Takstoversigt 2016

Comments

Transcription

Takstoversigt 2016
Takstoversigt 2016
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019
Side 3
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019
UDVALG:
ØKONOMIUDVALGET
YDELSE:
ADMINISTRATION
ENHED
TAKST
TAKST
2015
2016
SERVICEOPKRÆVNINGER:
* Taksterne er gældende, indtil nye takster for 2016 udmøntes af de relevante ministerier.
Gebyr for folkeregisteroplysninger
pr. forespørgsel
52,00
75,00
(Beløbet reguleres fra og med 2017 èn gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor)
Folkeregisterbøder:
Flytteanmeldelse overskredet på frist eller manglende svar på logiværterklæring
stk.
600,00
Flytning som ikke anmeldes, men hvor henvendelse modtages fra 3. person
stk.
1.500,00
Falsk flytteanmeldelse eller afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med flytning
stk.
3.000,00
Sundhedskort
stk.
190,00
195,00
Vielse af udlændinge
pr. vielse
500,00
500,00
Legitimationskort til unge
stk.
150,00
150,00
Pas 0 - 11 år
stk.
115,00
115,00*
Pas 12 - 17 år
stk.
141,00
141,00*
Pas 18 - 64 år
stk.
626,00
626,00*
Pas 65 år og derover
stk.
376,00
376,00*
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort
stk.
280,00
280,00
stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 75 år
stk.
155,00
160,00
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse
stk.
280,00
280,00
Fornyelse af kørekort til erhvevsmæssig personbefordring
stk.
280,00
280,00
Fornyelse af kørekort hvor ansøger ikke er fyldt 75 år
stk.
120,00
120,00
Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år
stk.
50,00
50,00
helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset
stk.
120,00
120,00
Udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst)
stk.
170,00
170,00
Udstedelse af duplikationskørekort (ved bortkomst)
stk.
280,00
280,00
Udstedelse af internationalt kørekort
stk.
25,00
25,00
Billede til pas og kørekort
stk.
100,00
100,00
Ombytning, fornyelse, bortkomst mv. af knallertkørekort
stk.
120,00
120,00
- 2 zoner
stk.
1.177,00
1177,00*
- 3 zoner
stk.
1.959,00
1959,00*
- 4 zoner
stk.
2.468,00
2468,00*
- 2 zoner
stk.
2.340,00
2340,00*
- 3 zoner
stk.
3.921,00
3921,00*
- 4 zoner
stk.
4.939,00
4939,00*
- 2 zoner
stk.
562,00
562,00*
- 3 zoner
stk.
936,00
936,00*
- 4 zoner
stk.
1.180,00
1180,00*
- 2 zoner
stk.
1.119,00
1119,00*
- 3 zoner
stk.
1.874,00
1874,00*
- 4 zoner
stk.
2.361,00
2361,00*
INCASSOOPKRÆVNINGER:
Rykker restancer
pr. rykker
250,00
250,00
50,00
50,00
Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med
Fornyelse af kørekort til erhvevsmæssig personbefordring, der på grund af
Skolebuskort under 16 år gældende for hele året
Skolebuskort over 16 år gældende for hele året
Skolebuskort under 16 år gældende for vinterhalvåret
Skolebuskort over 16 år gældende for vinterhalvåret
GEBYR FOR EJENDOMSOPLYSNINGER:
Vurderings- og skatteattest
stk.
Side 4
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019
UDVALG:
ØKONOMIUDVALGET
YDELSE:
ADMINISTRATION
ENHED
TAKST
2015
TAKST
2016
GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING:
Kategori 1: Simple konstruktioner (garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger)
pr. sag
Kategori 2: Enfamilieshuse og sommerhuse
pr. time
Kategori 3: Industri, lagerbebyggelse, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger.
