Markedsfokus på Vietnam

Comments

Transcription

Markedsfokus på Vietnam
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Vietnam
December 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Vietnam bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Vietnamesiske nøgletal
Vietnam
Danmark
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Andel af befolkning under 15 år, pct.2
90,6
5,6
23
18
BNP, mia. US$
186
346
2.050
5.600
61.500
44.300
125
25
75
7
51,6
47,3
1.100
-
23,8
86,4
18,3
53,7
79,8
2007
48,5
1950
77,5
62,5
58,7
42,6
58,7
0,8
-
31,6
BNP pr. indbygger, US$
BNP pr. indbygger, købekraftskorr. løbende internationale $
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
Handel over grænsen - rangering i Doing Business
1
Udenlandske investeringer og handel
Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP3
4
Danske investeringer, beholdn. i mio.kr.
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP
Eksportkvote, eksport i pct, af BNP3
3
Importkvote, import i pct. af BNP3
WTO medlemskab
Økonomiske balancer og udvikling
Erhvervsfrekvens i pct.3
1
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct.
Landbrugets andel af BNP, pct.
Internet, per 1.000 indbyggere3
3
5
18,4
1,4
440
950
Note 1: 2014, Note 2: 2009-tal, 3: 2013-tal, 4: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo
2014, 5: 2012-tal, Kilde: UNCTAD, Verdensbanken, IMF
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Vietnam
2011
BNP
Inflation
Betalingsbalance
(Realvækst)
(Procent)
(Mia. USD)
5,9
18,6
0,2
2012
Historiske tal
5,2
9,2
9,3
2013
2014
5,4
6,6
9,5
6,0
4,1
8,3
2015
Konsensusskøn
5,9
6,1
4,0
5,1
7,2
6,7
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 9 aktuelle prognoser for vietnamesisk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Vietnam
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
6.6
Pct.
6.6
6.4
6.4
6.2
6.2
6.0
6.0
5.8
5.8
5.6
5.6
5.4
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. nov. 2015
2016
5.4
Økonomiske tendenser
Figur 2: Udviklingen i den vietnamesiske valutakurs
DKK pr. 100 dong
100
U.S. Dollars pr. 100 dong
18
90
16
80
14
70
12
60
10
50
8
40
6
30
4
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 dong
U.S. Dollars pr. 100 dong
Kilde: Macrobond, sidste obs. nov. 2015
Figur 3: Vareeksport til Vietnam
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
1000
Indeks, 2000=100
1000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
EU (15)
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. aug. 2015
0
Økonomiske tendenser
Figur 4: Dansk eksport og import til Vietnam
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
4.0
Mia. kr.
4.0
3.0
3.0
2.0
2.0
1.0
1.0
0.0
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
12
13
14
15
0.0
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2015
Tabel 3. Dansk vareeksport til Vietnam
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2012
19,8
0,0
833,2
476,4
2,9
14,7
116,1
43,4
4,4
22,7
88,4
94,4
5,4
7,7
133,3
986,3
2013
44,9
0,0
909,4
480,7
7,3
12,4
165,7
55,9
2,9
13,4
86,1
123,1
6,6
11,1
115,2
1069,6
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
2014
111,8
0,0
1040,1
629,7
10,8
12,1
148,1
56,7
1,2
17,0
93,2
107,2
4,4
16,5
127,8
1279,7
Seneste
12 mdr.
773,3
0,0
1391,7
780,7
11,7
15,1
226,5
83,0
3,5
32,5
139,4
158,1
8,7
15,6
221,6
2386,6
Økonomiske tendenser
Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Vietnam
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Hellefisk "Reinhardtius hippoglossoides", frosset
359,5
2 Pelsskind, rå, af mink, hele, også uden hoved, hale eller ben
49,6
3 Malt, ikke brændt (undtagen af hvede og undtagen formalet malt)
49,1
4 Dele og tilbehør til høreapparater, i.a.n.
47,6
5 Ørred af arten "Oncorhynchus mykiss", med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1,2 38,3
kg, eller uden hov
6 Kulturer af mikroorganismer (undtagen gær)
33,7
7 Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen groft
28,5tildannet træ t
8 Mel, pulver og piller "pellets" af kød eller slagtebiprodukter uegnet til menneskeføde; fedtegrever
28,2
9 Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af acryl- eller vinylpolymerer, dispergeret25,3
eller opløst i et
10 Kammuslinger og andre muslinger af slægterne "Pecten", "Chlamys" eller "Placopecten", også
23,7uden skal, fro
Ti største i alt
683,5
Samlet vareeksport
1.279,7
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Vietnam
Vareeksport fordelt på produkter
Eksportvarer
Animalske og vegetabilske produkter
Farmaceutiske produkter
Tilberedte fødevarer
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Måle- og præcisionsinstrumenter
Maskiner til industrielt brug mv.
Tekstil og beklædning
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Mekaniske apparater
Elektriske motorer, generatorer mv.
Metalvarer mv.
Plast- og gummiprodukter
Øvrige produkter
Kommunikations- og informationselektronik
Transportmidler
IT hardware
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
Danmark, mio. kr.
Seneste
2014
12 mdr.
601,0
797,7
127,4
208,3
93,5
91,3
89,4
154,8
75,5
106,7
63,3
95,6
60,8
703,1
60,6
62,8
34,4
49,4
27,5
35,1
16,2
31,9
7,9
11,4
7,1
10,3
6,5
13,0
4,4
8,8
4,1
6,0
0,3
0,4
1.279,7
2.386,6
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
EU-15, mia.kr.
Seneste
2014
12 mdr.
3,2
4,4
3,5
5,2
2,8
3,8
4,2
5,8
2,1
2,8
4,4
6,8
3,1
4,9
1,4
1,9
3,8
6,5
1,9
2,7
3,3
4,3
1,4
1,9
0,6
0,9
1,0
1,3
5,4
8,6
0,2
0,3
0,2
0,2
42,5
62,4
Økonomiske tendenser
Tabel 6: Dansk eksport til Vietnam
Seneste
Mio. kr.
2012
2013
2014 12 måneder
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
1.075
1.201
1.547
2.550
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden okt. 2014 - sep. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk

Similar documents