2015 - Ballerup Kommune

Comments

Transcription

2015 - Ballerup Kommune
Borgerservice, Pladsanvisningen/Friplads
Takster for børn med bopæl og institutionsplads i Ballerup kommune
2015
Forældrebetaling 1. juli 2015
Dagpleje 0-2 år inkl. kost
Distriktsinstitution/børnehuse 0-2 år
Frokostmåltid 0-2 år
Flexplads 0-2 år
Distriktsinstitution/børnehuse fra 3 år
Flexplads fra 3 år
BFO
Byggelegepladser/dagklub *
Ungdomsklubber *
Kr. 2.858 mdl.
Kr. 2.199 mdl.
Kr. 547 mdl.
Kr. 1.649 mdl.
Kr. 2.199 mdl.
Kr. 1.649 mdl.
Kr. 1.241 mdl.
Kr. 370 mdl.
Kr. 118 mdl.
* hertil kommer obligatoriske materialepenge samt betaling for andel i dyrehold, såfremt
barnet er tilknyttet en sådan ordning
Udmeldelse: Skal ske på www.ballerup.dk/selvbetjening
Der er 1 måneds udmeldelsesfrist til den 1. og 15. i en måned.
Søskenderabat: Er der flere børn i hjemmet, der er indmeldt i dagpleje, daginstitution
og privat pasning ydes der søskenderabat. Søskenderabatten ydes til det ældste barn
Gælder ikke børn optaget på byggelegeplads og dag-/ungdomsklub.
Friplads: Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegeplads og klubber. Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige
indkomst og antallet af børn under 18 år.
Grænsen for bevilling af økonomisk friplads er max kr. 509.700 i husstandsindkomst.
Ved husstandsindkomst under kr.164.101 ydes der 100 % økonomisk friplads.
Indtægtsgrænsen for enlige forsøgere forhøjes med kr. 57.407.
Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med kr. 7000 pr. barn
udover det første barn.
Ansøgning om friplads kan søges på ballerup.dk/selvbetjening