Dento-alveolær traumatologi

Comments

Transcription

Dento-alveolær traumatologi
26-01-2015
Dento-alveolær traumatologi
PTO, Billund d. 10. januar 2015
Jan Tagesen
Specialtandtandlæge, afdelingstandlæge
Afd. for kæbekirurgi og oral patologi., Århus Tandlægeskole
Health
Århus Universitet
1
Introduktion
Jens Ove Andreasen
DDS, Odont. dr. h.c, København
www.dentaltraumaguide.org
2
Ætiologi
-
Fald
Sport
Cykel
Trafik
Vold
Skolebørn: 25% får tandtraume (hyppigt i 9-10 års alderen)
Voksne: 33% (primært 18-19 år)
Primære tandsæt: Oftest luxationer
Permanente tandsæt: Oftest kronefrakturer
Diangelis et al, 2012
3
1
26-01-2015
Undersøgelse
-Bevar roen og berolig pt. og evt.
forældre
-Vask blod af (pt. komfort og
overblik)
- Medicinsk anamnese
- Medicin
- Allergi
- Tidligere traumer (rtg. fund)
- Hvor, hvornår og hvordan?
- Tetanus/stivkrampe
- Svimmelhed, bevidstløshed,
konfusion, nakkesmerter?
4
Hvor – Hvornår - Hvordan
• Hvor:
Forurenet sår/tetanus etc.
• Hvornår:
Valg af behandling, prognostisk
• Hvordan:
Skadesmekanismeskadesmønster,
Skadens omfang –HIT(High Energy Trauma)
Enkelttraume/multitraume
• Forsikringsmæssige aspekter
5
Undersøgelse
Ekstraoralt
Intraoralt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Palpation af kæber og kæbeled
Bløddelstraumer
Hæmatomer
Hævelser
Paræstesi
Asymmetri
Synsforstyrrelser
Blødtvævsskader
Okklusion
Tandmobilitet
Tandens displacering
Perkussionsømhed
Ankylosetone
Kreptation
Sensibilitet
Farveændringer
Røntgenbilleder
Evt. kliniske fotos
6
2
26-01-2015
Røntgen
- Okklusalt
- Periapikalt og
sideoptagelse (M-O-D)
- Ofte i flere planer
7
Røntgen
- Evt. ortopan
- Evt. andre optagelse
(A-P, side etc.)
8
Blødning - haemorrhagia
•
•
•
•
Identificér blødningsårsagen og – stedet
Elektrokoagulation i slimhinde
Omstikling med resorberbar sutur
Pakning af alveole med Spongostan® eller
Surgicel® og placér krydssutur over evt.
blødning fra alveole
9
3
26-01-2015
Blødtvævsskader
Suturering
- Lokal analgesi
- Rens grundigt
- Hæmostase (A.labialis)
- Intraoralt: Resorberbar
sutur (fx Vicryl 4-0)
- Ekstraoralt: Nylon 6-0
(”enkelt-suturer”)
- Antibiotika?
10
Tandskader
Concussion
Parodontale skader
Subluxation
(løsning)
Lateral
Luxation
Extrusion
Avulsion/
Exartikulation
Intrusion
11
Parodontale skader
Concussion: Slag uden løsning
12
4
26-01-2015
Parodontale skader
Subluxation: Slag med let løsning
13
Parodontale skader
Lateral luxation: Slag med løsning og displacering
14
Parodontale skader
Extrusion: Tanden slået delvist ud af alveolen
15
5
26-01-2015
Parodontale skader
Intrusion: Tanden slået ind i alveolen
16
Parodontale skader
Avulsion/ex-artikulation: Tanden slået helt ud
17
Parodontale skader
Behandling
-
Evt. reposition el. replantation
Evt. fixation
Blød kost 1 uge
Klorhexidin 0,12%
1. kontrol efter 2 uger
www.dentaltraumaguide.org
18
6
26-01-2015
Parodontale skader
Reposition af luxeret tand
- Reponer med
fingrene
- Brug evt. tang
- Tjek okklusionen
- Fixation
19
Parodontale skader
Reposition af intruderet tand
20
Parodontale skader
Kirugisk reposition af intruderet tand (akut)
21
Compendium July/August 2011, Volume 32, Issue 6. Published by AEGIS Communications
Treatment of Traumatic Dental Intrusion by Surgical Repositioning: Clinical Case Report. Célia T.M.H. Saito et.al.
7
26-01-2015
Parodontale skader
Ortodontisk reposition af intruderet tand (forsinket)
Conservative management of progressive external inflammatory root resorption after traumatic tooth intrusion.
Ghafoor R. J Conserv Dent. 2013 May;16(3):265-8. doi: 10.4103/0972-0707.111330.
22
Parodontale skader
Replantation af exartikuleret tand
Akut behandling på skadestedet:
- Find tanden og saml den op uden
at røre rodoverfladen!
- Skyl evt. jord af under koldt
rindende vand, MAX 10 sek.
- Replantér eller opfordre til at det
gøres (tlf)
- Hvis ikke den replanteres, da sørg
for information om opbevaring
På klinikken:
Tanden kan opbevares i:
-Skyl tand og alveole med sterilt saltvand- forsigtigt
- Saliva (intraoralt – obs
