Bertil Hamberger, född 1942

Comments

Transcription

Bertil Hamberger, född 1942
Bertil Hamberger, född 1942
Började på läkarprogrammet KI 1961
Leg läk 1971 specialist i kirurgi 1979
Överläkare KS 1985 klinikchef 1986-96
Disp 1967 Docent i histologi 1967, i kirurgi
1979, professor i kirurgi 1986, emeritus 2007
Ordf i KS forskningskommittee 1990-99
Medlem i Nobelförsamlingen 1988-2007
President i Europeiska
endokrinkirurgföreningen ESES 2006-2008
Forskat inom neurobiologi och sedan 1979
inom endokrin kirurgi
Arbetar i WikiKS projektet sedan 2015 och är
v.ordf i Cancerföreningen i Stockholm

Similar documents