Præsentation af PwC

Comments

Transcription

Præsentation af PwC
www.pwc.dk
PwC som 1. level
controller
Interreg 5A – Øresund Kattegat-Skagerrak
1. September 2015
Revision. Skat. Rådgivning.
Indhold
Hvem er vi
Hvad er en 1. level controllers opgave
Hvordan kan vi hjælpe
Kontakt info
PwC
2
Hvem er vi?
16 kontorer i hele DK
Aalborg
Tværgående samarbejde
Skive
Dedikeret medarbejder
indenfor Interreg området
Holstebro
Aarhus
Herning
Ringkøbing
Deltaget i mange andre
EU projektprogrammer
Skjern
Hillerød
Trekantområdet
Holbæk
København
Esbjerg
Odense
Slagelse
Næstved
Sønderborg
PwC
3
Hvad er en 1. level controllers opgave
(1/3)
Ved alle projekter:
• Forhåndsgodkendelse
• Revision af perioderegnskab (pr. partner)
• Revision af slutregnskab (pr. partner)
• On the spot control – en gang pr. partner
Hvis koordinerende partner eller leadpartner:
• Revision af et konsolideret regnskab
• Revision af et konsolideret slutregnskab
PwC
4
Hvad er en 1. level controllers opgave (2/3)
PwC
5
Hvad er en 1. level controllers opgave (3/3)
Forhåndsgodkendelsen indebære bl.a.
•
Vurdering af de etablerede forretningsgange
og kontroller hos den enkelte partner
Revision af projektregnskab indebære bl.a.
•
Vurdere om tilskudsbetingelserne er opfyldt.
•
Vurdere om tilskud er anvendt til formålet.
•
Overholdelse af udbudsregler.
•
Vurdere om støttemodtager har udvist
sparsommelighed (gennemgang af tilbud,
annoncering mv.).
•
Status på forventede mål og resultater inkl.
gennemgang af statusrapporter.
On the spot control indebære bl.a.
•
Fysisk kontrol af projektets gennemførelse.
•
Fysisk kontrol af originale bilag (stikprøve).
PwC
6
Hvordan kan vi hjælpe
Opstart – under - afslutning
Web-hotline
Hurtig dialog
•
en hurtig og rigtig god service,
•
at supplere med muligheden for
at stille spørgsmål – døgnet
rundt,
•
at stillede spørgsmål besvares af
kompetente medarbejdere,
•
at gøre seneste nyhedsbrev
tilgængeligt
•
at opbygge en oversigt over svar
på de typiske spørgsmål, vi
oplever i rådgivningsfunktionen.
Faste kontaktpersoner
Kommende web-hotline
Nyhedsbreve
Evt. Special kurser
PwC
7
Kontakt info
Kontakt
PwC
Henrik Kragh
Partner
René Søeborg
Partner
T: +45 8932 5510
M: +45 2346 8246
E: [email protected]
T: +45 3945 3614
M: +45 2346 8301
E: [email protected]
T:
+45 8932 5510
M:
+45 2346 8246
E:
[email protected]
Anja Degn
Lerkær
Manager
T: +45 8932 5560
M: +45 2373 2028
E: [email protected]
8
Succes skaber man sammen med
andre ...
Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være
af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund
af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel
rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad
angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i
det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen
forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du
eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen,
eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen.
© 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder
forbeholdes. I dette dokument refererer “PwC” til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International
Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.