Gröna jobb och fågelskydd – kan det avgöra vindkraftens framtid?

Comments

Transcription

Gröna jobb och fågelskydd – kan det avgöra vindkraftens framtid?
Nätverket för vindbruk presenterar:
Gröna jobb och
fågelskydd – kan det
avgöra vindkraftens
framtid?
Nätverket för vindbruk bjuder in till
seminarier:
”Räcker skyddsåtgärder för att klara fågellivet
– och hur många jobb blir det egentligen
när vindkraften byggs ut?”
Välkommen att delta vid våra seminarier
under konferensen Vind 2015 i Stockholm
4 november, 2015
Stockholm Waterfront, Hall C plan 2
Räcker skyddsåtgärden för att klara fågellivet?
Det pågår en livlig diskussion om tillämpning av artskyddsförordningen och
miljöbalken för fåglar vid vindkraftverk. Detta seminarium diskuterar hur
forskningsrön, skyddsåtgärder och praxisdomar kan påverka och hur de hanteras
i tillståndsärenden.
Program 10.30-12.30
10.30 Artskyddsförordningen förbjuder avsiktligt dödande av
skyddade djurarter. Men hur tolkas det när ny vindkraft prövas?
Rådman Christina Olsen Lundh och tekniska rådet Joen Morales vid
Vänersborgs tingsrätt går igenom domar och dagens tillämpning
11.00
Fem års kontrollstudier av fågelpåverkan har utförts i samband
med generationsväxlingen på Näsudden. Vad kan vi lära av
detta?
Mårten Hjernquist, KMH consult presenterar resultaten från
kontrollprogrammet
11.15
På väg mot en vägledning för vindkraftsplanering i Sverige som
minimerar fågeldöd (Moving towards Best Practice for Bird
Mortality Mitigation in Wind Power Planning in Sweden ) –
presentation av en magisteruppsats
Ross McNally från Uppsala universitet presenterar sina slutsatser
11.35
Teknik för att skydda fågellivet – fungerar det?
Alan Derrick från Renewable Energy Systems Group/IdentiFlight och
Fredrik Litsgård Ecocom/DTBird berättar om valide ringar av
skyddsåtgärder som pågår.
11.50
Fåglar påverkas av många verksamheter – dags för ökat fokus
på att skydda fåglarnas livsmiljöer?
Martin Green, forskare vid Lunds universitet
12.10
Hur kan vi bygga ut vindkraften och samtidigt värna fåglarna?
Paneldiskussion med föreläsarna
Moderator : Liselotte Aldén, Uppsala universitet och Nätverket för vindbruk
Ett samarbete med:
Vindkraft ger många jobb – men hur får vi dem hit?
Förra året investerades nästan 15 miljarder kronor i ny vindkraft i Sverige. Det
ger också effekt på sysselsättningen regionalt, visar nya studier. Målmedvetet
arbete och tydliga mål för lokal tillväxt kan få vindkraften att bidra ännu mer.
Program* 13.30 -16.00
13.30 Skottland siktar på att bli världsledande industrination inom
offshore och kraftsamlar under en hatt
Simon Coote från skotska regeringen ger en inblick i den skotska
politiken
13.55
Nästan hälften av alla jobb hamnade regionalt när
vindkraftsparken Mörttjärnberget i Bräcke byggdes ut
Christer Andersson, Nätverket för vindbruk, presenterar studie och
representanter från näringslivet bidrar med sina erfarenheter
14.20
Vindenergi till havs – är det en möjlighet till nya svenska jobb?
Stefan Ivarsson, Scandinavian Wind, redogör för den strategiska
innovationsagendan som tagits fram av SP med stöd av
Energimyndigheten
14.45
Kommuner investerar i vindkraft för att få pengar över
Märta Stenevi, regionstyrelsen i Region Skåne, om varför Skåne satsar
på egen förnybar elproduktion
15.10
Hur fortsätter vi en vindkraftsutbyggnad som ger fler jobb i
Sverige? – Paneldebatt med föredragshållare samt inbjudna
debattörer
Kristina Jonäng, miljönämndens ordförande i Västra
Götalandsregionen, Matilda Afzelius, Nordisk Vindkraft diskuterar
tillsammans med dagens föredragshållare på temat fler jobb
Moderatorer: Fredrik Dolff och Henrik Aleryd, Nätverket för vindbruk.
*Med reservation för eventuella ändringar
Ett samarbete med:
ANMÄLAN TILL VIND 2015 OCH NÄTVERKET FÖR VINDBRUKS SEMINARIER
Nätverkets seminarier är öppna för alla deltagare på Vind 2015. Anmälan till
konferensen sker via Vind 2015:s officiella webbplats, se
http://www.vindkraftsbranschen.se/vind2015/
Nätverkets speciellt inbjudna gäster anmäler sig via respektive nod –
Noden för planering och tillstånd [email protected]
Noden för utbildning och kompetensfrågor [email protected]
Noden för näringsliv- och affärsutveckling [email protected]
Noden för arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll
[email protected]
Nätverket för vindbruk hälsar alla varmt välkomna!
www.natverketforvindbruk.se
Ett samarbete med: