KØBENHAVNS MUSIKUDVALG REFERAT for mødet den 03.06

Comments

Transcription

KØBENHAVNS MUSIKUDVALG REFERAT for mødet den 03.06
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
REFERAT
for mødet den 03.06.2015, kl. 16:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 86
1.
Dagsorden til Musikudvalgets møde den 3. juni 2015 (2015-0114570)
1
2.
Godkendelse af beslutningsprotokol for mødet den 29. april 2015 (2015-0071113)
2
3.
Økonomiske nøgletal pr. 27052015 (2015-0114570)
3
4.
Stillingtagen til ansøgninger om støtte (2015-0071113)
4
5.
F1 - Händel on the Edge (2015-0109928)
5
6.
F2 - Klassisk Lounge (2015-0114170)
6
7.
F3 - Requiem - en sang om tab og tro (2015-0114158)
7
8.
F4 JAZZ - ILK koncertserie på 5e i Kødbyen juli 2015 (2015-0109868)
8
9.
F5 JAZZ - koncertfestival på Balders Plads (2015-0099827)
9
10.
R1 JAZZ - Copenhagen Jazzfestival i Koncertkirken (2015-0109883)
10
11.
R2 JAZZ - Forgetting Feet (2015-0109909)
11
12.
R3 JAZZ - 3 koncerter på fortovet (2015-0114294)
12
13.
R4 - Endless Summer #2 (2015-0093840)
13
14.
R5 - poesien i hverdagen med Jens K (2015-0093829)
14
15.
R6 - Alter ego warrior rave (2015-0094307)
15
16.
R7 - Koncert med Other Gardens feat. Abi Patrix og Sam Mary (2015-0101165)
16
17.
R8 - Thristy Ear (2015-0114139)
17
18.
R9 - CPH World Music festival i Koncertkirken (2015-0116444)
18
19.
R10 - Månedens kunstner: Jacob Anderskov (2015-0116306)
19
20.
R11 - Usmifkas 25 års jubilæumskoncert (2015-0116138)
20
21.
R12 - Jazzarrangementer i Brønshøj Copenhagen Jazz Club (2015-0114224)
21
22.
K1 - Glyptotekets sommerkoncerter (2015-0011299)
22
23.
K2 - Copenhagen Soloists - 'BACH' og 'VIVALDI' projekter (2015-0101222)
23
24.
K3 - DSQ Musikfestival 2015 (2015-0109896)
24
25.
K4 - polsk-dansk duokoncert (2015-0116068)
25
26.
K5 - FIGURA Festspiele 2015 (2015-0114730)
26
27.
K6 - Korkoncert "Citroner Til Vorherre" (2015-0114209)
27
28.
Nedsættelse af indstillingsgruppe til fordeling af honorarstøtten i 2016-2017 (2014-0092836) 28
29.
Orientering om behandling af Spillestedsanalysen på KFU den 30.04.2015 (2015-0071113)
29
30.
København som musikby (2015-0071113)
30
31.
Meddelelser fra sekretariatet (2015-0071113)
31
32.
Eventuelt (2015-0071113)
32
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
1. Dagsorden til Musikudvalgets møde den 3. juni 2015 (2015-0114570)
BESLUTNING
Dagsorden blev godkendt.
Deltagere: Jesper Krüger, Jesper Egelund, Anja Reiff, Jesper Nordahl, Niels Bjerrum, Ayfer Baykal,
Mikkel Engell, Irene Becker, Carl Christian Ebbesen og SØS Gunver Ryberg.
Afbud: Laura Littauer og Allan Ahmad.
BILAG
Dagsorden til Musikudvalgets møde den 3. juni 2015
Side 1
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
2. Godkendelse af beslutningsprotokol for mødet den 29. april 2015 (2015-0071113)
Udvalget skal tage stilling til om beslutningsprotokollen for mødet den 29. april 2015 kan godkendes.
BESLUTNING
Beslutningsprotokollen blev godkendt.
BILAG
Beslutningsprotokol
Side 2
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
3. Økonomiske nøgletal pr. 27052015 (2015-0114570)
BESLUTNING
Der er i alt modtaget midler for 10.000 kr. retur i 2015.
Der resterer inden dagens uddeling 738.481 kr. for resten af 2015.
