Hadsten, d. 24. marts 2015 Kære medlem af Linieskolens

Comments

Transcription

Hadsten, d. 24. marts 2015 Kære medlem af Linieskolens
Hadsten, d. 24. marts 2015
Kære medlem af Linieskolens Vennekreds
Det er nu tid til den årlige kontingentindbetaling på 50,- kr.
Samtidig inviteres du til Gl. Elevdag på Linieskolen, som i år er lørdag d. 9. maj 2015, programmet
ses nedenfor.
Det koster 75,- kr. at deltage i Gl. Elevdag, og betalingen gælder som tilmelding. Er du jubilar fra
10, 15, 20 år osv., er middagen gratis. Du er jubilar, hvis du har afsluttet i et af flg. år: 2005, 2000,
1995, 1990, 1985 osv. Jubilarer skal tilmelde sig på mail [email protected] eller tlf. 86980145
senest d. 30. april 2015.
Beløbet på 50,- kr. (for kontigent) eller 125,- kr.( for kontigent og Gl. Elevdag) indbetales på regnr.
7270 kontonr. 0001024928. Husk at skrive afsender. Sidste betalingsdag er d. 30. april 2015.
Gl. Elevdag d. 9. maj 2015:
11.00
Dørene åbnes - indskrivning
12.00
Middag i salen
14.00
Vennekredsens generalforsamling afholdes i spisesalen – dagsorden på bagsiden af
dette brev
15.30
Kaffe og kage
16.30
Fællessang
17.00
Farvel og tak for i dag
Fotografering af jubilarer sker i løbet af dagen
På gensyn
Linieskolen og Vennekredsen
Dagsorden til generalforsamling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Fremlægelse af regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og valg af 2 suppleanter.
 På valg er Johanne Voetmann, Chris Lee Kock, Heidi-Natascha Borup, Michael Faust
Horsbøl og Emil Vindblæs. Alle modtager genvalg.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.