Referat maj

Comments

Transcription

Referat maj
Kirstinelund – Afdelingsbestyrelsen
Rugvænget 31 st. – 2750 Ballerup
Referat fra Bestyrelsesmøde den 7. maj 2015
Til stede : Torben, Berit, Marie-Louise, Kim, Tom, Laila og Jane
Syg : Freddie
Dirigent : Laila Referent : Jane
Dagsorden godkendt
Referat fra sidste møde godkendt
Orientering fra møder :
Grundet den kraftige optrapning af hærværk, indbrud og påsatte brande blev
det på møde med Fællesskabet besluttet, at Kristian fra kommunen indkalder
til et hastemøde med alle formænd i Vængerne til drøftelse af løsning på
problemerne.
Indgang ved Silvertown foreslås flyttet og beplantningen ved skolestien skåret
kraftigt ned.
Bidrag til Fællesskabet hæves/sættes op.
Vedrørende udbud af flyttelejligheder ønsker afdelingsbestyrelsen en
redegørelse for hvilken kvalitet og udførelse arbejdet bliver udført i, da
priserne ligger langt fra hinanden.
Fremtidige møder :
10/6 anvisning kommunen
16/6 kvartalsmøde kl.17
26/8 budgetforhandlingsmøde
24/9 afdelingsmøde
Skema A1 :
Vedrørende indgangspartier finder Claus en dato for ekstraordinært
beboermøde.
Vedrørende skiltning i containergård indhentes pris på låge.
Vedrørende altangitre i Bygvænget. Der er indhentet pris på sandblæsning,
coatning og behandling med hærder. Der skal være adgang til lejlighederne og
dørene skal afspærres da gitrene køres væk til behandling. Beboerne skal
derfor adviseres med tilbørlig advarsel.
”Fugleskræmmeren” skal sættes op
Skema A2:
Vedrørende klubberne er der igen sendt brev ud.
Klagesager: der har været 2 klagesager
Eventuelt: Der mangler kaffefiltre, viskestykker og skraldeposer i
bestyrelseslokalet.
Referent : Jane Maarbjerg