Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Comments

Transcription

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
Niveau:
7.-9. klasse
Varighed:
7 lektioner
Præsentation:
Forløbet ”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” er et fællesfagligt forløb, der inddrager
elementer fra biologi, geografi og fysik/kemi. Forløbet er opbygget, så eleverne, efter en fælles
introduktion, arbejder problemorienteret med hver sit emne.
10 opgaver, Videnstjek og 15 aktiviteter.
Baggrundsviden og progression:
Forløbet ”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” er grundlæggende for forståelsen af stoffers
kredsløb i naturen.
Det er hensigten, at forløbet organiseres på følgende måde:
1) Klassen arbejder i fællesskab med de to første fagtekster ”Du bruger vand” og "Er der vand nok til alle",
der danner baggrund for valget af delopgaver.
2) Eleverne deles i grupper, som hver arbejder med et af følgende emner/fagtekst:
Grundvand og overfladevand
Vandkvalitet
Spildevand
LAR og LUR
Til hvert emne er der aktiviteter, der specifikt giver forståelse for emnet, samt en perspektiverende
aktivitet, som danner baggrund for elevernes videreformidling af arbejdet.
3) Grupperne deler deres viden fra gruppeopgaverne med hinanden. Formen for denne videreformidling er
op til den enkelte lærer/klasse/gruppe.
1
Overblik over forløbet:
Fagtekst 1: Du bruger vand
Læringsmål

Eleven bliver bevidst om
drikkevandets kredsløb.
Faglige begreber

Grundvand

Overfladevand

Vandkvalitet

Spildevand

Vandforbrug
Opgaver
Aktiviteter
Tegn på læring

1. Eleven kender definitionen på
grundvand, drikkevand og
spildevand.

2. Eleven kender de forskellige
trin i drikkevandets cyklus fra
grundvand til spildevand.

3. Eleven uddyber drikkevandets
cyklus fra grundvand til
spildevand.
2
Fagtekst 2: Er der vand nok til alle?
Læringsmål

Eleven bliver bevidst om, 
Faglige begreber
Opgaver
Aktiviteter
Tegn på læring

1. Eleven beskriver at rent
at rent drikkevand ikke er
drikkevand ikke er lige
en ubegrænset resurse.
tilgængeligt i hele verden.
Eleven forstår, at adgang

2. Eleven formulerer hvilke
til rent drikkevand kan
problemer der kan være skyld i
være besværlig i nogle
manglen på rent drikkevand i fx
dele af verden.
Afrikanske lande.

3. Eleven argumenterer for
vigtigheden af at rense
spildevand før det ledes tilbage i
det naturlige kredsløb i naturen.
3
Fagtekst 3: Grundvand og overfladevand
Tegn på læring
Læringsmål

Eleven får kendskab til
brugen og udvindingen af
grundvand og
overfladevand.

Eleven bliver bevidst om
Faglige begreber

Grundvand
1. Hvor meget vand

Kildeplads

Vandboring

Vandførende lag

Råvand

Overfladevand
hvor stort det årlige
vandforbrug er for en
almindelig dansk familie.
4
Opgaver
bruger din familie?
2. Masser af vand
3. Vandvid
Aktiviteter
1. Vandførende lag
2. Drikkevand på
Christiansø
3. Grundvand og
overfladevand perspektivering
1. Eleven beskriver hvor
grundvand findes.
2. Eleven forklarer hvordan
grundvand udvindes og klargøres
til drikkevand.
3. Eleven argumenterer for,
hvorfor man bør spare på vandet
og kommer med forslag til
hvordan.
Fagtekst 4: Vandkvalitet
Tegn på læring
Læringsmål

Eleven bliver bevidst om
at vand indeholder
forskellige salte og
mineraler.

Eleven bliver bevidst om
prisen på kildevand på
flaske.
5
Faglige begreber

Opgaver
Calcium
4. Calcium i drikkevand

Kalk

Hårdhedsgrader
5. Vand i tal
Aktiviteter
4.
5.
6.
7.
Calciumindhold i vand 1. Eleven forklarer, at drikkevand
Er vand bare vand?
indeholder fx kalk.
Flaskevand
Vandkvalitet –
perspektivering
2. Eleven udfører forsøg, der
viser, at vand indeholde fx kalk.
3. Eleven forklarer, hvorfor vand
indeholder fx kalk.
Fagtekst 5: Spildevand
Tegn på læring

Læringsmål
Faglige begreber
Eleven bliver bevidst om, 
Spildevand
hvilke trin der er i
spildevandsrensning.
6
Opgaver
6. Spildevandsanlæggets

Recipient

Biologisk rensning

klaringstank

Rådnetanke

Iltsvind
dele
7. I hvilken rækkefølge?
8. Hvor sker hvad?
Aktiviteter
8.
9.
10.
11.
Data om vand
Badevandsforbrug
Vandregningen
Byg et simpelt
spildevandsanlæg
12. Spildevand perspektivering
1. Eleven identificerer de
forskellige trin i
spildevandsrensning.
2. Eleven forklarer forskellen på
biologisk og kemisk rensning.
3. Eleven opstiller hypoteser om
hvordan de enkelte trin fungerer i
den byggede model af et
spildevandsanlæg.
Fagtekst 6: LAR og LUR
Tegn på læring
Læringsmål

Eleven skal opdage nye
muligheder for at udnytte
regnvand.

Eleven skal forstå, at LAR
og LUR kan afhjælpe
manglen på rent
drikkevand.
7
Faglige begreber

LAR

LUR
Opgaver
Aktiviteter
13.
14.
15.
16.
LAR
LUR
Modelforsøg
LAR og LUR perspektivering
1. Eleven definerer LAR og LUR.
2. Eleven uddyber forskellen på
LAR og LUR.
3. Eleven argumenterer for brugen
af LUR.
8