TRAFIKOLYCKOR HÄNDER.

Comments

Transcription

TRAFIKOLYCKOR HÄNDER.
SANT.
TRAFIKOLYCKOR HÄNDER.
MEN
ALDRIG
MIG!
E T T I N I T I AT I V F Ö R U T V E C K L I N G A V N YA
METODER FÖR ÖKAD RISKMEDVETENHET
INO M F ÖRARUTBILD NINGEN, GENO M ATT
ANVÄNDA UNGA FÖRARE MED EGEN
RISK PREVENTION FOR
ERFARENHET
BEGINNING
AV
TRA FI K OLY CK OR .
DRIVERS
CLOSE TO
I ETT NÖ T SK A L
I gruppen unga förare (18-24 år) inom Europeiska unionen är
vägtrafikolyckor fortfarande den främsta dödsorsaken.
(Källa: White Book of the European Commission)
” O LY C K S D R A B B A D E U N G A F Ö R A RE I N F O R M E R A R U N G A
BLI VANDE FÖ RARE” ä r va d Clos e to han dla r om i ko rthe t.
BAK GR UND
Projektidén är hämtad från den drog- och HIV/AIDS-förebyggande verksamhet som blivit känd
under namnet ”peer education”. I projektet ska unga blivande förare konfronteras med förare
som varit vållande till svåra trafikolyckor.
Gruppen av unga förare med olyckserfarenhet kommer att möta de blivande förarna inom
förarutbildningens teoretiska del.
G ENOMFÖ R ANDE
För att ge unga blivande förare en realistisk bild av trafikolyckor och hur de kan undvikas,
erbjuds unga olycksdrabbade förare att delta i projektet. De olycksdrabbade förarna får
genomgå en utbildning innan de möter unga körkortstagare för att samtala utifrån sina
erfarenheter. Utbildningen syftar till att träna de olycksdrabbade att bli ”trafiksäkerhetsambassadörer”. De får också möjlighet att utveckla sin personliga presentation inför mötet
med körkortstagarna.
S YFT E
PROJEKTET SYFTAR TILL ATT:
Ge en positiv förändring av attityder och beteende i gruppen
unga blivande förare.
Utarbeta förslag till nya strategier för olycksprevention.
Uppmärksamma beslutsfattare och aktiva inom
trafiksäkerhetsområdet på den potential denna
metod kan ha för ökad trafiksäkerhet.
CLOSE TO
I PR A K TI K EN
PR OJEK T ET S FR ÄMS TA U PPGI FT
I de fem länder som deltar i Close to kommer totalt 2000 unga blivande förare att konfronteras
med unga olycksdrabbade förare. Effekten av dessa möten kommer kontinuerligt att följas
och utvärderas.
” CLOS E T O “ I PR AKT I KEN
En peer mentor – dvs. en olycksdrabbad ung förare – besöker en teorilektion vid en trafikskola
för att diskutera riskbeteende i trafiken utifrån sina egna erfarenheter. För att mäta vilken
effekt budskapet har på trafikskoleeleverna och för att se hur långvarig denna effekt är
kommer ett omfattande utvärderingsprogram att följa projektet.
NYCKELFRÅGOR: „Har personliga verkliga berättelser om
trafikolyckor och deras konsekvenser en långvarig effekt
på riskbeteendet?“
”CLOSE TO“ ÄR ATT:
KOMMA NÄRA erfarenheten av en verklig trafikolycka
och den effekt olyckan kan ha på ens framtida liv (en
verklig berättelse)
KOMMA NÄRA en verklig trafikolycka, dess orsaker
och konsekvenser
KOMMA NÄRA den erfarenhet som den drabbade har
tack vare metoden peer education
”VARFÖR GJORDE DU OMKÖRNINGEN, NÄR DU
VISSTE ATT DET VAR SÅ LITEN PLATS?”
P RO JE KT ETS M ED LEM M AR
ÖSTERRIKE
POLAND
Graz:
FGM-AMOR – Austrian Mobility Research
(Project coordinator)
Schönaugasse 8a
A-8010 Graz
Tel.: +43 (0)316 810451-39
Fax: +43 (0)316 810451-75
E-Mail: [email protected]
http://www.fgm.at
Kutno:
ASM – Market Research and Analyse Centre
ul. Grunwaldzka 5
PL-99301 Kutno
Tel.: +48 (0)24355 77 17
Fax: +48 (0)24355 77 01
E-Mail: [email protected]
TJECKIEN
Departement of the Styrian Provincial
Government, Fachabteilung 18B,
Public Transport and Traffic Planning
Stempfergasse 7
A-8010 Graz
Tel.: +43 (0)316 877-3017
Fax: +43 (0)316 877-2579
E-Mail: [email protected]
Brno:
CDV – Transport Research Centre
Lisenska 33a
CZ-63600 Brno
Tel.: +42 (0)54321 5050-108
E-Mail: [email protected]
SVERIGE
TYSKLAND
Dortmund:
ILS NRW – Research Institute for Regional
and Urban Development, Building and
Construction of the Federal State of North
Rhine-Westphalia, Department Mobility and
Land Use
Postfach / P.O.Box 101764
D-44017 Dortmund
Tel.: +49 (0)231 9051-260
Fax: +49 (0)231 9051-280
E-Mail: [email protected]
http://www.ils.nrw.de
Berlin:
Verkehr human GmbH – Driving school
Graefestrasse 74
D-10967 Berlin
Tel.: +49 (0)30 843 11-841
Fax: +49 (0)30 843 11-842
E-Mail: [email protected]
http://www.verkehrhuman.de
Lund:
Trivector Information AB – Consulting and
research in communication and education
Åldermansgatan 13
SE-22764 Lund
Tel.: +46 (0)46 386531
Fax: +46 (0)46 386525
E-Mail: [email protected]
RISK PREVENTION FOR
BE GINNIN G DRIV ERS
www.close-to.net
Projektkoordinator: FGM-AMOR, Austrian Mobility Research
Vill du veta mera: [email protected]
Detta projekt är
delfinansierat
av: