Få styr på fradrags- reglerne på moms

Comments

Transcription

Få styr på fradrags- reglerne på moms
www.pwc.dk
Få styr på
fradragsreglerne
på moms
Februar 2015
Få styr på fradragsreglerne på moms
Skemaet indeholder en oversigt over almindelige udgifter, hvor der er specielle
fradragsbegrænsninger, og momsen derfor ikke altid kan fradrages fuldt ud.
Vær opmærksom på, at de anførte satser kun gælder i forhold til din virksomheds
generelle momsfradragsprocent. Der er derfor kun 100 % momsfradrag, såfremt
din virksomhed generelt er berettiget til fuldt momsfradrag.
Underholdning, ophold og bespisning m.v.
0%
Delvis
Ophold på hotel, motel, vandrehjem o.l.
X
Mad m.v. på hotel, restaurant, cafeteria, bistro, grillbar o.l.
25 %
Mad serveret ved møder fra kantine til forretningsforbindelser
og personale
X
Anden mad i virksomhedens lokaler, herunder frugtordninger og
morgenmad (bortset fra indkøb til kantinen)
X
Underholdning
X
Opstilling af borde, bænke, scene o.l. til arrangementer
Blomster, vin og øvrige gaver
X
X
Blomster og kunst til udsmykning af lokaler m.v.
Kaffe, te, vand o.l. til personale
100 %
X
X
Kaffe, te, vand o.l. til forretningsforbindelser og personale
under møder
X
Indkøb og drift af kaffe- og sodavandsautomater
X
Kantineindkøb (forudsætter afregning af kantine/salgsmoms)
X
Reklameudgifter
Reklameartikler over 100 kr. pr. stk. ekskl. moms
X
Reklameartikler med firmanavn, under 100 kr. pr. stk.
ekskl. moms
X
Vareprøver og produktdemonstrationer
X
Sponsorgaver og -bidrag (Kun fradrag for den del der vedrører
reklame)
X
Sportsbeklædning med logo udlånt til personale
X
Annoncer, skilte, brochurer o.l
X
Kursus- og flytteudgifter
0%
Delvis
100 %
Kursusgebyr - faktureret samlet
X
Kursusbegyr - ophold og bespisning særskilt specificeret på faktura. Kursusvirksomheden/udbyderen har fuldt momsfradrag
for overnatning og 25 % for bespisning.
*Der gælder særlige regler, for kursister fra helt eller delvis
momsfri virksomheder
X
Lærebøger og øvrigt kursusmateriale
X
Medarbejderes arbejdsbetingede flytteudgifter
X
Arbejdstøj
Arbejdstøj og uniformer ejet af virksomheden
X
Virksomhedens civilbeklædning med logo, forbud mod
privat anvendelse
X
IT og telekommunikation
Medarbejdertelefoner, fastnet, regning stilet til virksomheden
50 %
Mobiltelefoner, der ikke anvendes privat
X
Mobiltelefoner, der også anvendes privat
Fastsættes ved skøn
ADSL-linjer
Fastsættes ved skøn
Hjemme-pc og bærbare computere til arbejdsrelateret og
privat anvendelse
Fastsættes ved skøn
Hjemme-pc og bærbare computere, der ikke anvendes privat
X
Biler og broafgifter
Øresund (alle biltyper)
Storebælt, personbiler
X
X
Storebælt, varevogne (gule plader)
Personbiler, køb og drift
Personbiler, langtidsleasing
X
X
Oplyses af udlejer leasingselskab
Vare- og lastbiler under 3 ton, drift
X
Vare- og lastbiler under 3 ton, køb, ingen privat anvendelse
X
Vare- og lastbiler under 3 ton, køb, også privat anvendelse
X
Vare- og lastbiler under 3 ton, leasing, ingen privat anvendelse
Vare- og lastbiler under 3 ton, leasing, også privat anvendelse
Vare- og lastbiler over 3 ton, ingen privat anvendelse
Vare- og lastbiler over 3 ton, også privat anvendelse
Specialindrettede varebiler under 4 ton, privat kørsel mellem
hjem og arbejde
X
1/3
X
Fastsættes ved skøn
X
0031-15
Kontaktoplysninger
Kontakt PwC’s momsafdeling i København
eller Århus:
PwC, Strandvejen 44
2900 Hellerup
Leif Skytte
T: 3945 3329, E: [email protected]
PwC, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Århus C
Sandra Erichsen
T: 8932 5654, E: [email protected]
www.pwc.dk
Revision. Skat. Rådgivning.

Similar documents