Månadens skada – golv i våtutrymme

Comments

Transcription

Månadens skada – golv i våtutrymme
Försäkringen Varudeklarerat
Januari 2015
Månadens skada –
golv i våtutrymme
Kundens problem
Kunden ringer till skadeavdelningen och berättar att klinkerplattorna vid golvbrunnen
har lossnat och att fogen släppt så att vatten rinner ner i golvet. Detta upptäcktes
då duschen skulle användas. Kunden skickar in en offert från firman som tittat på
badrummet och undrar om han kan få ersättning för att bygga ett nytt badrum.
Deras villaförsäkring ersätter inte skadan, eftersom det inte är en läckageskada.
Skadeorsaken
Försäkringsbedömning
Anticimex tekniker besöker kunden för att få reda på mer
om skadan. Teknikern upptäcker att en klinkerplatta är lös
och att det sipprar vatten från den. Två plattor i duschzonen har spruckit. Teknikern ser även att det finns ett
bakfall i utrymmet, vilket gör att vattnet leds åt fel håll.
Vattnet rinner inte mot brunnen, utan från den vid användning av duschen. Ett annat fel är att tröskeln ligger direkt på
klinkergolvet utan någon tätning. Badrummet bedöms inte
vara fackmannamässigt utfört och har ett flertal fel. Felen
är att man inte förstärkt golvbjälklaget och inte monterat
golvbrunnen rätt när man satt kakel och klinker istället för
platsmatta som tidigare fanns i utrymmet.
I och med att det finns så många fel i utrymmet bedömer
handläggaren att hela utrymmet måste göras om. Det går
inte att lokalt laga de fel som upptäckts. Kunden har vid
anmälan redan haft en byggare på plats som har lämnat
en offert. I offerten beräknas kostnaden till drygt 112 000
kronor. I denna summa finns också rivning av befintlig golvvärme och installation av ny sådan. Ärendet ersätts som ett
dolt fel.
Protokollet
Besiktningen gjordes redan 2007 och då fanns det inga skador. Det var heller inte uppenbart att upptäcka det felaktiga
fallet, då det inte syns med blotta ögat.
I samarbete med Svensk
Fastighetsförmedling.
Kostnad och ersättning
Eftersom badrummet är några år gammalt, blir det ett visst
åldersavdrag på golvvärmen. Efter hänsyn till självrisk
ersätter Anticimex 100 000 kronor.

Similar documents