מכרז פומבי 3/2015 לתכנון, הקמה ותחזוקה של רשת סיסמית בזמן אמת בעלת

Comments

Transcription

מכרז פומבי 3/2015 לתכנון, הקמה ותחזוקה של רשת סיסמית בזמן אמת בעלת
‫משרד התשתיות הלאומיות‪ ,‬האנרגיה והמים‬
‫מינהל המחקר למדעי האדמה והים‬
‫המכון הגיאולוגי‬
‫מכרז פומבי ‪ 3/2015‬לתכנון‪ ,‬הקמה ותחזוקה‬
‫של רשת סיסמית בזמן אמת בעלת תאימות להתרעה מוקדמת מפני רעידות אדמה ("המכרז")‬
‫הודעה על שינוי במועדי כנס מציעים וסיור באתר‬
‫המועדים הקבועים לכנס מציעים ולסיור באתר במכרז ‪ 3/2015‬נדחים בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬כנס מציעים ייערך ביום ‪ 23.2.16‬בשעה ‪ ,9:00‬במכון הגיאולוגי ברח' מלכי ישראל ‪ ,30‬ירושלים‪ .‬יש להציג תעודה מזהה‬
‫לצורך הכניסה למתחם‪.‬‬
‫‪ .2‬סיור באתר ייערך ביום ‪ .24.2.16‬פרטים נוספים אודות הסיור יימסרו במהלך כנס המציעים‪.‬‬
‫סעיפים ‪ 5.4.1 ,1.3.4 ,1.3.3‬למכרז יעודכנו בהתאמה‪ .‬אין שינוי ביתר הוראות המכרז‪.‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 5.4‬למכרז‪ ,‬מודגש כי ההשתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים היא חובה‪ .‬על המציעים לאשר השתתפותם‬
‫בצירוף פרטי הנציגים מטעמם עד ליום ‪ ,16.2.16‬לדוא"ל ‪[email protected]‬‬

Similar documents