Velkomstbrev til kommende elever - prof-X

Comments

Transcription

Velkomstbrev til kommende elever - prof-X
Hjørring d. 29/5-2015
Kære kommende elev på Hjørring Ny 10.
Ved gennemgangen af uddannelsesplanerne kan vi se, at du efter 10.
klasse gerne vil på en erhvervsuddannelse og har valgt EUD 10, hvor det
faglige niveau er sådan at der arbejdes på at opnå 02 eller derover i især
dansk og matematik.
Det betyder at du tilbydes et 10. klasses forløb som hedder Prof-X
Prof-X betyder Professions tiende – altså en 10. klasse som er rettet en
faglig profession - en erhvervsfaglig uddannelse – det betyder at du vil få:
•
Undervisning i dansk, engelsk og matematik – hvor målet er
minimum karakteren 02 til prøven (som er adgangskravet i
fremtiden til erhvervsuddannelserne). Det betyder at
undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i relevant
praktisk materiale.
Der tilrettelægges dansk og matematikforløb sammen med EUC
nord og SOSU nord, som er de erhvervsskoler der er i vores
geografiske område.
•
At du i projekttimerne arbejder med uddannelsesmæssig afklaring
i forhold til hvilken erhvervsuddannelse du skal vælge efter 10.
klasse.
Du kender helt sikkert en tømrer, murer, mekaniker,
køkkenassistent, smed og mange andre erhvervsuddannelser,
men ved du måske hvad en plastmager eller en ædelsmed laver?
o Du skal i brobygning på erhvervsuddannelserne
o Du er tilknyttet Projekt 2 – på en af de erhvervsfaglige
tilgange.
o I projekt 3 – er du på SOSU eller EUC nord til et projekt som
kombinerer fag og værksteder.
o Du vil besøge virksomheder mm
o Du skal måske i praktik
o Du skal tage førstehjælpsbevis
o Orientering om de forskellige erhvervsuddannelser
o Tæt kontakt med en uddannelsesvejleder (UU)
o Måske skal du tage svejsebevis eller uddannes junior
brandmand.
•
Du vil være på hold med andre unge, som også har et ønske om
en erhvervsfaglig uddannelse.
•
Du vil få en kontaktlærer som hjælper dig med at sætte mål for
hvad det er DU skal have ud af 10. klasse, så det passer med den
uddannelse du har i tankerne. Disse mål evalueres løbende i løbet
af skoleåret.
•
Se i øvrigt linket ( se hjemmesiden):
http://www.skoletube.dk/video/604375/bc233c9eec50ddfcb2bc
Da dette tilbud kun gives til elever der ønsker at arbejde mere
praktisk og som har et fagligt ønske om at få mindst 02 til prøven i
dansk og matematik – er det nødvendig at du giver skolen besked
hvis du ikke ønsker at benytte dette tilbud.
Med venlig hilsen
Michael Jensen
Skoleleder
Hjørring Ny 10.

Similar documents