Politisk Kommission

Comments

Transcription

Politisk Kommission
Bilag 1
Politisk Kommission
Formand
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Benny Olsen
Navn
Alder
Erhverv i regi af DBU
Profession
Relevans for kommissionen
Ole Jacobsen
Navn
Alder
Erhverv i regi af DBU
Profession
Relevans for kommissionen
Benny Olsen (DBU’s bestyrelse og Divisionsforeningen)
Ole Jacobsen (DBU’s bestyrelse og FLU)
Claus Steinlein (Udpeget af Divisionsforeningen)
Louise Høst (Udpeget af Divisionsforeningen Kvinder)
Søren Lüdeking (Udpeget af Foreningen af lokalunioner (FLU))
Søren Knudsen (Udpeget af Foreningen af lokalunioner (FLU))
Anders La Cour (Ekspert)
Jens Evald (Ekspert)
Christine Jøker Lohmann (Ekspert)
Jens Sejer Andersen (Play the Game)
Thomas Bach (Danmarks Idrætsforbund)
Benny Olsen
62 år
Formand for Kommissionen
Medlem af DBU’s bestyrelse
Sidder i DBU’s repræsentantskab for FC København
Formand for B 1903.
Formand for DBU’s Programgruppe
Centerleder i UU-Sjælsø.
Er som medlem af DBU’s bestyrelse – og på baggrund af mere end
35 års erfaring i det fodboldpolitiske liv - blevet udpeget til at være
formand for Kommissionen.
Ole Jacobsen
48 år
Næstformand for Kommissionen
Medlem af DBU’s bestyrelse
Sidder i DBU’s repræsentantskab for DBU Sjælland
Formand for DBU Sjælland
Kommunaldirektør i Frederikssund kommune
Er som medlem af DBU’s bestyrelse blevet udpeget til at være
næstformand for Kommissionen. Samtidig er Ole sat i spidsen for
den omstrukturering som foregår i FLU regi. Ole har kendskab til
både det politiske og administrative niveau fra sine erhverv og har
kendskab fra den kommunale verden fra sit civile erhverv.
1
Bilag 1
Claus Steinlein
Navn
Alder
Erhverv i regi af DBU
Profession
Relevans for kommissionen
Louise Høst
Navn
Alder
Profession
Relevans for kommissionen
Claus Steinlein
43 år
Medlem af DBU’s repræsentantskab for FCM
Medlem af DBU’s Herreeliteungdomsgruppe
Sportsdirektør i FCM
Claus er udpeget af Divisionsforeningen, og kommer derfor med sin
erfaring fra den professionelle fodboldverden.
Louise Høst
38 år
Plan og arbejdsmarkedsdirektør i Metroselskabet
Louise har erfaring fra sit tidligere job som sekretariatschef hos
Socialdemokraterne og tidligere fra LO og Københavns Kommune,
hvor hun har kendskab til den politiske og kommunale verden.
Har erfaring i ledelse af politiske organisationer, herunder
foreningsledelse, samt erfaring fra foreningslivet gennem karate.
Søren Lüdeking
Navn
Alder
Erhverv i regi af DBU
Profession
Relevans for kommissionen
Søren Knudsen
Navn
Alder
Erhverv i regi af DBU
Profession
Relevans for kommissionen
Søren Lüdeking
44 år
Sidder i DBU’s repræsentantskab for DBU Jylland.
Aktiv i DBU Jylland.
Indehaver, proces- og organisationskonsulent hos Relationel
Ledelse
Søren er udpeget af FLU
Søren Knudsen
50 år
Medlem af DBU’s samfundsgruppe
Aktiv i DBU Lolland-Falster
Chief Innovation Officer, Owner & founder hos Knudsen
Kommunikation
Søren er udpeget af FLU
2
Bilag 1
Anders La Cour
Navn
Alder
Profession
Relevans for kommissionen
Jens Evald
Navn
Alder
Profession
Relevans for kommissionen
Christine Jøker Lohmann
Navn
Alder
Profession
Relevans for kommissionen
Jens Sejer Andersen
Navn
Alder
Profession
Relevans for kommissionen
Anders La Cour
48 år
Professor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS
Anders er udpeget som ekspert indenfor området politik og ledelse.
Anders forsker i velfærdsledelse, Politik for frivillighed, ledelse af
frivillige m.m. og er leder af Vidensklub for Frivillige Sociale
Organisationer på CBS. Vidensklubben er et tilbud for alle
organisationer, der arbejder indenfor feltet for frivilligt socialt
arbejde, om at bidrage til et dynamisk miljø, der nytænker
relationen mellem forskning og de organisationer, der forskes i.
Jens Evald
54 år
Advokat og professor på Aarhus Universitet
Jens har udgivet en række publikationer om sportsret, som er det
væsentlige kompetenceområde. Jens har tidligere i en årrække
siddet i bestyrelsen i Anti Doping Danmark, og var ligeledes
initiativtager til Idrætsjuristen.
Christine Jøker Lohmann
37 år
Chefkonsulent i DI indenfor områderne CSR og Risk Advisor samt
medlem af bestyrelsen i Transparency International – Danmark.
Christine er udpeget som ekspert indenfor Good Governance
området. I DI arbejder Christine bl.a. med strategi og udvikling af
politikker, implementering og uddannelse, kvalitativ og kvantitativ
forskning, projektledelse og udvikling af informationer og værktøjer
til at omsætte fælles guidelines til praktisk forretningsførelse. I
Transparency International - Danmark deltager Christine i
udviklingen af politikker, afholdes af workshops og seminarer vedr.
korruptionsspørgsmål og forsker i bekæmpelse af korruption.
Jens Sejer Andersen
55 år
Ansvarlig for den daglige ledelse af Play the Game international og
uddannet journalist.
Jens har en bred indsigt i internationalt og dansk idrætsliv og
bestrider rådgivende hverv på idrætsområdet internationalt, bl.a.
3
Bilag 1
EU vedrørende Good Governance i sport.
Thomas Bach
Navn
Alder
Erhverv i regi af DBU
Profession
Relevans for kommissionen
Thomas Bach
42 år
Medlem af DIF’s bestyrelse
Thomas har i sit civile erhverv haft lederstillinger i kommuner og
arbejder pt. som politisk konsulent for Røde Kors.
Kommer oprindelig fra DAI. Thomas sidder bl.a. i DIF's
udviklingsudvalg og i DIF og DGI's visionsstyregruppe og har både
en bred indsigt i breddeidrættens forhold og i
organisationsforandringer
4