BILAG
Økonomiske nøgletal pr. 27052015
Side 3
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
4. Stillingtagen til ansøgninger om støtte (2015-0071113)
Følgende ansøgninger er sat på dagsorden til behandling på mødet:
F1 - Händel on the edge
F2 - Klassisk lounge
F3 - Requiem - en sang om tab og tro
F4 JAZZ - ILK Koncertserie på 5e i Kødbyen
F5 JAZZ - Koncertfestival på Balders Plads
R1 JAZZ - Copenhagen Jazzfestival i Koncertkirken
R2 JAZZ - Forgetting Feet
R3 JAZZ - 3 koncerter på fortovet
R4 - Endless Summer #4
R5 - poesien i hverdagen med Jens K
R6 - Alter ego warrior rave
R7 - Koncert med Other Gardens feat. Abi Patrix og Sam Mary
R8 - Thirsty Ear
R9 - CPH World Music Festival i Koncertkirken
R10 - Månedens kunstner: Jacob Anderskov
R11 - Usmifkas 25 års jubilæumskoncert
R12 - Jazzarrangementer i Brønshøj Copenhagen Jazz Club
K1 - Glyptotekets sommerkoncerter
K2 - Copenhagen Soloists - 'BACH' og 'VIVALDI' projekter
K3 - DSQ Musikfestival 2015
K4 - polsk - dansk duokoncert
K5 - FIGURA festspiele 2015
K6 - Korkoncert "Citroner Til Vorherre"
Side 4
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
5. F1 - Händel on the Edge (2015-0109928)
Ansøgning modtaget den 6. maj 2015 fra foreningen Camerata Øresund om 70.000 kr. i støtte til
Händel on the edge den 8. til 12. december 2015 i Hauns Tausens Kirke og Koncertkirken.
TIDLIGERE BESLUTNINGER
Musikudvalget meddelte i 2014 en underskudsgaranti på 30.000 kr.
BESLUTNING
20.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
CV
Anmeldelser
Side 5
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
6. F2 - Klassisk Lounge (2015-0114170)
Ansøgning modtaget den 10. maj 2015 fra Ly Tran om 9.500 kr. i støtte til klassisk lounge den 11.
september 2015 i Operaen på Christiania.
BESLUTNING
5.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
CV for Ly Tran
CV for Anders Monrad
CV for Katrine Ring
Side 6
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
7. F3 - Requiem - en sang om tab og tro (2015-0114158)
Ansøgning modtaget den 10. maj 2015 fra kammerkoret Broccoli om 58.000 kr. i støtte til Requiem en sang om tab og tro den 1. december 2015 i Vor Frelsers Kirke.
BESLUTNING
Afslag ud fra en prioritering blandt de indkomne ansøgninger.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
Anmeldelse i Nordjyske
CV for Anne-Terese Sales
CV for Bo Kristensen
Side 7
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
8. F4 JAZZ - ILK koncertserie på 5e i Kødbyen juli 2015 (2015-0109868)
Ansøgning modtaget den 29. april 2015 fra ILK om 85.465 kr. i støtte til ILK koncertserie på 5e i
Kødbyen den 3. til 12. juli 2015.
TIDLIGERE BESLUTNINGER
Musikudvalget meddelte i 2014 tilsagn om underskudsgaranti på 15.000 kr.
Musikudvalget meddelte i 2013 tilsagn om underskudsgaranti på 27.000 kr.
Musikudvalget meddelte i 2012 tilsagn om underskudsgaranti på 15.000 kr.
BESLUTNING
25.000 kr. i underskudsgaranti.
Jesper Egelund deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
CV
Side 8
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
9. F5 JAZZ - koncertfestival på Balders Plads (2015-0099827)
Ansøgning modtaget den 23. april 2015 fra Tue Lund-Christensen om 50.000 kr. i støtte til
koncertfestival på Balders Plads, Røde Roses Kaffebar den 3. til 12. juli 2015.
BESLUTNING
15.000 kr. i underskudsgaranti.
Udvalget ønskede en tilbagemelding fra ansøger angående salget af armbåndende og om
forretningsmodellen har været succesfuld.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
CV
Statistik og program
Side 9
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
10. R1 JAZZ - Copenhagen Jazzfestival i Koncertkirken (2015-0109883)
Ansøgning modtaget den 2. maj 2015 fra Björn Ross, Koncertkirken om 30.000 kr. i støtte til
Copenhagen Jazz Festival i Koncertkirken den 3. til 12. juli 2015.
