Afsnit V3 studieunit - Slagelse som åbner

Comments

Transcription

Afsnit V3 studieunit - Slagelse som åbner
Værd at vide om afsnit SL3
 Voksenpsykiatrisk afsnit med 17 senge, incl. skærmet
afsnit
 Aktiviteter i afsnittet fra kl. 8-18 og i weekenderne
Studieunit er et projekt for en 3-årig periode. Hvis
resultaterne er positive, vil vi bruge erfaringerne i hele
Psykiatrien.
Psykiatrien Slagelse - Fælledvej 6 - 4200 Slagelse
Studieunit
i
Psykiatrien Slagelse
Praktik på en ny måde
for studerende og elever
Om studieunit
Hvad kan du forvente?
Psykiatrien Region Sjælland har bygget et nyt psykiatrisygehus i
Slagelse. Her åbnes en studieunit på sengeafsnit SL3.
Du får samme uddannelsestilbud som alle andre, der er i praktik i
Psykiatrien Region Sjælland, eksempelvis

I studieunit….

… vil der være uddannelsespladser til social- og
sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende på modul 8, 11
og 12, samt til ergoterapeut- og medicinstuderende.

… er der næsten lige så mange elever/studerende som fast
uddannet personale i fremmøde. Det skal give mulighed for at
elever og studerende hurtigere bliver den udførende i
patientkontakten, under tæt vejledning.



… organiserer vi mandag til torsdag eftermiddag et fælles,
tværfagligt refleksions- og læringsrum, hvor studerende og
elever mødes med en vejleder. Hver dag med et nyt tema. Vi
tager udgangspunkt i de konkrete opgaver med patienterne og
de pårørende i afsnittet og i de situationer, der opstår i
hverdagen.
… vil vi arbejde ud fra et helhedssyn på patientens forløb.
Gennem fælles refleksion over praksis, bliver du mere bevidst
om din egen og andres faglighed og bidrag til samarbejdet om
patientens behandling og pleje i Psykiatrien.
… tager vi udgangspunkt i dit uddannelsestrin. Vi vil udfordre
dine egne og dit fags forforståelser og fordomme.

Du får en vejleder, som har fokus på din individuelle læring,
men alle medarbejdere i afsnittet vil bidrage til din læreproces
Anvendelse af kompetencekort, portfolio, skriftlige
refleksioner, du skriver resumé af dine vejledningssamtaler
mm.
Derudover kan du forvente, at

Alle studerende/elever vil kende deres vagtplan for
praktikperioden i god tid. Hvis du er sygeplejestuderende eller
SOSU-elev, vil du få weekendvagt hver anden weekend, og
maksimalt 1/3 af din klinik-/praktiktid vil være i aftenvagter.
Som alle andre elever og studerende i Region Sjælland indgår
du ikke i afsnittets normering. Du er her for at lære.
Hvad forventer vi af dig?

Du skal selv være aktiv. Det daglige tværfaglige refleksions- og
læringsrum forudsætter oplæg fra dig og de andre deltagere,
med udgangspunkt i dit uddannelsestrin

Du skal bidrage til den fælles refleksion over konkrete cases
med dine oplevelser, din undren og faglige viden

Du skal være åben og nysgerrig over for andres faglighed

Similar documents