Informationsmöte – Drogförebyggande arbete 29 september

Comments

Transcription

Informationsmöte – Drogförebyggande arbete 29 september
Informationsmöte – Drogförebyggande arbete
29 september - Sundsta gymnasiet
Från vänster: Karin Karlsson och Sofia Johansson, Första linjen, Malin Lundgren Kullgren, Elevhälsan,
Ingela Ek, Nexus. Fredrik Olausson, Polisen
Tack till er alla som kom på informationsmötet och ställde kreativa frågor gällande drogförebyggande
arbete på högstadiet och gymnasiet. Det var en mycket intressant kväll med viktig information om de
vanligaste drogerna och hur skola, socialtjänst, polis och landstinget arbetar tillsammans. Nytt för i år
var att nystartade första linjen i Karlstad presenterade sig.
Den vanligaste narkotikan idag bland unga är Cannabis vilket framkom på ett tydligt sätt när de olika
aktörerna föreläste. Det också viktigt att poängtera att unga idag dricker mindre alkohol än någonsin
historiskt sedan de första mätningarna gjordes i årskurs nio och år 2 på gymnasiet i början av 70talet. Det som är oroväckande är attityden till Cannabis idag hos unga är allt mer liberal och att de
enligt nya undersökningar tycker att det är upp till var och en om de använder. Det har också blivit
allt vanligare med ett blandmissbruk.
Kom ihåg att du som förälder/vårdnadshavare alltid är välkommen att höra av dig med dina frågor
och eventuell oro till både skola, socialtjänst, polis och landstinget.
Hör av dig i tid, gå på magkänsla, ta oron på allvar. Ni som föräldrar känner era barn bäst och du kan
vara anonym i första kontakten.
Att samverka med andra föräldrar kan vara en annan väg att få råd och stöd. Det kan vara en
plattform för diskussioner runt alkohol- och droganvändning. Här kommer några punkter på vad som
kan var viktigt som tonårsförälder att vara uppmärksamma och tänka på?
Uppmärksamma om era tonåringar förändrar sitt beteende på något sätt;

Nya umgängeskretsar

Humörsvängningar, trötthet

Fritidsintressen upphör/minskar

Skolk, försämrade skolresultat

Nästan aldrig hemma

Hemlighetsfull, lögner och undanflykter

Pengar försvinner
Viktigt att tänka på

Tala med ditt barn och lyssna noga, bry dig i stort och smått

Sätta gränser, hjälpa ungdomen att säga nej

Tro inte att alla andra får eller gör

Gör överenskommelser

Var vaken och bered att hämta

Var uppmärksam när det behövs

Lär dig tolka signaler

Bygg nätverk och håll kontakt med andra föräldrar
Här hittar du kontaktuppgifter och länkar som kan vara värdefulla för dig som tonårsförälder.
Elevhälsa på grund och gymnasieskolor
Du kan vända dig till elevhälsan eller rektor på aktuell skola.
Kontaktuppgifter hittar du på: http://karlstad.se/utbildning-och-barnomsorg/
Nexus - rådgivning och behandling för unga
Nexus - vänder sig till dig som är upp till 25 år anhöriga. Vi har ett nära samarbete med Landstinget i
Värmland när det gäller bland annat läkarbedömning och provtagning. Karlstads kommuns
behandlingsenhet Nexus når du på telefonnummer: 054-540 00 00.
Polisens ungdomsgrupp
Polisen har en särskild ungdomsgrupp som du kan kontakta via telefonnummer 114 14.
Polisen
114 14 vid anmälan om narkotikabrott
Första linjen - Landstinget
Till oss kan du vända dig med frågor om du mår psykiskt dåligt, dricker mycket alkohol eller har börjat
använda droger. Hos oss kan du och dina närstående få råd, stöd och behandling.
Sms 070-244 95 11, Ring 054-61 45 00, Telefon tid: mån, tis, tors, fre kl. 10.00–12.00
Enheten för unga vuxna
Om du som är mellan 18-25 år behöver stöd från socialtjänsten är du välkommen att höra av dig till
Enheten för Unga Vuxna. Dem kommer du i kontakt med genom kommunens växel, 054 - 540 00 00.
Fältgruppen - Karlstad
Vi som jobbar i fältgruppen är socionomer och är en del av socialtjänsten i Karlstad kommun. Vi
jobbar uppsökande och förebyggande mot missbruk, kriminalitet eller annat nedbrytande beteende.
Det är frivilligt att ha kontakt med oss och du kan vara anonym när du ringer, sms:ar eller skriver till
oss.
Kontaktuppgifter hittar du på: http://karlstad.se/faltare
Kontaktcenter
På Kontaktcenter får du som kommuninvånare svar på dina frågor till kommunen.
Ring 054-540 00 00, ställ en fråga, ladda ner mobil appen mitt Karlstad eller besök oss.
E- post: [email protected]
Ställ en fråga: (Du kan vara anonym)
http://karlstad.se/kommun-och-politik/kontaktcenter/kontakta-oss/
Mitt Karlstad- Mobil app
Mitt Karlstad är Karlstads kommuns officiella app. Med hjälp av den kan du nå kommunen på det sätt
som passar dig bäst för att ställa bland annat frågor.
Information om hur du laddar ner mobilappen hittar du här..
http://karlstad.se/kommun-och-politik/kontaktcenter/kontakta-oss-via-mobil-app/
Informationsmaterial
Cannabis- Låt fakta styra dina beslut
Folkhälsomyndigheten
8 Myter om Cannabis
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Visste du detta om alkohol och cannabis?
Polisen i samverkan med länsstyrelsen och länets kommuner
Vad du som förälder/vårdnadshavare vill veta om: alkohol, narkotika, doping och tobak, Värmlands
kommuner i samarbete
Gör skolavslutningen till ett kul minne! Information till alla föräldrar med barn i årskurs 7-9 och 1-2
på gymnasiet i Karlstads kommun. Här hittar du tips till dig som förälder och kontaktuppgifter till
fältarbetare med mera
Länkar
http://www.drugsmart.com/fakta/natdroger/
Information om nätdrogen Spice
www.drugsmart.com - Information om alkohol och andra droger. Ställ anonyma frågor till experter.
www.cannabishjalpen.se - En sida där du kan hitta relevanta fakta, ställa frågor och hitta
professionellt stöd och behandling.
http://www.tänkom.nu/– Fakta och tips till dig som förälder om tonåringar och alkohol.
Systembolaget - En mycket bra informationssida där du som tonårsförälder får konkreta tips. Ibland
kan det kännas svårt att veta vad man ska säga när ens tonåring ber om alkohol.
Tonårsparlören - Det är inte alltid så lätt att vara tonåring, men det är inte så lätt att vara
tonårsförälder heller. Den här sajten är full av tips, argument och fakta som gör det lite lättare för
alla
www.flashback.org – En sida som vi rekommenderar att ni som förälder besöker enbart för att ta del
av hur unga pratar om droger och får felaktig information om drogers skadeverkningar.
www.facebook.com/varmlandspolisen - Bra informationssida.
Nexus - Information på karlstad.se om råd och behandling för unga.
Föräldrastöd – Här hittar du en samlad sida på karlstad.se där kommunens föräldrastöd är samlat.

Similar documents