Christel Piron

Comments

Transcription

Christel Piron
Christel beskæftiger sig med rådgivning, sparring
og undervisning af SMV-ejerledere omkring
værdiskabende forandring og omstilling af
forretningsmodeller.
Christel Piron
Director i PwC
T: 3945 3016
M: 2045 9519
E: [email protected]
Rolle
Christel er director i PwC’s afdeling for strategisk
forretningsudvikling for SMV og rådgiver små og
mellemstore virksomheder i forandring og
udvikling af deres strategi- og
forretningsmodeller.
Uddannelse
Christel er uddannet cand.merc.aud.
Christel har to bestyrelsesuddannelser, dels
”Bestyrelsesakademiet” fra Plesner/Københavns
Universitet, dels en bestyrelsesformandsuddannelse (”Chair person”) fra Board
Governance i Aalborg.
Christel har en Master Class fra London 2013 i
BMG.
Nøglekvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•
Stor erfaring med innovations- og startupvirksomheder
Stor erfaring med strategisk forretningsudvikling i praksis
Stor erfaring med partnerdrevne og
ejerledede virksomheder
Stor erfaring med ledelse og styring af
virksomheder i vækst
Stor erfaring med køb og salg af virksomheder
Stor erfaring med bestyrelsesarbejde i
vækstvirksomheder
Stor viden om økonomi- og værdiskabelsesmodeller
Ekspert i BMG og strategisk
forretningsudvikling.
Fagområder
Tidligere har Christel arbejdet som
administrerende direktør i en innovations- og
kapitalfond og har, i de 12 år hun var direktør for
denne, været med til at udvikle flere end 20
virksomheder i Danmark, Norge og Sverige. I
dette arbejde har Christel blandt andet arbejdet
tæt sammen med innovationsmiljøerne i
Danmark.
Christel har ligeledes en lang bestyrelseskarriere
og har således siddet i flere end 25 bestyrelser,
hvor hun har arbejdet med strategisk
forretnings-udvikling i praksis i forskellige
virksomheder, brancher og industrier.
Erfaring fra lignende opgaver
SMV-forskningsprojekter med AU –
Vidensforum.dk
Deltager i forskningsprojektet i form af udførelse
af strategiworkshops,
kompetenceudviklingsmoduler samt løbende
sparringsmøder med SMV’er med udgangspunkt
i BMG.
Strategiworkshops med afsæt i BMG
Gennemførelse af adskillige strategiworkshops i
2013 og 2014, hvoraf +30 indgår i
forskningssammenhæng med Vidensforum.dk.
Årets Ejerleder
Deltager i arbejdet med ”Årets Ejerleder” 2014 og
har i den forbindelse deltaget i en række
strategiske interviews til brug for afdækning af
stærke/svage sider af forretningsmodellen i de
pågældende virksomheder (BMG).
Netværksrelationer
•
•
•
•
•
•
Medlem af VL91
Medlem af netværket NEW
Bestyrelsen for Make-A-Wish Ønskefonden
Danmark – frivilligt arbejde
Center for Ledelse, via samarbejde om
forskningsprojekt Vidensforum.dk.
CBS Center for ejerledede virksomheder, via
samarbejde om forskningsprojektet Ejerskifte
med vækstambitioner
PwC Board Forum − netværk til
bestyrelsesmedlemmer i hele Danmark

Similar documents