Offentlig journal - Helse Sør-Øst

Comments

Transcription

Offentlig journal - Helse Sør-Øst
HELSE
•
• SØR-ØST
Offentlig journal
Journaldato 18.12.2015
Helse Sør-Øst RI-IF
Journalenhet:
Alle
Avdeling:
Alle
Inngående dokumenter:
Ja
Utgående dokumenter:
Ja
Antall sider inkl. forside:
2
Utskriftsdato 21.12.2015
-
r.
Fra:
18.12.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
18.12.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
av Arthro Klinikk AS
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00122-354 Godkjenning
Sak:
Godkjenning / opphør av sykehus / opptreningssenter
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Journaldato:
18.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Behov og bestilling
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
551
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01737-2 Invitasjon til presentasjon av helse- og omsorgsministerens
som utdanningsinstitusjoner
/ sykehus
sykehusene 2016 - 12012016
Sak:
Styringsbudskap
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Journaldato:
18.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Styre- og eieroppfølging
Dok. dato:
17.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
012
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01497-10 AD Varsel om seksmål - tvisteloven § 5-2
Sak:
Rammeavtale - intensivprodukter
Mottaker:
Arntzen de Besche Advokatfirma
Journaldato:
18.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Juridisk avdeling
Dok. dato:
18.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
065
- sykehustalen
for invasive trykksett timediuresesett
og fikseringsprodukter
AS
styringsbudskap
til