Takster 2016 - Dagtilbud i Kalundborg kommune

Comments

Transcription

Takster 2016 - Dagtilbud i Kalundborg kommune
Kalundborg den 19. november 2015
Til familier med børn i dagpleje, daginstitution, SFO I og II
Takstændringer pr. 1. januar 2016
Dagpleje
Heldagsplads
pr. md.
2.369 kr.
Vuggestue
Heldagsplads, uden frokostordning
Heldagsplads, med frokostordning
pr. md.
pr. md.
2.423 kr.
2.959 kr.
Småbørnsplads
Heldagsplads
pr. md.
2.439 kr.
Børnehave
Heldagsplads
Eventyrhuset med frokostordning
Femlingerne - Kr. Helsinge Skole
pr. md.
pr. md.
pr. md.
1.979 kr.
2.515 kr.
1.979 kr.
SFO I (0.–3. klasse)
Heldagsplads
pr. md.
Eftermiddagsplads
pr. md.
Morgenplads (tilvalg i 4. klasse, disp. indtil sommerferien) pr. md.
1.694 kr.
947 kr.
747 kr.
SFO II (4.–6. klasse)
1 dag pr. uge
2 dage pr. uge
3 dage pr. uge
4 og 5 dage pr. uge
pr.
pr.
pr.
pr.
Special SFO Tulla
Heldagsplads
Eftermiddagsplads
Morgenplads
pr. md.
pr. md.
pr. md.
md.
md.
md.
md.
166
332
498
664
kr.
kr.
kr.
kr.
1.694 kr.
947 kr.
747 kr.
Vedrørende Tulla:
Elever i 0. klasse til og med 3. klasse: Der fratrækkes automatisk 50% i behandlingsmæssigt
fripladstilskud.
Elever fra og med 4. klasse: Der opkræves ikke forældrebetaling.
I SFOII for 4. klasser kan der tilkøbes morgenpasning ved valg af morgen plads i SFOI.
Der har hidtil været givet dispensation indtil 31. december 2015. Denne dispensation er
forlænget indtil 30. juni 2016, hvorefter det indgår i den samlede vurdering af kommunens
fritidstilbud. Morgenpasning i 4. klasse kan kun anvendes på skoledage, dvs. sidste dag den.
24. juni 2016.
Er barnet tilmeldt morgenplads i 4. klasse, vil barnet fortsat være tilmeldt, medmindre man
ønsker at udmelder barnet pr. 31. december 2015.
Opkrævning
Forældrebetalingen opkræves i 11 måneder – juli måned er betalings fri. Ved manglende
eller for sen indbetaling fremsendes rykker pålagt gebyr på 250 kr.
Søskendetilskud, bevilling af økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud
og eller socialpædagogisk friplads, vil som hidtil automatisk blive fratrukket taksten.
Fripladstilskud - hel eller delvis fritagelse for forældrebetaling
Der er mulighed for at søge om fripladstilskud, hvis den samlede aktuelle husstandsindkomst
i 2016 er under 516.800 kr.
Hvis du har fået fripladstilskud i 2015, fortsætter den nuværende bevilling med samme
indtægtsgrundlag. Er du I tvivl om, hvilket indtægtsgrundlag der er brugt til beregning af din
nuværende bevilling, har ændringer eller spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte
Pladsanvisningen.
Nye regler for økonomisk fripladstilskud 2016
Fra den 1. januar 2016 får Kalundborg Kommune automatisk indkomstoplysninger fra SKAT.
- Hvad handler de nye regler om?
Fra den 1. januar 2016 får Kalundborg Kommune automatisk besked fra SKAT, hvis
indkomsten for dig, din ægtefælle, eller en du bor sammen med i samlivs forhold, ændrer
sig.
Hvis ændringen har betydning for dit fripladstilskud, får du et brev fra Kalundborg Kommune.
Måneden efter får du enten udbetalt det, du har fået for lidt eller får trukket det beløb, du
har fået for meget i tilskud. Dvs. hvis der er forskel på de oplysninger ud har opgivet til
Kalundborg Kommune ved ansøgning om fripladstilskud og SKATs oplysninger, får du enten
mere eller mindre i fripladstilskud i næste måned.
- Vil mit fripladstilskud ændre sig, når de nye regler træder i kraft?
Har du varierende indkomst:
Hvis indkomsten for dig, eller den du bor sammen med ændrer sig ofte, vil du opleve at dit
tilskud også ændrer sig fra måned til måned.
Det gælder f.eks. for:
 studerende der arbejder fuldtid 3 måneder om året
 dagpenge der skifter mellem 4 og 5 ugers udbetalinger
 lønmodtagere med tillæg eller ekstraarbejde
 kontanthjælpsmodtagere
Har du stabil indkomst:
Hvis du har en fast indkomst, vil du kunne opleve en mindre forandring i dit tilskud.
Det gælder f.eks. for:
 pensionister
 lønmodtagere, der har en stabil indkomst
 studerende, der kun har SU
Pr. 1. november 2015 er det obligatorisk, at have en digital postkasse. Dvs. at offentlige
myndigheder sender al post digitalt med mindre man er fritaget. Se evt. www.Borger.dk.
Med venlig hilsen
Charlotte Grummesgaard Nielsen
Fagcenterchef Småbørn og Undervisning