Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Der er til hvert område

Comments

Transcription

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Der er til hvert område
Vedr. områdeinddeling 1. september 2015
Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer.
For de 5 områder er der endvidere angivet, hvem der er Områdetillidsrepræsentant (OTR).
Udover de 5 områder vil der som nu være et netværk for tillidsrepræsentanterne på specialskolerne og tillidsrepræsentanter ved de private gymnasiers grundskoler.
Der afsættes som hidtil 500 kr. i grundbeløb og 100 kr. pr. skole til områdesamarbejdet.
Derudover er der mulighed for at søge tilskud til heldagsmøder (100 kr. pr. deltager) og til
internatkurser for TR’erne i området (300 kr. pr. deltager).
For samarbejdet i specialskolenetværket er beløbet dog 250 kr. i grundbeløb og 50 kr. pr. skole.
Der er benyttet følgende forkortelser for de til distrikterne tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:
JRK Janne Riise Hansen
IT Inge Thomsen
JB Jamal Bakhteyar
JP Jane Pilegaard
JT Jan Trojaborg
KN Kjell Nillson
LS Lars Sørensen
NB Nina Boertmann
TRL Thomas Roy Larsen
Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:
1. Område Amager – KN, IT
1
Amager Fælled Skole
Dyvekeskolen, OTR Winnie Feld
Gerbrandskolen
Højdevangens Skole
Lergravsparkens Skole
Peder Lykke Skolen
Skolen på Islands Brygge
Skolen ved Sundet
Sundbyøster Skole
Sønderbro Skole
Skolen i Peter Vedels Gade
Ørestadsskolen
Center for Specialundervisning for Voksne
Område PPR – Faglig støttefunktion
2. Område Bispebjerg/Nørrebro – JP, NB
Grøndalsvængets Skole, OTR Thomas Poulsen
Holbergskolen
Lundehusskolen
Skolen i Ryparken
Tagensbo Skole
Utterslev Skole
Ungdomsskolen i Utterslev
2
Guldbergskolen
Nørrebro Park Skole
Rådmandsgades Skole
Fensmarkskolen
Charlottegården
Nørre Fælled Skole
Område PPR – Faglig støttefunktion
Det Frie Gymnasium
3. Område Østerbro/Indre By – KN, NB
Christianshavns Skole
Den Classenske Legatskole
Nyboder Skole
Sølvgades Skole
Øster Farimagsgades Skole
Heibergskolen
Kildevældsskolen
Langelinieskolen, SPK
Randersgades Skole
Sortedamskolen
Strandvejsskolen
Vibenshus Skole
3
Øresundsskolen, OTR Camille Raisch-Untereiner
Skolen på Strandboulevarden
Hafniaskolen(Familiekurserne/Grupperne)
Område PPR – Faglig støttefunktion
Grundskolen ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Grundskolen ved Sankt Petri Skole
Grundskolen ved Niels Steensens Gymnasium
Grundskolen ved N. Zahles Gymnasieskole
4. Område Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave – JB, TL, JRH
Hanssted Skole
Kirsebærhavens Skole
Lykkebo Skole
Sankt Annæ Gymnasium
Valby Skole
Vigerslev Allés Skole
Ålholm Skole, OTR Pia Marcher
Frejaskolen
Bavnehøj Skole
Ellebjerg Skole
Gasværksvejens Skole
Oehlenschlægersgades Skole
Tove Ditlevsens Skole
4
Vesterbro Ny Skole
Engskolen
Skolen i Sydhavnen
Strandparkskolen
European Copenhagen International School
Område PPR – Faglig støttefunktion
5. Område Vanløse/Brønshøj-Husum – JP, IT
Bellahøj Skole
Brønshøj Skole
Husum Skole
Hyltebjerg Skole
Katrinedals Skole
Korsager Skole
Kirkebjerg Skole
Rødkilde Skole
Tingbjerg Skole
Vanløse Skole
Frederiksgård Skole
Område PPR – Faglig støttefunktion
Specialskolenetværk – JB, JRH
SPK/Langelinieskolen
5
Øresundsskolen
Strandparkskolen
Charlottegården
Frejaskolen
Ungdomsskolen i Utterslev
Center for Specialundervisning for Voksne
Skolen i Ryparken, kontakt-TR Torben Casey Andersen
Fensmarkskolen
Skolen i Peter Vedels Gade
Friluftsskolen ved Skolen ved Sundet
Engskolen
Frederiksgård Skole
Institut for Blinde og Svagsynede
Børne Center København
Grupperne
Grundskolerne ved gymnasierne – LS OG Helle Munch Nielsen
Sankt Petri Skole
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
N. Zahles Gymnasieskole
Det Frie Gymnasium
Niels Steensens Gymnasium
European Copenhagen International School
Hospitalsundervisning – JB
Instituttet for Blinde og Svagsynede – JT
Skoletjenesten – JT
Familiekurserne – JT
6
Særlige grupper med tillidsrepræsentant
Pensionister – JP, FAU
Svømmelærere – LS
PPR-distrikter – LS
UU-vejledere – Formandsskabet
SOPU-skolen – Anne Lindegård
Særlige grupper uden tillidsrepræsentant
Børnehaveklasseledere – JT
Modersmålslærere – JT, JB
7