Konsultativ bistand fra psykologerne

Comments

Transcription

Konsultativ bistand fra psykologerne
Kolonne 2 – Konsultativ sparring fra psykologerne i dagtilbud og skoler:
Alle skoler og dagtilbud har en psykolog fra Børn, Trivsel og Sundhed tilknyttet. Der tilbydes
konsultativ bistand, sparring og faglig dialog med medarbejdere, ledere og forældre i forhold til
børn og unge i alderen 0-18 år ved bekymring for barnets/ den unges almene udvikling og trivsel.
http://www.vardekommune.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Paedagogisk-psykologisk-raadgivningPPR/Boern-med-brug-for-psykologhjaelp.aspx