Avdrag för preliminär skatt

Comments

Transcription

Avdrag för preliminär skatt
Avdrag för
preliminär skatt
Försäkringskassan drar av preliminär skatt för
arbetstagare enligt
• skattetabell
• en bestämd procentsats
• Skatteverkets beslut.
Om du har fått beslut om preliminär A-skatt från
Skatteverket gäller beslutet i första hand. Annars
drar Försäkringskassan av skatt enligt skatte­
tabell om din huvudsakliga inkomst kommer från
Försäkringskassan. I övriga fall drar Försäkrings­
kassan av 30 procent för preliminär skatt.
Om du får ersättning för
retroaktiv tid
När Försäkringskassan som huvudutbetalare
betalar ut ersättningar för retroaktiv tid drar
Försäkringskassan av skatt enligt den särskilda
skattetabellen för engångsbelopp. Det innebär att
skatten dras av med en högre procentsats än när
Försäkringskassan vanligtvis betalar ut ersättning
för att bättre motsvara din slutliga skatt.
Innan du får din utbetalning för retroaktiv tid bör
du lämna in en ansökan om jämkning och beräkning enligt ackumulerad inkomst till Skatteverket.
Ansökan gör du på blankett SKV4302 som finns
på www.skatteverket.se/blanketter. Till ansökan
ska du bifoga beslutet om den retroaktiva utbetal­
ningen som du har fått från Försäkringskassan.
Beslutet du får från Skatteverket ska du sedan
lämna till Försäkringskassan före utbetalningen
för att Försäkringskassan ska kunna dra av rätt
preliminärskatt.
FK 4146_Fa
När du senare deklarerar för inkomsten måste du
återigen begära att Skatteverket beräknar skatten
enligt reglerna om ackumulerad inkomst.
1/1
Faktablad
Uppdaterad: 2015-10-08
Om du är företagare
Du som är godkänd för F-skatt betalar själv din
preliminärskatt. Om du har FA-skatt och inte
åberopar din F-skatt ska Försäkringskassan göra
skatteavdrag enligt vanliga regler. Har du SA-skatt
betalar du själv din debiterade preliminärskatt.
Om du som företagare inte debiteras för preliminärskatt drar Försäkringskassan av 30 procent för
preliminärskatt.
Annat kan påverka din slutliga
skatt
Eftersom skatteavdraget är preliminärt kan du få
kvarskatt på grund av olika omständigheter som
exempelvis att du äger en fastighet eller har flera
arbetsgivare eller utbetalare. Försäkringskassan
kan alltid göra högre avdrag för preliminär skatt
om du begär det. I de fall du får ersättning under
lång tid från Försäkringskassan föreslår vi att du
ansöker om ändrad beräkning av skatt, jämkning,
hos Skatteverket.
Regler, broschyrer, blanketter och utförlig
­information hittar du på Skatteverkets hemsida,
www.skatteverket.se.

Similar documents