Løberuter - VisitHerning

Comments

Transcription

Løberuter - VisitHerning
ba
kk
ve j
ej
Ny Løvbakkevej
Hø
jg
vej
ose
Gilm
år
d
K v arter
P
Ny
Lø
vb
ak
ke
HOLLING SØERNE
Ny Løvbakkevej
ve
P
j
Løb!
år
dv
ej
Østerbyvej
Revlingens
K v arter
Gullest
ru
pvej
Hø
jg
P
Revlingens
ve
j
Bjald
erbæ
k
P
ev
P
P
Fu
HOLLING SØERNE
P
an
gls
gA
Østerbyvej
GØDSTRUP SØ
llé
P
allø
gvej
Ve
ste
Gullest
rupve
j
Gis
vej
V
ej
ldv
fe
sel
Hollin
P
FUGLSANG SØ
rh
olm
ve
j
llé
gA
Gullestrupv
an
gls
Fu
ej
rgv
sbo
ell
d
We
Hollin
gvej
Ve
FUGLSANG SØ
ej
ll
Va
e
elf
s
Gis
j
øve
ste
ej
ldv
rh
olm
ve
j
lle
Li
ve
nd
lu
j
ej
ov
br
e
lst
Ho
Gullestrupv
Tag løbeskoene med til Herning og få frisk luft samtidig med
at Vej
du oplever
HP Hansens
j
byen. I Herning-området
der mange løberuter. Tjek app’en Endomondo,
veer
org
llsb
de
e
W
hvor mange Herningensere
allerede har oprettet forskellige ruter rundt i
byen, eller prøv disse 6 ruter indtegnet på kort.
Mølleg
ade
ej
aa
rds
rup
a
nd
lla
Hara
d
P
Gods
dt
Go
ldsg
evar
bane
Var
Knudmosen
P
Ydes
emo
Chr.
s
tca.
orve 20Vmin
jen ej
Knudmosen
dev
ej
Søndre Anlæg, Knudmosebjerget,
Knudmosen, MCH Messecenter Herning
(exhibition centre)
Var
n
Boul
Kaj Zarto
Søndre
Anlæg,
ws Vej Knudmosebjerget,
Knudmosen, MCH Messecenter Herning
rup
veje
ens
P
P
5,5 km
Vej
ns
P
h
Mø
v
rn
tjø
d
Rø
ej
Mø
50
otor
j
j
P
Bring your running shoes to Herning and get some fresh air
while experiencing the city. There are many running routes in the
Herning area. Check out the Endomondo app, where many people
from Herning have already uploaded different running routes
around the city, or try these 6 routes that are drawn in the map.
Kaj Zartows
sem
ve
ning
Ve
Town, nature, water, animal life
Ma
ds
Eg
Da
mg
aa
Mes
rd
s
Mes
P
Dron
vej
mg
Ydes
Da
vej
Messevejen
Eg
Chr.
ds
P
vej
Dr
on
ni
ng
en
s
densgade
Fre
ej
ev
rd
Ma
Va
Elme Allé
Allé
Kibæk
Run!
Go
P
Th N
ielse
P
å
dev bsv
ej e
j
de
gade
By, natur, vand, dyreliv
3,3 km
Sjæ
Vi
Øster
Kibæk
d
ar
ev
l
u
Bo
P
R
Nr. Bredga
Dr
on
ni
ng
en
s
Vester
vard
Gade
j
Ringkøbingve
d
ar
ev
ul
o
B
ej
nv
jør
t
ød
Boule
bs
ng
væ
be
Sønderbro
ens
P
j
sg
ning
hå
j
eve
dt
sve
Køg
Dron
Go
ard
et
Bavnehøjen
P
ga
ade
lle
Messevejen
j
Mø
Mølleg
j
Ringkøbingve
Vibo
vej
ej
ve
odv
ro
eb
lst
Ho
Vorg
j
rgve
densgade
Fre
HP Hansens Vej
ca. 33 min
vej
ade
HOLLING SØERNE
nd
es
te
nv
ej
S
M
ind
P
P
es
gA
an
P
llé
akke
vej
Ve
ste
ej
dv
fel
Ny Løvbakkevej
dv
ej
gå
r
erbæ
Hø
j
j
trupve
Gulles
e
P
SØ
ade
Mølleg
j
ve
bs
hå
dt
P
mg
aa
rds
Ve
j