Kategori 4: Andre faste konstruktioner
pr. time
Kategori 5.1A: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Industri, detailhandel og kontorbygninger
1.000,00
1.000,00
529,00
537,00
Gebyrfri
Gebyrfri
529,00
537,00
Gebyrfri
Gebyrfri
537,00
Kategori 5.1B: Øvrigt institutions- og etagebyggeri
pr. time
529,00
Nedrivning af bygninger - større end 100 m²
pr. time
529,00
537,00
Dispensationer
pr. sag
1.000,00
1.000,00
Bevilling
stk.
1.528,00
*
Trafikbog
stk.
89,00
*
Førerkort
stk.
113,00
*
Påtegning på toldattest
stk.
159,00
*
Behandling af ansøgning
stk.
465,00
*
Udlevering af bevillingsnummerplade
stk.
133,00
*
HYREVOGNE:
*Taksterne reguleres hvert år i januar måned med baggrund i forbrugerprisindeks for november
Side 5
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019
UDVALG:
BEREDSKABSKOMMISIONEN
YDELSE:
BEREDSKAB
ENHED
FORGÆVES UDRYKNING:
stk.
PIONERBEREDSKABETS INDSATSER:
TAKST
TAKST
2015
2016
5.125,00
*
ledertimer
514,00
522,00
holdledere
390,00
396,00
frivillige
336,00
341,00
depotmester
281,00
285,00
Køretøjer excl. mandskabsvogne
pr. dag
575,00
584,00
Køretøjer excl. mandskabsvogne
pr. km.
16,00
16,00
Mandskabsvogne
pr. dag
281,00
285,00
Mandskabsvogne
pr. km.
10,00
10,00
Tæpper
pr. uge
11,00
11,00
Soveposer
pr. uge
14,00
14,00
Madrasser
pr. uge
13,00
13,00
Vask af tæppe/soveposer
pr. stk.
11,00
11,00
LEJE AF BEREDSKABSMATERIEL:
LEJE AF INKVARTERINGSMATERIEL:
DIVERSE PRISER EXCL. MOMS:
Molér eller kattegrus
pr. sæk
93,00
94,00
Spændelågsfade - tom ren tønde/jern
pr. stk.
135,00
137,00
Administrationsgebyr vedr. sager
pr. sag
88,00
89,00
Brandslukningsmateriel pr. døgn / pr. enhed
pr. enhed
53,00
54,00
BRAND- OG SIKKERHEDSVAGTER:
Afregnes efter regning i henhold til Falcks Redningskorps
takster + 10% administrationsgebyr
Pr. 1. januar 2016 overgår Beredsk abet i Nyborg Kommune til Beredsk ab Fyn
Side 6
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019
UDVALG:
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
YDELSE:
SKOV OG PARK
ENHED
TAKST
TAKST
2015
2016
PYNTEGRØNT: incl. moms
Nobilis
kg
32,00
33,00
Nordmannsgran
kg
27,00
27,00
Rødgran, ædelgran,douglas,cypres, fyr, lærk
kg
27,00
27,00
Birk, fastelavnsris
kg
26,00
26,00
BRÆNDE M.M.: incl. moms
Bøg: brænde 200-300 cm rundt
rummeter
388,00
375,00
Eg: brænde 200-300 cm rundt
rummeter
336,00
325,00
Ask: brænde 200-300 cm
rummeter
336,00
325,00
Andet løv: brænde 200-300 cm rundt
rummeter
310,00
275,00
Nål: lægter I + II> 7 cm Ø
stk.
58,00
59,00
pæle runde 1,8-2,5 m
stk.
48,00
49,00
brænde 300 cm
rummeter
258,00
225,00
Kløvet brænde pr. rummeter
pr. rummeter
568,00
577,00
Flis
pr. rummeter
140,00
142,00
Levering pr. læs indenfor en radius af 5 km fra en kommunal skov
pr. læs
350,00
ALLE TRÆARTER: incl. moms
Sankekort/selvskovning Bøg – Eg – Ask – Ær – m.m.
rummeter
202,00
200,00
Sankekort / selvskovning El – Poppel – Pil - Gran
rummeter
150,00
150,00
KOLONIHAVER:
Skovly, Kaliffenlund
kvm.