- Rør ikke ved roden/ parodontalligamentet!!
børn)
- Re-plantér med fast tryk
- Mælk
- Fixation 2 uger
- Fysiologisk saltvand)
- Antibiotika
Anderson et al, 2012
-Endodontisk behandling begyndes senest efter 2 uger ved
23
rodlukket tand!
Fixation/skinnetyper
Eget billede af skinne?
Fixation fjernes efter 2-4 uger
afhængig af diagnosen!!
Brug
www.dentaltraumaguide.org
24
8
26-01-2015
Skinnetyper
25
Tandskader
Infraktion
Emaljefraktur
Krone
Ukompliceret
Emaljedentinfraktur
Hårdtvævsskader
Kompliceret
Rod
Rodfraktur
Alveolarfraktur
Knogle
Kæbefraktur
26
Hårdtvævsskader
Kronefrakturer
27
9
26-01-2015
Ukompliceret emalje-dentin fraktur
Behandles med plastrestaurering eller
pålimning af tandfragment
28
Kompliceret kronefraktur
Behandling
- Overkapning med
CaOH eller MTA
- Forsegling med Dycal
eller Vitrebond
- Pålime tandfragment
eller plastrestaurering
29
Hårdtvævsskader
Krone-rod fraktur
Akut behandling:
Fixér tandfragment
med plast
Endelig behandling
op til 2 uger efter
Uden pulpa-eksponering
Med pulpa-eksponering
30
10
26-01-2015
Hårdtvævsskader
Krone-rod fraktur uden pulpa-eksponering
- Re-attachment af gingiva på rodoverfladen
- Glasionomer på supragingival eksponeret dentin
- Endelig behandling?
- Plast evt. med gingivektomi, osteoplasty
- Ortodontisk extrusion
- Kirurgisk extrusion
- Dekoronering
- Ekstraktion
31
Hårdtvævsskader
Krone-rod fraktur med pulpa-eksponering
- Re-attachment af gingiva på rodoverfladen
- Glasionomer på supragingival eksponeret dentin
- Endelig behandling?
- Plast evt. med gingivektomi, osteoplasty
- Ortodontisk extrusion
- Kirurgisk extrusion
- Dekoronering
- Ekstraktion
- Pulpaoverkapning/endodontisk beh.
32
Krone-rod fraktur
Dental traumatology
2010 Feb;26(1):98-104.
Multidisciplinary approach to
the treatment of an oblique
crown-root fracture.
Bate AL, Lerda F.
33
11
26-01-2015
Hårdtvævsskader
Rod fraktur
34
Hårdtvævsskader
Rod fraktur
Fixation
- 4 uger ved fraktur i
den apikale 2/3-del
- Op til 4 mdr ved
fraktur i den
cervikale 1/3
35
Hårdtvævsskader
Fraktur af processus alveolaris
Fixation 4 uger
36
12
26-01-2015
Traumer i det primære tandsæt
37
Traumer i det primære tandsæt
Samme diagnoser som i det permanente tandsæt
MEN behandlingen kan være en anden!
38
Traumer i det primære tandsæt
Behandling: Blød kost 1 uge og kontrol
•
•
•
•
•
•
•
Concussion
Subluxation
Extrusion < 3 mm
Mindre lateral luxation
Intrusion uden relation til permanent tandanlæg
Avulsion
Ukompliceret kronefraktur
39
13
26-01-2015
Traumer i det primære tandsæt
Behandling: Ekstraktion
•
•
•
•
•
•
•
Intrusion med relation til permanent tandanlæg
Extrusioner > 3 mm
Lateral luxation med interferens på okklusionen
Ved infektion efter traume
Kompliceret kronefraktur
Krone-rod fraktur
Rodfraktur- OBS kun det koronale fragment, resten
resorberes!
40
Traumer i det primære tandsæt
Følgeskade: Misfarvning
Blå/grå (nekrose)
Gul/brun (obliterering)
OBS! Kun behandling hvis der opstår infektion!
41
Traumer i det primære tandsæt
Følgeskade: Skade på det permanente tandanlæg
Brian 4 år, 3 mdr.
Traume regio
+01, 02, 03
Brian 10 år,
1 md
42
14
26-01-2015
Behandlingstidpunkt
Tilstande der er akut behandlingskrævende:
- Når patienten ikke kan bide sammen (extrusion,
lateral luksation, proc.alv fraktur, kæbefraktur)
- Exartikulation af permanent tand
- Gingivalæsion
- Gennemgående læbelæsion
Andet kan vente op til 24 timer!
Tandskader behandles oftest først og derefter
bløddelsskader
43
Post-operative forholdsregler
•
•
•
•
•
•
•
Kost
Mundhygiejne
Smertebehandling/analgetika
Antibiotika?
Kontrol+ evt. suturfjernelse
Anmeldelse til egen ulykkesforsikring
Langtidskontrol (klinisk og røntgenologisk)
44
Følgeskader
Traume på permanent tand: Rodresorption
45
15
26-01-2015
Følgeskader
Traume på permanent tand: Ankylose
Dreng 14 år faldt i svømmebassin og +123 exartikuleret
Blev fundet og replanteret indenfor 1 time
Følgeskade: Efter 2 mdr ankylose
46
www.dentaltraumaguide.org
47
48
16
26-01-2015
God vejledning til patienter!
49
Litteratur
50
17

Similar documents