Indstilling

Comments

Transcription

Indstilling
15. september 2015
KDU
Bestyrelsesmødet den 28. september 2015
Indstilling. Dagsordenens punkt 7
Sag:
Ny visuel identitet.
Sagsindhold:
Direktionen besluttede den 27. marts 2014 at nedsætte en styregruppe med prorektor som formand til at
styre processen med udarbejdelse af nyt logo og en ny visuel identitet for universitetet. Logoet skulle tage
udgangspunkt i det nuværende logo.
Baggrunden for projektet er, at SDU i dag har en meget inkonsekvent brug af logoer og visuelle virkemidler.
Det giver et usammenhængende udtryk, som er udfordrende i forhold til universitetets omdømme og
brandingværdi. Samtidig fungerer det nuværende logo i dets udformning og skrifttype dårligt på de digitale
platforme.
Styregruppen valgte efter en tilbudsrunde designbureauet Kontrapunkt til at løse opgaven.
Direktionen blev den 5. marts 2015 præsenteret for 3 forslag til nyt logo for SDU. På mødet blev det
besluttet at gå videre med en opdateret version af æblegrenen og akronymet SDU som navnetræk.
Styregruppen fremlagde på baggrund af samarbejdet med Kontrapunkt det nye logo og den foreløbige
designguide for direktionen den 3. september 2015.
En samlet direktion bakkede op om det nye logo.
Indstilling:
Det indstilles til bestyrelsen, at bestyrelsen tiltræder det nye logo og designguide for SDU.
Sagsbehandler:
Bjarne Graabech Sørensen
Prorektor
1

Similar documents