BESLUTNING
15.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
Program
CV
Side 10
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
11. R2 JAZZ - Forgetting Feet (2015-0109909)
Ansøgning modtaget den 4. maj 2015 fra Egil Dennerline om 9.900 kr. i støtte til Forgetting Feet den 8.
juli 2015 i Literaturhaus.
BESLUTNING
4.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
CV
Anmeldelser
Side 11
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
12. R3 JAZZ - 3 koncerter på fortovet (2015-0114294)
Ansøgning modtaget den 12. maj 2015 fra Jonathan Aardestrup om 25.000 kr. i støtte til 3 koncerter på
fortovet den 11. juli 2015 i Skydebanegade.
BESLUTNING
Afslag ud fra en prioritering blandt de indkomne ansøgninger.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
Presse materiale
CV'er
Side 12
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
13. R4 - Endless Summer #2 (2015-0093840)
Ansøgning modtaget den 13. april 2015 fra Regin Dahl om 10.000 kr. i støtte til Endless Summer #2
den 13. til 14. juni 2015 i Blågårds Kirken.
BESLUTNING
Afslag ud fra en prioritering blandt de indkomne ansøgninger.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
Promotion
CV'er på bands
CV for Regin Dahl
Anbefaling for Regin Dahl
Side 13
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
14. R5 - poesien i hverdagen med Jens K (2015-0093829)
Ansøgning modtaget den 13. april 2015 fra Odin Rasmussen om 4.000 kr. i støtte til poesien i
hverdagen med Jens K den 16. juni 2015 i Literaturhaus.
Ansøger valgte efter at have indsendt ansøgningen, at ændre ansøgningsbeløbet fra 3.000 kr. til 4.000
kr.
BESLUTNING
4.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Yderligere oplysninger og ændring i ansøgt beløb
Budget
Eget budget
CV
Side 14
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
15. R6 - Alter ego warrior rave (2015-0094307)
Ansøgning modtaget den 15. april 2015 fra ALTERATION om 10.000 kr. i støtte til Alter ego warrior
rave den 11. til 12. juli 2015 på Den Røde Plads.
Ansøgningen er henvist fra Scenekunstudvalget.
BESLUTNING
5.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
CV for Jørgen Teller
CV for Maria Hauge
Side 15
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
16. R7 - Koncert med Other Gardens feat. Abi Patrix og Sam Mary (2015-0101165)
Ansøgning modtaget den 24. april 2015 fra Jennifer Dill om 19.000 kr. i støtte til koncert med Other
Gardens feat. Abi Patrix og Sam Mary den 27. juni 2015 i Koncertkirken.
BESLUTNING
5.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
Eget budget
CV for medvirkende
Anmeldelse
Anmeldelser
Anbefaling
Side 16
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
17. R8 - Thristy Ear (2015-0114139)
Ansøgning modtaget den 8. maj 2015 fra Paul Opstrup om 20.000 kr. i støtte til Thirsty Ear, 5
koncerter fra den 8. juli til den 17. november 2015 i Literaturhaus.
TIDLIGERE BESLUTNINGER
Musikudvalget meddelte i foråret 2014 tilsagn om en underskudsgaranti på 16.000 kr. til 4 koncerter.
Musikudvalget meddelte i foråret 2013 tilsagn om en underskudsgaranti på 10.000 kr. til 3 koncerter.
BESLUTNING
10.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
Program
CV for Dörner/Olsson/Bromander
CV for Great Waitress about
CV for Jakob Riis
CV for Katt Hernandez
CV for Ikure Mori
CV for The Home Of Easy Credit
CV for Cecilia Quinteros
CV for Adam Pultz
Side 17
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
18. R9 - CPH World Music festival i Koncertkirken (2015-0116444)
Ansøgning modtaget den 13. maj 2015 fra Koncertkirken om 20.000 kr. i støtte til CPH World Music
Festival i Koncertkirken den 2. til 6. september 2015.
BESLUTNING
10.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
CV
Side 18
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
19. R10 - Månedens kunstner: Jacob Anderskov (2015-0116306)
Ansøgning modtaget den 13. maj 2015 fra Kaja Management om 25.000 kr. i støtte til månedens
kunstner: Jacob Anderskov den 1. til 31. august 2015 på 5e.