1,44
1,45
Elefanthøjen, Grejsdalen, Helgetoften og Lindealleen
kvm.
2,12
2,13
Ravnekær, Vesterled, Carlsmindevej og Grejsdalens Samvirke
kvm.
1,58
1,59
Side 7
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019
UDVALG:
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
YDELSE:
NYBORG MARINA
ENHED
TAKST
TAKST
2015
2016
Gebyrer: (der tillægges ikke moms på gebyrer)
Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads
engangsbeløb
255,00
259,00
Gebyr for fortsat optagelse på venteliste
pr. år
102,00
104,00
Flyttegebyr
pr. gang
224,00
228,00
Opkrævningsgebyr på bro
pr. gang
102,00
100,00
2.244,00
2.280,00
Faste liggepladser (bådplads og stadeplads på land inklusiv moms)
Kølbåde/motorbåde, grundbeløb ( beløbet angivet pr. år)
pr. båd
Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg ( beløbet angivet pr. år)
pr. kvm.
dog minimum
pr. båd
224,00
228,00
2.882,00
2.928,00
BRUG AF SLÆBESTED: (inklusiv moms)
Dagskort
pr. båd
97,00
99,00
Sæsonkort/ubegrænset søsætning - perioden 1.4 - 31.3
pr. båd
668,00
679,00
Sæsonkort/ubegrænset søsætning - perioden 1.8 - 31.3
pr. båd
556,00
565,00
Sæsonkort/ubegrænset søsætning - perioden 1.11 - 31.3
pr. båd
444,00
451,00
Længde fra 0-7 m
Pr. båd - pr. døgn (17 €)
122,00
124,00
Længde fra 7-11 m
Pr. båd - pr. døgn (19 €)
143,00
145,00
Længde fra 11-15 m (max. 10 personer)
Pr. båd - pr. døgn (23 €)
168,00
171,00
Længde fra 15-20 m (max. 10 personer)
Pr. båd - pr. døgn (26 €)
194,00
197,00
Længde over 20 m (max. 10 personer)
Pr. båd - pr. døgn (41 €)
301,00
306,00
Over 10 personer i båden - uanset længde
Bad: (første 3 minutter 5 kr. - derefter 2 kr. pr./minut
Pr. båd - pr. døgn (66 €)
Pr. bad - 3 minutter
485,00
5,00
493,00
5,00
Miljøafgift for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både)
pr. anløb
62,00
63,00
Miljøafgift for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både)
pr. anløb
124,00
126,00
Vægt 0-10 ton **
pr. løft
530,00
538,00
Vægt 11-15 ton **
pr. løft
796,00
809,00
GÆSTESEJLERE: (inklusiv moms)
Rabatordninger:
Ved samtidig køb af 3 overnatninger gives den 4. overnatning gratis.
EL:
El udenfor sæson (15.11.-31.3) afregnes efter dagspris pr. kwh. Kun tilladt efter aftale.
BÅDLIFTEN: (inklusiv moms)
Sæsonprisliste 15/3-15/11:
Uden for sæson 16/11-14/3:
Vægt 0-10 ton **
pr. løft
806,00
807,00
Vægt 11-15 ton **
pr. løft
1.061,00
1.213,00
Løft af ikke hjemmehørende både pålægges 50% af ovenstående priser
Weekend og helligdage: + 50% på ovennævnte priser
** Et løft er beregnet til maximalt en 1/2 time, krantid her ud over afregnes med
løfteprisen pr. påbegyndt 1/2 time.
BÅDSTATIVER: (inklusiv moms)
3 ton sejlbåd
pr. stk.
517,00
520,00
3 ton sejlbåd med mast
pr. stk.
683,00
690,00
3 ton motorbåd
pr. stk.