densgade
Fre
P
Ko
vej
Uldjydevej
Da
Ydes
Eg
lla
ds
Sjæ
Ma
j
nd
sg Fastrupvej
ad
e
kC
Bir
P
P
ca. 14 min
vej
ade
Mølleg
j
2,3 km
nv
jør
dt
Rø
ej
ve
eve
Chr.
G
ve
P
vej
j
ER
er
bane
Køg
Th N
ielse
n
51s
P
P
Gade
Mø
rup
vej
jen
Ve
BJ
øv
rde
ve
rds
LT
Kl
nsgade
tor
aa
E
mo
HO
ca. 12 min
RN
sse
mg
ØE
SES
MO
UD
Me
Dr
on
ni
ng
en
s
KN
Eg
2 km Da
rd
va
le
u
Bo
en
rk
vej
Mindeparken,
Herning Golf Club,
The allotment gardens, Herningsholm
ds
ter
pa
bane
Gods
P
pa
ter
ej
Mindeparken
Gods
P
Nature, forest, water, fitness
equipment out in the open. The route is
lit, so it is perfect for an evening run.
j
rgve
Go
ov
en
kC
Lysløjpen/Hjertestien
l
Vibo
rk
hå
bs
dt
j
ve
ld
Ma
Mølleg
ad
rk
en
ter
pa
kC
Bir
j
ve
j
Ringkøbingve
Hara
rd
Natur, skov, vand, fitnessredska- P
ber i det fri. Banen er oplyst, så den er
Silkeborgvej
perfekt til en aftentur.
Go
Messevejen
HP Hansens Vej
Hara
ning
Lysløjpen/Hjertestien ens Bouleva
Golfvej
sgad
n
Mindeparken,
Herning Golfklub,
e
jør
dt
ø
P
Kolonihaverne,
Herningsholm
R
P
Dron
Uldjydevej
Messevejen
rg
bo
ad
e
sg
nd
lla
Sjæ
j
P
Bir
r
eb
lst
Mindeparken
vard
ve
T
j
SØ
er
ej
ej
vej
rk
øv
v
ro
pa
ter
Ho
oule
ThHO
NLieTls
BeJ ns
ER
G
Gade
P
Kl
sørv
HP Hansens Vej
ve
en
Kor
j
nd
ej
ve
Fastrupvej
ve
j
otorvej
Midtjydske M
ad
e
Vi
Silkeborgvej
ej
densgade
Fre
bo
rg
Vi
Bjald
otorvej
Midtjydske M
sV
rs V
olm
lu
kjæ
sb
ell
d
We
rh
ej
v
org
ej
org
ste
eb
lst
Ho
e Aa
V
Ve
kC
Bir
rg
bo
j
ldb
ll
Va
ej
lle
Li
Jepp
eve
Skjo
gvej
P
dv
fel
sel
Gis
j
øve
Gullestrup
an
Køg
vej
Joh
Hollin
Gullestrupv
j
rgve
Vibo
P
llé
G
Golfvej
gA
SØ
self
iss ørvej
an
OLM
ej
ov
eld
P
gls
GSH
gvej
FUGLSANG SØ
P
FUGLSANG SØ
Hollin
P
ca. 20 min
Fu
NIN
br
P
P
3,3 km
P
Vej
HP Hansens
ca. 18 min
P
ej
vej
HOLLING SØERNE
Nature, shelters, Løvbakke Dyrehave (deer park), natural playground
P Østerbyvej
Lundvej
nd
sV
llé
rs V
ej
e
lst
Hovej
lu
org
gA
e Aa
kjæ
an
ldb
Jepp
3 km
lle
Skjo
GØDSTRUP SØ
Li
gls
Fu
an
Ny Løvbakk
Natur, shelters, Løvbakke Dyrehave,
naturlegeplads
HER
Nature, water, architecture
Joh
j
ej
Fuglsang Lake
P
ve
dv
j
ke
n
lu
lle
Li
SØ
P
ve
ak
Løvbakkerne
P
Natur, vand, arkitektur
olm
vb
vej
Fuglsang Sø
Lø
ej
Løvbakkerne
P
OLM
rh
Ny
rh P
olm
v
K v arter
Gullestrup
ve
j
kve
j
vej
ose
Lundvej
HOLLING SØERNE
GSH
de
We
NIN
HER
ej
rgv
o
llsb
Revlingens
Gilm
sel
Gis
Ydes
j
j
P
Løvb
vej
ve
j
ns B
j
up
ke
ve
llø
Kor
deve
FUGLSANG SØ
ak
ste
esan
j
oseve
HGoilllmin
gvej
P
C
Møhr
.
r
vb
Sebb
P
gls
Lø
te
Pnvej
Fu
v arter
j
ve
de
an
es
b
eb
Gulles
trupve
j
Mi