Med venlig hilsen - Erhvervsstyrelsen

Comments

Transcription

Med venlig hilsen - Erhvervsstyrelsen
Vindmølleworkshop d. 4. november 2015
9.30-10.00
Ankomst og kaffe
10.00-10.15
Velkommen v/ Erhvervsstyrelsen og Energinet.dk
ca. 10.15-10.45
Status på kystnære vindmøller, afgifts- og tilskudsordning samt evaluering af energiforlig v/ Energistyrelsen
ca. 10.45-11.15
Strategisk Energiplanlægning v/ KL
ca. 11.15-11.45
Strategisk Energiplanlægning fra et kommunalt perspektiv
ca. 11.45-12.00
Status på støjområdet samt introduktion til lyddemo v/ Miljøstyrelsen
ca. 12.00-13.30
Frokost
Under frokosten er der afsat 30 min. til deltagelse i en lyddemo, hvor der vil være mulighed for at høre optagelser af vindmøllestøj ved forskellige niveauer
ca. 13.30-13.45
Opsamling på lyddemo v/ Miljøstyrelsen
ca. 13.45-14.30
Helbredsundersøgelse v/ Aslak Harbo Poulsen, Kræftens Bekæmpelse
ca. 14.30-15.00
Kaffepause
ca. 15.00-15.30
Forskningsprojektet Wind 2050 og deres undersøgelse af vindmølleplanlægning i
Region Syddanmark v/Kristian Borch, DTU
ca. 15.30-16.00
Status på planlægning for vindmøller og introduktion til netværksbaseret planlægning v/ Erhvervsstyrelsen
16.00
Tak for i dag

Similar documents