571,00
575,00
6 ton sejlbåd
pr. stk.
667,00
670,00
6 ton sejlbåd med mast
pr. stk.
867,00
870,00
6 ton motorbåd
pr. stk.
817,00
820,00
12 ton sejlbåd
pr. stk.
892,00
895,00
12 ton sejlbåd med mast
pr. stk.
1.192,00
1.195,00
12 ton motorbåd
pr. stk.
1.042,00
1.050,00
3,00
4,11
2.244,00
2.280,00
219,00
223,00
Skibsafgifter : Erhverv
For hvert anløb betales pr. bruttoregistertons, afgiften dækker skibets henliggen i 1 uge.
Kr. pr. bruttoregistertons
El og vand afregnes efter forbrug
Pladsleje for opbevaring af private effekter på havnen: (inklusiv moms)
Container og lignende til opbevaring af private effekter
Grundbeløb
Derudover betales pr. m² opmålt plads, afrundet til nærmeste halve meter
Pr. m²
(der skal ikke betales for containere opstillet på havnens område til brug for klubbernes
eget materiel)
Side 8
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019
UDVALG:
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
YDELSE:
TEKNISK DRIFT M.V.
ENHED
TAKST
TAKST
2015
2016
TEKNISK DRIFTSAFDELING:
Stadepladser pr. gang
plads
98,00
100,00
Timepris, specialarbejdere
time
288,00
293,00
Timepris, mekanikere
time
375,00
381,00
Serviceskilte etablering/nedtagning (der tillægges moms ved ekstern opsætning)
pr. skilt
2.584,00
2.625,00
Parasolholdere standardmål - opsætning (der tillægges moms ved ekstern opsætning)
pr. stk.
1.900,00
1.930,00
Ramper (der tillægges moms ved ekstern opsætning)
stk.
2.067,00
2.100,00
0,05
0,076
33,00
34,00
SKADEDYRSBEKÆMPELSE (excl. moms):
Rotter - promille af ejendomsværdi
promille
Administrationsgebyr pr. ejendom
pr. ejendom
UDVALG:
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
YDELSE:
FORSYNINGSVIRKSOMHED
ENHED
TAKST
TAKST
2015
2016
El
NFS*
NFS*
Fjernvarme
NFS*
NFS*
Renovation
NFS*
NFS*
Spildevand
NFS*
NFS*
Vand
NFS*
NFS*
* Takster for forsyning udmeldes af Nyborg Forsyning- og Service
Side 9
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019
UDVALG:
SKOLE- OG DAGTILBUDSDVALGET
YDELSE:
SKOLEFRITIDSORDNINGERNE (SFO)
ENHED
TAKST
TAKST
TAKST
TAKST
1/1-31/7
1/8-31/12
1/1-31/7
1/8-31/12
2015
2015
2016
2016
Morgenpasning
månedlig i 11 mdr.
558,00
558,00
568,00
568,00
Eftermiddagspasning kl. 13-16
månedlig i 11 mdr.
1.159,00
1.159,00
1.179,00
1.179,00
Eftermiddagspasning kl. 13-17
månedlig i 11 mdr.
1.159,00
1.159,00
1.179,00
1.179,00
Morgen + hele eftermiddagen
månedlig i 11 mdr.
1.159,00
1.159,00
1.179,00
1.179,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår
pr. uge
601,00
601,00
612,00
612,00
Søskendetilskud.
Til familier med mere end et barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i fritids- og ungdomsklubber, ydes der
Søskendetilskud.
søskendetilskud.
Der
betales
fuld
for den undtaget
dyreste
plads
og
søskendetilskuddet
udgør
50% afogbetalingen
end
i dagtilbud,
børn
optaget
i fritidsog ungdomsklubber,
ydes der for
Til
familier med
medmere
mere
endetetbarn
barnpris
i dagtilbud,
undtaget
børn
optaget
i privat SFO
samt
fritidsungdomsklubber,
ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris
øvrige
for denpladser.
søskendetilskud.
dyreste plads
Der betales
og søskendetilskuddet
fuld pris for denudgør
dyreste
50%
plads
af betalingen
og søskendetilskuddet
for øvrige pladser.
udgør 50% af betalingen for
øvrige pladser. for bevilling af hel eller delvis friplads (2015).
