SKB referat 20 04 2015

Comments

Transcription

SKB referat 20 04 2015
Skolebestyrelsesmøde
referat
Data om mødet
Dato:
20.04.2015
Mødeleder:
Melissa
Tid:
17.30 – 18.00 – spisning
Café Sund Fornuft står
for maden
18.00 – 20.00
Referent:
Jytte
Sted:
Solvangskolens kantine
Mødedeltagere:
Skolebestyrelsen, Viceskolechef Henrik Bech
Afbud: Kirsten Reichl, Klaus Olsen, Lotte
Hassing, Clara Preston, Henriette Freris,
Mary E. Brett.
Emne(r):
Se dagsorden
Formål m.
mødet:
Forbered:
Se nedenfor hvem der har noget at forberede
Medbring:
Dagsorden
783.
Ressourcefordeling 2016
Henrik Bech gennemgik ressourcefordelingen 2016
Der afholdes udvidet samrådsmøde med mulighed for deltagelse af 2 skb.
medlemmer i stedet for 1.
Høringsmateriale forventes udsendt umiddelbart efter
samrådsmødet den 28. maj.
Under socioøkonomiske kriterier mangler adopterede børn, idet man har
set at de vægter meget højt.
Skolebestyrelsen skal give tilbagemelding på forslagene til en ny model
komme med forslag og
kommentarer.
Hvad der bruges ekstra et sted skal spares et andet.
Henrik Bech forlod mødet kl. 19.10
784.
Indledning – evt. justering
af dagsorden.
Intet til dagsordenen
785.
Opfølgning fra sidste møde
ud fra referat.
786.
Nyt fra elevråd.
Punkter fra sidste møde udskydes endnu en gang, med undtagelse af
principper for den åbne skole.
Elevrådene var til møde i BSU og fortalte om deres
virke.
Ønsker om tematisering for kantinen -eks. tyrkisk dag.
Ønske om større portioner kylling for dem der ikke
spiser gris.
Ønske om menuen lægges på intra
Ønske om mulighed for at købe store eller små portioner.
Rengøring af vinduerne som virker meget snavsede.’
Elevrådet vender tilbage og får vendt elevernes egen andel og
medansvar. Vi skal alle passe på skolen
Elevrådet vender tilbage til SKB med elevernes svar.
Justeres til så det ikke kan misforstås.
Indskrives at principperne tages op hvert år i skolebestyrelsen.
787.
Godkendelse af principper
for den åbne skole.
788.
Status på PCB.
789.
Afrunding, resume af
konklusioner.
790.
Eventuelt.
Skolebestyrelsen:
Forældrerepræsentanter:
Klaus E. Olsen - afbud
Henriette Freris- afbud
Hans Henrik Lomholt
Henrik Alsing
Peter-Johan Raasø
Kirsten Krone Reichl –afbud
Melissa Lutterodt
Suppleanter:
Lotte Hassing – 1. suppleant -afbud
Medarbejderrepræsentanter:
Ulla Rasmussen
Søren Gundestrup
Elevrådsrepræsentant:
Clara Preston – formand - afbud
Helene Grützmeier – næstformand
Sekretær for skolebestyrelsen:
Skolens ledelse:
Andreas Hundebøll
Mikkel Sønderskov Nielsen
Solvang:
Jytte Damborg Hansen
Mary E. Brett
Andreas orienterede fra byggemøde afholdt i tirsdags.
Der undersøges også om der kan fremskaffes midler
så skoleledelsen kan aflastes ifm. Ekstraarbejde i byggeperioden.
Vigtigt med den rette kommunikation.
Tilbagemelding på Henriks oplæg senest 15. maj
Hele inklusionspuljen er til debat.
Pædagoger i undervisningen - fordelingen nu 50/50
skal den evt. vægtes anderledes?
Jeppe kommer med et udkast -sendes til hele skolebestyrelsen, som
svarer på mail. Klaus og Melissa samler op til sidst.
Intet

Similar documents