BESLUTNING
10.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
Eget budget
CV
Side 19
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
20. R11 - Usmifkas 25 års jubilæumskoncert (2015-0116138)
Ansøgning modtaget den 13. maj 2015 fra Anne Dalsgaard om 25.000 kr. i støtte til Usmifkas 25 års
jubilæumskoncert den 22. august 2015 i Koncertkirken.
BESLUTNING
7.500 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
CV
Side 20
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
21. R12 - Jazzarrangementer i Brønshøj Copenhagen Jazz Club (2015-0114224)
Ansøgning modtaget den 12. maj 2015 fra Brønshøj Copenhagen Jazz Club om 24.420 kr. i støtte til
jazzarrangementer i Brønshøj Copenhagen Jazz Club den 12. september til 5. december 2015.
BESLUTNING
5.000 kr. i underskudsgaranti til koncerten med Kim Menzer Jazz og Blues Band den 7. november
2015.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
CV
Side 21
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
22. K1 - Glyptotekets sommerkoncerter (2015-0011299)
Ansøgning modtaget den 13. januar 2015 fra Michael Malmgreen om 35.000 kr. i støtte til
Glyptotekets sommerkoncerter den 9. august til 27. september 2015 i Ny Carlsberg Glyptoteket.
TIDLIGERE BESLUTNINGER
Udvalget besluttede på deres møde den 29. april 2015, at udsætte behandlingen på ny, da udvalget
insisterer på, at modtage et program for koncertrækken, da der ellers vil blive meddelt afslag.
Udvalget besluttede på deres møde den 4. marts 2015, at udsætte behandlingen af ansøgningen til
næste møde, for at modtage et program fra ansøger.
Musikudvalget meddelte i 2014 ansøger en underskudsgaranti på 25.000 kr.
Musikudvalget meddelte i 2013 ansøger en underskudsgaranti på 35.000 kr.
Musikudvalget meddelte i 2012 ansøger en underskudsgaranti på 35.000 kr.
BESLUTNING
25.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
Program for 2015
Glyptoteksprogram 2014 - 1
Glyptoteksprogram 2014 - 2
Side 22
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
23. K2 - Copenhagen Soloists - 'BACH' og 'VIVALDI' projekter (2015-0101222)
Ansøgning modtaget den 24. april 2015 fra Copenhagen Soloists om 30.000 kr. i støtte til Copenhagen
Soloists - 'BACH' og 'VIVALDI' projekter den 26. september til 28. november 2015 i Holmens Kirke.
BESLUTNING
15.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
CV'er
Side 23
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
24. K3 - DSQ Musikfestival 2015 (2015-0109896)
Ansøgning modtaget den 3. maj 2015 fra Den Danske Strygekvartet om 25.000 kr. i støtte til DSQ
Musikfestival 2015 den 22. til 24. august 2015 i Byggekulturens Hus.
TIDLIGERE BESLUTNINGER
Musikudvalget meddelte i 2014 en underskudsgaranti på 15.000 kr.
Musikudvalget meddelte i 2013 en underskudsgaranti på 20.000 kr.
BESLUTNING
20.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
Musikere
Side 24
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
25. K4 - polsk-dansk duokoncert (2015-0116068)
Ansøgning modtaget den 13. maj 2015 fra Charlotte Møller om op til 7.371 kr. i støtte til polsk-dansk
duokoncert den 27. august 2015 i Koncertkirken.
BESLUTNING
Afslag ud fra en prioritering blandt de indkomne ansøgninger.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
CV for Charlotte Møller
CV for Barbara Bajor
Side 25
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
26. K5 - FIGURA Festspiele 2015 (2015-0114730)
Ansøgning modtaget den 13. maj 2015 fra Figura Ensemble om 30.000 kr. i støtte til Figura Festspiele
2015 den 24. august til 3. oktober 2015 i Maskinhallen.
BESLUTNING
25.000 kr. i underskudsgaranti.
Jesper Egelund deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
CV
Side 26
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
27. K6 - Korkoncert "Citroner Til Vorherre" (2015-0114209)
Ansøgning modtaget den 13. maj 2015 fra komponist Jørgen Lauritsen om 11.000 kr. i støtte til
korkoncert "Citroner Til Vorherre" den 29. oktober 2015 i Sankt Petri Kirke.