Bestemmelser
Bestemmelser
foren
bevilling
af hel eller
delvis friplads
(2014). på under kr. 509.700 årligt kan hel eller delvis friplads bevilges.
(2013-tal).
Såfremt
man har
bruttoindtægt
på (fratrukket
AM-bidrag)
Såfremt
Bestemmelser
manikke
har
foren
bevilling
bruttoindtægt
affripladstilskud
hel eller
på (fratrukket
delvis
AM-bidrag)
på underDet
kr. 493.300
502.200
årligt kan
heler
eller
friplads
bevilges.
Der
bevilges
økonomisk
tilfriplads
klub
og(2014-tal).
privat pasning.
skal bemærkes,
at det
den delvis
samlede
husstand
sindkomst, der lægges til grund for
Der
Såfremt
bevilges
man
ikke
har
en
økonomisk
bruttoindtægt
fripladstilskud
på
(fratrukket
til
klub
AM-bidrag)
og
privat pasning.
på til
under
kr.
Det493.300
skal
kanat
hel
deteller
den
delvis
samlede
friplads
husstand
bevilges.
sindkomst,
dergrænsen
lægges med
til grund
for for
beregningen, uanset om man er gift, samlevende eller forældre
barnet.
Hvisbemærkes,
derårligt
er mere
end
eterbarn
under
18 år
i hjemme
t, forhøjes
kr. 7.000
beregningen,
Der
bevilges
ikke
uanset
økonomisk
manfripladstilskud
er gift, samlevende
til klubberne.
eller forældre
Det skaltilbemærkes,
barnet. Hvis
at det
der er mere
den samlede
end et barn
husstandsindkomst,
under 18 år i hjemme
der læt,gges
forhøjes
til grund
grænsen
for beregningen,
med kr. 7.000
uanset
for
hvert
barn udover
detom
første.
hvert
om
man
barn
erudover
gift,forhøjes
samlevende
det første.
eller forældre
til barnet.
er mereder
end
etretten
barn under
18 år iog
hjemmet,
forhøjes grænsen
meforsørger.
d kr. 7.000 for hvert barn udover det
Ud
over
dette
grænserne
med 57.407
kr. nårHvis
dender
forælder,
har
til pladsen
til fripladstilskuddet
er e nlig
Ud over dette forhøjes grænserne med 55.559
første.
56.559 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er e nlig forsørger.
Ud over dette forhøjes grænserne med 55.559 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger.
UDVALG:
SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET
YDELSE:
KLUBBER OG SPECIALSKOLER M.V.
ENHED
TAKST
TAKST
TAKST
TAKST
1/1-31/7
1/8-31/12
1/1-31/7
1/8-31/12
2015
2015
2016
2016
KLUBBERNE I UNGDOMSSKOLEN:
Fritidsklub 4. til 5. klasse
581,00
581,00
591,00
591,00
Ungdomsklub 7. klasse til 18 år
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Juniorklub 5. til 7. klasse
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
262,00
262,00
267,00
267,00
Pasning i fritidsklubberne kan tilkøbes i juli måned
månedlig i 11 mdr.
pr. uge
SPECIALSKOLER:
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Heldags
månedlig i 11 mdr.
1.159,00
1.159,00
1.179,00
1.179,00
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Eftermiddag
månedlig i 11 mdr.
1.159,00
1.159,00
1.179,00
1.179,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Heldags
månedlig i 11 mdr.
1.064,00
1.064,00
1.083,00
1.083,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Eftermiddag
månedlig i 11 mdr.
811,00
811,00
825,00
825,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår
pr. uge
601,00
601,00
612,00
612,00
pr. kort
460,00
460,00
470,00
470,00
UNGDOMSSKOLEN:
Knallertkørekort
Side 10
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019
UDVALG:
SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET
YDELSE:
DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER
ENHED
TAKST
TAKST
2015
2016
BØRNEPASNING:
Forældrebetaling på 25% af driftsudgifter
0-2 ÅRIGE:
Dagplejen
månedlig i 11 mdr.
2.492,00
2.606,00
Vuggestuegrupper i integrerede institutioner
månedlig i 11 mdr.
3.157,00
3.182,00
Børnehaver + børnehavegrupper i integrerede institutioner
månedlig i 11 mdr.
1.703,00
1.718,00
Frokostordning i daginstitutioner (smør-selv med lune retter)
månedlig i 11 mdr.
500,00
500,00
3-5 ÅRIGE:
Juli måned er betalingsfri
Ovennævnte takster er for heldagspladser.
Søskendetilskud.
Til familier med mere end et barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i privat SFO samt fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør
50% af betalingen for øvrige pladser.
Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads (2015).
Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrukket AM-bidrag) på under kr. 509.700 årligt kan hel eller delvis friplads bevilges.
Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klub og privat pasning. Det skal bemærkes, at det er den samlede husstand sindkomst, der lægges til grund for beregningen, uanset om man er gift, samlevende
eller forældre til barnet. Hvis der er mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med kr. 7.000 for hvert barn udover det første.
Ud over dette forhøjes grænserne med 57.407 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er e nlig forsørger.
Fritvalgsordningen :
Privat Pasning.
Der kan søges om tilskud til privat pasningsordning for børn i alderen 0-2 år i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, privat institution el. lign i henhold til dagtilbudsloven §§ 80-85. Tilskuddet
udgør mindst 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Dog højst 75% af de dokumenterede udgifter til den private
pasningsordning. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand.
Nyborg Kommune kan tilbyde at sørge for administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil.
Tilskud til pasning af egne børn.
Nyborg Kommune yder i henhold til dagtilbudsloven §§ 86-91 et økonomisk tilskud til forældre til pasning af egne børn som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud. Tilskud det gives til forældre med børn i
alderen fra 24 uger til børnehaveklassealder. Tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år. Det er blandt andet en betingelse for at få tilskud, at ansøgeren ikke samtidigt modtager
offentlig overførelsesindkomst eller arbejdsindtægt. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud i samme husstand, og husstandens samlede
tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet er A-indtægt, og kommunen har pligt til at trække skat af tilskuddet.
Dagtilbudsloven om frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne.
Der er mulighed for at forældre kan benytte et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen.
Alle børn har ret til at blive opskrevet på liste til dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen efter gældende regler . Barnet kan optages i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra
det tidspunkt, hvor forældrene får tilbudt en plads i udførerkommunen. Der bevilges et tilskud og hertil skal forældrene stadig betale en forældrebetaling samt eventuelt en ekstra egenbetaling, hvis forældrene
vælger et dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end tilsvarende tilbud i opholdskommunen.
Side 11
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019
UDVALG:
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
YDELSE:
MUSIKSKOLE + BIBLIOTEK
ENHED
TAKST
TAKST
TAKST
TAKST
1/1-31/7
1/8-31/12
1/1-31/7
1/8-31/12
2015
2015
2016
2016
MUSIKSKOLE:
Førskole
årligt
1.640,00
1.670,00
1.670,00
1.700,00
Grundskole
årligt
1.850,00
1.890,00
1.890,00
1.920,00
Soloundervisning - 25 min.
årligt
4.040,00
4.120,00
4.120,00
4.190,00
Soloundervisning - 30 min.
årligt
4.850,00
4.950,00
4.950,00
5.040,00
Soloundervisning - 35 min.
årligt
5.660,00
5.770,00
5.770,00
5.870,00
Soloundervisning - 40 min.
årligt
6.460,00
6.590,00
6.590,00
6.710,00
Holdundervisning 2 elever i 30 min.
årligt
2.430,00
2.480,00
2.480,00
2.520,00
Big Band
årligt
1.940,00
1.980,00
1.980,00
2.020,00
Sammenspilsbetalere og kor
årligt
970,00
990,00
990,00
1.010,00
Moduler af 10 gange - Førskole
Pr. Modul
596,00
596,00
607,00
Soloundervisning - 15 minutter
årligt
2.480,00
2.480,00
2.520,00
RABATTER:
Én af flere søskende betaler fuldt kontingent for det dyreste fag,
derefter gives 25% på de øvrige søskendes undervisning.
LEJE AF INSTRUMENTER:
Instrumenter udlejes i max 3 år,
Lejepris afhænger af anskaffelsespris og nedskrivninger på instrumenterne
Pr. sæson opkræves 2 rater, som ud fra ovenstående er på et af flg. beløb:
A.
409,00
409,00
409,00
416,00
B.
307,00
307,00
307,00
312,00
C.
205,00
205,00
205,00
209,00
D.
102,00
102,00
102,00
104,00
20,00
Derudover opkræves 100 kr. for kopier og CopyDan-afgift.
BIBLIOTEKET:
Bøder ved for sen aflevering:
- Voksne:
Overskridelse af lånetiden
pr. gang
20,00
20,00
20,00
1. hjemkaldelse (7 dage efter lånetidens udløb)
pr. gang
60,00
60,00
60,00
60,00
2. hjemkaldelse (14 dage efter lånetidens udløb)
pr. gang
100,00
100,00
100,00
100,00
Regningsgebyr (28 dage efter lånetidens udløb)
pr. gang
230,00
230,00
230,00
230,00
Overskridelse af lånetiden
pr. gang
10,00
10,00
10,00
10,00
1. hjemkaldelse (7 dage efter lånetidens udløb)
pr. gang
35,00
35,00
35,00
2. hjemkaldelse (14 dage efter lånetidens udløb)
pr. gang
75,00
75,00
75,00
75,00
Regningsgebyr (28 dage efter lånetidens udløb)
pr. gang
110,00
110,00
110,00
110,00
Afhentning (ophører pr. 1/1-2016)
pr. gang
220,00
220,00
- Børn:
Side 12
35,00
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019
UDVALG:
SOCIAL- OG FAMILEUDVALGET
YDELSE:
SOCIALE YDELSER
ENHED
TAKST
TAKST
2015
2016
EGENBETALING:
Døgnophold i misbrugsbehandling, herberg og krisecentre
Hvis borgeren forsat har udgift til husleje
pr. måned
2.189,00
2.228,00
Hvis borgeren ikke har udgift til husleje
pr. måned
4.259,00
4.336,00
Taksten opkræves ikke af kontanthjælpsmodtagere under 25 år.
Taksten opkræves ikke såfremt borgeren selv betaler for kost og ophold til stedet.
