlf. Torridal skole: 48 06 66 00, skolens hjemmeside: yts.no Foreldrekontakter: Vivian
Steinsland (Mira) og Cris Refstie (William) [email protected] og [email protected]
Med hilsen Inger, Martin, Liv Heidi og Anna 