BESLUTNING
10.000 kr. i underskudsgaranti.
BILAG
Ansøgning
Projektbeskrivelse
Budget
Noder til "Citroner Til Vorherre"
CV for komponist Jørgen Lauritsen
CV for Musica Ficta
Side 27
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
28. Nedsættelse af indstillingsgruppe til fordeling af honorarstøtten i 2016-2017 (2014-0092836)
Der skal nedsættes en indstillingsgruppe til fordeling af honorarstøtte for 2016-2017.
INDSTILLING OG BESLUTNING
Da der har været udskiftninger i Musikudvalget, indstiller sekretariatet, at udvalget drøfter og vedtager
hvilke udvalgsmedlemmer, der skal sidde i indstillingsgruppen vedrørende honorarstøtten 2016-2017.
PROBLEMSTILLING
Honorarstøtte gives som tilskud til musikerhonorarer ved afholdelse af rytmiske koncerter på
spillesteder og i musikforeninger i Københavns Kommune. Ordningen skal være med til at sikre
koncerter med en høj musikalsk kvalitet i Københavns Kommune.
Støtten kan gives i en periode på 1 eller 2 år og gives i form af et antal klip, hvor hvert klip svarer til
ca. halvdelen af tariffen for et musikerhonorar. Det er Dansk Musiker Forbund, der fastlægger
minimumstariffen, men Statens Kunstråds Projektstøtteudvalg for Musik der fastsætter klipstørrelsen.
Honorarstøtteordningen er en 50/50 ordning mellem kommune og stat. Hvis man opnår støtte hos
kommunen, skal man efterfølgende søge Statens Kunstråds Projektstøtteudvalg for Musik, da
kommunens støtte kun dækker ca. halvdelen af en minimumstariffen.
Musikudvalget modtager årligt ca. 60-70 ansøgninger til honorarstøtteordningen.
For honorarstøtten i 2015 blev der uddelt 4388 klip svarende til 4.212.480 kr. til 43 ansøgere.
Gennemgangen af ansøgningerne er et stort arbejde, og derfor nedsættes der en indstillingsgruppe, som
består af et mindre antal medlemmer fra Musikudvalget. Der afsættes 2 hele dage, hvor gruppen i
fællesskab gennemgår ansøgningerne. Det 1. møde afholdes inden dialogmødet med
honorarstøtteansøgerne tirsdag den 15. september 2015, og det 2. møde afholdes umiddelbart efter.
Indstillingsgruppen udarbejder en indstilling samt en udtalelse der forelægges resten af udvalget på
mødet den 30. september 2015.
BESLUTNING
Udvalget besluttede at gruppen skulle består af Jesper Nordahl, Jesper Krüger, Irene Becker, Laura
Littauer og SØS Gunver Ryberg.
Side 28
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
29. Orientering om behandling af Spillestedsanalysen på KFU den 30.04.2015 (2015-0071113)
BESLUTNING
Forvaltningen orienterede om, at Kultur- og Fritidsudvalget den 30. april 2015 har drøftet
Spillestedsanalysen og besluttet, at forvaltningen skal vende tilbage med nye forslag ud fra de
drøftelser Kultur- og Fritidsforvaltningen havde på mødet.
Forvaltningen orienterede endvidere om, at Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en by med liv, og at de
ikke har til hensigt at begrænse antallet af festivaler.
Musikudvalget ønskede en liste over de gratisfestivaler som KFU støtter, hvilket sekretariatet vil
udarbejde. Der bliver sat et punkt vedrørende gratisfestivaler på dagsorden på et kommende møde.
Side 29
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
30. København som musikby (2015-0071113)
Generelt punkt hvor udvalget har mulighed for at drøfte musikken i København.
BESLUTNING
Der var intet til dette punkt.
Side 30
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
31. Meddelelser fra sekretariatet (2015-0071113)
BESLUTNING
Der var ingen meddelelser fra sekretariatet.
Side 31
KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
32. Eventuelt (2015-0071113)
BESLUTNING
Udvalget aftalte, at sekretariatet - i stedet for et brev til Kultur- og Fritidsudvalget om koncertbilletter sender en skrivelse rundt til alle honorarstøttede- og regionale spillesteder om muligheden for at
Musikudvalgets medlemmer kan blive skrevet på en fast gæsteliste.
Side 32

Similar documents