Store Hareskov & Bøndernes Hegn

Comments

Transcription

Store Hareskov & Bøndernes Hegn
NØRRESKOVEN
FURESØEN
Signaturforklaring
ed
Fr
rø
b
iks
er
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
lle
Hi
Offentlig vej
Naturzoner (vildtlommer)
or
d
Dige
gv
Grøft/vandløb
Revideret 2015
P
ej
Naturzoner (vildtlommer)
Løvtræ
Kollekolle
Kursuscenter
Nåletræ
EK
Naturskov
Eng
Sø
Lil
le V
Mose
K
ær
Bebyggelse, staten
L
OL
L
OL
E
ÅS
E
N
VA
G
Frederiksdal Storskov
P ri v at ej et skov
løs
e
BA
Bålplads
P
P
Parkering
erda
bb
Ko
vej
Sø
Fa
P
m
Fred
eriks
ej
Syvstjernev
vej
S T O R GEr H A R E S K O V
øn
j
os
te
rb
lle
rø
or
de
n
Sorte Spor
amle Jagtvej
G
io
n
j
ne
j
Kø
be
nd
rd
nh
av
n
svæ
g
Ba
P
LE P
ve
sk
Stationshus
Overdrevshus
S
I
HV
V
jen
ve
j
at
R
DE
re
ds
St
øn
ve
ov
AL
ve
Sa
Naturzoner i Lille Hareskov
og Jonstrup Vang - se andet kort
sk
m
re
j
eve
os
rm
Bo
Ha
O
SK
P
Gr
Fe
LILLE HARESKOV
P
dm
ot
Kl
gy
s
stvej
ak
Hi
hu
Fæ
vej
ov
ke
ve
Krathus
hus
Krat
sk
ve
j
ne
E
re
Syvstjernen
B
D
ØN
ES
N
R
Højnæsbjerg
Ha
P
P
P
Pustebakke
Syvstjernehus
Skovly
Bøndernes
Hegn
borg
N
G
HE
ne
me
m
ru
P
GS
Ro VÆ
R
st
ad D S
Ø
io
n
Kulhus
P
Ravnehusvej
Dyrehusdal
Ravnehus
1 ha
0
500
1000 m
P
TÆNK på brandfaren
VÆRN om skoven og dens værdier
KAST ikke affald i skoven
HUNDE skal føres i snor