Dansk 2015 - 2016 - Iqra Privatskole

Comments

Transcription

Dansk 2015 - 2016 - Iqra Privatskole
Nyhedsbrev
Skolestart år 2015/2016
Kære forældre,
Assalamu Alaikum
Iqra Privatskole byder jer og jeres børn
hjertelig velkommen til et nyt og
spændende år på skolen.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke
de forældre, hvis børn har gået på Iqra
skole i 2014/2015, for samarbejdet i det
forgangne år. Vi håber, at I alle har været
tilfredse med skolen.
Til de nye forældre:
Vi vil stræbe efter at leve op til jeres
forventninger om, at jeres børn skal blive
dygtigere og trives på Iqra Privatskole.
Iqra skole har siden sidste år haft stor
fokus på elevernes faglighed og sociale
kompetencer. Skolens evaluering har også
vist os, at vi som skole har rykket os
markant fremad, det vi kan være glade for
og takke Allah for.
Skolepenge og betalingsservice
Skolepengesatserne er for 1 barn: kr. 875,
2 børn: kr. 1500, 3 børn: kr. 2000, 4 børn:
kr. 2270 og 5 børn kr. 2450 (Betales i 12
måneder).
Det er et krav fra skolen, at alle forældre
tilmelder
sig
BetalingsService.
De
forældre som ikke har tilmeldt sig
betalingsservice vil fortsat modtage
indbetalingskort (FI-kort), hvor der er
pålagt kr. 49,- gebyr for hver måned. I
bedes derfor tilmelde jer PBS og spare kr.
588,- om året på FI-kort gebyr. NB:
Indbetalingskort ang. Skolepenge sendes
via e-mail, derfor bedes alle forældre
oplyse deres e-mail adresse til kontoret.
Fripladstilskud
Vedlagt forældreansøgning om fripladstilskud kan anvendes både til skolepenge
og SFO. I bedes udfylde og aflevere
ansøgningen til skolens kontor senest den
10. september 2015.
Sidste år oplevede vi, at nogle forældre
afleverede deres ansøgning for sent, og
det medførte, at de ikke fik behandlet
deres ansøgning. Husk venligst at
aflevere inden for fristen, og husk at
læse udfyldningsvejledningen grundigt.
Befordringstilskud
Der skal skelnes mellem ansøgning
om fripladstilskud og ansøgning om
befordring, for det er to forskellige
skemaer.
Ansøgning om befordringstilskud
kan hentes på kontoret eller
skolens hjemmeside.
‫س‬
Nyhedsbrev, Side 2
Opdaterede elevoplysninger:
Vi oplever desværre ofte mangel på
opdaterede adresse- og
telefonoplysninger i løbet af skoleåret.
Derfor beder vi jer forældre om at
informere skolen om evt. ny adresse og
nye telefonnumre ved flytning eller
andet. Dette vil gøre det lettere for os
på kontoret og for lærerne at kontakte
jer, hvis det skulle blive nødvendigt. I
kan altid sende os en e-mail med de nye
oplysninger. Skolens e-mail adresse:
[email protected]
Ferie:
Skolen ønsker ikke at forældrene rejser i
skoletiden, med mindre det er højst
nødvendigt, for elevernes fravær påvirker
deres eget faglige niveau. Husk altid at
give besked til kontoret om ferie, som er
planlagt uden for skoleferien.
SFO
Skolen giver mulighed for at tilmelde jeres
barn SFO, hvor mindreårige elever bliver
passet efter skoletid og frem til kl. 16:30.
Tilmeldingsblanketter afhentes på skolens
kontor eller skolens hjemmeside. Dette
gælder elever fra 0.-3. klasse.
SFO penge: 1 barn: kr. 595, 2 børn: 1095, 3
børn: 1545 og 4 børn: 1895.
Startdatoer
Elever fra 1. – 9. klasse starter
onsdag den 12. august 2015
kl. 9:00-12:00
0. klasse elever starter
torsdag den 13. august 2015
kl. 9:00-12:00
På den første skoledag vil eleverne blandt
andet møde deres klasselærer, få udleveret
skemaer og evt. nye bøger. Vi glæder os til at
se jer igen med ønsker om endnu en lærerig
og spændende skolegang for jer elever.
Dette brev har vi vedlagt følgende bilag:
Forældreansøgning om fripladstilskud
Skoleårskalender
for 2015/2016.
skoleåret
både
til skolepenge og SFO
2014/2015.
Evt.
indbetalingskort om
til skolepenge
for
Forældreansøgning
fripladstilskud
august
2015,
kun
for
forældre
som
både til skolepenge og SFO 2014/2015.ej
tilmeldt Betalings Service endnu og ikke
har
deres e-mailtil
adresser.
Evt.oplyst
indbetalingskort
skolepenge for
august 2013.
Skoleårskalender kan hentes fra skolens
hjemmeside eller på skolens kontor.
Skolemælk
Du kan bestille skolemælk til dit barn via:
http://www.skolemaelk.dk/
Hvis I har spørgsmål eller ønsker om jeres
børns skolegang, hører vi gerne fra jer.
Skolens kontor har åbent efter sommerferien
fra mandag den 3. august 2015. Mere
informationer finder I på vores hjemmeside.
Vi ønsker alle forældre en oplevelsesrig
sommerferie sammen med jeres børn .
Iqra Privatskole
www.iqraskole.dk
[email protected]