SOK passer gratis på din båd - når du ikke er i nærheden AIS i

Comments

Transcription

SOK passer gratis på din båd - når du ikke er i nærheden AIS i
Ja, tak! Jeg vil gerne tilmelde min båd SOK’s gratis AIS-vagt
Det danske AIS-system drives af Farvandsvæsnet og
dækker stort set alle danske farvande. AIS-dækningen
afhænger af, hvor din båd befinder sig. Er der langt til
nærmeste AIS-mast, eller er din antenne for eksempel
for lav, kan det være, at vi ikke kan modtage dit
AIS-signal. Dækningen forbedres løbende. Du kan se
den aktuelle dækning på sok.dk/aisvagt.
Læs mere om AIS på ais.dk eller sok.dk/aisvagt
SOK passer gratis
på din båd - når du
ikke er i nærheden
A
IS
ove
r våget
tive
Indehaver:
For – og efternavn (fartøjets indehaver)
Gade og husnummer
Postnummer og by
Mobilnummer (kontaktnummer for AIS-vagten)
e far tøj er
Fartøjet:
Navn
Kaldesignal
MMSI-nummer
Hjemhavn
Underskrift (fartøjets indehaver)
d
o
ett
AIS i Danmark
Komm
an
Søværnets Operative Kommando
8220 Brabrand . Telefon: 8943 3099 . www.sok.dk
Alle AIS-udrustede fritidsfartøjer
kan gratis blive overvåget af SOK.
Vi alarmerer dig via sms, hvis din båd
flytter sig, når AIS-vagt er aktiveret.
Hvad er AIS?
Så nemt er det!
AIS er et identifikationssystem, der automatisk sender
oplysninger indbyrdes mellem skibe og mellem skibe og
landstationer. Med AIS monteret i båden får du signaler fra
skibene omkring dig. Du kan blandt andet se skibenes kurs
og fart, så du kan undgå kollisioner.
AIS er obligatorisk for større fartøjer over 300 BT, men
fås nu i en mindre version til fritidsbåde.
AIS skaber sikkerhed på søen
SOK overvåger konstant de danske farvande, bl.a. via
AIS-systemet. Vi kan dirigere hjælp og assistance til
nødstedte skibe baseret på deres AIS-position. SOK vil gerne
fremme AIS-systemet for at forbedre sejladssikkerheden
i vores farvande. SOK tilbyder derfor en gratis AIS-vagt til
fritidssejlere.
1
Du aktiverer overvågningen
ved at sende en sms til SOK.
2
SOK bekræfter det
med en sms.
3
Flytter din båd sig modtager
du besked med en sms.
ove
r våget
Søværnets
ati
nd
o
Op
er
ve Komma
Søværnets Operative Kommando
Postboks 1483
+++3260+++
8220 Brabrand
IS
I AIS-vagt sammenkæder vi din båds MMSI nummer
(MMSI nummeret identificerer din båd og tildeles
AIS-vagt
af Søfartsstyrelsen) med et af dig valgt mobiltelefonAIS kan overvåge om et fartøj flytter sig, når det burde ligge
nummer.
stille i marinaen. SOK tilbyder en gratis vagt-service, hvor vi
alarmerer dig via sms, hvis vi registrerer at din båd flytDu kan tilmelde dig med vedhæftede kupon eller på
ter sig eller mister kontakten med båden. Du skal
tte far tøj er
e
A
D
sok.dk. Så modtager du en nærmere beskrivelse
blot oprette dig som abonnent.
af vagtordningen og gode råd til installation af
AIS.