Uricult®

Comments

Transcription

Uricult®
Uricult
®
Bruksanvisning
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
CLED (E. Coli)
1000
10.000
100.000
1.000.000 10.000.000
Bruksanvisning for Uricult
1. Skru lokket med agarsliden ut av røret uten å berøre agar2.
3.
4.
5.
6.
7.
MacConkey (E. Coli)
flatene.
Dypp agarsliden i frisk, godt blandet og usentrifugert urin
tre ganger, eller la den stå i urinen i 3–5 sekunder, slik at
agarflatene blir godt fuktet av urin. Ca. ½ cm av den øvre
agarsliden bør ikke vætes, da denne brukes for kontroll ved
avlesningen – kfr. punkt 8. Unngå å helle eller bruke pipette.
Er det lite urin bør agarsliden likevel dyppes, men avmerk
(for eksempel på rekvisisjonen) hvor mye av sliden som er
dyppet i urin.
La overflødig urin renne av.
Fjern de siste dråpene ved å sette endestykket av sliden
mot et rent, absorberende materiale.
Sett agarsliden tilbake i røret og skru godt igjen.
Merk røret med pasientens navn, fødselsdato og prøvetidspunkt.
Plasser Uricult i oppreist stilling i inkubator (35...37°) i
16–24 timer. Alternativt kan Uricult inkuberes 2–3 døgn i
romtemperatur. Bakterieveksten blir som oftest like god ved
begge disse prosedyrene, men fargereaksjonene kan være
noe vanskeligere å tolke etter inkubasjon i romtemperatur,
kfr. punkt 7. Uricult kan også sendes direkte til spesiallaboratorium for nærmere identifisering og resistensbestemmelse av bakterieveksten. Eventuell væske i bunnen av røret
må tømmes ut før forsendelse.
8. Ta agarsliden ut av røret og sammenlign med illustrasjonene
i pakningsvedlegget eller bildene i et eget Model Chart
som fås på forespørsel fra leverandøren.
Vurdering av bakteriemengde:
Cled-siden (den gule siden) benyttes til å anslå mengden av
bakterier pr. ml urin. Dersom bakteriekoloniene er svært
store, bør man ikke sammenligne direkte med illustrasjonene/
bildene, men heller vurdere hvor tett bakteriekoloniene
vokser på flaten i forhold til på illustrasjonene/bildene.
Jevn, massiv vekst (sammenhengende/konfluerende vekst)
kan se ut som ingen vekst. Sammenlign derfor med den
øvre delen av agarflaten, som ikke bør være fuktet med urin
– se punkt 2.
Vurdering av bakterietype (Gram-negative/Gram-positive
bakterier):
På Cled-siden (den grønne/gule siden) vokser både Gramnegative og Gram-positive bakterier. På MacConkey-siden
(den røde siden) vokser fortrinnsvis Gram-negative bakterier
(for eksempel E. coli). Av og til kan Gram-positive bakterier,
som stafylokokker og enkelte enterokokker, også vokse på
MacConkey-siden.
Dersom bakterieveksten består av flere ulike kolonityper
(ulike bakteriearter), er dette oftest et tegn på at prøven er
forurenset.
Tolkning av bakteriefunn:
Vedrørende tolkning av bakteriefunn vises det til rapporten
”Bakteriologisk diagnostikk ved urinveisinfeksjon. Konsensusrapport nr 7, 1994”.
Oppbevaring
Orion Diagnostica as, Solbråveien 43, N-1372 Asker
Tel. 66 78 56 30, Fax 66 78 56 59
E-mail: [email protected]
Uricult bør oppbevares i romtemperatur (ca 20°C) på et trekkfritt
sted.