Protokoll från föräldramötet 16/9-15

Comments

Transcription

Protokoll från föräldramötet 16/9-15
Protokoll från föräldramötet 16/9-15

Chefen Christina (Kicki) öppnar mötet med att välkomna alla hit.
Därefter presenterar hon arbetslagen var för sig.
- Raketen, Vintergatan, Pluto, Tellus, Månen, Solen, Stjärnan.
Christina (chef) berättar:
 Kicki fortsätter mötet med att läsa upp ett citat:"Någon kanske vet vad
ett barn är, men ingen vet vad det kan bli"
- Vi på förskolan arbetar för att ha en barnsyn där vi ser kompetenta
barn som alla kan lyckas, bara vi ger dem förutsättningarna.
Förutsättningarna ger vi dem genom att ha ett förhållningssätt där
vi bemöter alla positivt och utmanar barnen i pedagogiska miljöer
som är i ständig förändring. Allt efter barnens intressen och
nyfikenhet.
-
Tillsammans med er föräldrar vill vi göra det så bra som möjligt för
era barn. Därför är det viktigt att vi har ett ömsesidigt och
förtroendefullt samarbete. Det skall kännas bekvämt för er att
komma till oss på förskolan med frågor och undringar om
verksamheten så att vi ständigt kan arbeta för att förbättra
förskolan.
-
Vi bjuder in till olika aktiviteter under året, en av dessa är
Samrådet, som vi har två gånger per läsår. Samrådet fungerar så
att alla föräldrar som vill är välkomna. På plats finns då
förskolechef och pedagoger från förskolan. Syftet med mötet är att
göra er som föräldrar delaktiga i det arbete vi gör på förskolan, men
också att ge er som föräldrar möjlighet att ta med frågor och
funderingar som ni har om förskoleverksamheten. Finns det
önskemål kan också andra representanter bjudas in till mötet.
Datum för kommande Samråd är 21 oktober kl. 18-19.
Då är alla som önskar välkomna!
Pigga barn projekt
 Annica Franzén Alarik Gästade oss och pratade om projektet pigga
barn som är för barn 3 år och uppåt.
- Information om Folktandvårdens Hälsoprojekt
- Projektet pågår mellan september 2015 till juni 2016.
- De tre största förskolorna i Finspång deltar: Hårstorp, Kvarnen,
Dunderbacken och Lekeberga.
- Syftet med projektet är att föräldrar, barn och personal ska få ökad
kunskap om kost och rörelse.
- Alla familjer kommer att få ett hembrev varje månad, med
information och tips.
1
-
Jag kommer att besöka alla barn(tre år och uppåt) flera gånger
under projekttiden.
I höst och vår kommer föräldrar och personal att få fylla i en enkät.
Detta är för att kunna utvärdera projektet.
Under hösten 2016 kommer jag att sammanställa enkäterna och
göra en återkoppling till förskolorna. Jag kommer då att besöka
barn och personal igen. Det blir sedan en kul avslutning på
projektet.
Under mina besök på avdelningarna tar jag upp olika tema. Nu på första
besöket pratar vi mycket om mat. Jag har många saker med mig. Jag har
också några gosedjur i väskan. Kaninen gillar frukt, grönsaker och riktig
mat. Hästen äter mest sötsaker. Till frukost äter han bulle, kaka, chokladbit
och läsk. Detta tycker barnen är helt fel. Men vi är sedan överens om att
man får äta söta saker ibland, tex på lördagar. Men frukt, grönsaker och
mat ska man äta varje dag. Man får inte äta godis istället för mat.
Under den halvtimme som jag pratar med barnen, bryter jag av med lite
dans och hopp ett par gånger.
PowerPoint presentation
 Varje avdelning berättar om hur vi på Hårstorps förskola lägger
grunden till ett livslångt lärande och hur vi stimulerar barns
utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg.
Bloggen
 Tora berättar om bloggen som har startats på Hårstorps förskola.
- Administratörer till bloggen är Tora (Solen) & Elisabeth
(Vintergatan).
- Lättast hittar ni bloggen genom att söka på Google. ”Hårstorps
förskolas blogg” (Webbadress: bloggar.finspang.se/harstorpsforskola)
- Här hittar ni kontaktuppgifter till vår administratör, chef och till
alla avdelningar samt adressen till förskolan.
- När ni klickar på avdelningar kommer ni till alla avdelningar samt
att ni kommer till varje respektive månadsbrev.
- Hårstorps aktuella fråga finns det en rubrik som heter. Det är
samma fråga som sitter ute i ert barns entré. Den här frågan
kommer att bytas lite då och då. Vi kommer även att ge en
återkoppling på frågan så att ni vårdnadshavare får lite respons.
- På varje sida ni går in på finns det längst ned på sidan en
kommentarsruta, här kan ni välja att vara anonyma eller skriva ert
namn. Samt en mejladress och en ruta där ni kommenterar. Väljer
ni att vara anonyma är det enbart administratörerna som ser er
mejladress men detta publiceras inte på bloggen.
- Inga barns namn kommer att vara på bloggen inte heller
ansiktsbilder. Det är görandet vi kommer att fokusera på.
2

Det som är under arbete är att det kommer finnas en räknare som
räknar hur många personer som är in på bloggen.
Det som också är under arbete är att ni vårdnadshavare ska kunna
prenumera på bloggen eller specifik avdelning. När det väl kommer
meddelas detta och vi kommer att beskriva hur ni går tillväga.
Vi vill gärna att ni kommentar så att vi kan bli bättre på det vi gör
men även det ni redan tycker att vi gör bra.
Gemensamma föräldramötet slut alla går till sina respektive
avdelningar för fortsatt föräldramöte.
Datum: 16/9-15
Sekreterare: Tora (Solen)
3

Similar documents