Nyt projekt i Esbjerg Fysioterapi for træning af dropfod.

Comments

Transcription

Nyt projekt i Esbjerg Fysioterapi for træning af dropfod.
 Nyt projekt i Esbjerg Fysioterapi for træning af dropfod. Søren T Nielsen og Rikke Korsholm, vil i 4 uger sætte fokus på behandlingen af dropfod. Behandlingen vil foregå med neuromuskulær stimulation – funktionel træning med elstimulering. Ved neuromuskulær stimulering påvirkes nerven ned til musklen, der ikke har optimal funktion som følge af en skade, f.eks. i forbindelse med sklerose, parkinson, halvsidig lammelse eller lignende. Forskning viser at denne form for stimulering øger musklens styrke og funktion. For at kunne registrere effekten af træningen vil der blive udført en test både føre projektets start samt efter. Testen vil bestå af en 3 meters gangtest, en rejse/sætte sig test samt en 6 min. gangtest. Udover testen vil der også være en kvalitativ vurdering, det vil sige din vurdering af effekten af forløbet. Prisen for 4 ugers træning er 900 kr., hvilket dækker egne elektroder samt selve holdtræningen som foregår mandage og torsdage kl. 14.00-­‐14.45. Kontraindikationer – hvis du har en af følgende sygdomme, kan du desværre ikke deltage i projektet pga. helbredsrisiko: •
•
Pacemaker Ukontrolleret epilepsi Bivirkninger •
•
Muskelømhed – vi vil gerne påvirke musklen i en så høj grad at der opstår muskelømhed. Når muskelømheden opstår, er det et udtryk for at musklen styrkes. Der kan forekomme uro i den trænede fod/underben. Træningen vil forløbe således •
•
De første 10-­‐15 minutter af træningen vil bestå af selve el-­‐stimuleringen, hvor der udføres nogle enkelte øvelser i siddende og stående stilling. Den efterfølgende træning består af styrkeøvelser for bækken og lår muskulatur. For at det 4 uger forløb bliver så effektivt som muligt, vil du blive introduceret til el-­‐
stimuleringen og de specifikke øvelser, inden projektets start. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Søren T Nielsen på tlf: 50 95 31 42 eller Rikke Korsholm på tlf: 27 61 97 73. E s b j e r g F y s i o t e r a p i C V R 2 9 5 1 3 5 3 8 H e l g o l a n d s g a d e 1 7 6 7 0 0 E s b j e r g T . 7 5 1 2 1 3 2 0 F . 7 0 2 2 9 7 7 8 e m c a r e @ e m c a r e . d k w w w . e m c a r e . d k 

Similar documents