Side 13
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019
UDVALG:
ÆLDREUDVALGET
YDELSE:
PLEJE OG OMSORG
ENHED
TAKST
TAKST
2015
2016
PLEJECENTRE:
Servicepakker:*
Mad på plejecentre
pr. måned
3.425,00
3.473,00
Aflastning/Rehabilitering - mad
pr. måned
3.425,00
3.473,00
Aflastning/Rehabilitering - mad
Dagstakst
112,60
114,18
Tilbagebetalingspris ved afmelding af måltider:
Morgenmad
pr. døgn
24,00
25,00
Middagsmad
pr. døgn
44,00
45,00
Aftensmad
pr. døgn
31,00
32,00
Rengøringsartikler ekskl. Leve Bo
pr. måned
87,00
88,50
Leve Bo (Egevang)
pr. måned
60,00
61,00
Afhentning 1 gang ugentlig
pr. måned
180,00
183,00
Afhentning hver 2. uge
pr. måned
100,00
102,00
Afhentning hver 3. uge
pr. måned
73,00
74,00
Afhentning 1 gang ugentlig
pr. måned
220,00
224,00
Afhentning hver 2. uge
pr. måned
122,00
124,00
Afhentning hver 3. uge
pr. måned
89,00
91,00
Afhentning 1 gang ugentlig
pr. måned
301,00
306,00
Afhentning hver 2. uge
pr. måned
167,00
170,00
Afhentning hver 3. uge
pr. måned
122,00
124,00
Leje og vask af linned
pr. måned
341,00
346,00
Smittevask (vask af inficeret tøj - f.eks. MRSA)
pr. vask
Allergi vask
pr. vask
Aflastning/Rehabilitering - leje og vask af linned samt vask af eget tøj
pr. døgn
17,00
17,50
Afhentning 1 gang ugentlig
pr. vask
90,00 - 100,00
92,00 - 102,00
Afhentning hver 2. uge
pr. vask
100,00
102,00
Afhentning hver 3. uge
pr. vask
100,00 - 110,00
102,00 - 112,00
Rengøringsartikler:
Vask af eget tøj og linned #:
Vask af 0-6kg
Vask af 5-8 kg.
Vask af 8-12 kg.
98,00
98,00
VASK AF TØJ HJEMMEBOENDE (to leverandører) #:
Vask af 5-8 kg.:
Vask af 8-12 kg.:
Afhentning 1 gang ugentlig
pr. vask
91,00 - 168,00
92,00- 171,00
Afhentning hver 2. uge
pr. vask
111,00 - 168,00
113,00 - 171,00
Afhentning hver 3. uge
pr. vask
122,00 - 168,00
124,00 - 171,00
Smittevask
pr. vask
100,00 - 168,00
102,00 - 171,00
Allergivask
pr. vask
100,00 - 168,00
102,00 - 171,00
MADSERVICE:*
Udbragt hovedret
pr. dag
48,00
51,00
Udbragt hovedret med biret
pr. dag
59,00
63,00
Madpakke
pr. dag
23,00
24,00
Levering af madpakke uden samtidig levering af hovedret
pr. dag
8,00
10,00
Hovedret
pr. dag
40,00
42,00
Hovedret + biret
pr. dag
51,00
54,00
Forplejning
pr. dag
61,00
63,00
Kørsel
returkørsel
36,00
38,00
(Mad leveres to gange ugentligt. Levering afregnes for det antal portioner, der leveres.
Dog betales ikke for levering af madpakke, hvis der samtidig leveres hovedret.)
CAFE:
VISITERET DAGCENTER:
# Der foretages udbud af vaskeriydelser, og det forventes der indgås ny aftale pr. 1/1 2016.
Ydelser og takster vil blive reguleret når der foreligger ny aftale.
*Taksterne vil blive fastsat endeligt, på baggrund af prisloft, som udmeldes i løbet af oktober.
Side 14
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019
UDVALG:
SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET
YDELSE:
OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE
ENHED
TAKST
TAKST
2015
2016
Omsorgstandpleje - Maksimal egenbetaling *
pr. person
485,00
490,00
Specialtandpleje - Maksimal egenbetaling '*
pr. person
1.795,00
1.820,00
Det fastsatte loft for egenbetaling reguleres en gang årligt den 1. januar på baggrund af satsreguleringsprocenten. Taksterne for 2016 er medio
september ikke udmeldt fra ministeriet. De forventes at blive som ovenfor nævnt, men reguleres efterfølgende til
maksimaltakst jf. lovgivning, såfremt der er afvigelser.
YDELSE:
TRÆNINGSAFDELINGEN
ENHED
TAKST
TAKST
2015
2016
GENOPTRÆNING:
Kørsel
returkørsel
Side 15
36,00
38,00